Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1545-104 - 1545-110f


1545-104 ; Oluf Nielsen mester, sognepræst i Vejle, g m Anne Pedersis og bror til borgmester i Varde Mads Nielsen og Karine Suders ; Hornstrup Hornstrup s, Nørvang h ; Nørvang herredsting 1524: 117 133;

1545-104a ; Casper Fuchs mester, provst i Assens ; Gyldensten hgd tidl Enggård, Nørre Sandager s, Skovby h ; Kauslunde Kauslunde s, Vends h ; Vends herredsting 1518: 191; 1520: 164; 1536: u 215; 1537: 578 579;

1545-104c ; Mads Buch (også Buck) hr, præst i Egtved og (Yding) Ødsted s ; *Yding kirke Ødsted s, Jerlev h ; *?Yding præstegård Ødsted s, Jerlev h

1545-104e ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Skjern nu kbst, *Lundenæs slot og len, nu Lundenæs

1545-104g ; Søren Christensen bd i Kastrup, uvist hvilket, i Jylland ; Kastrup uvist hvilket, Jylland

1545-104i ; Gyldenstierne Knud Henriksen, mester, til Estrup, tidl biskop i Odense (d 8.12.1561) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg og Irup 1530; u 68, u 90, v u 124, mdm u 151, u 193 e, u 196, u 197 c, 225; ; Jens Budesen bd i Nibe, nu kbst ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Bratskov hgd Brovst s, Øster Han h ; Gammel Estrup hgd tidl Estrup hgd, Fausing s, Sønderhald h ; Limfjorden farvand ; Nibe nu kbst (1727), Vokslev s, Hornum h

1545-104k ; Fasti Erik Pedersen Skram (linjen Skram) til Hastrup, Tjele og Voldbjerg, landsdommer i Nørrejylland (d 30.4.1568) g m Maren Lauridsdatter Løvenbalk til Tjele 1528; v u 319; rmd 489; bu u 242, u 277, bu u 391, bu mdm u 391 b, bu mdm u 503; ; Gjordsen Mads Eggertsen til Solvig (lever 1561) g m Anne Kjeldsdatter Juel ; Harbou Jens Mogensen til Sindinggård (lever 27.4. er d 4.7.1549) landsdommer Nørrejylland g m Lisbeth (Kirsten ?) Mogensdatter Juel til Viskumgård og Nøragergård ; Harbou Peder (af Nielsbygård) d æ i Nielsbygård (lever 1553) ; Juel (stjerne-Juel) Iver Kjeldsen til Astrup og Stubbergård, mester, domprovst i Ribe (d 24.8.1556) g m Mette Hansdatter Munk til Holmgård ; Juel (stjerne-Juel) Niels Kjeldsen til Astrup, Bøvling len og Vilstedgård len (d 22.3.1573, iflg stenen 1575) g m Margrethe Christensdatter Sandberg ; Lange (Munk) Niels Hansen, hr, til Kærgård, Fadersbøl og Visselbjerg (d 11.6.1565) g m Abel Sørensdatter Skeel lensmand Lundenæs og Dueholm ; Munk (Lange) Christoffer Hansen til Krogsgård (d 31.1.1582) g m Dorthe Hansdatter Lindenov ; Prip Jørgen Jørgensen til Pandumgård len (er d 5.8.1565) g m Agnete Busksdatter Skenk til Brudagergård ; Varde kbst Orten

1545-104m ; Anne Lauridses (Lassis) bd i Sønder Aldum ; Jens Olsen bd i Sønder Aldum ; Søren Nielsen bd i Sønder Aldum, Hatting h ; Nørrejylland 1514: 2; 1515: 84; 1517: 280; 1518: 23 134: ; Sønder Aldum Stenderup s, Hatting h

1545-104o ; Abelone (Apollonie) Hansdatter borgerske i Vejle ; Søren Assersen bd i Lund ; Lund tidl Vintenlund, Tamdrup s, Nim h ; Nørrejylland 1514: 2; 1515: 84; 1517: 280; 1518: 23 134: ; Vejle kbst 1517: 133; 1523: 52; 1526: u 87 141, 201;

1545-104q ; Fasti Helvig Pallesdatter Splid (linjen Splid-Fasti), findes ikke på stamtavlen, i Mindstrup, fornavnet er måske forkert ? stævnes 1545 for gården Østerhoved, Givskud s ; Fasti Palle Jørgensen Splid (linjen Splid-Fasti) til Mindstrup (lever 1536) g m Helvig Mogensdatter Krabbe (af Østergård) ; Sehested Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård i Skodborg h, Vellingshøj, Højris og Surkær, lensmand Gudumkloster, landsdommer i Nørrejylland (d 15.11.1555) g m Anne Maltesdatter Juel til Holmgård ; Mindstrup tidl en hgd, Hvejsel s, Nørvang h ; Østerhoved Givskud s, Nørvang h

1545-104q. ; Nørrejylland 1514: 2; 1515: 84; 1517: 280; 1518: 23 134:

1545-104s ; Anders Mouridsen borger i Skagen ; Christen Jensen borger og borgmester på Skagen ; Horns h Jylland

1545-104u ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Skinkel (lilje) Hans Poulsen til Gerskov (d 1558) 1.g g m Anne Mikkelsdatter Akeleye, 2.g g m Helvig Andersdatter Ulfeldt, 3.g g m Anne Nielsdatter Bild ; Skinkel (lilje) Poul Poulsen til Østrupgård og Søndergårde (d 20.10.1565) g m Ide Andersdatter Dresselberg, se også faderen Poul Jensen ; Agedrup Agedrup s, Bjerge h ; Gerskov heri tidl en hgd, Skeby s, Lunde h ; Østrupgård hgd Østrup s, Lunde h

1545-104w ; Friis (af Vadskærgård) Niels Godskesen "gamle Niels" til Vadskærgård, Skodborg h, (lever 6.5.1549) g m Karen Pallesdatter Juel ; Grøn Erik Christensen til Ulsund hgd, Nees s, Skodborg h (lever 1551 er d 1568) g m Bodil Jensdatter Spend ; Hans Lauridsen (Tanderupgård slægten) adelig i Kærgård (lever 23.12.1550 er d januar 1553) g m N N Knudsdatter (Rødding slægten) ; Harbou Jens Mogensen til Sindinggård (lever 27.4. er d 4.7.1549) landsdommer Nørrejylland g m Lisbeth (Kirsten ?) Mogensdatter Juel til Viskumgård og Nøragergård ; Skovgaard Mogens Justesen til Egebjerg og Lundegård, Tamdrup s (lever 1572) g m Anne Thomesdatter Juel ; Skram Hartvig Ovesen til Dejbjerglund og Fruergård (er d 1566) g m Kirsten Jørgensdatter Skovgaard ; Spend Jens Andersen til Rammegård (d 1580) g m Ide Mogensdatter Juel ; Stygge (I) Christen Christensen til Randrup og Frøstrup (lever 1556) 1.g g m Ellen Eriksdatter Rotfeld, 2.g g m Maren Bertelsdatter Kaas (sparre Kaas) ; Stygge (I) Hans Mouridsen til Holbæk(gård) og Nøragergård, lensmand Silkeborg (d 31.10.1569) g m Christence Svendsdatter Væbner ; Dejbjerglund tidl en hgd, Dejbjerg s, Bølling h ; Nørre Øster og Vester Linå, Sunds s, Hammerum h ; Ovstrup Ørre s, Hammerum h ; Randrup hgd Vinkel s, Middelsom h ; Røjen Sunds s, Hammerum h ; Skjern nu kbst, Kærgård ; Vester Nørre og Øster Linå, Sunds s, Hammerum h ; Øster Vester og Nørre Linå, Sunds s, Hammerum h

1545-104y ; Färs h Skåne

1545-105 ; Bille Eske Pedersen, hr, (Svanholm linjen) til Svanholm (d 9.2.1552) g m Sophie Henriksdatter Krummedige til Vallen og Månstorp ; Daa Jesper Jørgensen (fynske linje) til Enggård, nu Gyldensten (d 22.3.1562) g m Anne Andersdatter Friis (af Haraldskær) ; Daa Jørgen Jørgensen (fynske linje) til Østrup og Hestholm (lever 1550 er d 1558) g m Anne Hansdatter kaldet Stigsdatter Ulfeldt til Østrupgård ; Skinkel (lilje) Poul Poulsen til Østrupgård og Søndergårde (d 20.10.1565) g m Ide Andersdatter Dresselberg, se også faderen Poul Jensen ; *Bonderup Sønder Jernløse s, Merløse h ; Gisselfeld hgd Bråby s, Ringsted h 1548; u 204 d; ; Gyldensten hgd tidl Enggård, Nørre Sandager s, Skovby h ; Hanerup Nørre Jernløse s, Merløse h ; Kvislemark Kvislemark s, Øster Flakkebjerg h ; Østrupgård hgd Østrup s, Lunde h

1545-105a1 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Casper Fuchs mester, provst i Assens ; Daa Jørgen Christensen (fynske linje) til Enggård (d 13.1.1503) 1.g g m N N Ivensdatter Bryske, 2.g g m Karen Engelbretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld), 3.g g m Karen Knudsdatter Gyldenstierne ; Daa Sophie Jørgensdatter (fynske linje) til Enggård (d o 1577) 1.g g m Hans Jensen kaldet Stigsen Ulfeldt til Østrupgård og Vejrup, 2.g g m Otte Hvide til Hynderup ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Gyldenstierne Knud Pedersen til Tim (d 20. el 27.6.1552) g m Sidsel Jensdatter Ulfstand til Ljungby og Bønnet ; Hans Hansen bd i Kavslunde ; Hans Sønderskov (Synderskov) fru Sophie Daa's fuldmægtig på rettertinget i Kolding ; Jep el Jacob Maas hr, provst i Gamtofte ; Lykke (Munk)(Overgård linjen) Jørgen Pedersen, hr til Hverringe og Overgård, Bonderup, Hessel, Ovegård og Bregenholm (d 26.12.1583) g m Beate Ågesdatter Brahe til Tostrup, nu Christianssæde ; Ulfeldt Hans Jensen kaldet Stigsen til Vejrup og Østrup (d 16.5.1543) 1.g g m Anne Jørgensdatter Friis (af Østrup) til Østrup, 2.g g m Sophie Jørgensdatter Daa til Enggård 1538; mdm 137, 138; ; Gamtofte Gamtofte s, Båg h ; Gyldensten hgd tidl Enggård, Nørre Sandager s, Skovby h ; Kauslunde Kauslunde s, Vends h ; *Stacket hiorthet ved Tryggemands jord, på Kavslunde mark, her ? Kavslunde s, Vends h ; Tryggemands Jord på Kavslunde mark, mon rigtigt ? Kavslunde s, Vends h, se Trydemandens Løkke i Fjelsted s, tidl Gelsted s, Vends h ; Vends herredsting 1518: 191; 1520: 164; 1536: u 215; 1537: 578 579;

1545-105a4 ; Anders Sørensen bd i Søgård, Peder Skram (Fasti) og senere Erik Skrams fuldmægtig på Hind herredsting ; Anne Lauridses (Laurses), bd i Voldbjerg ; Christen Andersen bd i No ; Christen Jensen bd i Hover ; Christen Lauridsen (Lassen) bd i Heager ; Christen Mørk bd i No ; Christen Sørensen bd i Voldbjerg ; Fasti Erik Pedersen Skram (linjen Skram) til Hastrup, Tjele og Voldbjerg, landsdommer i Nørrejylland (d 30.4.1568) g m Maren Lauridsdatter Løvenbalk til Tjele 1528; v u 319; rmd 489; bu u 242, u 277, bu u 391, bu mdm u 391 b, bu mdm u 503; ; Gregers Mouridsen bd i Heager ; Hans Skriver bd i Hee, skriver på Hind herredsting ; Jacob Knudsen bd på Hind herredsting ; Jens Bertelsen bd i Hee ; Jens Christensen bd i Rindum (Kirkeby) ; Jens Jensen bd i *Glorborg ; Jens Madsen bd på Holmsland ; Jens Madsen bd i Hover ; Jens Nielsen bd i Heager, Hind h ; Jens Sørensen bd i Astrup, Hind h ; Jens Sørensen bd i *Bjergegård, Hind h, Peder Skram til Voldbjergs fuldmægtig på Hind herredsting ; Jens Tange bd i Hee ; Jep Fisker bd i Voldbjerg ; Jep Pedersen bd i Heager ; Karen Jenses eller Jenskone (1546) bd i Voldbjerg ; Knud Gregersen (Graversen) bd i *Gammel Smedegård, i Voldbjerg ; Laurids (Las) Kruse bd i No ; Mads Gregersen (Graversen) bd i Ejstrup, Hind h, herredsfoged i Hind h 1544 ; Mikkel vel = Mikkel Christensen, bd i Haelby ; Mikkel Christensen bd i Haelby ; Mikkel Nielsen bd i *Sørup ; Mogens Jensen bd på Holmsland, mon = Mogens Jensen på Hind herredsting ; Peder Nielsen bd i Haelby ; Poul Nielsen bd i Rindum ; Thomas Madsen bd i Haelby ; Villum Smed bd i Voldbjerg ; Astrup Hee s, Hind h ; *Bjerg eller Bjergegård, Hee s, Hind h ; *Glorbjerg Hee s, Hind h ; Haelby Hee s, Hind h ; Heager No s, Hind h ; Hee Hee s, Hind h ; Hind herredsting 1519: u 245; 1520: u 66 u 101; ; Holmsland område, tidl en ø Holm, Gammelsogn og Nysogn, Hind h ; Hover Hover s, Hind h ; *Hover Mølle Hover s, Hind h ; No No s, Hind h ; Rindum (Kirkeby) Rindum s, Hind h ; Søgård Hee s, Hind h ; Voldbjerg hgd Hee s, Hind h ; Voldbjerg Mølle Hee s, Hind h

1545-105a8 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Krognos Mourids Olsen, hr, til Krapperup, Bollerup, Bregentved, Ågård og Markie (d 24.11.1550) g m Elline Mogensdatter Gøye til Clausholm ; Lykke (Munk)(Overgård linjen) Jørgen Pedersen, hr til Hverringe og Overgård, Bonderup, Hessel, Ovegård og Bregenholm (d 26.12.1583) g m Beate Ågesdatter Brahe til Tostrup, nu Christianssæde ; Sparre (i Skåne) Jep Tordsen til Ljungby (er d 6.6.1562) g 21.11.1561 med sin kokkepige Johanne Schmedes ; Abbekås fiskerleje Skivarps s, Vemmenhögs h, Skåne ; Hesselagergård hgd Hesselager s, Gudme h ; Hverringe hgd Viby s, Bjerge h ; Skjoldenæsholm slot og len Valsølille s, Ringsted h ; Søholm hgd Magleby Stevns s, Stevns h ; *Tommarp kloster Östra Tommarps s, Järrestads h, Skåne ; Tyrrestrup hgd Søvind s, Voer h

1545-106 ; Christen Jensen bd i Stavnstrup ; Christen Poulsen hr, prior i Odense Sankt Knuds kloster 1 ; Friis (af Haraldskær) Christen Andersen, hr, til Ovegård og Krastrup (d 11.4.1561) g m Else Holgersdatter Rosenkrantz ; Jens Gregersen bd i Fåregård ; Juel (stjerne-Juel) Palle Mogensen til Udstrup, Pallesbjerg og Strandet (d 14.2.1585) landsdommer, g m Anne Eriksdatter Lykke ; Niels Mogensen bd i Brandborg ; Niels Vognsen bd i Puggård ; Peder Jude bd i Ilkær ; Poul Juel bd ? i Puggård, måske snarere i Vibholt ; Brandborg Flynder s, Skodborg h ; Bækmark hgd Flynder s, Skodborg h ; Fåregård Flynder s, Skodborg h ; Ilkær Flynder s, Skodborg h ; Puggård Flynder s, Skodborg h ; Stavnstrup Flynder s, Skodborg h

1545-107 ; Birger Gunnersen ærkebiskop i Lund (d 10.12.1519) ; Hafn Christen Christoffersen van, Elleholm len, del i Vittskövle (lever 1499 er d 25.11.1504, måske allerede 25.9.1503) g m Dorthe Kjeldsdatter Algudsen ; Hafn Karin Christensdatter van (lever 1539) 1.g g m Oluf Grubbe Sparre (af Sjælland) til Sandby, 2.g g m Søren Haraldsen el Arildsen i Grimstrup, 3.g g m Peder Rud kaldet Krabbe ; Oluf Skåning bd i Stianderöd, Gärds hd, Skåne ; Steen Pedersen adelig, d ? havde Elleholm, Lister h før Christen van Hafn ; Søren Haraldsen (kaldes også Arildsen) adelig, i *Grimstrup, nu i Næstved kbst (lever 1519), g m Karin van Hafn ; Lund stift Skåne ; Stianderöd Östra Sönnarslövs s, Gärds h, Skåne ; Östra Sönnarslöv kirke Östra Sönnarslövs s, Gärds h eller Västra Sönnarslöv kirke, Västra Sönnarslövs s, Södra Åsbo h, Skåne ; Östra Sönnarslövs s Gärds h eller Västra Sönnarslövs s, Södra Åsbo h, Skåne

1545-108 ; Hans Køghe bd ? har gd i "Løckå", Skåne ? mon Lyckeby, Blekinge ? ; Rasmus Jensen bd, har gd i "Löckå", Blekinge ? (brev i Herringe godsarkiv) ; Lyckeby stationsby her ? "Løckå", tidl Lyckå, i Lösens og Angerums kommuner, Blekinge ; Lyckå slot og len nu Lyckeby stationsby, i Lösens og Angerums kommuner, Blekinge ; "Løckå" mon Lyckå, nu Lyckeby stationsby, Blekinge ?

1545-109 ; Anne Mikkelsdatter adelig, Niels Clementsens (d 1518) enke til Aunsbjerg, senere borgerske ? i Viborg ; Clementsen Niels, adelig til Blæsbjerg og Aunsbjerg (er d 10.3.1518) g m Anne Mikkelsdatter, men havde børn med Birgitte Jensdatter ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld

1545-110 ; Hans Andersen hr, præst i Resen, Skodborg h ; Krabbe (af Østergård) Iver Globsen el Lucassen til Østergård (d 27.4.1561) lensmd Koldinghus, g m Magdalene Eriksdatter Banner 1534. bu mdm u 44 b; ; Saltensee (af Linde) Mette Bratzdatter (lever 8.7.1557) kan ikke placeres på stamtavlen, g m Anders Spend ; Sehested Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård i Skodborg h, Vellingshøj, Højris og Surkær, lensmand Gudumkloster, landsdommer i Nørrejylland (d 15.11.1555) g m Anne Maltesdatter Juel til Holmgård ; Spend Anders Jensen til Surkær og Kvistgård (lever 1557) g m Mette Bratzdatter Saltensee (af Linde) (iflg DAA) ; Resen Resen s, Skodborg h ; Surkær tidl en hgd, Gudum s, Skodborg h

1545-110f ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Griis (af Slette) Niels Pallesen til Slettegård (lever 1546 d før 1556) g m Bodil Svendsdatter Orning ; Juul Axel Sørensen til Villestrup, lensmand Ålborghus (d 10.8.1577) g Kirsten Ovesdatter Lunge Dyre ; Niels Lauridsen bd i Vust, herredsfoged i Han h ; Han h 1519: 52; 1523: 61 a 61 b; ; Slettegård tidl Slette, Hjortdal s, Vester Han h ; Vust Vust s, Vester Han h ; Ålborg kbst Ålborghus slot og len


Næste side