Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1541-114j - 1541-136


1541-114j ; Anders Pedersen bd i Tømmerup, 1547 i fogdens sted på Ars herredsting ; Arild Olsen bd i Kaldred ; Hans Humble bd i Kåstrup, Ars h ; Jacob Lauridsen borger og rådmand i Kalundborg ; Jens Jepsen sognedegn til Viskinge kirke ; Jens Jude bd på Ars herredsting, i Tømmerup ? ; Jens Knudsen bd i Smakkerup ; Jon Jensen bd i Ubberup ; Jørgen Hansen bd på Ars herredsting, i Kærby ? ; Laurids (Lasse) Andersen bd i Gammelrand ; Laurids Jepsen bd i Forsinge ; Niels Mikkelsen bd i Kærby ; Niels Poulsen bd i Algestrup, nu en hgd ; Oluf Hafre (Haffwre, Haffræ) bd i Ubberup ; Oluf Hansen bd, herredsfoged i Ars h ; Oluf Jørgensen bd i Svallerup ; Oluf Nielsen bd i Ubberup ; Oluf Suder bd i Ubberup ; Peder Jude bd på Ars herredsting, i Gammelrand ? ; Søren Jude bd, tidl i Ubberup ; Søren Nielsen bd i *Østrup ; Algestrup nu en hgd, Føllenslev s, Skippinge h ; Bolsbrinke i Ubberup Søndervang, Tømmerup s, Ars h ; Eskebjerg Bregninge s, Skippinge h ; Forsinge Ubby s, Ars h ; Gammelrand Bregninge s, Skippinge h ; Kalundborg kbst 1519: u 42; 1529: (16.10.1509) 147; 1530: 156; 1532: u 6 29, 430; ; Kalundborg kbst Vor Frue kirke ; Kærby Rørby s, Ars h ; Kåstrup Tømmerup s, Ars h ; Smakkerup Viskinge s, Skippinge h ; Svallerup Svallerup s, Ars h ; Tømmerup Tømmerup s, Ars h ; Ubberup Tømmerup s, Ars h ; Viskinge kirke Viskinge s, Skippinge h ; *Østrup nu under Lerchenborg, Årby s, Ars h

1541-115 ; Christen Pedersen bd i Ravning ; Jens (Jes) Sørensen bd i Ravning ; Ravning Bredsten s, Tørrild h ; Tørrild herredsting 1515: u 10; 1517: (1.10.1485) 19 c 133; ; Øster Krog eng i Ravning, Bredsten s, Tørrild h

1541-116 ; Bielke Mogens Andersen Falster til Bellinge, landsdommer på Lolland og Falster (d 4.1.1581) 1.g g m Ellen Jensdatter Rotfeld, 2.g.g.m Mette Henningsdatter Walkendorff ; Hans Pedersen broder af Maribo kloster, foged 1531 ; Krumpen Otte Jørgensen, hr, til Trudsholm, Kærstrup, Overgård og Højbygård, marsk, høvedsmand på Hald (d 29.6.1569) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke til Demstrup ; Rantzau Jacob Volmersen (IV Krummendieck) til Krummendiek, høvedsmand Ålholm, staller i Eiderstedt, amtmand Gottorp (d 1552) g m Catharine Ovesdatter Sieverts 1544; 33; ; Bellinge tidl en hgd, Sønder Kirkeby s, Falsters Sønder h ; Højbygård hgd Tågerup s, Fuglse h ; Lollands landsting 1514: 205; 1515: u 92; 1518: 16; 1526: 124 172; ; Maribo kbst *Maribo kloster ; Toreby Ryde s, Lollands Sønder h ; Toreby Skov Ryde s, Lollands Sønder h ; Ålholm slot og len Nysted landsogn, Musse h

1541-117 ; Juel (stjerne-Juel) Niels Kjeldsen til Astrup, Bøvling len og Vilstedgård len (d 22.3.1573, iflg stenen 1575) g m Margrethe Christensdatter Sandberg ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Astrup hgd Grinderslev s, Nørre h 1548; u 64; ; Mogenstrup Grinderslev s, Nørre h

1541-118 ; Lyneborg Carsten, adelig ? lybsk foged på Bornholm ; Bornholm ø ; Lübeck kbst Tyskland ; Vallensgård Åker s, Sønder h Bornholm

1541-120 ; Bille Claus Steensen, hr, (Allinde linjen) til Allinde, Lyngsgård og Vanås (d 4.1.1558) g m Lisbeth Jensdatter Ulfstand ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; Skram Peder Christensen, hr, til Urup, rigsadmiral, Helsingborg len (d 11.7.1581) g m Elsebe Tygesdatter Krabbe (af Østergård) til Skedala len ; Sparre (i Skåne) Jacob Mouridsen til Svaneholm og Ellinggård (d 16.1.1573) 1.g g m Clara Andersdatter Bille, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Sparre (i Skåne) Jep Tordsen til Ljungby (er d 6.6.1562) g 21.11.1561 med sin kokkepige Johanne Schmedes ; Sparre (i Skåne) Knud Henriksen til Klågerup, lensmand Søborg (er d 16.5.1568) g m Anne Andersdatter Bille ; Thott (Näs linjen) Tage Ottesen til Näs = Trollenäs og Eriksholm, nu Trolleholm og Sireköpinge (d 8.9.1562) g m Else Holgersdatter Ulfstand, havde Övedskloster len ; Ulfstand Holger Gregersen, hr til Torup (Bara h) og Skabersjö, lensmand Laholm, landsdommer i Skåne (d 16.12.1542) 1.g g m Anne Predbjørnsdatter Podebusk, 2.g g m Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga ; Ulfstand Trued Gregersen, hr til Torup, Barsebäck og Vemmetofte, lensmand Varberg (d 16.11.1545) 1.g g m Ide Lauesdatter Brok (af Estrup) til Estrup og Vemmetofte, 2.g g m Gørvel Fadersdatter Sparre (svenske Sparrer) til Giske i Norge ; Skånes landsting 1513: 138 166; ; Torsjö hgd Solberga s, Vemmenhögs h, Skåne

1541-121 ; Baden (III) Axel Andersen, til Skottorp og Vramsgård (lever 1568) g m Anne Truedsdatter Saxtrup til Vram ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Skram Peder Christensen, hr, til Urup, rigsadmiral, Helsingborg len (d 11.7.1581) g m Elsebe Tygesdatter Krabbe (af Østergård) til Skedala len ; Thott (Näs linjen) Tage Ottesen til Näs = Trollenäs og Eriksholm, nu Trolleholm og Sireköpinge (d 8.9.1562) g m Else Holgersdatter Ulfstand, havde Övedskloster len ; Urne Claus Lauesen, mester, til Bälteberga (Luggude h), domprovst i Lund, rektor Københavns Universitet, landsdommer Skåne (d 1561 vist mellem 30.6. og 4.7.), 1.g g m Margrethe Jacobsdatter Trolle, 2.g g m Anne Sivertsdatter Grubbe ; Norra Varalöv Strövelstorps s, Södra Åsbo h, Skåne

1541-122 ; Tyge Grumsen præst i Skærbæk, senere provst i Hviding h ; Haderslev kbst *Haderslevhus slot og len ; Hviding h ; Hviding herredsting 1513: 56 62, 75, 88, = 88 92, = 56 ? 102; ; Skærbæk s Hviding h ; *Tørning slot og len Hammelev s, Gram h ; Åbenrå kbst Brundlund slot og len (Åbenrå slot)

1541-123 ; Gøye Eskil Mogensen, hr, rigsmarsk, til Krenkerup, Gisselfeld og Tundbyholm (d 20.4.1506) 1.g g m Mette Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Sidsel Axelsdatter Brahe ; Oxe Oluf Johansen, hr til Torsjö (d 1500) g m Tale Jensdatter kaldet Gribsdatter Jernskæg ; Malmö kbst Skåne ; Torsjö hgd Solberga s, Vemmenhögs h, Skåne

1541-124 ; Bille Hans Bentsen, hr (Egede-Søholm linjen) til Egede og Søholm (d 31.10.1542) 1.g g m Anne Lauridsdatter Thott til Næsbyholm, 2.g g m Inger Corfitzdatter Rønnow ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; Ammerup Hårlev s, Bjæverskov h ; Blæsinge Havrebjerg s, Løve h ; Bringstrup Bringstrup s, Ringsted h ; *Bæks mølle Bråby s, Ringsted h ; Endeslev Endeslev s, Bjæverskov h ; Førslev Øde Førslev s, Ringsted h ; Gisselfeld hgd Bråby s, Ringsted h 1548; u 204 d; ; Gødstrup Toksværd s, Hammer h ; Haderslev kbst 1515: 21; 1517: 8; 1523: 6 (1523-33) u 285; ; Haslev Haslev s, Ringsted h ; Havgård ? i Have Borup ejerlav, Store Tåstrup s, Merløse h ; *Høgerup Bråby s, Ringsted h ; Høm Høm s, Ringsted h ; Levetofte Øde Førslev s, Ringsted h ; Lille Tårnby Hårlev s, Bjæverskov h ; *Lundbylille Lundby s, Hammer h ; Lystrup Hårlev s, Bjæverskov h ; Lystrup Mølle Hårlev s, Bjæverskov h ; Mogenstrup Mogenstrup s, Hammer h ; Mogenstrup Mølle Mogenstrup s, Hammer h ; Nielstrup Ulse s, Fakse h ; *Nygård i Hesede Skov, Bråby s, Ringsted h 1544; u 66. ; Nørre Tvede Toksværd s, Hammer h ; Nåby Skelby s, Tybjerg h ; Ravnstrup Toksværd s, Hammer h ; Simmendrup Øde Førslev s, Ringsted h ; Skaftelev Nordrupvester s, Slagelse h ; Skuderløse Teestrup s, Ringsted h ; Snesere Snesere s, Bårse h ; Stenstrup Rønnebæk s, Hammer h ; *Stoks Mølle Bråby s, Ringsted h ; Store Tårnby Tårnby s, Bjæverskov h ; Sø Torup Bråby s, Ringsted h ; Tersløse Tersløse s, Merløse h ; *Trolholt i Hesede Skov, Bråby s, Ringsted h ; Ubberup Tømmerup s, Ars h ; *Uglerup i Hesede Skov, Bråby s, Ringsted h ; Ulse Ulse s, Fakse h ; Årslev Sønderup s, Slagelse h

1541-124a ; Ahlefeldt Wolf Schacksen von (X) til Nøer (lever 1541) 1.g g m Hese Schacksdatter Rumohr, 2.g g m Catharine Benedictsdatter Sehested 1530, u 527;

1541-125 ; Thomas Knudsen Hygum sognepræst i Hygum s, Frøs h ; Haderslev kbst *Haderslevhus slot og len ; Hygum Hygum s, Frøs h ; Kalvslund herredsting 1522: 69; 1533: 71 o u 96, u 98; ; *Tørning slot og len Hammelev s, Gram h ; Åbenrå kbst Brundlund slot og len (Åbenrå slot)

1541-126 ; Brok (af Estrup) Axel Lauesen, hr, til Clausholm og Græsede (d 26.4.1498) g m Ellen Ovesdatter Lunge ; Gyldenstierne Knud Henriksen, hr, til Restrup (lever 4.1.1466 er d 2.10.1467) g m Hilleborg Ottesdatter Skinkel (søblade) til Iversnæs og Enggård ; Løvenbalk Erik Eriksen, hr til Aunsbjerg (lever 10.7.1499) 1.g g m Mette Lauridsdatter Ulfeldt til Løjtved, 2.g g m Tore Eriksdatter Hvas (af Ormstrup) ; Rodsteen Jens Markvardsen til Lengsholm og Skavange (er d 28.7.1581) g m Lisbeth Knudsdatter Bille til Skavange ; Rotfeld Erik Nielsen til Bratskov og Holmegård (d 1452) 1.g g m Ellen Nielsdatter Dotting til Biersholm, Herrestads h, 2.g g m Karen Tetzdatter Rosengaard ; Rotfeld Ingvor Eriksen til Bratskov (lever 1441) ,død ung ; Rotfeld Tale Eriksdatter 1.g g m Christen Mikkelsen Tornekrans til Kyø, 2.g g m Peder Eriksen Løvenbalk til Vinderslevgård ; Bratskov hgd Brovst s, Øster Han h

1541-127 ; Clementsen Rasmus Nielsen til Aunsbjerg (er d 10.2.1529), g m Margrethe Mogensdatter (Kaas ?) ; Jep Jensen bd i Majgård(e), senere i Skave og (Nørre) Skovgård (er d o 1.2.1546) g m Maren Christensdatter, vel datter af Christen i Skave 1541 ? ; Hjerm herredsting 1518: u 80 k; 1519: 74; 1525: u 210; 1529: u 280; 1530: u 416; 1533: 8 65, u 85, u 244; ; Majgårde tidl Majgård, Mejrup s, Hjerm h

1541-128 ; Mads Steffensen (også Staffensen) bd, d, i Brovst ; Rodsteen Jens Markvardsen til Lengsholm og Skavange (er d 28.7.1581) g m Lisbeth Knudsdatter Bille til Skavange ; Rotfeld Niels Eriksen til Bratskov og Biersholm (lever 1471) g m Ingrborg Jepsdatter Rosensparre ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Søren Skriver bd ? Niels Jensen Rotfelds fuldmægtig på rettertinget i København ; Vognsen (af Stenshede)(A) Niels Mortensen til Lengsholm (lever 1468) g m Johanne Eskilsdatter Høg ; Brovst (Kirkeby) Brovst s, Øster Han h ; Brovst s Øster Han h

1541-129 ; Basse (nye Basser) Basse Christoffersen til Sørup, landsdommer Sjælland (lever 12.9.1555 er d 1560) 1.g g m Margrete Clausdatter Neb, 2.g g m Lene Tønnesdatter Viffert ; Hæggerup Skov Tybjerg s, Tybjerg h ; Tybjerggård hgd Tybjerg s, Tybjerg h

1541-130 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bille Claus Steensen, hr, (Allinde linjen) til Allinde, Lyngsgård og Vanås (d 4.1.1558) g m Lisbeth Jensdatter Ulfstand ; Bille Eske Pedersen, hr, (Svanholm linjen) til Svanholm (d 9.2.1552) g m Sophie Henriksdatter Krummedige til Vallen og Månstorp ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Bydelsbak (af Torbernfeld) Albret Engelbretsen, hr, til Skærsø, Løgismose og Helsinge (d før 1493) g m Pernille Axelsdatter Brok ; Bølle Erik Madsen til Elved og Tersløse, lensmand Tureby (d 1562) 1.g g m Sophie Jørgensdatter Rud til Elved, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Dresselberg Niels Andersen til (Lille) Lyngby (d 10.10.1594) g m Johanne Hansdatter Rud ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Gyldenstierne Knud Pedersen til Tim (d 20. el 27.6.1552) g m Sidsel Jensdatter Ulfstand til Ljungby og Bønnet ; Hardenberg Jacob Eriksen til Hvedholm, Arreskov og Holme kloster (d 1542 før 13.7.) 1.g g m Edel Torbernsdatter Bille til Sandholt, 2.g g m Sophie Pedersdatter Lykke til Lister len i Norge ; Jep Mand bd i Bendstrup ; Krabbe (af Østergård) Iver Globsen el Lucassen til Østergård (d 27.4.1561) lensmd Koldinghus, g m Magdalene Eriksdatter Banner 1534. bu mdm u 44 b; ; Krabbe (af Østergård) Tyge Mogensen, hr, rigsmarsk, til Bustrup, Rødding h og Vegholm, lensmand Helsingborg (d 23.6.1541) g m Anne Nielsdatter Rosenkrantz ; Laurids Jensen bd, herredsfoged i *Try h ; Laurids Jensen bd i Vinderød ; Laurids Kæmpe bd i Ølsted ; Marcus Madsen bd i Ølsted ; Oluf Jensen bd i Hald ; Oluf Wedsszøn adelig, i Håstrup se Brun af Kongstedlund.Oluf Vejesen (Weyers en, Veyæsse n, Veigese n, Veyssze nn), bd i Gørløse , herreds foged i Try h ; Podebusk Predbjørn Clausen, hr til Vosborg, Kørup og Bistrup, lensmd Riberhus (d 11.12.1541) 1.g g m Vibeke Eriksdatter Rosen- krantz til Bistrup, 2.g g m Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Bregentved og Ågård ; Rosengaard Jens Tetzen, hr, til Kværkeby og Farum, ærkedegn i Lund (lever 1483 er d 31.10.1485) g m N N (våben: to krydslagte horn) ; Rud Knud Jørgensen, hr, til Vedby og Møgelkær, lensmand Sæby (d 27.3.1554) g m Dorthe Madsdatter Bølle til Fuglsang ; Rud Mikkel (Jensen ?) til Sigerslevvester (lever 1466) ; Skade (Skade/Kraus) Claus Henriksen i Ramløse (lever 1462) 1.g g m N N Pedersdatter Rani, 2.g g m Gertrud Jensdatter Present ; Skram Peder Christensen, hr, til Urup, rigsadmiral, Helsingborg len (d 11.7.1581) g m Elsebe Tygesdatter Krabbe (af Østergård) til Skedala len ; Steffen Jensen bd i Vinderød ; Trolle Børge Jacobsen (Jachimsen, Joachimsen) til Lillö og Knabstrup m m , fodermarsk, forstander for Roskilde Agnete kloster (d 27.- 28.7.1571) g m Pernille Mogensdatter Gøye ; Tue Jensen bd i Sigerslevøster ; Ulfstand Holger Gregersen, hr til Torup (Bara h) og Skabersjö, lensmand Laholm, landsdommer i Skåne (d 16.12.1542) 1.g g m Anne Predbjørnsdatter Podebusk, 2.g g m Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga ; Ulfstand Trued Gregersen, hr til Torup, Barsebäck og Vemmetofte, lensmand Varberg (d 16.11.1545) 1.g g m Ide Lauesdatter Brok (af Estrup) til Estrup og Vemmetofte, 2.g g m Gørvel Fadersdatter Sparre (svenske Sparrer) til Giske i Norge ; Bendstrup Alsønderup s, Strø h ; Gørløse Gørløse s, Lynge-Frederiksborg h ; Hald Torup s, Strø h ; Lillehøj ved Bjørnehøj, Skævinge s, Strø h ; Sigerslevøster Strø s, Strø h ; Skævinge Skævinge s, Strø h ; Store Lyngby Lille Lyngby s, Strø h ; Vinderød Vinderød s, Strø h ; Ølsted Ølsted s, Strø h

1541-130c ; Borre Jep, adelig, i Henninge, landsdommer på Langeland (d o 1550) ; Hvas (af Ormstrup) Jens Markvardsen til Fodslette (lever 1571) g m Sophie Justsdatter Urne ; Niels (Nis) Madsen bd i Helsned ; Straale (Steensen) Peder Lauridsen til Skovsbo og Torpegård (er d 16.11.1550) g m Anne Ottesdatter Skinkel (søblad) ; Helsned Humble s, Langelands Sønder h ; Langelands landsting 1524: (147); 1530: 246; 1537: 485 (1530) 494; ; Skovsbo hgd Fuglsbølle s, Langelands Sønder h her eller Verninge s, Odense h ? 203 a;

1541-130d ; Borre Jep, adelig, i Henninge, landsdommer på Langeland (d o 1550) ; Hvas (af Ormstrup) Jens Markvardsen til Fodslette (lever 1571) g m Sophie Justsdatter Urne ; Niels (Nis) Madsen bd i Helsned ; Straale (Steensen) Peder Lauridsen til Skovsbo og Torpegård (er d 16.11.1550) g m Anne Ottesdatter Skinkel (søblad) ; Helsned Humble s, Langelands Sønder h ; Langelands landsting 1524: (147); 1530: 246; 1537: 485 (1530) 494; ; Skovsbo hgd Fuglsbølle s, Langelands Sønder h her eller Verninge s, Odense h ? 203 a;

1541-131 ; Anders Hansen bd i *Refsvinge, Sallinge h, (mon = Refs Vindinge i Vindinge h ?) ; Anders Henriksen bd i *Refsvinge, Sallinge h, (mon = Refs Vindinge i Vindinge s ?) ; Anders Jude bd i Gjællebrede, nu Ditlevslyst ; Anders Nielsen bd i Hågerup ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Basse (af Vendsyssel) Niels Torlufsen til Tveden (er d 1568) g m ? Ellen Jensdatter Kall el ? Edel Iversdatter Vognsen (af Stenshede) til Tveden ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Bille Claus Steensen, hr, (Allinde linjen) til Allinde, Lyngsgård og Vanås (d 4.1.1558) g m Lisbeth Jensdatter Ulfstand ; Bille Eske Pedersen, hr, (Svanholm linjen) til Svanholm (d 9.2.1552) g m Sophie Henriksdatter Krummedige til Vallen og Månstorp ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Bølle Erik Madsen til Elved og Tersløse, lensmand Tureby (d 1562) 1.g g m Sophie Jørgensdatter Rud til Elved, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Christen Andersen bd i Vejlby, Vends h ; Christen Bulger bd i Lydinge ; Christine Nielses bd i Nybygdgårde ; Claus Pedersen bd i Vester Åby ; Dines Hansen bd i *Fiskerup ; Erik Madsen bd i Vester Åby ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Gyldenstierne Knud Pedersen til Tim (d 20. el 27.6.1552) g m Sidsel Jensdatter Ulfstand til Ljungby og Bønnet ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Hans Andersen bd i Hågerup ; Hans Bisse bd i Fleninge ; Hans Errebo (Eyreboe) bd i Diernæs ; Hans Esbensen bd i Brænde Lydinge ; Hans Gregersen bd i Gerup ; Hans Hjort bd i Nybo ; Hans Jensen bd i Hågerup ; Hans Jensen bd i *Nossebjerghus ; Hans Juel bd i Åatrup ; Hans Klow bd i Diernæs ; Hans Lauridsen bd i Gerup ; Hans Lauridsen Lydning bd i Grønderup ; Hans Madsen bd i Diernæs ; Hans Nielsen bd i Brænde Lydinge ; Hans Nielsen bd i Espe ; Hans Nielsen I bd i Fleninge, skylder 1 pd rug og 1 pd byg ; Hans Nielsen II bd i Fleninge, skylder 1 ørte rug og 1 pd byg ; Hans Nielsen bd i Nybo ; Hans Skytte bd i Grønderup ; Hans Svendsen bd i Nybo ; Hardenberg Jacob Eriksen til Hvedholm, Arreskov og Holme kloster (d 1542 før 13.7.) 1.g g m Edel Torbernsdatter Bille til Sandholt, 2.g g m Sophie Pedersdatter Lykke til Lister len i Norge ; Helge (Hely) Pedersen bd i Lydinge Gårde ; Jens Andersen bd i Pejrup ; Jens Byman bd i Hågerup ; Jens Hansen bd i Nybygdgårde ; Jens Henriksen bd i Vester Åby ; Jens Jensen bd i Diernæs ; Jens Kalv (Kalfve) bd i Espe ; Jens Lauridsen bd i Gerup ; Jens Madsen bd i Fleninge ; Jens Mogensen bd i Grønderup ; Jens Nielsen bd i Hågerup ; Jens Nielsen bd i Vester Åby ; Jens Olsen bd i *Møgelrød ; Jens Pedersen bd i Gerup ; Jens Plog bd i Pejrup ; Jep Boesen bd i Hågerup ; Jep Andersen Brygger bd i Gerup ; Jep Hansen bd i Fagsted ; Jep Hansen bd i Hågerup ; Jep Jensen bd i Lydinge Gårde ; Jep Jensen bd i Vejlby ; Jep Krag bd i Kavslunde ; Jep Madsen bd i Hågerup ; Jep Madsen bd i Kavslunde ; Jep Markvardsen bd i Brændegård ; Jep Mortensen bd i Vester Åby ; Jep Pedersen bd i Fagsted ; Jesper Hansen bd i Vester Åby ; Jesper Steger (Steyger) bd i Hågerup ; Johanne Madses bd i Hågerup ; Johanne Peders bd i Brænde Lydinge ; Jørgen Fallebo (Falleboe) bd i Gerup ; Jørgen Fredbjørnsen (Frødbiørnssen) bd i Hågerup ; Jørgen Hansen bd i Kavslunde ; Jørgen Hansen bd i Lydinge ; Jørgen Henriksen bd i Svanninge ; Jørgen Møller bd i Nyemølle ; Jørgen Tilesen (Thiellesen) bd i Gerup ; Karen Beck Laurids Pedersens, bd i Hågerup ; Karen Mortens Rasmus Pedersens, bd i Hågerup ; Knud Bertelsen bd i *Røglegård ; Knud Hansen bd i Svanninge ; Knud Lauridsen bd i Kavslunde ; Knud Mikkelsen bd i Lydinge Gårde ; Krabbe (af Østergård) Tyge Mogensen, hr, rigsmarsk, til Bustrup, Rødding h og Vegholm, lensmand Helsingborg (d 23.6.1541) g m Anne Nielsdatter Rosenkrantz ; Krummedige (danske linje) Erik Clausen til Alnarp og Nebbe (d november 1541) g m Sidsel (Cecilie) Timmesdatter Rosenkrantz ; Laurids Finsen bd i Højrup ; Laurids Hansen bd i Gerup ; Laurids Hansen bd i Hågerup ; Laurids Jepsen bd i Lydinge ; Laurids Madsen bd i Gerup ; Laurids Pedersen bd i Fagsted ; Laurids Poulsen bd i Vester Åby ; Lene Peders bd i Grønderup ; Mads Andersen bd i Lydinge Gårde ; Mads Hansen bd i Lydinge ; Mads Hansen bd i Pejrup ; Mads Jensen bd i Fleninge ; Mads Lauridsen bd i Grønderup ; Mads Møller bd i Gamlemølle ; Mads Nielsen bd i Eskebjerggård ; Mads Pedersen bd i Rudme ; Markvard Andersen bd i Hågerup ; Markvard Unkersen bd i (Vester) Åby, Sallinge h ; Mikkel Madsen bd i Kavslunde ; Morten Hansen bd, i Kaslunde ? måske Kavslunde ; Morten Henriksen bd i Nybo ; Niels Andersen (I) bd i Hågerup (1 ørte rug, 1 ørte Byg) ; Niels Andersen (II) bd i Hågerup (1 ørte byg) ; Niels Andersen bd i Kavslunde ; Niels Hansen bd i Krage gård ; Niels Hansen bd i Pejrup ; Niels Ingvorsen bd i Kindstrup ; Niels Jensen bd i Fagsted ; Niels Jepsen bd i Lydinge ; Niels Madsen bd i Espe ; Niels Mosse bd i Gerup ; Niels Nielsen bd i Hågerup ; Niels Skrædder bd i Gerup ; Niels Smed bd i Espe ; Niels Tygesen bd i Findinge ; Oluf Lauridsen bd i Diernæs ; Oluf Borre Mikkelsen bd i Diernæs ; Peder Graver bd i *Kostenborg ; Peder Hansen bd i Gerup ; Peder Hansen bd i Sølvbjerg ; Peder Lauridsen bd i Nybølle ; Peder Madsen bd i Kavslunde ; Peder Mikkelsen bd i Hågerup ; Peder Nielsen bd i Turup ; Peder Skindere bd i Hågerup ; Podebusk Predbjørn Clausen, hr til Vosborg, Kørup og Bistrup, lensmd Riberhus (d 11.12.1541) 1.g g m Vibeke Eriksdatter Rosen- krantz til Bistrup, 2.g g m Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Bregentved og Ågård ; Poul Hansen bd i Vester Åby, Sallinge h ; Quitzow Jørgen Henningsen til Sandager, Rørbæk og Jerstrup (d 4.7.1544), rigens kansler, g m Ellen Andersdatter Gøye til Kile ; Rasmus Fisker bd i Nybo ; Rasmus Fynbo bd i Katterød ; Rasmus Nielsen bd i Fleninge ; Rosenkrantz Oluf Nielsen, hr, hofmester, til Vallø og Totterupholm (nu Rosendal) lensmand Abrahamstrup (d 8.11.1545) g m Ide Mogens- datter Munk (Lange) til Totterupholm (kaldes 1559 Nygård) 1528; mdm u 27 c, 30, 38 g, 38 i, u 54, 91, 108, mb 125, 126; ; Rud Knud Jørgensen, hr, til Vedby og Møgelkær, lensmand Sæby (d 27.3.1554) g m Dorthe Madsdatter Bølle til Fuglsang ; Skram Peder Christensen, hr, til Urup, rigsadmiral, Helsingborg len (d 11.7.1581) g m Elsebe Tygesdatter Krabbe (af Østergård) til Skedala len ; Søren Jude bd i Vejlby ; Søren Smed bd i Hågerup ; Thomas Andersen bd i Gerup ; Thomas Pedersen bd i Fleninge ; Trolle Børge Jacobsen (Jachimsen, Joachimsen) til Lillö og Knabstrup m m , fodermarsk, forstander for Roskilde Agnete kloster (d 27.- 28.7.1571) g m Pernille Mogensdatter Gøye ; Ulfstand Holger Gregersen, hr til Torup (Bara h) og Skabersjö, lensmand Laholm, landsdommer i Skåne (d 16.12.1542) 1.g g m Anne Predbjørnsdatter Podebusk, 2.g g m Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga ; Ulfstand Trued Gregersen, hr til Torup, Barsebäck og Vemmetofte, lensmand Varberg (d 16.11.1545) 1.g g m Ide Lauesdatter Brok (af Estrup) til Estrup og Vemmetofte, 2.g g m Gørvel Fadersdatter Sparre (svenske Sparrer) til Giske i Norge ; Villads Andersen bd i Hågerup ; Villads Olsen bd i Brænde Lydinge ; Brahetrolleborg hgd tidl Holme Kloster, Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Brænde Lydinge Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Brændegård hgd nu under Brahetrolleborg, Vester Åby s, Sallinge h ; Dals Mølle også kaldet Nyemølle, her ? "Nybylle", Vantinge s, Sallinge h ; Diernæs Diernæs s, Sallinge h ; Ditlevslyst tidl Gjællebrede, Vester Åby s, Sallinge h ; Eskebjerggård Hundstrup s, Sallinge h ; Espe Espe s, Sallinge h ; Fagsted Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Findinge Espe s, Sallinge h ; *Fiskerup Krarup s, Sallinge h ; Fleninge Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Gamlemølle her ? Vantinge s, Sallinge h ; Gerup Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Grønderup Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Højrup Hillerslev s, Sallinge h ; Hågerup tidl sogneby, Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Katterød Diernæs s, Sallinge h ; Kauslunde Kauslunde s, Vends h ; Kindstrup Gelsted s, Vends h ; *Kostenborg Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Kragegård Vester Åby s, Sallinge h ; Lydinge Krarup s, Sallinge h ; Lydinge Gårde Brahetrolleborg s, Sallinge h ; *Møgelrød Brahetrolleborg s, Sallinge h ; *Nossebjerghus Krarup s, Sallinge h ; Nybo Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Nybygdgårde Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Nybylle se Dals Mølle eller Nyemølle ; Nybølle Hillerslev s, Sallinge h ; Nyemølle også kaldet Dals Mølle, her ? "Nybylle", Vantinge s, Sallinge h ; Pejrup Vester Åby s, Sallinge h ; Refs Vindinge Refs Vindinge s, Vindinge h ; *Refsvinge lb, Sallinge h, mon ikke Refs Vindinge, Refs Vindinge s, Vindinge h ; Rudme Herringe s, Sallinge h ; *Røglegård Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Svanninge Svanninge s, Sallinge h ; Sølvbjerg Brahetrolleborg s, Sallinge h ; Turup Turup s, Båg h ; Vejlby Vejlby s, Vends h ; Vester Åby Vester Åby s, Sallinge h ; Åstrup Åstrup s, Sallinge h

1541-131b ; Barfod Jens Knudsen i Sædding, herredsfoged i Vester Horne h (lever 1562), mon gift med en Stygge fra Frøstrup ? ; Bild Otte Clausen Strangesen til Nørholm (d 7.9.1571) g m Dorthe Clausdatter Daa ; Jens Juel bd ? d, i Bredmose(gård) ; Lange (Munk) Niels Hansen, hr, til Kærgård, Fadersbøl og Visselbjerg (d 11.6.1565) g m Abel Sørensdatter Skeel lensmand Lundenæs og Dueholm ; Bredmose Ho s, Vester Horne h ; Ho Ho s, Vester Horne h ; Oksby Oksby s, Vester Horne h ; Vester Horne herredsting 1514: 91; 1521: 5; 1524: u 177; 1528: u 136; 1529: u 86; 1534: u 80; 1536: 221; 1537: 773; 1538: 48 281;

1541-132 ; Banner Erik Mikkelsen Høeg til Klarupgård, forstander for Testrup (lever 1543) g m Kirsten Christensdatter Rekhals ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nyere Dyrer) Claus Iversen til Boller og Sø (d 1.10.1547) g m Johanne Mogensdatter Viffert ; Falk Jep (søblade-Falk) til Gyllarp og official på Lundagård (lever 1546) g m Ingeborg Jensdatter Rotfeld ; Mads Steffensen (også Staffensen) bd, d, i Brovst ; Niels Lauridsen bd i Vust, herredsfoged i Han h ; Rodsteen Jens Markvardsen til Lengsholm og Skavange (er d 28.7.1581) g m Lisbeth Knudsdatter Bille til Skavange ; Rostrup Hans Lauridsen til Sjelle Skovgård, nu Wedelslund, Pederstrup og Ristrup (d 1545 efter 19.3.) g m Anne Jacobsdatter Høeg Banner til Lergrav ; Rotfeld Niels Eriksen til Bratskov og Biersholm (lever 1471) g m Ingrborg Jepsdatter Rosensparre ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Tornekrans Erik Nielsen til Kyø og Kollerup (d 1561) 1.g g m Ingeborg Pallesdatter Juel, 2.g g m Ellen Jensdatter Kaas (sparre Kaas) til Tårupgård ; Tornekrans Mikkel Nielsen til Kyø, Kollerup og Lundbæk (d 12.1.1552) g m Kirsten Jacobsdatter Lykke, havde kronens tiende i Bislev og Vokslev sogne ; Brovst (Kirkeby) Brovst s, Øster Han h ; Han herredsting 1513: (1513-23, 28.10.1515 ?) u 254; 1514: u 41; 1516: 216; 1517: u 138 a 271, 272;

1541-134 ; Beck Joachim Lassen til Førslevgård, rentemester, landsdommer Sjælland (d 25.1.1572) g m Anne Jacobsdatter Ravensberg ; Podebusk Predbjørn Clausen, hr til Vosborg, Kørup og Bistrup, lensmd Riberhus (d 11.12.1541) 1.g g m Vibeke Eriksdatter Rosen- krantz til Bistrup, 2.g g m Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Bregentved og Ågård ; Podebusk Sophie Predbjørnsdatter til Malmöhus len (d 16.2.1540) g m hr Albret Jepsen Ravensberg ; Ravensberg Albret Jepsen, hr, til Ellinge, nu Løvenborg (len), lensmand Malmöhus slot (d mellem 10. og 30.4.1532) g m Sophie Predbjørnsdatter Podebusk til Ellinge og Islev len ; Ravensberg Claus Eriksen, (hr) til Kindholm og Erholm, lensmand Haraldsborg (d 1.1.1541) g m Susanne Eilersdatter Bølle til Nakkebølle ; Rosenkrantz Vibeke Eriksdatter til Bidstrup (d i slutn af 1506) g m hr Predbjørn Clausen Podebusk til Kørup og Vosborg ; Røllike Anders til Nygård (d 1551), tysk adelig, g m Elline Jacobsdatter Ravensberg ; Malmö kbst Skåne, Malmöhus slot og len

1541-135 ; Brockenhuus Jacob Henriksen til Tiselholt, landsdommer Fyn (d 1546 før 26.11.) g m Dorthe Mikkelsdatter Akeleye ; Christen Henriksen bd i Jersore ; Hans Hvid bd i Vesterby ; Hogenskild Clement Benedictsen til Åkerö (er d 1523) g m Anne Hansdatter Thott til Bjurum ; Hvittenstiern Anders Jacobsen til Holbækgård (er d 19.4.1537) g m Maren Lunov til Lundgård ; Lunov Maren Iversdatter til Holbækgård og Lundgård(e) i Sønderlyng h (lever 5.6.1542) g m Anders Jacobsen Hvittenstiern ; Niels Andersen (Foss) mester, prior i Antvorskov kloster ; Quitzow Jørgen Henningsen til Sandager, Rørbæk og Jerstrup (d 4.7.1544), rigens kansler, g m Ellen Andersdatter Gøye til Kile ; Fyns landsting 1516: 128; 1521: 43 l; 1522: (11) her ? 95; ; Jersore Klinte s, Skam h ; Vesterby Grindløse s, Skam h

1541-136 ; Brockenhuus Jacob Henriksen til Tiselholt, landsdommer Fyn (d 1546 før 26.11.) g m Dorthe Mikkelsdatter Akeleye ; Hans Knudsen bd i Grindløse ; Norby (af Uggerslev) Jacob Andersen til Uggerslev (lever måske 1549 er død 1550), landsdommer Fyn, g m Anne Bentsdatter Bille til Uggerslevgård ; Peder Hansen bd i Vesterby ; Quitzow Jørgen Henningsen til Sandager, Rørbæk og Jerstrup (d 4.7.1544), rigens kansler, g m Ellen Andersdatter Gøye til Kile ; Fyns landsting 1516: 128; 1521: 43 l; 1522: (11) her ? 95; ; Grindløse Grindløse s, Skam h ; Vesterby Grindløse s, Skam h


Næste side