Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1547-224 - 1547-247b


1547-224 ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Bille Bent Andersen (Egede-Søholm linjen) til Bregentved, kannik i Roskilde og Århus (d ved 29.9.1555) ; Lund kbst Skåne, Lund domkapitel se også Lund domkirke og Lund stift ; Lund kbst Skåne, Lund domkirke ; Roskilde kbst Roskilde domkapitel se også Roskilde domkirke og Roskilde stift (u) 171 k; ; Roskilde kbst Roskilde domkirke (Sankt Lucii kirke) ; Søholm hgd Magleby Stevns s, Stevns h ; Århus kbst Århus domkapitel, se også Århus domkirke og Århus stift ; Århus kbst Århus domkirke (Sankt Clemens domkirke)

1547-225 ; Gjordsen Mads Eggertsen til Solvig (lever 1561) g m Anne Kjeldsdatter Juel ; Peder Pedersen bd i Adelvad, Mads Gjordsen til Solvigs fuldmægtig ; Adelvad Højst s, Slogs h ; Slogs herredsting 1514: 88; 1516: u 37 u 58; ; Solderup Hostrup s, Slogs h ; Søvang Højst s, Slogs h

1547-226 ; Albret Madsen bd i Magleby, Stevns h ; Anders Olsen bd i Klippinge ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Hans Jensen bd i Havnelev ; Hans Jørgensen bd i Smerup ; Hans Pedersen bd i Strøby ; Ingvor Boesen bd i Havnelev ; Jørgen Olsen bd i (Store) Torøje ; Jørgen Pedersen bd i Frøslev ; Laurids Boesen bd i Havnelev ; Laurids Hansen bd i Sigerslev ; Mads Jude bd i Klippinge ; Oluf Hansen bd i Tåstrup ; Oluf Mand bd i (Store) Torøje ; Oluf Pedersen bd i Lyderslev ; Peder Snak (Snak, Snack) bd i Sigerslev ; Poul Jensen bd, degn i Store Heddinge kbst ; Frøslev heri tidl en hgd, Frøslev s, Stevns h ; Havnelev heri tidl en hgd, Havnelev s, Stevns h ; Klippinge Magleby Stevns s, Stevns h ; Lyderslev Lyderslev s, Stevns h ; Magleby Magleby Stevns s, Stevns h ; Sigerslev Store Heddinge lds, Stevns h ; Skørpinge Havnelev s, Stevns h ; Smerup Smerup s, Stevns h ; Stevns h 1517: u 54; 1523: u 151; 1524: 68; 1528: u 27 b (25.7.1525-20.2.1528) u 27 b1, (25.7.1525-20.2.1528) u 27 b2, u 202, 239; ; Stevns herredsting 1528: u 202; 1529: 57; 1534: 167; 1537: 819 820; ; Store Heddinge kbst 1527: (1.1.1504) 60; 1528: u 27 b evt Landsogn, Stevns h u 202; ; Store Torøje Smerup s, Stevns h ; Strøby Strøby s, Stevns h ; Tåstrup Hellested s, Stevns h

1547-227 ; Gyldenstierne Henrik Mogensen til Fulltofta (d 1572) g m Bodil Ottesdatter Baden ; Gyldenstierne Jørgen Henriksen, mester, i Odense, ærkedegn i Ribe (d 3.5.1551) ; Lund kbst Skåne, Lund domkirke

1547-228 ; Urne Hans Knudsen til Årsmarke, Sørupgård len, kannik i Roskilde, lensmand Krønge birk (d 1552) g m Maren Ottesdatter Huitfeldt ; Krønge birk (Fuglse h)

1547-229 ; Bille Jørgen Eskesen (Svanholm linjen) til Ellinge og Vallen (begr. 28.6.1601) g m Margrethe Nielsdatter Brok (af Estrup) ; Christen Poulsen hr, prior i Odense Sankt Knuds kloster 1 ; Rønnow Eiler Markvardsen til Hvidkilde og Fårevejle, lensmand Næsbyhoved (d 28.4.1565) g m Anne Tygesdatter Krabbe (af Østergård)

1547-230 ; Brok (af Barløsegård I) Asser, Skodborg len (lever 1527 er d 1530) g m Mette Marcusdatter ; Claus Tiellesen bd, Jesper Ranrzaus foged på Malt herredsting ; Hans Mikkelsen bd i Vejen ; Jep Gødesen bd i Vejen ; Kaas (sparre-Kaas) ? Jens, mester, uvist hvilken, mon = provst i Jelling syssel 1506 ? ; Mads Markvardsen mester, kgl sekretær og ærkedegn i Ribe (d 1526) ; Niels (Nis) Pedersen bd i Surhave, herredsfoged i Malt h ; Peder Jensen bd i Vejen ; Peder Nielsen bd ? foged på Skodborghus 1527 og 1533, Asser Broks fuldmægtig på Malt herredsting 1527 ; Peder Stub foged på Skodborghus 1539 ; Poul Jensen bd i Vejen ; Rantzau Jesper Hansen (XXIII Schmoel) til Schmoel, Skodborg, Haderslev og Tørning len (d 1562), amtmd Flensburg, g m Margrethe Hennekesdatter Rantzau (XI linjen Neverstorf) ; Søren Nielsen bd i Vejen, Malt h ; Askov Malt s, Malt h ; Estrup nu en hgd, Malt s, Malt h ; Estrup Skov Malt s, Malt h ; Gram h ; Havkær (MB 1683 Høikiersrinde el Høikeirsrand), i *Vorup mark, Vejen s, Malt h ; Kolding kbst (*)Koldinghus slot og len ; Lysze i Vejen ejerlav, Vejen s, Malt h ; Malt Malt s, Malt h ; Malt herredsting 1513: 87; 1517: u 56; 1519: 240; 1523: (30.1.1490) (1523-33) (u) 283; 1526: 257; 1527: (u) 60 b 60 c, (u) 295; ; Mejlund Vejen s, Malt h ; Møllevejen Vejen s ? Malt h ; Ribe kbst Ribe domkapitel se også Ribe domkirke og Ribe stift ; Ribe kbst Ribe domkirke, Sankt Lukas alter ; Rødskov Estrup hgd, Malt s, Malt h ; Skallevad her "Østerskauell wadh", Vejen s, Malt h ; Skodborghus tidl et slot og len, Vejen s, Malt h ; Sønder Tåbæk i *Vorup, Vejen s, Malt h ; Vejen Vejen s, Malt h ; Vesterskovsvad ved Skodborghus, Vejen s, Malt h ; *Vorup Vejen s, Malt h ; Øksenvad i *Vorup mark, Vejen s, Malt h ; Øster Tåbæk i *Vorup mark, Vejen s, Malt h

1547-231 ; Peder Olsen bd i Slemminge ; Albæk Rimsø s, Djurs Nørre h ; Albæk skov Gjerrild og Rimsø s, Djurs Nørre h ; Djurs Nørre herredsting 1519: u 118 188, u 214; ; Gjerrild Gjerrild s, Djurs Nørre h ; Roen Sostrup Skov som kaldtes Roen, Gjerrild s, Djurs Nørre h ; Skideneng Sostrup hgd ejerlav, Gjerrild s, Djurs Nørre h ; Slemming(gård) ikke = nuværende Slemminggård, men Djursgård, Enslev s, Djurs Nørre h ; Sostrup hgd en overgang Benzon, Gjerrild s, Djurs Nørre h

1547-232 ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; Falster ø, landsdel, Maribo amt ; København kbst (*?)Københavns slot og len ; Lolland 1515: u 15 a; 1518: u 13; 1519: 10; 1520: (1520-39) 206; 1522: u 4 b; 1523: 68 a; 1524: 86; 1526: 124; 1529: 152 u 276, u 276 a, 330; ; Majbølle birk (Musse h) ; *Sørupgård hgd = Biskopsgården i Falster, Eskilstrup s, Falsters Nørre h

1547-232c ; Bille Eske Pedersen, hr, (Svanholm linjen) til Svanholm (d 9.2.1552) g m Sophie Henriksdatter Krummedige til Vallen og Månstorp ; Horns herredsting Sjælland ; Krogstrup Old Krogstrup s, Horns h, Sjælland ; Svanholm hgd Krogstrup s, Horns h Sjælland

1547-232g ; Brahe Laue Axelsen, hr til Krageholm og Vittskövle (d 5.3.1567) g m Gørvel Fadersdatter Sparre (svenske Sparrer) til Torup (Bara h) ; Ulfstand Jens Truedsen til Vemmetofte og Saltø (d 29.7.1566) g m Lisbeth Clausdatter Bille ; Halland 1513: det svenske gods 86 u 251; ; Skåne landsdel

1547-234 ; Christen Ørn bd ? d, i Bonderup, g m hustru Inge Jepsdatter i Kokholm, nu Lerkenfeld, enke efter væbneren Haning Jepsen ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nyere Dyrer) Frands Iversen til Palstrup (d 5.10.1569) g m Kirsten Mogensdatter Kaas (mur-Kaas) ; Fasti Erik Pedersen Skram (linjen Skram) til Hastrup, Tjele og Voldbjerg, landsdommer i Nørrejylland (d 30.4.1568) g m Maren Lauridsdatter Løvenbalk til Tjele 1528; v u 319; rmd 489; bu u 242, u 277, bu u 391, bu mdm u 391 b, bu mdm u 503; ; Friis (af Haraldskær) Christen Andersen, hr, til Ovegård og Krastrup (d 11.4.1561) g m Else Holgersdatter Rosenkrantz ; Harbou Jens Mogensen til Sindinggård (lever 27.4. er d 4.7.1549) landsdommer Nørrejylland g m Lisbeth (Kirsten ?) Mogensdatter Juel til Viskumgård og Nøragergård ; Inge Jepsdatter adelig, hustru, (er d 1540 ?) 1.g. g m væbneren Haning Jepsen i Bonderup og Kokholm, nu Lerkenfeld ; Jens Jensen bd i Kongens Tisted, foged til Gislum herredsting, g m Bodil Jensdatter ; Jens Olsen Skriver Kat borger el lavadelig, borgmester i Viborg, landsdommer og tinghører på Viborg landsting (d 1557) 1532; bu mdm u 172; ; Jep Jensen bd i (Store) Binderup, Gislum h ; Krumpen Otte Jørgensen, hr, til Trudsholm, Kærstrup, Overgård og Højbygård, marsk, høvedsmand på Hald (d 29.6.1569) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke til Demstrup ; Kruse (Vingegård linjen) Enevold Christoffersen til Vingegård (er d22.5.1573) 1.g g m Maren Thomesdatter Roed til Vårstgård, 2.g g m Dorthe Lauridsdatter Vestenie ; Mikkel Smed bd i Vester Bølle s, (er d 1547 ?) har slået eng ved *Bromølle ; Oluf Jepsen væbner, d ? bror til Inge, g m væbneren Haning Jepsen i Kokholm ; Rosenkrantz Erik Ottesen, hr til Bjørnholm, Møgelkær og Skjern, rigshofmester (d 7.1.1503) g m Sophie Henriksdatter Gyldenstierne til Boller ; Seefeld Enevold Jensen til Visborg og Dalsgård, lensmand Sejlstrup (d sommeren 1557) g m Agathe Johansdatter Pogwisch 1538; 375, 376; ; Seefeld Jens Thomesen i Dalsgård, Hindsted h (lever 1471 var d 1486) g m Christine Mikkelsdatter Tornekrans ; Seefeld Jens Tygesen til Randrup (er d 25.8.1532) g m Inger Andersdatter Bjørn til Randrup 1520; 141; 1522; u 70; ; Seefeld Tyge Jensen til Dalsgård, bispelig foged på Åkær (d ca 1511) g m Bolle Eriksdatter Splid Fasti iflg DAA Bodil Splid Fasti ; Sehested Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård i Skodborg h, Vellingshøj, Højris og Surkær, lensmand Gudumkloster, landsdommer i Nørrejylland (d 15.11.1555) g m Anne Maltesdatter Juel til Holmgård ; Skovgaard Mogens Justesen til Egebjerg og Lundegård, Tamdrup s (lever 1572) g m Anne Thomesdatter Juel ; Skovgaard Mourids Justesen til Egebjerg og Lundgård, Fjends h (d tidligst 1573) g m Bodil Christoffersdatter Kruse ; Bonderup Bro Vester Bølle s, Rinds h ; *Bromølle Vester Bølle s, Rinds h ; Dalsgård Vive s, Hindsted h ; Gislum h 1515: 44; 1519: u 135; 1529: u 244; 1532: 298; 1533: 143; 1538: 131; 1541: 219 a; 1542: 480 657; ; Gislum herredsting 1515: 44 (1515 ?) u 66; ; *Kokholm nu i Lerkenfeld, Vester Bølle s, Rinds h, se Lerkenfeld ; Lerkenfeld hgd heri bl a Kokholm og *Bonderupgård, Vester Bølle s, tidl Gislum h, nu i Rinds h ; Margrethedal Lerkenfeld ejerlav, Vester Bølle s, Rinds h ; Nørrejylland 1514: 2; 1515: 84; 1517: 280; 1518: 23 134: ; Rinds herredsting 1515: 75 75 a; ; Store Binderup Binderup s, Gislum h ; Svingelbjerg Vester Bølle s, Rinds h ; Viborg landsting 1515: u 48 u 83, mon = 83 ? u 83 a, (187); ; Vognsild Vognsild s, Gislum h

1547-234c ; Bo Madsen bd i Vester Ulslev, Musse h ; Bølle Erik Madsen til Elved og Tersløse, lensmand Tureby (d 1562) 1.g g m Sophie Jørgensdatter Rud til Elved, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Bølle Mads Eriksen, hr, til Tersløse, Orebygård og Fuglsang, lensmand på Tureby (d 1539 før 14.11.) g m Birgitte Nielsdatter Skave ; Christen Poulsen hr, prior i Odense Sankt Knuds kloster 1 ; Gyldenstierne Jørgen Henriksen, mester, i Odense, ærkedegn i Ribe (d 3.5.1551) ; Hans Friis borger, rådmand og borgmester i Odense (d 30.5.1551) g m Mette Lauridsdatter Kotte) ; Hans Top bd, d ? tidl i *Pugerup, Fuglse h ; Jep Krag (Krog) bd i Sandager ; Jørgen Skriver borger ? Erik Bølle til Elveds fuldmægtig på Fyns landsting og på rettertinget i Odense, mon = Jørgen Skriver, fuldmægtig på Odense Provstegård ? ; Kotte Jørgen Nielsen til Eskelund, rådmand og borgmester i Odense (d 18.11.1584) g m Kirsten Pedersdatter ; Quitzow Henning Jørgensen til Sandager, Rørbæk, Lykkesholm og Falde (d 25.10.1569) 1.g g m Ide Thomesdatter Lange til Lydum, 2.g g m Birgitte Eilersdatter Rønnow til Magelund (Lykkesholm) ; Quitzow Jørgen Henningsen til Sandager, Rørbæk og Jerstrup (d 4.7.1544), rigens kansler, g m Ellen Andersdatter Gøye til Kile ; Odense kbst 1513: u 110 214; ; Odense kbst Sankt Knuds kloster ; *Pugerup Olstrup s, Fuglse h ; Sandager Vester Ulslev s, Musse h ; Sjælstofte Errindlev s, Fuglse h ; Turebyholm hgd tidl Tureby og Turebygård, Tureby s, Fakse h ; Vester Ulslev Vester Ulslev s, Musse h

1547-235 ; Jens Jonsen hr, sognepræst i Korsør ; Korsør kbst ; Tårnborg kirke Tårnborg s, Slagelse h ; Tårnborg s Slagelse h

1547-236 ; Claus Hessellund fru Karen Skovgårds fuldmægtig på Gørding herredsting ; Skovgaard Karen Jørgensdatter til Varho (lever 1580) g m Palle Ovesen Skram ; Skram Ove Pedersen til Hammergård, Vrads h, Varho og Dejbjerglund (lever 22.11.1528 er d 29.3.1537) g m Anne el Mette Pallesdatter Juel 1526; 57; ; Skram Palle Ovesen til Varho (d 13.3.1546) g m Karen Jørgensdatter Skovgaard ; Gørding herredsting 1514: 93; 1518: u 88; 1526: u 208; 1537: u 458; 1538: (1538-3.5.1542) 366; 1539: u 281; 1540: u 137 (u 505); ; Varhogård Gørding s, Gørding h

1547-237 ; Christen Krag bd i Kastbjerg ; Krumpen Otte Jørgensen, hr, til Trudsholm, Kærstrup, Overgård og Højbygård, marsk, høvedsmand på Hald (d 29.6.1569) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke til Demstrup ; Peder Christensen bd ? i Kastbjerg s ; Poul Ibsen bd i Kastbjerg ; Viborg landsting 1515: u 48 u 83, mon = 83 ? u 83 a, (187); ; Øster Kondrup Kastbjerg s, Gjerlev h

1547-238 ; Anne Hermans borgerske i Næstved, doktor Peders (Capiteyn) hustrus søster, Højelse sogns kongetiende ; Herman d, g m Anne i Næstved, søster til dr Peder Capteyns hustru ; Peder Capiteyn dr, kgl livlæge og rektor ved Københavns Universitet, Hvidøre len (d 6.1.1557) g m N N, søster til Anne Hermans i Næstved ; Højelse s Ramsø h ; Næstved kbst

1547-240 ; Peder Capiteyn dr, kgl livlæge og rektor ved Københavns Universitet, Hvidøre len (d 6.1.1557) g m N N, søster til Anne Hermans i Næstved ; Reventlow Lyder Lydersen, dr, (A holstenske linje) Hvidøre len (lever 1547) ; Hvidøre tidl en lb, Ordrup s (Gentofte s), Sokkelund h

1547-242 ; Slangerup tidl en kbst, nu Slangerup bykommune, Slangerup s, Lynge- Frederiksborg h ; Slangerup kirke Slangerup s, Lynge-Frederiksborg h

1547-242c ; Bo Jensen bd i Vemmeløse ; Bryske Gert Eilersen til Dallund (d 13.6.1552) g m Anne Tønnesdatter Viffert ; Christen Poulsen hr, prior i Odense Sankt Knuds kloster 1 ; Daa (fynske linje) Claus Jørgensen til Skovsgård (lever 1558) g m Anne Jørgensdatter Lud til Skovsgård ; Gyldenstierne Jørgen Henriksen, mester, i Odense, ærkedegn i Ribe (d 3.5.1551) ; Hans Friis borger, rådmand og borgmester i Odense (d 30.5.1551) g m Mette Lauridsdatter Kotte) ; Jørgen bd i Vemmeløse ; Niels Jensen bd i Køberup, Peder Oxes fuldmægtig på rettertinget i Odense ; Niels Lærke (Lercke) bd i Lundforlund ; Niels Pedersen bd i Lundforlund ; Oluf Hansen Kammersvend borgmester i Odense ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; Quitzow Henning Jørgensen til Sandager, Rørbæk, Lykkesholm og Falde (d 25.10.1569) 1.g g m Ide Thomesdatter Lange til Lydum, 2.g g m Birgitte Eilersdatter Rønnow til Magelund (Lykkesholm) ; Dallund hgd Søndersø s, Skovby h ; Gisselfeld hgd Bråby s, Ringsted h 1548; u 204 d; ; Jylland landsdel ; Køberup Rislev s, Tybjerg h ; Langeland landsdel, ø ; Lundforlund Lundforlund s, Slagelse h ; Odense kbst 1513: u 110 214; ; Odense kbst Sankt Knuds kloster ; Sandagergård hgd Nørre Sandager s, Skovby h u (41 a4b), u 404; ; Sjælland 1513: 125; 1514: 76; 1515: 84; 1517: u 54 175, 225, 280; ; Skovsgård hgd Humble s, Langelands Sønder h ; Vemmeløse Gimlinge s, Vester Flakkebjerg h

1547-243 ; Hans Jespersen hr, underskriver på Kalundborg slot og vikar til Kalundborg kirkes Sankt Gertruds alter ; Kalundborg kbst Vor Frue kirke, Sankt Gertruds Alter

1547-244 ; Skram Peder Christensen, hr, til Urup, rigsadmiral, Helsingborg len (d 11.7.1581) g m Elsebe Tygesdatter Krabbe (af Østergård) til Skedala len ; Thott (Näs linjen) Tage Ottesen til Näs = Trollenäs og Eriksholm, nu Trolleholm og Sireköpinge (d 8.9.1562) g m Else Holgersdatter Ulfstand, havde Övedskloster len ; Göinge h Skåne ; Harjagers h Skåne ; Landskrona kbst Skåne ; Norra Åsbo h Skåne ; Rönnebergs h Skåne ; Södra Åsbo h Skåne

1547-244d ; Brahe Jens Axelsen til Hammer, Vittskövle og Löberöd (d 21.11.1560) g m Anne Eskesdatter Bille ; Trolle Børge Jacobsen (Jachimsen, Joachimsen) til Lillö og Knabstrup m m , fodermarsk, forstander for Roskilde Agnete kloster (d 27.- 28.7.1571) g m Pernille Mogensdatter Gøye ; Kristianstad kbst Allö

1547-245c ; Bielke Mogens Andersen Falster til Bellinge, landsdommer på Lolland og Falster (d 4.1.1581) 1.g g m Ellen Jensdatter Rotfeld, 2.g.g.m Mette Henningsdatter Walkendorff ; Falster Peder Olufsen til Korselitze (d 1556) g m Øllegaard Henningsdatter Walkendorff ; Gøye Anders Knudsen til Kærstrup, Kelstrup og Galmindrup (d mellem 4.7. og 21.8.1559) g m Karen Henningsdatter Walkendorff ; Mormand Erik Mogensen til Bramsløkke (lever 16.7.1547 ?) 1.g g m Marine Clausdatter Reberg til Bramsløkke og Tybjerg, 2.g g m Else Madsdatter "Issing" Gøye til Sæddinge ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; Urne Jørgen Johansen, til Engestofte, lensmd Nykøbing (1558 før 30.8.) g m Anne Albretsdatter Glob (Due), havde Asmild og Sebber kloster len ; Venstermand Jørgen Mortensen til Stadager og Egebjerg, lensmand Gedser (d 25.3.1551) 1.g g m Maren Hansdatter Griis, 2.g g m Alhed Knudsdatter Urne, havde Krønge len ; Bellinge tidl en hgd, Sønder Kirkeby s, Falsters Sønder h ; Bramsløkke hgd Musse s, Musse h ; Engestofte hgd Engestofte s, Musse h ; Korselitse hgd Sønder Alslev s, Falsters Sønder h ; Kærstrup hgd Fuglse s, Fuglse h ; Stadager hgd nu under Vennerslund hgd, Stadager s, Falsters Nørre h

1547-247b ; Pors (af Vrandrup) Stig Eriksen til Øllingsø, lensmd Lundagård og stiftslensmd i Skåne, ærkedegn i Roskilde (d 8.10.1556) ; Virke Virke s, Harjagers h, Skåne ; Virke kirke Virke s, Harjagers h, Skåne


Næste side