Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1543-085 - 1543-101


1543-085 ; Falster ø, landsdel, Maribo amt ; Falsters landsting 1532: (1532-37) 673; 1535: u 94 288;

1543-085c ; Anders Hansen bd i Brydegård ; Anders Hansen bd i Køng ; Anders Hansen bd i Stovgård ; Anders Jellesen (Jelsen) bd i Voldtofte ; Anders Madsen bd i Køng s ; Anders Mogensen bd i Højrup ; Anders Mordsen (Mortsen) bd i Brydegård ; Anders Pedersen bd i Snave ; Anders Poulsen bd i Dreslette ; Folkvard (Falkordt) Smidt Møller bd i Hårby Mølle ; Hans Andersen bd i Sønderballe(gård), Hårby s, Båg h ; Hans Olsen bd i Dreslette ; Hans Pedersen bd i Snave ; Hans Simonsen bd i Flenstofte ; Henrik Juel bd i Snave ; Jens Pedersen bd i Dreslette ; Jep Hansen bd i Snave ; Jep Madsen bd i Snave ; Johanne Hanses bd i Andebølle, Odense h ; Jørgen Andersen bd i Brydegård ; Jørgen Hansen bd i Gummerup ; Jørgen Madsen bd i Højbjerg ; Jørgen Mikkelsen bd i Gummerup ; Jørgen Pedersen bd i Dreslette ; Laurids Jespersen bd i Køng ; Laurids Pedersen bd i Brydegård ; Laxmand (nyere slægt I) Erik Pedersen (lever 1546) immatrikuleret Rostock 1546 ; Laxmand (nyere slægt I) Peder Poulsen til Voldby og Asserbo (er d 20.6.1532) g m Birgitte Eriksdatter Pors (af Vrandrup) til Stenholt ; Laxmand (nyere slægt I) Poul Pedersen d y til Stenholt (d o 1.3.1557) g m Tale Holgersdatter Ulfstand til Skabersjö, Häckeberga og Høgestad ; Mads Hansen bd i Snave ; Mads Nielsen bd i Brydegård ; Markvard Man (Mandt) bd i Køng, mon = Markvard Madsen ibid ? ; Oluf Olsen (Olufsen) bd i Køng ; Oluf Pedersen bd i Brydegård ; Peder Holme bd i *Søndergård, Dreslette s ; Pors (af Vrandrup) Birgitte Eriksdatter til Stenholt (lever 18.7.1547) g m Peder Poulsen Laxmand til Voldby ; Rasmus Jepsen bd i Brydegård ; Tilluf Skrædder bd i Dreslette ; Andebølle Vissenbjerg s, Odense h ; Brydegård Dreslette s, Båg h ; Båg herredsting 1514: u 101 u 132; ; Dreslette Dreslette s, Båg h ; Flenstofte senere en hgd, Dreslette s, Båg h ; Gummerup Køng s, Båg h ; Højbjerg Køng s, Båg h ; Højrup Køng s, Båg h ; *Hårby Mølle Hårby s, Båg h ; Køng Køng s, Båg h ; Snave Dreslette s, Båg h ; Stovgård Dreslette s, Båg h ; *?Sønderballegård Hårby, Hårby s, Båg h ; *Søndergård Dreslette, Dreslette s, Båg h ; Voldtofte Flemløse s, Båg h

1543-085d ; Anders Hansen bd i Brydegård ; Anders Hansen bd i Køng ; Anders Jellesen (Jelsen) bd i Voldtofte ; Anders Madsen bd i Køng s ; Anders Mogensen bd i Højrup ; Anders Mordsen (Mortsen) bd i Brydegård ; Anders Pedersen bd i Snave ; Anders Poulsen bd i Dreslette ; Folkvard (Falkordt) Smidt Møller bd i Hårby Mølle ; Hans Andersen bd i Sønderballe(gård), Hårby s, Båg h ; Hans Olsen bd i Dreslette ; Hans Simonsen bd i Flenstofte ; Henrik Juel bd i Snave ; Jens Pedersen bd i Dreslette ; Jep Hansen bd i Snave ; Jep Madsen bd i Snave ; Johanne Hanses bd i Andebølle, Odense h ; Jørgen Andersen bd i Brydegård ; Jørgen Hansen bd i Gummerup ; Jørgen Madsen bd i Højbjerg ; Jørgen Mikkelsen bd i Gummerup ; Jørgen Pedersen bd i Dreslette ; Laurids Jespersen bd i Køng ; Laurids Pedersen bd i Brydegård ; Laxmand (nyere slægt I) Erik Pedersen (lever 1546) immatrikuleret Rostock 1546 ; Laxmand (nyere slægt I) Peder Poulsen til Voldby og Asserbo (er d 20.6.1532) g m Birgitte Eriksdatter Pors (af Vrandrup) til Stenholt ; Laxmand (nyere slægt I) Poul Pedersen d y til Stenholt (d o 1.3.1557) g m Tale Holgersdatter Ulfstand til Skabersjö, Häckeberga og Høgestad ; Mads Hansen bd i Snave ; Mads Nielsen bd i Brydegård ; Markvard Man (Mandt) bd i Køng, mon = Markvard Madsen ibid ? ; Oluf Olsen (Olufsen) bd i Køng ; Oluf Pedersen bd i Brydegård ; Pors (af Vrandrup) Birgitte Eriksdatter til Stenholt (lever 18.7.1547) g m Peder Poulsen Laxmand til Voldby ; Rasmus Jepsen bd i Brydegård ; Tilluf Skrædder bd i Dreslette ; Andebølle Vissenbjerg s, Odense h ; Brydegård Dreslette s, Båg h ; Båg herredsting 1514: u 101 u 132; ; Dreslette Dreslette s, Båg h ; Flenstofte senere en hgd, Dreslette s, Båg h ; Gummerup Køng s, Båg h ; Højbjerg Køng s, Båg h ; Højrup Køng s, Båg h ; *Hårby Mølle Hårby s, Båg h ; Køng Køng s, Båg h ; Snave Dreslette s, Båg h ; *?Sønderballegård Hårby, Hårby s, Båg h ; Voldtofte Flemløse s, Båg h

1543-085e ; Anders Hansen bd i Stovgård ; Hans Pedersen bd i Snave ; Peder Holme bd i *Søndergård, Dreslette s ; Snave Dreslette s, Båg h ; Stovgård Dreslette s, Båg h ; *Søndergård Dreslette, Dreslette s, Båg h

1543-086 ; Jens Jensen bd i "Suarbo", mon = Sværdborg ? Oluf Jensen ibid er hans søsterdatters søn ; Oluf Jensen bd, i Sværdborg ? "Suarboe", søsterdattersøn til Jens Jensen ibid ; "Suarbo" ? ; Sværdborg Sværdborg s, Hammer h

1543-087 ; Viborg kbst

1543-088 ; Svendborg kbst Svendborg byting ; Svendborg kbst Vor Frue kirke

1543-089 ; Hassing Hede Hassing s, Hassing h ; Vester Hørdum Hede Hørdum s, Hassing h ; Øster Hørdum Hede Hørdum s, Hassing h

1543-090 ; Jørgen Pedersen Juel borgmester i Ribe ; Kalvslund herredsting 1522: 69; 1533: 71 o u 96, u 98; ; *Tvedelharde Farup s, tidl Kalvslund h, nu Ribe h

1543-091 ; Brockenhuus Johan Johansen til Lerbæk (d 1587, begr. 24.5.) g m Sophie Andersdatter Skeel ; Friis (af Haraldskær) Jørgen Andersen, hr, til Krastrup, biskop i Viborg, (d 1547 før 26.5.) ; Jep Thomesen bd i Østengård ; Lerbæk hgd Hover s, Tørrild h ; Rugballegård Hover s, Tørrild h ; Tjele hgd Tjele s, Sønderlyng h ; Tørrild herredsting 1515: u 10; 1517: (1.10.1485) 19 c 133; ; Østengård Skibet s, Tørrild h

1543-091c ; Bille Knud Pedersen, hr (Kjærsgård linjen) til Kærsgård, lensmd Gladsax (d 1543 før 18.2.) 1.g g m Dorthe Olufsdatter Daa, 2.g g m Birgitte Markvardsdatter Rønnow ; Brockenhuus Jacob Henriksen til Tiselholt, landsdommer Fyn (d 1546 før 26.11.) g m Dorthe Mikkelsdatter Akeleye ; Fasti Erik Pedersen Skram (linjen Skram) til Hastrup, Tjele og Voldbjerg, landsdommer i Nørrejylland (d 30.4.1568) g m Maren Lauridsdatter Løvenbalk til Tjele 1528; v u 319; rmd 489; bu u 242, u 277, bu u 391, bu mdm u 391 b, bu mdm u 503; ; Jens Lauridsen bd i Ladegård, Båg h ; Fyns landsting 1516: 128; 1521: 43 l; 1522: (11) her ? 95; ; Ladegård Orte s, Båg h

1543-091e ; Banner Erik Mikkelsen Høeg til Klarupgård, forstander for Testrup (lever 1543) g m Kirsten Christensdatter Rekhals ; Banner Eskil Mikkelsen ? Høeg (lever 10.11.1539) ; Morten Olsen bd i Jelling, herredsfoged i Tørrild h ; Steenfeld Bodil Christensdatter til Haraldskær (lever 1543) g m hr Anders Nielsen Friis (af Haraldskær) til Surkær ; Fabjerg Fabjerg s, Skodborg h ; Haraldskær hgd Skibet s, Tørrild h ; Klarupgård Klarup s, Fleskum h ; Tørrild herredsting 1515: u 10; 1517: (1.10.1485) 19 c 133; ; Tørring Tørring s, Skodborg h

1543-091f ; Banner Erik Mikkelsen Høeg til Klarupgård, forstander for Testrup (lever 1543) g m Kirsten Christensdatter Rekhals ; Banner Eskil Mikkelsen ? Høeg (lever 10.11.1539) ; Morten Olsen bd i Jelling, herredsfoged i Tørrild h ; Steenfeld Bodil Christensdatter til Haraldskær (lever 1543) g m hr Anders Nielsen Friis (af Haraldskær) til Surkær ; Fabjerg Fabjerg s, Skodborg h ; Haraldskær hgd Skibet s, Tørrild h ; Klarupgård Klarup s, Fleskum h ; Tørrild herredsting 1515: u 10; 1517: (1.10.1485) 19 c 133; ; Tørring Tørring s, Skodborg h

1543-092 ; Anne Tuesdatter bd, g m Jens Mikkelsen i Erritsø, sælger del i Smedegård, mon = Jens Mikkelsen i Vejle 1542 ? ; Brockenhuus Jacob Henriksen til Tiselholt, landsdommer Fyn (d 1546 før 26.11.) g m Dorthe Mikkelsdatter Akeleye ; Dorthe Pouls bd, i Børup ? d ? mor til Hans Clausen ibid, havde del i Smedegård i Kongsted ; Hans Clausen bd i Børup, søn af Dorthe Pouls, der havde del i Smedegård i Kongsted ; Hans Tuesen bd i Horsted ; Inge Tues (Tuis) bd, d, i Elbo h, havde del i Smedegård ; Jens Mikkelsen bd i Erritsø g m Anne Tuesdatter ; Jens Mikkelsen borger og rådmand i Vejle ; Jens Pedersen bd i Vonsild ; Jens Simonsen bd, i Elbo h, i Bredstrup ? del i Smedegård i Kongsted ; Maye Oves (Ouis) bd, d, del i *Smedegård, Elbo h, "oldemor" til Jens Persen i Vognsild og dennes søskende ; Mourids Simonsen bd i Erritsø ; Niels Pedersen bd i *Smedegård i Kongsted, Elbo h ; Niels Simonsen bd i Bredstrup ; Niels Sørensen bd, d, havde del i Smedegård, Elbo h ; Niels Thomesen bd i Svinholt ; Niels (Nis) Tuesen bd i Hyby, nu i Fredericia kbst ; Peder Burre bd i Elbo h, del i *Smedegård i Kongsted ; Peder Eriksen bd i Stallerup ; Poul Tuesen bd, (er d 1541), i Elbo h, del i *Smedegård i Kongsted, farfar til Anna Tuesdatter i Erritsø ; Poul Villadsen bd i *Smedegård i Kongsted, søn af Villads Nielsen ; Villads Nielsen bd, d ? i Kongsted, far til Poul Villadsen ibid ; Bredstrup Bredstrup s, Elbo h ; Børup Taulov s, Elbo h ; Elbo herredsting 1533: 362; 1535: 332; 1536: 214; 1539: 197 198, (1478) 363 b; ; Erritsø Erritsø s, Elbo h ; Fredericia kbst *Hyby ; Fredericia kbst Ullerup ; Fyn ø, landsdel ; Horsted Højen s, Jerlev h ; Kongsted Bredstrup s, Elbo h ; *Rerslev Ullerup s, Elbo h ; *?Smedegård Kongsted, Bredstrup s, Elbo h ; Stallerup Bredstrup s, Elbo h ; Svinholt Skærup s, Holmans h ; Torp Bredstrup s, Elbo h ; Vejle kbst 1517: 133; 1523: 52; 1526: u 87 141, 201; ; Viborg landsting 1515: u 48 u 83, mon = 83 ? u 83 a, (187); ; Vonsild Vonsild s, Nørre Tyrstrup h

1543-093 ; Basse (nye Basser) Basse Christoffersen til Sørup, landsdommer Sjælland (lever 12.9.1555 er d 1560) 1.g g m Margrete Clausdatter Neb, 2.g g m Lene Tønnesdatter Viffert ; Esben (Esbern) Olsen bd i Ejby, herredsfoged i Volborg h ; Jørgen Madsen succentor og vikar til Roskilde domkirkes Sankt Katherine Junioris alter ; Jonstrupgård Osted s, Volborg h ; Roskilde kbst Roskilde domkapitel se også Roskilde domkirke og Roskilde stift (u) 171 k; ; Roskilde kbst Roskilde domkirke, Sankt Cat(ha)rine alter iunioris ; Sjælland 1513: 125; 1514: 76; 1515: 84; 1517: u 54 175, 225, 280; ; Sjællands landsting 1515: u 113 163; ; Sørup nu en hgd, Vetterslev s, Ringsted h ; Volborg herredsting 1538: u 171 c; 1542: u 409 u 422;

1543-093b ; Barclæ Hans, byfoged i Roskilde (lever 9.8.1545) ; Basse (nye Basser) Basse Christoffersen til Sørup, landsdommer Sjælland (lever 12.9.1555 er d 1560) 1.g g m Margrete Clausdatter Neb, 2.g g m Lene Tønnesdatter Viffert ; Esben (Esbern) Olsen bd i Ejby, herredsfoged i Volborg h ; Jørgen Madsen succentor og vikar til Roskilde domkirkes Sankt Katherine Junioris alter ; Peder Mikkelsen Skriver borgmester i Roskilde ; Vincents (Vincentius) Heje borger og rådmand i Roskilde ; Jonstrupgård Osted s, Volborg h ; Roskilde kbst 1513: 211; 1519: 114; 1525: (u 148); 1526: u 39 u 40; ; Roskilde kbst Roskilde domkapitel se også Roskilde domkirke og Roskilde stift (u) 171 k; ; Roskilde kbst Roskilde domkirke, Sankt Cat(ha)rine alter iunioris ; Sjælland 1513: 125; 1514: 76; 1515: 84; 1517: u 54 175, 225, 280; ; Sjællands landsting 1515: u 113 163; ; Sørup nu en hgd, Vetterslev s, Ringsted h ; Volborg herredsting 1538: u 171 c; 1542: u 409 u 422;

1543-094 ; Trolle Herluf Jacobsen (Joachimsen) til Hillerødsholm og Græsede, bortbyttet til Herlufsholm, lensmand Gladsax, admiral (d 25.6.1565) g m Birgitte Mogensdatter Gøye til Krenkerup, Hillerødsholm og Græsede ; Gladsax hgd og len Gladsax s, Järrestads h, Skåne

1543-094a ; Kaas (sparre-Kaas)(Starupgård linjen) Mogens Jensen, mester, til Tårupgård, Fjends h (lever 14.2. er d 7.4.1543) provst i Jelling syssel ; Løvenbalk Gertrud Eriksdatter til Aunsbjerg (lever 1548) ugift ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Stygge (I) Christen Christensen til Randrup og Frøstrup (lever 1556) 1.g g m Ellen Eriksdatter Rotfeld, 2.g g m Maren Bertelsdatter Kaas (sparre Kaas) ; Aunsbjerg hgd Sjørslev s, Lysgård h

1543-095 ; Anders Hansen bd i Stenderup ; Knud Pedersen bd i Holsted ; Holsted Holsted s, Malt h ; Stenderup Føvling s, Malt h

1543-096 ; Pors (af Vrandrup) Christen Eriksen til Øllingsø og Jonstrup (lever 24.4. er d 6.11.1559) g m Lucie Mortensdatter (våben: 2 krydslagte røde lanser (Laale ?)), datter af Morten Ebbesen på Gavnø og Benedikte Rudbek ; Jonstrup Kirke Værløse s, Smørum h ; Stenløse kirke Stenløse s, Ølstykke h ; Tulstrup mark i omegnen af Stenløse, hører til Stenløsemagle kirke, i Vassingerød, Uggeløse s, tidl Lynge s, Lynge-Frederiksborg h

1543-097 ; Gyldenstierne Knud Henriksen, mester, til Estrup, tidl biskop i Odense (d 8.12.1561) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg og Irup 1530; u 68, u 90, v u 124, mdm u 151, u 193 e, u 196, u 197 c, 225; ; Podebusk Predbjørn Clausen, hr til Vosborg, Kørup og Bistrup, lensmd Riberhus (d 11.12.1541) 1.g g m Vibeke Eriksdatter Rosen- krantz til Bistrup, 2.g g m Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Bregentved og Ågård ; Aunsbjerg hgd Sjørslev s, Lysgård h

1543-098 ; Bang Palle Mortensen til Hennegård (lever 1574) g m Anne Thomesdatter Fasti 1537; rmd 49, mdm 49 a, 525, rmd 810; 1541; bu u 256, mdm 325 c; ; Barfod Jens Knudsen i Sædding, herredsfoged i Vester Horne h (lever 1562), mon gift med en Stygge fra Frøstrup ? ; Bild Otte Clausen Strangesen til Nørholm (d 7.9.1571) g m Dorthe Clausdatter Daa ; Hans Lauridsen (Tanderupgård slægten) adelig i Kærgård (lever 23.12.1550 er d januar 1553) g m N N Knudsdatter (Rødding slægten) ; Laurids (Las) Mikkelsen bd i Sønder Bork, tidl i Obling, herredsfoged i Nørre Horne h ; Morten Sørensen bd i Åsted, Vester Horne h, g m N N ; Niels (Nis) Nielsen bd i *Nørkærgård ; Quitzow Henning Jørgensen til Sandager, Rørbæk, Lykkesholm og Falde (d 25.10.1569) 1.g g m Ide Thomesdatter Lange til Lydum, 2.g g m Birgitte Eilersdatter Rønnow til Magelund (Lykkesholm) ; Stygge (I) Thomas Christensen til Frøstrup, foged på Dronningborg (d 1577) g m Christence Pedersdatter Væbner ; Kvorup Kvong s, Vester Horne h ; *Nørkærgård hgd Nørre Bork s, Nørre Horne h ; Skjern nu kbst, Kærgård ; Vester Horne herredsting 1514: 91; 1521: 5; 1524: u 177; 1528: u 136; 1529: u 86; 1534: u 80; 1536: 221; 1537: 773; 1538: 48 281; ; Åsted Kvong s, Vester Horne h

1543-099 ; Anders Pedersen bd i Revning ; Else Jørgenskone bd i Revning, Vinding s ; Revning Vinding s, Ulfborg h

1543-100 ; Else Nielsdatter bd i Dybvadgård, trolovet med Niels Vendelbo ; Jørgen Tostesen (Tøstesen) bd ? i Dybvadgård ; Niels Vendelbo bd i Dybvadgård ; Dybvad Gårde Lunde s, Vester Horne h

1543-101 ; Barfod Jens Knudsen i Sædding, herredsfoged i Vester Horne h (lever 1562), mon gift med en Stygge fra Frøstrup ? ; Beldenak Christen Pedersen, domprovst i Viborg (er d 4.2.1546) 1.g g m Barbara, 2.g g m Maren Mikkelsdatter ; Christen Poulsen hr, prior i Odense Sankt Knuds kloster 1 ; Eske Jepsen bd i Sædding, Nørre Nebel s, Vester Horne h ; Gyldenstierne Jørgen Henriksen, mester, i Odense, ærkedegn i Ribe (d 3.5.1551) ; Jep Sørensen bd i Sædding ; Quitzow Didrik Henningsen til Rørbæk og Torpegård (d 1561) g m Mette Eriksdatter Hardenberg ; Stygge (I) Thomas Christensen til Frøstrup, foged på Dronningborg (d 1577) g m Christence Pedersdatter Væbner ; Sædding Nørre Nebel s, Vester Horne h ; Vester Horne herredsting 1514: 91; 1521: 5; 1524: u 177; 1528: u 136; 1529: u 86; 1534: u 80; 1536: 221; 1537: 773; 1538: 48 281;


Næste side