Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1542-162 - 1542-181


1542-162 ; Jens (Jes) Lauridsen bd i Ejerslev ; Peder Lauridsen bd i Ejerslev ; Peder Svendsen bd i Hesselbjerg ; Hesselbjerg Sejerslev s, Morsø Nørre h

1542-163 ; Due Melchior Albretsen Glob til Vellumgård (lever 1542 er d 20.1.1545, vel allerede 1542 ?) g m Anne Eriksdatter Lange ; Knud Hvid bd i Intrup (lever 1542, er vist d 1545) ; Intrup Lyby s, Nørre h ; Otting Otting s, Hindborg h

1542-164 ; Morten Lauridsen bd i Skjoldborg ; Morten Pedersen bd i Skjoldborg ; Mølleager Skjoldborg, Skjoldborg s, Hundborg h ; Skjoldborg Nørre og Sønder, Skjoldborg s, Hundborg h

1542-165 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Laurids (Lars) Harniskvisker bd ? i Hindsiggård ; Hindsig Horne s, Øster Horne h

1542-166 ; Fasti Erik Pedersen Skram (linjen Skram) til Hastrup, Tjele og Voldbjerg, landsdommer i Nørrejylland (d 30.4.1568) g m Maren Lauridsdatter Løvenbalk til Tjele 1528; v u 319; rmd 489; bu u 242, u 277, bu u 391, bu mdm u 391 b, bu mdm u 503; ; Villum Jensen borger i Ålborg ; Skedshale Simested s, Rinds h

1542-167 ; Niels Mogensen bd ? adelig ? i Ø kloster, nu Oksholm ; Peder Nielsen bd, i Øland s ?

1542-168 ; Maren (Marine) Pedersdatter bd i "Liung", vel snarest Lyngå, Sabro h ; Lyngå Lyngå s, Sabro h ; Mariager nu kbst

1542-168a ; Clementsen Niels, adelig til Blæsbjerg og Aunsbjerg (er d 10.3.1518) g m Anne Mikkelsdatter, men havde børn med Birgitte Jensdatter ; Juel (stjerne-Juel) Niels Kjeldsen til Astrup, Bøvling len og Vilstedgård len (d 22.3.1573, iflg stenen 1575) g m Margrethe Christensdatter Sandberg ; Mads Knudsen bd i Agergård(e), Skodborg h ; Agergårde Flynder s, Skodborg h

1542-168b ; Niels Andersen bd i Tollund ; Hids h 1513: 214; 1520: 21; 1530: 100 168; ; Tollund Funder s, Hids h

1542-168c ; Jens Villadsen hr, sognepræst i Randlev ; Knud Sebastiansen (Sibastsen) bd ? har givet præsten i Randlev dom over en bd, i Hids h ? ; Niels Andersen bd i Tollund

1542-169 ; Due Christen Pallesen Glob til Østergård i Ejstrup s, Rinds h og Pandum (lever 1540 er d 1542) ; Havris Løvel s, Nørlyng h ; Løvel Løvel s, Nørlyng h ; Pandum hgd og len Vokslev s, Hornum h ; Viborg kbst Viborg domkapitel se også Viborg domkirke og Viborg stift

1542-170 ; Kaas (sparre-Kaas)(Starupgård linjen) Mogens Jensen, mester, til Tårupgård, Fjends h (lever 14.2. er d 7.4.1543) provst i Jelling syssel ; Rostrup Hans Lauridsen til Sjelle Skovgård, nu Wedelslund, Pederstrup og Ristrup (d 1545 efter 19.3.) g m Anne Jacobsdatter Høeg Banner til Lergrav ; Tornekrans Erik Nielsen til Kyø og Kollerup (d 1561) 1.g g m Ingeborg Pallesdatter Juel, 2.g g m Ellen Jensdatter Kaas (sparre Kaas) til Tårupgård

1542-171 ; Juel (Krabbe-Juel) Bertel Markvardsen til Bækmark og Kokholm (d 1545 før 15.5.) g m Johanne Ovesdatter Skram ; Bredal Gudum s, Skodborg h ; *Mariager kloster hgd Mariager landsogn, Onsild h

1542-171a ; Anders Lyng (Lyøng) bd i Selling ; Bodil Jørgens bd i Essendrup, er d 1546 ; Erslev Galten s, Galten h ; Essendrup Laurbjerg s, Galten h ; Laurbjerg Laurbjerg s, Galten h ; Selling Ødum s, Galten h

1542-172 ; Anne Graverskone bd, i Lydum ? ; Krabbe (af Østergård) Glob, også kaldet Lucas, vel hans rigtige navn ? Mortensen til Østergård, Åsted s, Harre h (d 1543) g m Inger Eriksdatter Skram Fasti ; Lydum Lydum s, Vester Horne h

1542-173 ; Friis (af Haraldskær) Christen Andersen, hr, til Ovegård og Krastrup (d 11.4.1561) g m Else Holgersdatter Rosenkrantz ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Steen (ibskal) Christen Henriksen til Hovedstrup, nu Rodsteenseje, Hads h (lever 1551) g m Ingeborg Jespersdatter Lunov ; Brigsted Søvind s, Voer h ; Dyngby Bjerager s, Hads h ; Fillerup Odder s, Hads h ; Glibing Mølle Hundslund s, Hads h ; Over Randlev Randlev s, Hads h ; Skovby Skovby s, Framlev h

1542-174 ; Lunov Dorthe Jespersdatter til Roshave (lever 1542) g m Morten Johansen Vognsen (af Stenshede) til Hjermeslevgård ; Vognsen (af Stenshede)(A) Morten Johansen til Hjermeslevgård (lever 1515) g m Dorthe Jespersdatter Lunov til Roshave ; Rodskov Hornslet s, Øster Lisbjerg h ; Tykærgård Mørke s, Øster Lisbjerg h ; Øster Lisbjerg h

1542-175 ; Johanne Tøgers bd, i Hallendrup ; Kjeld Nielsen bd, i Hallendrup ? ; Hallendrup Rud s, Galten h

1542-176 ; Rodsteen Jens Markvardsen til Lengsholm og Skavange (er d 28.7.1581) g m Lisbeth Knudsdatter Bille til Skavange ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Vognsen (af Stenshede)(A) Godske Vognsen til Stenshede, nu Ottestrup, Dronninglund h (gamle Godske Vognsen) (lever 1546 er d 1568) g m Maren Eriksdatter Grøn ; Lendum Lendum s, tidl i Vennebjerg h, nu i Horns h Jylland ; Lengsholm hgd Lendum s, Horns h Jylland

1542-177 ; Anne Mikkelsdatter adelig, Niels Clementsens (d 1518) enke til Aunsbjerg, senere borgerske ? i Viborg ; Clementsen Rasmus Nielsen til Aunsbjerg (er d 10.2.1529), g m Margrethe Mogensdatter (Kaas ?) ; Harbou Christen Jensen el Nielsen til Restrup og Holris (d 1556) g m Kirsten Nielsdatter Clementsen, Niels Clementsens datter ; Peder Lauridsen (Lassen) rådmand i Viborg, g m Anne, Niels Clementsens datter ; Skram Hartvig Ovesen til Dejbjerglund og Fruergård (er d 1566) g m Kirsten Jørgensdatter Skovgaard

1542-178 ; Lunov Niels Jespersen til Rygård (er d 4.8.1573) g m Anne Eriksdatter Blik til Nystrup ; Skovgaard Anders Jepsen, mester, ærkedegn i Viborg (d 7.1.1554) ; Tiufkær Smidstrup s, Holmans h

1542-178a ; Lindenov Hans Johansen til Fovslet (d 27.9.1568) g m Rigborg Lauridsdatter Tinhuus til Juulskov ; Rostrup Birgitte Lauridsdatter til Risager (lever 1543) ; Juulskov hgd Kullerup s, Vindinge h ; Risager tidl en hgd, Vester s, Nørvang h ; Rørbæk tidl en hgd, Vester s, Nørvang h

1542-179 ; Jens Lauridsen (Lassen) borger i Århus ; Jens Villadsen hr, sognepræst i Randlev ; Niels Andersen bd i Tollund ; Tollund Funder s, Hids h ; Århus kbst 1513: 90 112, 167;

1542-180 ; Jep Svart (Sort) hr, præst i Skals ; Peder Høeg sognepræst i Skals ; Skals Skals s, Rinds h ; Skals præstegård Skals s, Rinds h

1542-181 ; Jens Thomesen bd i Nørlevgård, nu Nørlev ; Poul Jensen bd i Skærum ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; *Jerslev h nu Dronninglund h ; Lendum Lendum s, tidl i Vennebjerg h, nu i Horns h Jylland ; Lengsholm hgd Lendum s, Horns h Jylland ; Nørlev Skallerup s, Vennebjerg h ; Skærum Skærum s, Horns h Jylland


Næste side