Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1540-053b - 1540-073


1540-053b ; Anne Mikkelsdatter adelig, Niels Clementsens (d 1518) enke til Aunsbjerg, senere borgerske ? i Viborg ; Clementsen Niels, adelig til Blæsbjerg og Aunsbjerg (er d 10.3.1518) g m Anne Mikkelsdatter, men havde børn med Birgitte Jensdatter ; Laurids (Las) Mikkelsen bd i Sønder Bork, tidl i Obling, herredsfoged i Nørre Horne h ; Oluf Libbert hr, sognepræst i Resen s, Hindborg h, senere i Viborg ; Nørre Horne herredsting 1517: 66; 1519: 161; 1522: 50; 1524: 43 f 47 c; ; Rabæk Ådum s, Nørre Horne h

1540-053c ; Anne Mikkelsdatter adelig, Niels Clementsens (d 1518) enke til Aunsbjerg, senere borgerske ? i Viborg ; Clementsen Niels, adelig til Blæsbjerg og Aunsbjerg (er d 10.3.1518) g m Anne Mikkelsdatter, men havde børn med Birgitte Jensdatter ; Laurids (Las) Mikkelsen bd i Sønder Bork, tidl i Obling, herredsfoged i Nørre Horne h ; Oluf Libbert hr, sognepræst i Resen s, Hindborg h, senere i Viborg ; Nørre Horne herredsting 1517: 66; 1519: 161; 1522: 50; 1524: 43 f 47 c; ; Rabæk Ådum s, Nørre Horne h

1540-055 ; Erik Christensen bd i Kragelund, bror til Jens Christensen i Hundevad ; Hans Christensen bd i Gymose, bror til Jens Christensen i Hundevad ; Hans Turup bd, i Vonsbæk s ? (Hans Turups toft) ; Jens Christensen bd i Hundevad ; Hans Turups Toft stednavn ? er kommet fra Hundetved til Kragelund, Vonsbæk s, Haderslev h ; Hundevad Vonsbæk s, Haderslev h ; Kragelund Vonsbæk s, Haderslev h

1540-056 ; Brockenhuus Jacob Henriksen til Tiselholt, landsdommer Fyn (d 1546 før 26.11.) g m Dorthe Mikkelsdatter Akeleye ; Brok (af Barløsegård II) Peder Mortensen til Barløsegård (d 14.6.1551) g m Birgitte Henriksdatter Glob (af Klingstrup) ; Clementsen Niels, adelig til Blæsbjerg og Aunsbjerg (er d 10.3.1518) g m Anne Mikkelsdatter, men havde børn med Birgitte Jensdatter ; Hundermark Claus Markvardsen til Øksendrup, foged på Eskebjerg (lever 1545) de har part i Favrskov mølle 366 a; ; Hundermark ? Jacob Markvardsen, ukendt af DAA, men sandsynlig, har med Claus Markvardsen pant i Favrskov mølle ; Kruckow (i Fyn) Axel Nielsen til Årslev (lever 16.8.1558) 1.g g m Anne Eilersdatter Friis (af Hesselager) til Årslevgård, 2.g g m Anne Mogensdatter Falster Bielke til Bellinge ; Marsvin Anne Jørgensdatter til Fuglebjerggård (er vist d 3.7.1567) ugift ; Poul Tordsen bd i Tødsø ; Sandberg Eggert Henriksen til Vejlegård, Sallinge h og Vestergård (lever 8.4.1575) 1.g g m Tale Hansdatter Brockenhuus, 2. g g m Kirsten Pedersdatter Tidemand ; Svale Verner Bertelsen til Bispbo, nu Brahesborg, Båg h, landsdommer i Fyn (d mellem 19.2. og 16.8.1560) 1.g g m Kirsten Drage, 2.g g m Anne N N ; Favrskov Mølle Kerte s, Båg h ; Fyns landsting 1516: 128; 1521: 43 l; 1522: (11) her ? 95; ; Gudme herredsting 1516: 184; 1520: 177; 1521: u 78; 1522: 112; 1525: 201; 1526: 236; 1527: 259; 1528: u 185; 1529: 42 h 68, 339, 388;

1540-057 ; Ulfstand Arvid Jensen til Bønnet og Ljungby, lensmand Vordingborg (d 1539 efter 14.6.) ugift ; Ulfstand Børge Jensen til Glimminge og Örup, lensmand Tommarp Kloster (d 1558 før 11.12.) g m Magdalene Tygesdatter Krabbe (af Østergård) ; Ulfstand Gregers Jensen til Örup og Ljungby, lensmand Vordingborg og senere Lyckå (d 20.12.1544) ugift ; Trolle-Ljungby hgd Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne

1540-058 ; Anne Mikkelsdatter adelig, Niels Clementsens (d 1518) enke til Aunsbjerg, senere borgerske ? i Viborg ; Christen Pedersen borger og byfoged i Viborg ; Oluf Libbert hr, sognepræst i Resen s, Hindborg h, senere i Viborg ; Peder Lauridsen (Lassen) rådmand i Viborg, g m Anne, Niels Clementsens datter ; Thy landsdel, syssel, provsti ; Viborg kbst Viborg byting ; Viborg landsting 1515: u 48 u 83, mon = 83 ? u 83 a, (187);

1540-059 ; Godov Ellen (Elline) Henningsdatter (Bramslykke slægten) til Svenstrupgård (lever 1550) g m hr Henrik Gøye til Gisselfeldt ; Gøye Henrik Eskilsen, hr, til Gisselfeld (d 3.5.1533) g m Elline Henningsdatter Godov til Skørringe og Svendstrup ; Gøye Knud Andersen til Kærstrup, Kelstrup og Galmindrup (lever 1540 er d 1550) g m Lene Nielsdatter Hak til Utterslev ; Oxe Johan Johansen, hr til Nielstrup og Gisselfeldt (d 24.12.1534) g m Mette Mogensdatter Gøye ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; Falkerslev Falkerslev s, Falsters Sønder h ; Fjendstrup Maglebrænde s, Falsters Nørre h ; Horreby Horreby s, Falsters Sønder h ; Lillebrænde Lillebrænde s, Falsters Nørre h ; Listrup Nørre Ørslev s, Falsters Sønder h ; Lommelev Nørre Kirkeby s, Falsters Nørre h ; Nørre Grimmelstrup Nørre Vedby s, Falsters Nørre h ; Nørre Tåstrup Horbelev s, Falsters Sønder h ; Nørre Vedby Nørre Vedby s, Falsters Nørre h ; Ore Åstrup s, Falsters Sønder h ; Ovstrup Eskilstrup s, Falsters Nørre h ; Rabjerg Væggerløse s, Falsters Sønder h ; Ravnsø Nørre Alslev s, Falsters Nørre h ; Rodemark ny (fra 1806) bebyggelse på *Råds jord, lb, tidl Maglebrænde s, Falsters Nørre h, nu Åstrup s, Falsters Sønder h ; *Råd Maglebrænde s, Falsters Nørre h ; Sildestrup Idestrup s, Falsters Sønder h ; Skerne Gundslev s, Falsters Nørre h ; Systofte Systofte s, Falsters Sønder h ; Tunderup Karleby s, Falsters Sønder h ; Tårup Torkilstrup s, Falsters Nørre h ; Vester Kippinge Kippinge s, Falsters Nørre h ; Virket Falkerslev s, Falsters Sønder h ; Væggerløse Væggerløse s, Falsters Sønder h ; Øster Kippinge Kippinge s, Falsters Nørre h ; Øverup Tingsted s, Falsters Nørre h

1540-060 ; Godov Ellen (Elline) Henningsdatter (Bramslykke slægten) til Svenstrupgård (lever 1550) g m hr Henrik Gøye til Gisselfeldt ; Gøye Henrik Eskilsen, hr, til Gisselfeld (d 3.5.1533) g m Elline Henningsdatter Godov til Skørringe og Svendstrup ; Gøye Knud Andersen til Kærstrup, Kelstrup og Galmindrup (lever 1540 er d 1550) g m Lene Nielsdatter Hak til Utterslev ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; *Bækkeskov Everdrup s, Bårse h ; Hæggerup Tybjerg s, Tybjerg h ; Høsten Torp delt mellem Freerslev s og Terslev s, begge Ringsted h ; Kirke Sonnerup Kirke Sonnerup s, Volborg h ; Langtved Rye s, Volborg h ; Skovgård Kirke Sonnerup s, Volborg h ; Terslev Terslev s, Ringsted h ; Torpe Herlufmagle s, Tybjerg h ; Ty Hastrup Terslev s, Ringsted h

1540-061 ; Enderupskov Gram s, Frøs h ; Gram herredsting

1540-062 ; Urne Knud Jørgensen til Søby Søgård og Årsmarke (d 14.2.1543) g m Inger Axelsdatter Walkendorff ; Allested Allested s, Sallinge h ; Marslev Marslev s, Bjerge h

1540-062a ; Fasti Peder Eriksen Skram (linjen Skram) til Voldbjerg (lever 10.8.1542 er d 30.7.1543) 1.g g m Anne Olufsdatter Gyrstinge, 2.g g m Sophie Christensdatter Sandberg, 3. g g m Christence Ovesdatter Lunge Dyre 1527; u 7, u 132 r, u 134, u 225; ; Peder Olsen bd i Holingholt, herredsfoged i Hammerum h ; Hammerum herredsting 1523: (147.) 66 d; 1532: 84 k (147., 1507, 1508) 118 c, 155, 594, 596, 610, u 679, 683; ; Stenseng eng, Pårup, Assing s, Hammerum h

1540-062c ; Anders Jørgensen bd i Salholt, nu i Herning kbst ; Anne Mikkelsdatter adelig, Niels Clementsens (d 1518) enke til Aunsbjerg, senere borgerske ? i Viborg ; Clementsen Niels, adelig til Blæsbjerg og Aunsbjerg (er d 10.3.1518) g m Anne Mikkelsdatter, men havde børn med Birgitte Jensdatter ; Friis (af Vadskærgård) Mette Godskesdatter til Ørregård (lever 1543) 1.g g m hr Anders Spend til Rammegård, 2.g g m Mogens Nielsen Kaas (sparre-Kaas) til Ørndrup ; Jørgen Jensen bd i Gullestrup, Store el Lille, nu i Herning kbst ; Oluf Libbert hr, sognepræst i Resen s, Hindborg h, senere i Viborg ; Peder Olsen bd i Holingholt, herredsfoged i Hammerum h ; Hammerum herredsting 1523: (147.) 66 d; 1532: 84 k (147., 1507, 1508) 118 c, 155, 594, 596, 610, u 679, 683; ; Herning nu kbst, Gullestrup, Store og Lille ; Herning nu kbst, Salholt

1540-062d ; Anders Jørgensen bd i Salholt, nu i Herning kbst ; Anne Mikkelsdatter adelig, Niels Clementsens (d 1518) enke til Aunsbjerg, senere borgerske ? i Viborg ; Clementsen Niels, adelig til Blæsbjerg og Aunsbjerg (er d 10.3.1518) g m Anne Mikkelsdatter, men havde børn med Birgitte Jensdatter ; Friis (af Vadskærgård) Mette Godskesdatter til Ørregård (lever 1543) 1.g g m hr Anders Spend til Rammegård, 2.g g m Mogens Nielsen Kaas (sparre-Kaas) til Ørndrup ; Jørgen Jensen bd i Gullestrup, Store el Lille, nu i Herning kbst ; Oluf Libbert hr, sognepræst i Resen s, Hindborg h, senere i Viborg ; Peder Olsen bd i Holingholt, herredsfoged i Hammerum h ; Hammerum herredsting 1523: (147.) 66 d; 1532: 84 k (147., 1507, 1508) 118 c, 155, 594, 596, 610, u 679, 683; ; Herning nu kbst, Gullestrup, Store og Lille

1540-063 ; Sophie dansk dronning (d 13.5.1568), g m Frederik I ; Falster ø, landsdel, Maribo amt ; Lindholmen slot og len Svedala s, Oxie h, Skåne ; Lolland 1515: u 15 a; 1518: u 13; 1519: 10; 1520: (1520-39) 206; 1522: u 4 b; 1523: 68 a; 1524: 86; 1526: 124; 1529: 152 u 276, u 276 a, 330;

1540-064 ; Friis (af Haraldskær) Jørgen Andersen, hr, til Krastrup, biskop i Viborg, (d 1547 før 26.5.) ; Vrejlevkloster hgd Vrejlev s, Børglum h

1540-064b ; Hardenberg Jacob Eriksen til Hvedholm, Arreskov og Holme kloster (d 1542 før 13.7.) 1.g g m Edel Torbernsdatter Bille til Sandholt, 2.g g m Sophie Pedersdatter Lykke til Lister len i Norge ; Henrik Ellinge borger ? landstingsskriver i Skåne ; Jep Hvid bd i Åkarp ; Krummedige (danske linje) Erik Clausen til Alnarp og Nebbe (d november 1541) g m Sidsel (Cecilie) Timmesdatter Rosenkrantz ; Skånes landsting 1513: 138 166; ; Åkarp Burlövs s, Bara h, Skåne

1540-065 ; Anders Madsen bd i Tøjstrup ; Jens Nielsen bd i Vejlby ; Sønderhald herredsting 1528: u 66 (u 152), u 157, u 157 a; ; Tøjstrup Vejlby s, Sønderhald h ; Vejlby Vejlby s, Sønderhald h

1540-066 ; Daler Daler s, Tønder, Højer, Lø h ; Gærup Daler s, Tønder, Højer, Lø h ; Løgum kloster Løgumkloster bykommune, Lø h ; Østerby Daler s, Tønder h

1540-067 ; Anders Andersen abbed i Tviskloster, fra 1537 i Vitskøl kloster (d 19.8.1572) ; Gjordsen Claus Eggertsen, mester, kannik og ærkedegn i Ribe (d 21.6.1532) ; Gjordsen Mads Eggertsen til Solvig (lever 1561) g m Anne Kjeldsdatter Juel ; Mourids abbed i Vitskøl kloster, mon = Mourids Mortensen ? ; Peder Pedersen bd i Adelvad, Mads Gjordsen til Solvigs fuldmægtig ; Eskov Selde s, Nørre h ; Vitskølkloster hgd tidl Bjørnsholm, Overlade s, Års h

1540-068 ; Ulfstand Christence Jensdatter til Broløkke (d 1544) g m Tønne Tønnesen Viffert til Broløkke ; Ulfstand Gregers Jensen til Örup og Ljungby, lensmand Vordingborg og senere Lyckå (d 20.12.1544) ugift ; Enö ø i Ivosjön, Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne ; Hagestad Löderups s, Ingelstads h, Skåne ; Ivösjön Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne ; Ljungby Kær Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne ; Ljungby Rå Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne ; *?Ljungby Sø Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne ; Norra Vallösa Sjörups s, Ljunits h, Skåne ; Rakö ø ud for Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne ; Skaftet tidl Raköskaft, holm ud for Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne ; Stora Herrestad Stora Herrestads s, Herrestads h, Skåne ; Södra Vallösa Sjörups s, Ljunits h, Skåne ; Tosteberga Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne ; Trolle-Ljungby hgd Trolle-Ljungby s, Villands h, Skåne ; Väjlesjön tidl Vagnasjön, syd for Kiaby, Kiaby s, Villands h, Skåne

1540-069 ; Niels Olsen bd, i Nötabo ? ; Peder Poulsen bd i Yndesäte, i 1547 i Tollarp, bror til Jon Poulsen i Fleninge ; Nötabo Välinge s ? Luggude h, Skåne

1540-070 ; Godov Ellen (Elline) Henningsdatter (Bramslykke slægten) til Svenstrupgård (lever 1550) g m hr Henrik Gøye til Gisselfeldt ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø

1540-071 ; Ahlefeldt Godske Clausen von (VII), biskop i Schlesvig (d 25.1.1541) 1523. 6; ; Schleswig stift 1513: 66 67 b, 78, (u) 89, u 91, u 107, 156;

1540-072 ; Mads Poulsen bd i Harrislee ; Flensburg kbst Schleswig-Holstein ; Flensburg kbst Vor Frue Skov ; Harrislee Handewitt s, Kreis Flensburg-Land, Schleswig-Holstein ; Wieshardesding Schleswig-Holstein

1540-073 ; Parsberg Verner Tønnesen til Harrested og Sandbygård, lensmd Sölvesborg (d 21.1.1567) g m Anne Manderupsdatter Holck til Stadsgård, nu Constantinsborg


Næste side