Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1543-255 - 1543-271


1543-255 ; Anders Madsen bd i *Ustrupgård ; Christen Justesen bd i Gamstrup ; Jens Høgbæk (Høgbeck) foged til Nørre herredsting, Salling ; Jens Mikkelsen (Meelsen) bd i Børsting, Tise s ; Jens Pedersen bd i Kjeldgård ; Jens Skriver bd på Nørre herredsting ; Jep Nielsen bd i Grønning, nu Vester og Øster Grønning ; Knud Hindt bd i Intrup, vel = Knud Hvid ; Laurids (Las) Hvid bd i Lyby ; Laurids (Las) Pedersen bd i Kærgård ; Mads Pedersen bd i Jebjerg ; Niels Jepsen bd i Hestbæk ; Peder Madsen bd i Lyby ; Rosenkrantz Christoffer Nielsen til Bjørnholm og Skjerngård, Middelsom h (d 21.11.1561) ugift ; Søren Pedersen bd i Grønning, nu Øster og Vester Grønning ; *Borgedige dige mellem Thise, Thise s og Grættrup, Junget s, Nørre h ; Brokholm Sø her Vejssø, Junget s, Nørre h ; Børsting Tise s, Nørre h ; Gamstrup Roslev s, denne del af sognet hører under Nørre h, resten i Harre h ; Grønning Øster og Vester, Grønning s, Nørre h ; Gåsemose Thise s, Nørre h ; Hald hgd (Slot) og len Dollerup s, Nørlyng h ; Hestbæk Rybjerg s, Nørre h ; Intrup Lyby s, Nørre h ; Jebjerg Jebjerg s, Nørre h ; Kjeldgård Selde s, Nørre h ; *Kvistgård Lyby s, Nørre h ; Kærgård Torum s, Nørre h ; Nørre herredsting (Salling) 1515: u 42; 1522: 148; 1523: u 153; 1530: 454 455; ; Nørre Thise Thise s, Nørre h ; Præstegrav markskel, Thise s, på grænsen til Junget s, Nørre h ; Rybjerg Rybjerg s, Nørre h ; Skove Junget s, Nørre h ; *Ustrupgård Grønning s, Nørre h ; "Wl(?)stropgard" Nørre h, mon Ustrupgård, Grønning s, Nørre h ; Øster Lyby Lyby s, Nørre h

1543-256 ; Gram Gram s, Frøs h ; Ribe kbst ; Ribe kbst Ribe domkapitel se også Ribe domkirke og Ribe stift

1543-257 ; Bølle Erik Madsen til Elved og Tersløse, lensmand Tureby (d 1562) 1.g g m Sophie Jørgensdatter Rud til Elved, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Christoffer bd i Trolle-Ljungby, Villands h ; Gyldenstierne Knud Pedersen til Tim (d 20. el 27.6.1552) g m Sidsel Jensdatter Ulfstand til Ljungby og Bønnet ; Hans Knudsen bd i Hjelm, Mønbo h, er d ? 1543 ; Jens Juel (Juull) bd i Vanneberga ; Tidemand Markvard Andersen, "den lille" el d y, til Søbo (Egense s, Sunds h) og Holm, lensmand Holbæk og Fuglebjerg (begravet 30.4.1550) g m Karine Eilersdatter Bølle til Hellerup og Søbo ; Trolle Børge Jacobsen (Jachimsen, Joachimsen) til Lillö og Knabstrup m m , fodermarsk, forstander for Roskilde Agnete kloster (d 27.- 28.7.1571) g m Pernille Mogensdatter Gøye ; Ulfstand Arvid Jensen til Bønnet og Ljungby, lensmand Vordingborg (d 1539 efter 14.6.) ugift ; Ulfstand Cecilie (Sidsel) Jensdatter til Bønnet (d 1575) g m Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim ; Ulfstand Christence Jensdatter til Broløkke (d 1544) g m Tønne Tønnesen Viffert til Broløkke ; Ulfstand Oluf Holgersen, hr til Bønnet (Falsters Sønder h) og Örup (Ingelstads h), høvedsmand på Nykøbing (d 23.5.1529) g m Anne Johansdatter Fikkesen 1528; r 5, 174, u 186, 209; ; Broløkke hgd nu under Hverringe hgd, Viby s, Bjerge h ; Hjelm Damsholte s, Mønbo h ; Holbæk kbst *Holbæk slot og len ; Holmegård heri tidl en hgd, i Spejlsby, Keldby s, Mønbo h ; Jungshoved slot og len Jungshoved s, Bårse h ; Skåne landsdel ; Tersløsegård tidl en hgd, Tersløse s, Merløse h ; Timgård hgd Tim s, Hind h ; Trolle-Ljungby hgd Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne ; Vanneberga Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne

1543-258 ; Malmö kbst Skåne ; Oxie herredsting Skåne ; Östra Skrävlinge Husie s, Oxie h, Skåne

1543-259 ; Anne bd, g m Hans Enevoldsen i Gårslev ; Bille Claus Steensen, hr, (Allinde linjen) til Allinde, Lyngsgård og Vanås (d 4.1.1558) g m Lisbeth Jensdatter Ulfstand ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Gyldenstierne Knud Pedersen til Tim (d 20. el 27.6.1552) g m Sidsel Jensdatter Ulfstand til Ljungby og Bønnet ; Hans Enevoldsen bd i Gårslev, g m Anne ; Hans Nielsen bd i Skærup, far til Oluf Hansen ibid ; Laurids Tuesen bd i Eltang, Brusk h ; Mette Nielskone (Nielse kone) bd i Skærup, Holmans h ; Oluf Hansen bd i Skærup, bror til Anders Hansen ; Rantzau Kai Henriksen (V Kletkamp-Hanerau) til Kletkamp, Gereby og Hanerau, lensmd Koldinghus og Rendsborg (d 1560) g m Ida Hansdatter Blome ; Skram Peder Christensen, hr, til Urup, rigsadmiral, Helsingborg len (d 11.7.1581) g m Elsebe Tygesdatter Krabbe (af Østergård) til Skedala len ; Eltang Eltang s, Brusk h ; Gårslev Gårslev s, Holmans h ; Kolding kbst (*)Koldinghus slot og len ; Nørre Bjert Nørre Bjert s, Brusk h ; Skærup Skærup s, Holmans h

1543-259a ; Laurids Tuesen bd i Eltang, Brusk h ; Oluf Hansen bd i Skærup, bror til Anders Hansen

1543-259b ; Laurids Tuesen bd i Eltang, Brusk h ; Oluf Hansen bd i Skærup, bror til Anders Hansen

1543-259c ; Mette Nielskone (Nielse kone) bd i Skærup, Holmans h ; Skærup Skærup s, Holmans h

1543-260 ; Anders Sale bd i *Lyndegård i Stenstrup, foged på Løjtved hgd, fuldmægtig for Hans Johansen Lindenov ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Brockenhuus Jacob Henriksen til Tiselholt, landsdommer Fyn (d 1546 før 26.11.) g m Dorthe Mikkelsdatter Akeleye ; Bryske Eiler Ivensen til Dallund, Langesø, Margård og Slumstrup (d 5.2.1529) g m Karen Pedersdatter Gyldenstierne ; Bryske Peder Ivensen til Langesø (lever 1496 er d 1498) ; Bølle Erik Madsen til Elved og Tersløse, lensmand Tureby (d 1562) 1.g g m Sophie Jørgensdatter Rud til Elved, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Clement Svendsen bd i Refs Vindinge (1496) ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Friis (af Haraldskær) Jørgen Andersen, hr, til Krastrup, biskop i Viborg, (d 1547 før 26.5.) ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Hardenberg Anne Eriksdatter (d 1566) g m Knud Ebbesen Ulfeldt til Kogsbølle ; Knud Andersen bd i Refs Vindinge ; Lindenov Hans Johansen til Fovslet (d 27.9.1568) g m Rigborg Lauridsdatter Tinhuus til Juulskov ; Peder Lammehave bd, d ? i Refs Vindinge ; Skram Peder Christensen, hr, til Urup, rigsadmiral, Helsingborg len (d 11.7.1581) g m Elsebe Tygesdatter Krabbe (af Østergård) til Skedala len ; Søren Christensen bd i Refs Vindinge ; Tinhuus Laurids Mortensen Skinkel, hr til Egeskov og Juulskov, lensmand Visborg (d 1533) g m Hilleborg Pedersdatter Bille ; Trolle Børge Jacobsen (Jachimsen, Joachimsen) til Lillö og Knabstrup m m , fodermarsk, forstander for Roskilde Agnete kloster (d 27.- 28.7.1571) g m Pernille Mogensdatter Gøye ; Ulfeldt Corfitz Knudsen, hr til Kogsbølle, provst på Thyholm, lensmand Hvidbjerggård, kgl sekretær (d 4.3.1563) ugift ; Ulfeldt Ebbe Andersen til Kogsbølle (d o 1501 el 1502) g m Christine Ottesdatter Bøistrup ; Ulfeldt Knud Ebbesen til Kogsbølle, Gjorslev len (d 1540 før 29.7.) g m Anne Eriksdatter Hardenberg, havde Gjorslev len ; Fyns landsting 1516: 128; 1521: 43 l; 1522: (11) her ? 95; ; Holckenhavn hgd tidl Kogsbølle hgd, Vindinge s, Vindinge h ; Juulskov hgd Kullerup s, Vindinge h ; Kalvehavegård nu udflyttet, Refs Vindinge s, Vindinge h ; Refs Vindinge Refs Vindinge s, Vindinge h ; Vindinge herredsting 1513: u 159 c; 1514: u 126; 1519: u 86; 1520: 118; 1530: u 48 i u 48 k, 452;

1543-261 ; Lund kbst Skåne ; Lund kbst Skåne, Lund domkirke, Sankt Knud konges alter

1543-262 ; Friis (af Haraldskær) Jørgen Andersen, hr, til Krastrup, biskop i Viborg, (d 1547 før 26.5.) ; Spend Jens Andersen til Rammegård (d 1580) g m Ide Mogensdatter Juel ; Kærsgård Fjaltring s, Vandfuld h ; Store Vibholt Flynder s, Skodborg h ; Sønderby Fjaltring s, Vandfuld h

1543-262a ; Spend Jens Andersen til Rammegård (d 1580) g m Ide Mogensdatter Juel ; Kærsgård Fjaltring s, Vandfuld h ; Viborg kbst

1543-263 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bildt Torluf Pedersen i Hassing Havgård (d tidligst 1565) g m Anne Mouridsdatter Benderup ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Fasti Erik Pedersen Skram (linjen Skram) til Hastrup, Tjele og Voldbjerg, landsdommer i Nørrejylland (d 30.4.1568) g m Maren Lauridsdatter Løvenbalk til Tjele 1528; v u 319; rmd 489; bu u 242, u 277, bu u 391, bu mdm u 391 b, bu mdm u 503; ; Friis (af Haraldskær) Jørgen Andersen, hr, til Krastrup, biskop i Viborg, (d 1547 før 26.5.) ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Gyldenstierne Knud Pedersen til Tim (d 20. el 27.6.1552) g m Sidsel Jensdatter Ulfstand til Ljungby og Bønnet ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Harbou Jens Mogensen til Sindinggård (lever 27.4. er d 4.7.1549) landsdommer Nørrejylland g m Lisbeth (Kirsten ?) Mogensdatter Juel til Viskumgård og Nøragergård ; Hardenberg Eiler Eriksen, hr til Mattrup og Vedtofte (d 1565) g m Karen Eriksdatter Rosenkrantz til Mattrup ; Jens Olsen Skriver Kat borger el lavadelig, borgmester i Viborg, landsdommer og tinghører på Viborg landsting (d 1557) 1532; bu mdm u 172; ; Jep Poulsen bd i Kær h ; Juul Axel Sørensen til Villestrup, lensmand Ålborghus (d 10.8.1577) g Kirsten Ovesdatter Lunge Dyre ; Mads bd i (Øster)laden, se også Mads Pedersen 1537 ; Mikkel Simonsen bd i Kær h ; Sehested Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård i Skodborg h, Vellingshøj, Højris og Surkær, lensmand Gudumkloster, landsdommer i Nørrejylland (d 15.11.1555) g m Anne Maltesdatter Juel til Holmgård ; Trolle Børge Jacobsen (Jachimsen, Joachimsen) til Lillö og Knabstrup m m , fodermarsk, forstander for Roskilde Agnete kloster (d 27.- 28.7.1571) g m Pernille Mogensdatter Gøye ; Ulfstand Trued Gregersen, hr til Torup, Barsebäck og Vemmetofte, lensmand Varberg (d 16.11.1545) 1.g g m Ide Lauesdatter Brok (af Estrup) til Estrup og Vemmetofte, 2.g g m Gørvel Fadersdatter Sparre (svenske Sparrer) til Giske i Norge ; Skjellerup Skjellerup s, Onsild h ; Stae Vester Hassing, Kær h ; Viborg landsting 1515: u 48 u 83, mon = 83 ? u 83 a, (187); ; Øster Laden Vester Hassing s, Kær h

1543-263a ; Stae Vester Hassing, Kær h ; Vester Hassing Vester Hassing s, Kær h

1543-264 ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Gyldenstierne Anne Mouridsdatter til Ågård, Bregentved og Stora Markie (d 1545 før påske) 1.g g m hr Oluf Stigsen Krognos, 2.g g m hr Predbjørn Clausen Podebusk til Kørup, Vosborg og Bidstrup ; Krognos Anne Olufsdatter til Krapperup og Karsholm (lever 1571) g m hr Claus Predbjørnsen Podebusk til Kørup ; Krognos Mourids Olsen, hr, til Krapperup, Bollerup, Bregentved, Ågård og Markie (d 24.11.1550) g m Elline Mogensdatter Gøye til Clausholm ; Podebusk Claus Predbjørnsen, hr til Kørup (d 7.11.1540) g m Anne Olufsdatter Krognos til Krapperup, Karsholm og Markie ; Podebusk Predbjørn Clausen, hr til Vosborg, Kørup og Bistrup, lensmd Riberhus (d 11.12.1541) 1.g g m Vibeke Eriksdatter Rosen- krantz til Bistrup, 2.g g m Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Bregentved og Ågård ; Sparre (i Skåne) Jacob Mouridsen til Svaneholm og Ellinggård (d 16.1.1573) 1.g g m Clara Andersdatter Bille, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Sparre (i Skåne) Knud Henriksen til Klågerup, lensmand Søborg (er d 16.5.1568) g m Anne Andersdatter Bille ; Karsholm hgd Österslövs s, Villands h, Skåne ; Stora Markie hgd Anderslövs s, Skytts h, Skåne

1543-264a ; Hans Pedersen bd i Stovstrup ; Mikkel Jepsen bd i Stovstrup ; Elbo herredsting 1533: 362; 1535: 332; 1536: 214; 1539: 197 198, (1478) 363 b; ; *Husby Bredstrup og Ullerup s, Elbo h

1543-264a1 ; Hans Pedersen bd i Stovstrup ; Hans Tausen mester, superintendent i Ribe ; Mikkel Jepsen bd i Stovstrup ; *Husby Bredstrup og Ullerup s, Elbo h ; Ribe kbst Ribe hospital, Almindelig hospital

1543-265 ; Gøye Eskil Mogensen til Gunderslevholm, Græsegård, Torbernfeld og Løgismose (d 2.1.1560) g m Sidsel Eilersdatter Bryske til Margård og Langesø ; Fulltofta hgd og len Fulltofta s, Frosta h, Skåne ; Häglinge len Häglinge s, Västra Göinge h, Skåne

1543-266 ; Gøye Albret Mogensen til Krenkerup, Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Clausholm og Aunsbjerg (d 24.6.1558) g m Anne Ottesdatter Rosenkrantz ; Krognos Anne Olufsdatter til Krapperup og Karsholm (lever 1571) g m hr Claus Predbjørnsen Podebusk til Kørup ; Podebusk Claus Predbjørnsen, hr til Kørup (d 7.11.1540) g m Anne Olufsdatter Krognos til Krapperup, Karsholm og Markie ; Havbyrd Ringsted landsogn, Ringsted h

1543-267 ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Galde Oluf Svendsen, hr, til Thom (lever 1529 er d 1531) 1.g g m Ulvilde Henriksdatter Friis (af Haraldskær), 2.g g m Anne Pedersdatter Væbner d æ (sjællandske linje, Halvegge) ; Rønnow Anna Markvardsdatter til Løgismose og Rugård len (lever 1563 er d 1572) g m hr Johan Jørgensen Urne til Engestofte og Rugård len ; Urne Johan Jørgensen, hr til Rygård (Gudme h) og Engestofte, lensmd København (er d 25.4.1537) 1.g g m Mette Johansdatter Oxe, 2.g g m Anna Markvardsdatter Rønnow ; Væbner Anne Pedersdatter Halvegge (sjællandske linje, Halvegge) d æ til Grønholt (lever 8.11.1543) g m hr Oluf Svendsen Galde til Thom ; Væbner Niels Pedersen Halvegge (sjællandske linje, Halvegge) (lever 1536) drog af landet med Chr II, men kom ind i landet igen ; København kbst *Sankt Anne hospital ved København ; Påstrupgård Jørlunde s, Lynge-Frederiksborg h

1543-268 ; Barby Anders (Andreas) von, tysk kansler, provst i Roskilde, til Favrholm (d 3.8.1559) ugift ; Christoffer Rosenborg præst ? havde Sankt Laurentii Kapel (i Roskilde ?) ; Roskilde kbst Roskilde domkirke (Sankt Lucii kirke) ; Sankt Laurits' kapel Roskilde ?

1543-269 ; Hvas (af Ormstrup) Christen Jensen til Kås og Sostrup (d ca 1565) ; Hvas (af Ormstrup) Jens Christensen til Kås og Sostrup, landsdommer i Nørrejylland (d 9.9.1536) g m Gertrud Andersdatter Munk til Sostrup og Palsgård ; Hvas (af Ormstrup) Just Jensen til Sostrup (lever 17.6.1556 er d 30.3.1557) ; Jep Pedersen bd i Emmelev, herredsfoged i Djurs Nørre h ; Juel (stjerne-Juel) Hartvig Thomesen til Palsgård og Lundgård (d 17.6.1572) g m Maren Eriksdatter Tornekrans til Kollerup ; Krabbe (af Østergård) Kjeld Mikkelsen til Nebel, Hillerslev h (d 5.5.1550) g m Susanne Jacobsdatter Lykke rmd 421, 717; ; Munk (bjælke/(vinranke)) Anders Nielsen kaldet Mus, hr, til Brusgård (d 1504) g m Else Mikkelsdatter Due til Torp 1518; u 34; 1548; 206 f. ; Munk (bjælke/(vinranke)) Mikkel Due Andersen til Sostrup (d før 24.7.1515) ugift ? ; Djurs Nørre herredsting 1519: u 118 188, u 214; ; Randers kbst *Helligåndskloster og Helligåndshus hospital ; Sostrup hgd en overgang Benzon, Gjerrild s, Djurs Nørre h

1543-270 ; Christen Lauridsen bd i Demstrup, Sjørslev s ; Christen Sørensen bd i Kjellerup, Hørup s, Lysgård h, med Jens Sørensen ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nyere Dyrer) Frands Iversen til Palstrup (d 5.10.1569) g m Kirsten Mogensdatter Kaas (mur-Kaas) ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Jens Andersen bd i Kjellerup, Lysgård h med Jens Palsen ; Jens Pallesen bd i Kjellerup med Jens Andersen ; Jens Sørensen bd med Christen Sørensen i Kjellerup ; Jens Sørensen bd i Levring ; Laurids (Las) Poulsen bd, med Mogens Lassen, i Dalsgårde, Lysgård h ; Mikkel Hjulmand bd i Fårup ; Mogens Lauridsen (Lassen) bd, med Las Poulsen, i Dalsgårde ; Niels Andersen bd i Demstrup ; Niels (Nis) Jensen bd i Demstrup ; Niels (Nis) Lauridsen (Lassen) bd i Vandet ; Oluf Andersen bd i Sjørslev ; Oluf Nielsen bd i Hinge ; Søren Brun bd i Almind, 1537 herredsfoged i Lysgård h ; Søren Nielsen bd i Døssing, Lysgård h ; Søren Olsen bd i Demstrup ; Almind Almind s, Lysgård h ; Dalsgårde Hørup s, Lysgård h ; Demstrup Sjørslev s, Lysgård h ; Døssing Levring s, Lysgård h ; Hinge Hinge s, Lysgård h ; Kjellerup Hørup s, Lysgård h ; Levring Levring s, Lysgård h ; Lysgård herredsting 1513: 205 224, 225, 260; ; Sjørslev Sjørslev s, Lysgård h ; Vandet Sjørslev s, Lysgård h

1543-270b ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nyere Dyrer) Frands Iversen til Palstrup (d 5.10.1569) g m Kirsten Mogensdatter Kaas (mur-Kaas) ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Mikkel Lauridsen (Lassen) bd i Fårup ; Oluf Thomesen bd, herredsfoged i Middelsom h, vel = Oluf Thomesen i Tavlgårde ? ; Poul Christensen bd i Fårup ; Fårup Vindum s, Middelsom h ; Middelsom herredsting 1521: (u) 32; 1530: u 82 b 138;

1543-271 ; Brockenhuus Jacob Henriksen til Tiselholt, landsdommer Fyn (d 1546 før 26.11.) g m Dorthe Mikkelsdatter Akeleye ; Christen Poulsen hr, prior i Odense Sankt Knuds kloster 1 ; Fikkesen Niels Lauridsen til Sandbygård (lever 1558) g m Bodil Olufsdatter Grubbe Sparre (af Sjælland) ; Hans Jensen bd i Simmendrup ; Sparre (i Sjælland) Jørgen Jensen Grubbe til Sandby (lever 1564 er d 18.8.1576) g m Emmerentze Nielsdatter Lunge Dyre ; Ringsted herredsting 1528: u 202 a; 1538: (11.7.1537) 9; 1540: 167 167 a; ; Simmendrup Øde Førslev s, Ringsted h ; Sjællands landsting 1515: u 113 163;


Næste side