Landbohistorisk Selskab / Afdeling forNavneforskningI Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering 1513-1550 anvendes der følgende forkortelser:

ang = angående
bd = bonde
begr = begravet
bu = brevudsteder
d = død
dec = december
dmd = dannemand
dr = doktor
el = eller
evt = eventuelt
g = gang
gd = gård
gde = gårde
g m = gift med
h = herred
hgd = hovedgård
ibid = ibidem (dvs. sammesteds)
iflg = ifølge
kbst = købstad
kgl = kongelig
komm = kommissær
mb = medbesegler
mdm = meddommer
m fl a = med flere andre
m/k ? = uvist om mand eller kvinde
ml = mellem
o = omkring
r = relator (dvs. sagsbehandler)
rmd = ridemand
s = sogn
smd = sandemand
tidl = tidligere


u (foran dokuments løbenummer) = utrykt
(u) (foran dokuments løbenummer) = delvis utrykt
v = vidne (brevudsteder/dannemand/medbesegler)
* = forsvundet, nedlagt, ændret


Tilbage til Afdeling for Navneforsknings hjemmeside