Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1545-011a - 1545-014r


1545-011a ; Mads Tygesen bd, slotsfoged på Koldinghus, i Lyne Husted ; Sested Claus Sivertsen (II linjen Sehested og Hütten) til Spandet, høvedsmand på Riberhus (d 1567 el 1568) g m Elisabeth Thomesdatter Juel ; Torben (Torbjørn) Pedersen bd i Glibstrup ; Lydum Å mellem Lyne s, Nørre Horne h og Kvong s, Vester Horne h , Lydum s, Vester Horne h ; Lyne Husted tidl Niels Jensens Husted, Kvong s, Vester Horne h

1545-012 ; Bielke Mogens Godske(sen) til Hørby og Lidemarksgård, lensmand på Roskildegård (d efter 13.5.1571) 1.g g m Margrethe Torbernsdatter Sparre, 2.g g m Karen Ottosdatter Blome ; Hak Lene Eilersdatter til Egholm (er d 14.3.1564) g m hr Hans Krafse til Basnæs ; Krafse Hans Jespersen, hr, til Basnæs og Utterslev (d 16.6.1530) g m Lene Eilersdatter Hak til Egholm ; Lille Rørbæk Snostrup s, Ølstykke h ; Snostrup Snostrup s, Ølstykke h ; Store Rørbæk Snostrup s, Ølstykke h

1545-013 ; Brok (af Estrup) Laue Nielsen, til Estrup og Vemmetofte (d 4.11.1565) g m Margrethe Eskesdatter Bille til Steninge i Halland ; Ulfstand Trued Gregersen, hr til Torup, Barsebäck og Vemmetofte, lensmand Varberg (d 16.11.1545) 1.g g m Ide Lauesdatter Brok (af Estrup) til Estrup og Vemmetofte, 2.g g m Gørvel Fadersdatter Sparre (svenske Sparrer) til Giske i Norge ; Romaltholm skov, Romalt ejerlav, Kristrup s, Sønderhald h ; Tårup Auning s, Sønderhald h

1545-014 ; Ribe kbst ; Ribe kbst Ribe domkapitel se også Ribe domkirke og Ribe stift

1545-014æ ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Vognsen (af Stenshede)(A) Godske Vognsen til Stenshede, nu Ottestrup, Dronninglund h (gamle Godske Vognsen) (lever 1546 er d 1568) g m Maren Eriksdatter Grøn ; Bratskov hgd Brovst s, Øster Han h ; *Mølletoft Skov ved Lendum ? Lendum s, Horns h Jylland, (tidl Vennebjerg h) ; Ottestrup hgd tidl Stenshede hgd, Volstrup s, Dronninglund hgd

1545-014å ; Galskyt Vil Thomesen til Hvidstedgård (lever 1554) 1.g g m Ellen Nielsdatter Rotfeld, 2.g g m Elsebeth Mogensdatter Juel ; Juel (stjerne-Juel) Mogens Mogensen til Knivholt, Hvidstedgård og Kartofte, nu Tidemandsholm (d o 1579) 1.g g m Ingeborg Thomesdatter Galskyt til Kartofte, 2.g g m Inger Markvardsdatter Tidemand til Kartofte ; Rodsteen Jens Markvardsen til Lengsholm og Skavange (er d 28.7.1581) g m Lisbeth Knudsdatter Bille til Skavange ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Bratskov hgd Brovst s, Øster Han h ; Brovst (Kirkeby) Brovst s, Øster Han h ; Brovst s Øster Han h ; Hvidstedgård hgd Tårs s, Børglum h ; Tidemandsholm tidl Kartoftegård hgd, Tårs s, Børglum h

1545-014å2 ; Galskyt Vil Thomesen til Hvidstedgård (lever 1554) 1.g g m Ellen Nielsdatter Rotfeld, 2.g g m Elsebeth Mogensdatter Juel ; Juel (stjerne-Juel) Mogens Mogensen til Knivholt, Hvidstedgård og Kartofte, nu Tidemandsholm (d o 1579) 1.g g m Ingeborg Thomesdatter Galskyt til Kartofte, 2.g g m Inger Markvardsdatter Tidemand til Kartofte ; Rodsteen Jens Markvardsen til Lengsholm og Skavange (er d 28.7.1581) g m Lisbeth Knudsdatter Bille til Skavange ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Brovst s Øster Han h

1545-014å4 ; Jens Skriver bd i Rindum, nu Rindum Kirkeby ; Knud Sørensen (Tridie slægten) adelig i Tredje (lever 1564) g m Mette Poulsdatter Hvide ; Hind h 1514: 35; 1518: 23; 1522: u 77 d; 1523: u 108 h; 127; 1524: 113; 1537: 250 360; ; Rindum (Kirkeby) Rindum s, Hind h ; *Tredje hgd nu Vester Tredje ? Sønder Lem hgd, Bølling h

1545-014ø ; Rodsteen Jens Markvardsen til Lengsholm og Skavange (er d 28.7.1581) g m Lisbeth Knudsdatter Bille til Skavange ; Vognsen (af Stenshede)(A) Godske Vognsen til Stenshede, nu Ottestrup, Dronninglund h (gamle Godske Vognsen) (lever 1546 er d 1568) g m Maren Eriksdatter Grøn ; Lengsholm hgd Lendum s, Horns h Jylland

1545-014a ; *Bjellerup nu Bjellerup ladegård, Dronningborg s, Støvring h

1545-014c ; Fasti Erik Pedersen Skram (linjen Skram) til Hastrup, Tjele og Voldbjerg, landsdommer i Nørrejylland (d 30.4.1568) g m Maren Lauridsdatter Løvenbalk til Tjele 1528; v u 319; rmd 489; bu u 242, u 277, bu u 391, bu mdm u 391 b, bu mdm u 503; ; Harbou Jens Mogensen til Sindinggård (lever 27.4. er d 4.7.1549) landsdommer Nørrejylland g m Lisbeth (Kirsten ?) Mogensdatter Juel til Viskumgård og Nøragergård ; Juel (stjerne-Juel) Niels Kjeldsen til Astrup, Bøvling len og Vilstedgård len (d 22.3.1573, iflg stenen 1575) g m Margrethe Christensdatter Sandberg ; Krumpen Otte Jørgensen, hr, til Trudsholm, Kærstrup, Overgård og Højbygård, marsk, høvedsmand på Hald (d 29.6.1569) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke til Demstrup ; Skovgaard Anders Jepsen, mester, ærkedegn i Viborg (d 7.1.1554) ; Astrup hgd Grinderslev s, Nørre h 1548; u 64; ; Hammershøj Hammershøj s, Sønderlyng h ; Sjørring Lindum s, Nørlyng h

1545-014d ; Due Anders Olufsen Glob, mester, provst i Odense, rentemester, lensmand Hvidøre (d 21.2.1546) ; Due Melchior Albretsen Glob til Vellumgård (lever 1542 er d 20.1.1545, vel allerede 1542 ?) g m Anne Eriksdatter Lange ; Friis (af Haraldskær) Iver Andersen til Haraldskær (d 3.8.1557) g m Sophie Albretsdatter Glob Due ; Lange (Munk) Anne Eriksdatter (d 1559) 1.g g m Melchior Albretsen Glob Due til Vellumgård, 2.g g m Gregers Holgersen Ulfstand til Sønder Vosborg

1545-014e ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Krumpen Otte Jørgensen, hr, til Trudsholm, Kærstrup, Overgård og Højbygård, marsk, høvedsmand på Hald (d 29.6.1569) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke til Demstrup ; Skovgaard Anders Jepsen, mester, ærkedegn i Viborg (d 7.1.1554) ; *?Tårupgård nu i Tårup, Auning s, Sønderhald h ; Tårupgård hgd Tårup s, Fjends h

1545-014f ; Brun (af Vindumgård) Jep i Vindum og til Bjerring (1557) (lever 9.9.1557) g m Mette N N, datterdatter af Hartvig Limbek ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Holck Manderup Christensen (Barritskov linjen) til Barritskov (lever 16.8.1546) g m Anne Christoffersdatter Lykke ; Lunov Johan Bagge til Viskum (lever 13.9.1543 er d 25.7.1546) g m Johanne Hartvigsdatter Limbek ; Rostrup Hans Lauridsen til Sjelle Skovgård, nu Wedelslund, Pederstrup og Ristrup (d 1545 efter 19.3.) g m Anne Jacobsdatter Høeg Banner til Lergrav ; Rostrup Jørgen Lauridsen til Sjelle Skovgård, nu Wedelslund og Ristrup (d 1563 før 6.11.) g m Margrethe Andersdatter Skeel ; Væbner Svend Pedersen (jyske linje) til Ørumgård (d februar 1558) g m Mette Mogensdatter Glob Due ; Væbner Terkel Pedersen (jyske linje) til Føvling (Væbnersholm), Tyrsting h, Sønderhoved og Abildgård (d (9.8.?) 1564) g m Bir- gitte Josefsdatter Rekhals ; Nebbegård hgd Gårslev s, Holmans h

1545-014g ; Bent Mortensen bd i Emmerlev, mon = Bent Mortensen, senere i Sønder Sejerslev ? ; Hans Andersen sognepræst i Emmerlev ; Emmerlev Emmerlev s, Højer h ; Emmerlev s Højer h ; Jelling Jelling s, Tørrild h

1545-014h ; Friis (af Haraldskær) Jep Pedersen til Lynderup, Lyngholm og Grinderslevkloster (d 1547) g m Helvig Nielsdatter Høeg Banner til Lyngholm og Eskær ; Gyldenstierne Gabriel Henriksen til Store Restrup, lensmand København og Ørum (d 5.2.1555) g m Kirsten Jepsdatter Friis (af Haraldskær) ; Sested Claus Sivertsen (II linjen Sehested og Hütten) til Spandet, høvedsmand på Riberhus (d 1567 el 1568) g m Elisabeth Thomesdatter Juel ; Fjand Grønne Sønder Nissum s, Ulfborg h ; Ribe kbst *Riberhus slot og len

1545-014i ; Mads Tygesen bd, slotsfoged på Koldinghus, i Lyne Husted ; Sested Claus Sivertsen (II linjen Sehested og Hütten) til Spandet, høvedsmand på Riberhus (d 1567 el 1568) g m Elisabeth Thomesdatter Juel ; Torben (Torbjørn) Jensen borger i Ribe ; Lydum Å mellem Lyne s, Nørre Horne h og Kvong s, Vester Horne h , Lydum s, Vester Horne h ; Ribe kbst

1545-014k ; Carl (Karl) Sørensen bd i Lille Darum ; Johan Planck bd ? i Allerup ; Allerup Sneum s, Skast h ; Lille Darum Darum s, Gørding h

1545-014l ; Søren Jensen bd i Bjerring ; Søren Madsen bd i Mammen ; Åge (Oge) bd i Mammen ; Bjerring Bjerring s, Middelsom h ; Langå kirke Langå s, Middelsom h ; Langå kirkebol Langå s, Middelsom h ; Mammen Mammen s, Middelsom h ; Velling kirke Øster Velling s eller Vester Velling s, Middelsom h

1545-014m ; Grøn Erik Christensen til Ulsund hgd, Nees s, Skodborg h (lever 1551 er d 1568) g m Bodil Jensdatter Spend ; Hans Lauridsen (Tanderupgård slægten) adelig i Kærgård (lever 23.12.1550 er d januar 1553) g m N N Knudsdatter (Rødding slægten) ; Harbou Jens Mogensen til Sindinggård (lever 27.4. er d 4.7.1549) landsdommer Nørrejylland g m Lisbeth (Kirsten ?) Mogensdatter Juel til Viskumgård og Nøragergård ; Juel (stjerne-Juel) Enevold Nielsen i Åbjerg, Hind h (lever januar 1545 er d 1553) g m Inger Hermansdatter Flemming 1538. mdm 245 a, mdm 311; ; Sehested Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård i Skodborg h, Vellingshøj, Højris og Surkær, lensmand Gudumkloster, landsdommer i Nørrejylland (d 15.11.1555) g m Anne Maltesdatter Juel til Holmgård ; Skram Hartvig Ovesen til Dejbjerglund og Fruergård (er d 1566) g m Kirsten Jørgensdatter Skovgaard ; Spend Jens Andersen til Rammegård (d 1580) g m Ide Mogensdatter Juel ; Nørre Øster og Vester Linå, Sunds s, Hammerum h ; Ovstrup Ørre s, Hammerum h ; Røjen Sunds s, Hammerum h ; Vester Nørre og Øster Linå, Sunds s, Hammerum h ; Øster Vester og Nørre Linå, Sunds s, Hammerum h

1545-014n ; Anders Bonde bd i Spettrup ; Laurids Bertelsen bd i Remmerslund ; Niels Sørensen bd i Remmerslund ; Søren Ibsen bd i Remmerslund ; Remmerslund Hedensted s, Hatting h ; Spettrup Urlev s, Bjerre h

1545-014o ; Ferke Markvard Lauesen (af Stangerum) af Sørup (lever endnu 1545) ; Peder Rødhoved borger i Randers ; Randers kbst ; *Sørup hgd Dronningborg s, Støvring h

1545-014p ; Ferke Markvard Lauesen (af Stangerum) af Sørup (lever endnu 1545) ; Rud Jørgen Knudsen til Vedby, lensmand Mariager kloster og senere Korsør (d 5.12.1571) g m Karen Hansdatter Krafse til Utterslev ; *Bjellerup nu Bjellerup ladegård, Dronningborg s, Støvring h ; *Mariager kloster hgd Mariager landsogn, Onsild h ; *Sørup hgd Dronningborg s, Støvring h

1545-014q ; Hans Eskilsen bd i (Store) Darum ; Jens Smed bd i Bramminge ; Bramminge Bramminge s, Gørding h ; Store Darum Darum s, Gørding h

1545-014r ; Christen Andersen bd i (Bredsten)lund ; Christen Hansen bd i Lindeballe ; Bredstenlund Bredsten s, Tørrild h ; Lindeballe Lindeballe s, Tørrild h


Næste side