Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1548-164 - 1548-188


1548-164 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Bille Claus Steensen, hr, (Allinde linjen) til Allinde, Lyngsgård og Vanås (d 4.1.1558) g m Lisbeth Jensdatter Ulfstand ; Bille Eske Pedersen, hr, (Svanholm linjen) til Svanholm (d 9.2.1552) g m Sophie Henriksdatter Krummedige til Vallen og Månstorp ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Harbou Jens Mogensen til Sindinggård (lever 27.4. er d 4.7.1549) landsdommer Nørrejylland g m Lisbeth (Kirsten ?) Mogensdatter Juel til Viskumgård og Nøragergård ; Krumpen Otte Jørgensen, hr, til Trudsholm, Kærstrup, Overgård og Højbygård, marsk, høvedsmand på Hald (d 29.6.1569) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke til Demstrup ; Lykke (Munk)(Overgård linjen) Jørgen Pedersen, hr til Hverringe og Overgård, Bonderup, Hessel, Ovegård og Bregenholm (d 26.12.1583) g m Beate Ågesdatter Brahe til Tostrup, nu Christianssæde ; Peder Angård bd i (Over) Randlev ; Rud Knud Jørgensen, hr, til Vedby og Møgelkær, lensmand Sæby (d 27.3.1554) g m Dorthe Madsdatter Bølle til Fuglsang ; Skram Peder Christensen, hr, til Urup, rigsadmiral, Helsingborg len (d 11.7.1581) g m Elsebe Tygesdatter Krabbe (af Østergård) til Skedala len ; Steen (ibskal) Christen Henriksen til Hovedstrup, nu Rodsteenseje, Hads h (lever 1551) g m Ingeborg Jespersdatter Lunov ; Trolle Børge Jacobsen (Jachimsen, Joachimsen) til Lillö og Knabstrup m m , fodermarsk, forstander for Roskilde Agnete kloster (d 27.- 28.7.1571) g m Pernille Mogensdatter Gøye ; Angård Randlev s, Hads h ; Over Randlev Randlev s, Hads h

1548-165 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Bille Claus Steensen, hr, (Allinde linjen) til Allinde, Lyngsgård og Vanås (d 4.1.1558) g m Lisbeth Jensdatter Ulfstand ; Bille Eske Pedersen, hr, (Svanholm linjen) til Svanholm (d 9.2.1552) g m Sophie Henriksdatter Krummedige til Vallen og Månstorp ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Drefeld Ingeborg Gjordsdatter til Ingelstad (d 15.4.1552) g m Peder Ebbesen Galt til Tyrrestrup ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Galt Anders Ebbesen til Tyrrestrup, Rubjerggård og Skumstrup (d 1529) g m Pernille Mogensdatter Gøye ; Galt Ebbe Andersen til Torbenfeld og Lysholt (lever 1551 d før 1554) ugift ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Galt Sophie Mogensdatter i Nykøbing Mors, til Rubjerggård og Skumstrup (lever enke 1531 er d 19.4.1537) 1.g g m hr Anders Nielsen Banner til Asdal, 2.g g m Iver Eriksen Fasti ; Gøye Pernille Mogensdatter til Jungshoved (d 1552) 1.g g m Anders Ebbesen Galt til Rudbjerggård, 2.g g m Børge Jacobsen Trolle til Lillö ; Harbou Jens Mogensen til Sindinggård (lever 27.4. er d 4.7.1549) landsdommer Nørrejylland g m Lisbeth (Kirsten ?) Mogensdatter Juel til Viskumgård og Nøragergård ; Jørgen Pedersen rentemester i Jylland og kantor i Ribe (d 1554) g m Anne Christensdatter Hegelund ; Krumpen Otte Jørgensen, hr, til Trudsholm, Kærstrup, Overgård og Højbygård, marsk, høvedsmand på Hald (d 29.6.1569) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke til Demstrup ; Lykke (Munk)(ældre linje) Jacob el Joachim Nielsen, hr, til Skovsbo, Rodsted og Buderupholm, lensmd Østrupgård i Støvring h (d 1541) 1.g g m Helvig Pedersdatter Høeg Banner, 2.g g m Maren Pedersdatter Bille, 3.g g m Anne N N ; Rud Knud Jørgensen, hr, til Vedby og Møgelkær, lensmand Sæby (d 27.3.1554) g m Dorthe Madsdatter Bølle til Fuglsang ; Skram Peder Christensen, hr, til Urup, rigsadmiral, Helsingborg len (d 11.7.1581) g m Elsebe Tygesdatter Krabbe (af Østergård) til Skedala len ; Thott (Näs linjen) Tage Ottesen til Näs = Trollenäs og Eriksholm, nu Trolleholm og Sireköpinge (d 8.9.1562) g m Else Holgersdatter Ulfstand, havde Övedskloster len ; Trolle Børge Jacobsen (Jachimsen, Joachimsen) til Lillö og Knabstrup m m , fodermarsk, forstander for Roskilde Agnete kloster (d 27.- 28.7.1571) g m Pernille Mogensdatter Gøye ; Børkop Gauerslund s, Holmans h ; Nykøbing kbst Mors 1513: 214; 1514: 127; 1515: 67; 1527: 275; 1528: 1 216, 219; ; Nølev Nølev s, Hads h ; Ribe kbst Ribe domkapitel se også Ribe domkirke og Ribe stift ; Rudbjerggård hgd Tillitse s, Lollands Sønder h ; Sønder Vilstrup Sønder Vilstrup s, Brusk h ; Tyrrestrup hgd Søvind s, Voer h ; Tånum Tånum s, Sønderlyng h ; Vilhelmsborg hgd tidl Skomstrup, Mårslet s, Ning h

1548-166 ; Emmiksen Anders Ottesen til Stensgård og Pårup (d 18.1.1566) g m Agnete Jacobsdatter Reventlow

1548-166c ; *Snøde Sø Snøde s, Langelands Nørre h

1548-167 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Søren Tygesen bd i Mørke, Øster Lisbjerg h ; Falkærgårde Mørke s, Øster Lisbjerg h ; Mørke Mørke s, Øster Lisbjerg h ; Pangholm ? Mørke s Øster Lisbjerg h ; Øster Lisbjerg herredsting

1548-169 ; Jens Clausen bd i Lindum ; Hvornum Vase Lindum s, Nørlyng h ; Lindum Lindum s, Nørlyng h

1548-171 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Bille Eske Pedersen, hr, (Svanholm linjen) til Svanholm (d 9.2.1552) g m Sophie Henriksdatter Krummedige til Vallen og Månstorp ; Bille Mogens Pedersen, hr (Svanholm linjen) til Svanholm (d 4.5.1538) g m Sophie Mogensdatter Gøye ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Bydelsbak (af Torbernfeld) Mette Albretsdatter til Torbenfeld, Skærsø, Løgismose, Kjeldkær, Clausholm, Gunderslevholm og Græsede (d 9.11.1513) g m hr Mogens Eskilsen Gøye ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Gøye Albret Mogensen til Krenkerup, Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Clausholm og Aunsbjerg (d 24.6.1558) g m Anne Ottesdatter Rosenkrantz ; Gøye Eskil Mogensen til Gunderslevholm, Græsegård, Torbernfeld og Løgismose (d 2.1.1560) g m Sidsel Eilersdatter Bryske til Margård og Langesø ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Gøye Sophie Mogensdatter til Tvilum kloster (d 1537) g m hr Mogens Pedersen Bille til Svanholm ; Krumpen Otte Jørgensen, hr, til Trudsholm, Kærstrup, Overgård og Højbygård, marsk, høvedsmand på Hald (d 29.6.1569) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke til Demstrup ; Lykke (Munk)(Overgård linjen) Jørgen Pedersen, hr til Hverringe og Overgård, Bonderup, Hessel, Ovegård og Bregenholm (d 26.12.1583) g m Beate Ågesdatter Brahe til Tostrup, nu Christianssæde ; Rud Knud Jørgensen, hr, til Vedby og Møgelkær, lensmand Sæby (d 27.3.1554) g m Dorthe Madsdatter Bølle til Fuglsang ; Skram Peder Christensen, hr, til Urup, rigsadmiral, Helsingborg len (d 11.7.1581) g m Elsebe Tygesdatter Krabbe (af Østergård) til Skedala len ; Thott (Näs linjen) Tage Ottesen til Näs = Trollenäs og Eriksholm, nu Trolleholm og Sireköpinge (d 8.9.1562) g m Else Holgersdatter Ulfstand, havde Övedskloster len ; Trolle Børge Jacobsen (Jachimsen, Joachimsen) til Lillö og Knabstrup m m , fodermarsk, forstander for Roskilde Agnete kloster (d 27.- 28.7.1571) g m Pernille Mogensdatter Gøye ; Frisenvold hgd tidl Tordrup, Ørum s, Galten h

1548-172 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Bille Eske Pedersen, hr, (Svanholm linjen) til Svanholm (d 9.2.1552) g m Sophie Henriksdatter Krummedige til Vallen og Månstorp ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Emmiksen Anders Ottesen til Stensgård og Pårup (d 18.1.1566) g m Agnete Jacobsdatter Reventlow ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Gert Rytter borger i Lübeck ; Herman Vale borger og købmand i Odense ; Krumpen Otte Jørgensen, hr, til Trudsholm, Kærstrup, Overgård og Højbygård, marsk, høvedsmand på Hald (d 29.6.1569) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke til Demstrup ; Lykke (Munk)(Overgård linjen) Jørgen Pedersen, hr til Hverringe og Overgård, Bonderup, Hessel, Ovegård og Bregenholm (d 26.12.1583) g m Beate Ågesdatter Brahe til Tostrup, nu Christianssæde ; Rud Knud Jørgensen, hr, til Vedby og Møgelkær, lensmand Sæby (d 27.3.1554) g m Dorthe Madsdatter Bølle til Fuglsang ; Rønnow Anna Markvardsdatter til Løgismose og Rugård len (lever 1563 er d 1572) g m hr Johan Jørgensen Urne til Engestofte og Rugård len ; Thott (Näs linjen) Tage Ottesen til Näs = Trollenäs og Eriksholm, nu Trolleholm og Sireköpinge (d 8.9.1562) g m Else Holgersdatter Ulfstand, havde Övedskloster len ; Trolle Børge Jacobsen (Jachimsen, Joachimsen) til Lillö og Knabstrup m m , fodermarsk, forstander for Roskilde Agnete kloster (d 27.- 28.7.1571) g m Pernille Mogensdatter Gøye ; Urne Johan Jørgensen, hr til Rygård (Gudme h) og Engestofte, lensmd København (er d 25.4.1537) 1.g g m Mette Johansdatter Oxe, 2.g g m Anna Markvardsdatter Rønnow ; Lübeck kbst Tyskland

1548-174 ; Poul Noviomagus mester, kgl prædikant ; Harte s Brusk h

1548-175 ; Dorothea dansk dronning, g m Christian I, 1523; 125; ; Hagested Hagested s, Tuse h ; Roskilde kbst *Haraldsborg (slot og len)

1548-175g ; Beck Joachim Lassen til Førslevgård, rentemester, landsdommer Sjælland (d 25.1.1572) g m Anne Jacobsdatter Ravensberg ; Christoffer Jensen bd i Gierslev ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Hans Christensen bd i Udby ; Iver (?) Mortensen bd i Skellingsted ; Jens Jude bd i Bildsø ; Knud Olsen bd i Svinninge, måske i Svinninge Hovgård ; Laurids Ibsen bd i Skamstrup ; Niels Andersen bd i Sandby, Tuse h ; Niels (Nis) Hvid bd i Bredetved ; Niels (Nis) Otting bd i Gurede ; Oluf Pedersen bd i Vinde Helsinge ; Peder Drukken bd i Bredetved ; Peder Galt bd i Svinninge ; Søren Hansen bd i Svinninge, måske i Svinninge Hovgård ? ; Søren Kock (Koch) bd i Svinninge, måske i Svinninge Hovgård ; Bildsø Kirke Stillinge s, Slagelse h ; Bredetved Ågerup s, Merløse h ; Gierslev Gierslev s, Løve h ; Gurede Hagested s, Tuse h ; Hagested kirke Hagested s, Tuse h ; (Hagestedgård) birk ; Hagestedgård hgd Hagested s, Tuse h ; Hesselagergård hgd Hesselager s, Gudme h ; København kbst Kannikestræde ; Mårsø Hagested s, Tuse h ; *Orderups Mark Hagested s, Tuse h ; Sandby Kundby s, Tuse h ; Skamstrup Skamstrup s, Tuse h ; Skellingsted Skamstrup s, Tuse h ; Svinninge Svinninge s, Tuse h ; Svinninge Hovgård Svinninge s, Tuse h ; *Tåderupgård Hagested s, Tuse h ; Udby Udby s, Tuse h ; Vinde Helsinge Kirke Helsinge s, Løve h

1548-176 ; Poul Sørensen bd i *Borup, nu Borupgård, Sønderhald h ; Borupgård tidl Borup, Krogsbæk s, Sønderhald h ; Karlby Krogsbæk s, Sønderhald h ; Rugårds Kær ("Rogaarskyærd") Borup(gård)s mark, Krogsbæk s, Sønderhaæd h ; Sønderhald herredsting 1528: u 66 (u 152), u 157, u 157 a;

1548-176i ; Hans den ældre, hertug af Slesvig og Holstein, bror til kong Christian III ; Ingvor Lauridsen (Laursen) bd på Nordstrand ; Leve Bonesen (Boensen) bd på Nordstrand ; Reventlow Iven Joachimsen, hr, (I holstenske linje) til Rixdorf, Schöneweide, Stelböck, Dristorf, Lammershagen og Lindved, lensmand Tørning (d o 25.10.1569) 1.g g m Anna Henriksdatter von Ahlefeldt, 2.g g m Anna Ottesdatter von Buchwald, 3.g g m Margrethe Ottesdatter Rantzau, 4.g g m Margrethe Clausdatter Rantzau ; Sested Markvard, kan ikke placeres på stamtavlen, til Ornum, staller i Nordstrand (d 28.2.1552) g m Ide Lorentzdatter Leve ; Nordstrand ø, Kreis Husum, Schleswig-Holstein

1548-177 ; Ahlefeldt Gregers Benedictsen von (II) til Halvøgård og Gråsten (d 21.6.1559) g m Anna Godskesdatter von Ahlefeldt (IX) ; Hans den ældre, hertug af Slesvig og Holstein, bror til kong Christian III ; Holck Henrik Bertelsen til Rønhave, Ballegård og Højgård (d 1579) g m Magdalene Andersdatter Reventlow til Søbo ; Rantzau Christoffer Ottesen (XXVIII Bülk) til Knoop, Bülk, Seekamp og Schinkel (d 20.2.1571) amtmd Tønder, g m Anna Henriksdatter Rantzau (XIX linjen Putlos) ; Mandorpker ? en skov Slesvig ?

1548-178 ; Drefeld Ingeborg Gjordsdatter til Ingelstad (d 15.4.1552) g m Peder Ebbesen Galt til Tyrrestrup ; Fasti Erik Pedersen Skram (linjen Skram) til Hastrup, Tjele og Voldbjerg, landsdommer i Nørrejylland (d 30.4.1568) g m Maren Lauridsdatter Løvenbalk til Tjele 1528; v u 319; rmd 489; bu u 242, u 277, bu u 391, bu mdm u 391 b, bu mdm u 503; ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Gyldenstierne Gabriel Henriksen til Store Restrup, lensmand København og Ørum (d 5.2.1555) g m Kirsten Jepsdatter Friis (af Haraldskær) ; Harbou Jens Mogensen til Sindinggård (lever 27.4. er d 4.7.1549) landsdommer Nørrejylland g m Lisbeth (Kirsten ?) Mogensdatter Juel til Viskumgård og Nøragergård ; Krabbe (af Østergård) Iver Globsen el Lucassen til Østergård (d 27.4.1561) lensmd Koldinghus, g m Magdalene Eriksdatter Banner 1534. bu mdm u 44 b; ; Lykke (Munk) (ældre linje) Eiler Jacobsen el Joachimsen til (Nør)Torp, senere Nørtorp i Hillerslev h (lever 1.9.1576) g m Karen Nielsdatter Krabbe til Tandrup i Hassing h ; Lykke (Munk)(Overgård linjen) Jørgen Pedersen, hr til Hverringe og Overgård, Bonderup, Hessel, Ovegård og Bregenholm (d 26.12.1583) g m Beate Ågesdatter Brahe til Tostrup, nu Christianssæde ; Skeel Albret Andersen d y til Hegnet, Irup og Børglum len og Fussingø og Råstrup (d 28.11.1568) g m Kirsten Christensdatter Sandberg ; Stygge (I) Hans Mouridsen til Holbæk(gård) og Nøragergård, lensmand Silkeborg (d 31.10.1569) g m Christence Svendsdatter Væbner ; *Løghøj øde byggested, Østerild udmark, Østerild s, Hillerslev h ; Vesløs Vesløs s, Vester Han h ; *Vesløsgård hgd heri bl.a. nu Vesløs Stationsby, Vesløs s, Vester Han h ; Østerild Østerild s, Hillerslev h

1548-179 ; Emmiksen Claus Albretsen til Damsgård, Brusk h (lever 1566) g m Johanne Nielsdatter Skram ; Fasti Christen Pallesen Splid (linjen Splid-Fasti) til Mindstrup (d 1561) g m Ide Hansdatter Lange ; Galskyt Peder Thomesen d y til Sønderskov (d ca 1554) g m Bege Clausdatter Emmiksen ; Krabbe (af Østergård) Iver Globsen el Lucassen til Østergård (d 27.4.1561) lensmd Koldinghus, g m Magdalene Eriksdatter Banner 1534. bu mdm u 44 b; ; Skeel Niels Hansen til Nygård, Vinderslevgård, Ullerup, Merringgård, Nipgård, Skovsgård, Momtoftegård og Thistedgård (d 8.6.1561) g m Karen Globsdatter Krabbe (af Østergård) til Nissum, Skovsgård og Voergård ; Vind Henrik til Rønshave og Vellinggård (lever 1550 er d 11.12.1554) 1.g g m Anne Pedersdatter Skeel Dyre til Starupgård, 2.g g m Barbara Pedersdatter Raale til Vellinggård, 3.g g m Birgitte Olufsdatter Gyrstinge, 4.g g m ? Marina, Henrik Vinds efterleverske i Velling lever 11.12.1554 ; Høgsholt Hover s, Tørrild h ; Jennum Skibet s, Tørrild h ; Tørrild h 1521: 18; 1532: 438 489;

1548-180 ; Bjørn Johan Bjørnsen, hr, til Nielstrup, Stensgård og Østrup (d 1534) 1.g g m Sophie Nielsdatter Rosenkrantz, 2.g g m Gertrud Tønnesdatter Parsberg ; Daa Jesper Jørgensen (fynske linje) til Enggård, nu Gyldensten (d 22.3.1562) g m Anne Andersdatter Friis (af Haraldskær) ; Emmiksen Anders Ottesen til Stensgård og Pårup (d 18.1.1566) g m Agnete Jacobsdatter Reventlow ; Hardenberg Corfitz Eriksen til Skjoldemose (d tidligst 1548 er d 1560) g m Mette Christensdatter Skram ; Kruckow (i Fyn) Axel Nielsen til Årslev (lever 16.8.1558) 1.g g m Anne Eilersdatter Friis (af Hesselager) til Årslevgård, 2.g g m Anne Mogensdatter Falster Bielke til Bellinge ; Lykke (Munk)(ældre linje) Peder Jacobsen el Joachimsen til Skovsbo (d 1563) g m Lisbet Johansdatter Urne til Klingstrup ; Norby (af Uggerslev) Hans Jacobsen til Uggerslevgård og Lindeskov, nu Lehnskov (er d 11.1.1566) g m Anne Hansdatter Oldeland til Vejlegård og Rolykkegård ; Parsberg Gertrud Tønnesdatter til Nielstrup og Annisse len (lever 15.7.1549) g m hr Johan Bjørnsen Bjørn til Nielstrup og Steensgård ; Rosenkrantz Axel Nielsen til Landting, Stensballegård og Rydhave (d 4.2.1551) g m Birgitte Lauridsdatter Knob ; Skram Mette Christensdatter (lever 1548) g m Corfitz Eriksen Hardenberg til Skjoldemose ; Straale (Steensen) Peder Lauridsen til Skovsbo og Torpegård (er d 16.11.1550) g m Anne Ottesdatter Skinkel (søblad) ; Tidemand Jørgen Markvardsen til Haglösa og Pårup, lensmand Landskrona (d 1571) g m Mette Andersdatter Emmiksen ; Stågerup her "Stubbendrup", Ollerup og en del i Stenstrup s, Sunds h, Skåne

1548-181 ; Bille Erik Knudsen (Kærsgård linjen) til Lindved (d 3.6.1573) 1.g g m Karen Pedersdatter Marsvin til Lindved, 2.g g m Gedske Mikkelsdatter Brockenhuus ; Bille Steen Knudsen (Kjærsgård linjen) til Kærsgård (Vends h) ( d 21.10.1540) g m Helvig Hartvigsdatter Ulfeldt til Højbygård ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Brockenhuus Frands Mikkelsen til Bramstrup og Lykkesholm (d 14.11.1569) g m Anne Lauridsdatter Skinkel Tinhuus til Egeskov ; Brockenhuus Mikkel Pedersen til Bramstrup (d 1555 før 25.10) g m Karen Hansdatter Lykke ; Bryske Claus Carlsen til Flintholm (d 5.1.1564) g m Berete Eriksdatter Banner ; Emmiksen Anders Ottesen til Stensgård og Pårup (d 18.1.1566) g m Agnete Jacobsdatter Reventlow ; Harbou Jens Mogensen til Sindinggård (lever 27.4. er d 4.7.1549) landsdommer Nørrejylland g m Lisbeth (Kirsten ?) Mogensdatter Juel til Viskumgård og Nøragergård ; Hattebæks Mølle Jordløse s, Sallinge h ; Jordløse Jordløse s, Sallinge h

1548-181a ; Fasti Erik Pedersen Skram (linjen Skram) til Hastrup, Tjele og Voldbjerg, landsdommer i Nørrejylland (d 30.4.1568) g m Maren Lauridsdatter Løvenbalk til Tjele 1528; v u 319; rmd 489; bu u 242, u 277, bu u 391, bu mdm u 391 b, bu mdm u 503; ; Harbou Jens Mogensen til Sindinggård (lever 27.4. er d 4.7.1549) landsdommer Nørrejylland g m Lisbeth (Kirsten ?) Mogensdatter Juel til Viskumgård og Nøragergård ; Krabbe (af Østergård) Iver Globsen el Lucassen til Østergård (d 27.4.1561) lensmd Koldinghus, g m Magdalene Eriksdatter Banner 1534. bu mdm u 44 b; ; Krabbe (af Østergård) Kjeld Mikkelsen til Nebel, Hillerslev h (d 5.5.1550) g m Susanne Jacobsdatter Lykke rmd 421, 717; ; Lindum Selde s, Nørre h ; Risum Åsted s, Harre h ; Selde Selde s, Nørre h

1548-182 ; Anders Olsen bd i Værløse ; Christen Hansen bd i Nielstrup ; Clement bd i Sølperup ; Hans Drukken bd i Nielstrup ; Hans Henriksen bd i *Høgerup ; Jep Olsen bd i Værløse ; Knud Nielsen bd, i Torslunde ; Laurids Torstensen bd i *Høgerup, Ringsted h ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; Peder Dyre (Dyrre) bd i Nielstrup ; Peder Ibsen bd i Ulse ; Peder Skytte bd i Nielstrup ; *Høgerup Bråby s, Ringsted h ; Nielstrup Ulse s, Fakse h ; Sølperup Snesere s, Bårse h ; Torslunde Kundby s, Tuse h ; Ulse Ulse s, Fakse h ; Værløse Fakse s, Fakse h

1548-184 ; Bryske Jørgen Carlsen til Skaftelev og Katterød (lever 1571 er d 1572) ugift ? g m (?) Margrethe Bille ? el efter andre "Peder Norbys Datter i Fyn" ; Kruckow (i Fyn) Bild Nielsen til Brobygård (el Gammelbygård)(lever15.3.1569) g m Ide Jacobsdatter Norby (af Ugerslev) ; Quitzow Didrik Henningsen til Rørbæk og Torpegård (d 1561) g m Mette Eriksdatter Hardenberg ; Fyns landsting 1516: 128; 1521: 43 l; 1522: (11) her ? 95; ; Katterød Diernæs s, Sallinge h

1548-185 ; Adolf hertug af Slesvig, bror til Christian III ; Hans den ældre, hertug af Slesvig og Holstein, bror til kong Christian III ; Heest Evald Mikkelsen (Jessen ?) til Rethwisch (er d 1600) g m Emerentia Pedersdatter von Ahlefeldt af Lindau ; Rantzau Breide Hansen (XXII Neuhaus-Rantzau) til Bollingsted, Rethwisch og Neuhaus (d 13.10.1562) g m Cathrine Lydersdatter Heesten til Bollingsted ; Rethwisch Preetz s, Kreis Plön, Schleswig-Holstein

1548-186 ; Jørgen Pedersen Samsing mester, læsemester ved Københavns universitet, kantor i Århus ; Thomas Riber mester, kannik i Århus ; Århus kbst Århus domkirke (Sankt Clemens domkirke)

1548-187 ; Jens Skrædder bd i Hestkøbgård ; Oxe Johan Johansen (d y) til Torsjö, kannik i Roskilde (d mellem 18.2. og 12.9.1558) ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; Blentarp Blentarps s, Torna h, Skåne ; Bossebjergsbæk Everlövs s, Torna h, Skåne ; Hestkøbgård Birkerød s, Lynge-Kronborg h ; Høgrød "Høgrøds hiørnne", Everlövs s, Torna h, Skåne ; Lilla Rödde Everlövs s, Torna h, Skåne ; Rödeskov Everlövs s, Torna h, Skåne ; Simontorp Blentarps s, Torna h, Skåne ; Sjudarehus(et) Everlövs s, Torna h, Skåne ; Østre Røde Vang Everlövs s, Torna h, Skåne

1548-188 ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; *Høgerup Bråby s, Ringsted h ; Nielstrup Ulse s, Fakse h ; Sølperup Snesere s, Bårse h ; Torslunde Kundby s, Tuse h ; Ulse Ulse s, Fakse h ; Værløse Fakse s, Fakse h


Næste side