Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1539-351 - 1539-367d


1539-351 ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Niels Pedersen bd i Hvilsager, Sønderhald h, fru Sophie Rosenkrantzīs foged ; Rosenkrantz Sophie Holgersdatter, Börringe kloster len (d 1558 ml 14.4. og 23.11.) g m hr Axel Axelsen Brahe til Krageholm, Hammar, Vittskövle og Tunbyholm ; Hvilsager Hvilsager s, Sønderhald h ; Kyllingskær Eng Hvilsager s, Sønderhald h ; Kyllingskærholt Hvilsager s, Sønderhald h ; Sønderhald herredsting 1528: u 66 (u 152), u 157, u 157 a; ; Troldam Hvilsager s, Sønderhald h

(1539-352); Hillested Hillested s Fuglse h

1539-352 ; Hans Knudsen bd i Hillestolpe ; Hans Nielsen hr, sognepræst til Nebbelunde ; Hans Pedersen broder af Maribo kloster, foged 1531 ; Laurids Lukassen (Lickessøn, Lukessøn, Løckesen) bd i (*Nørre) Holeby, nu Holeby, Fuglse h, i 1550 den dag i dommers sted på Fuglse herredsting ; Laurids Mortensen bd i "Poorope", mon Åserup, foged til Fuglse herredsting ; Peder Hoved (Hoffuytt) bd i Hillested ; Hillestolpe Fuglse s og i enklaven tilhørende Krønge s, Fuglse h ; Holeby tidl også Nørre Holeby, Holeby s, Fuglse h ; Maribo kbst *Maribo kloster ; Nebbelunde s Fuglse h ; *Åserup (endnu et hus af dette navn i sognet) Tirsted s, Fuglse h ; Hillested Hillested s Fuglse h

1539-353 ; Slogs herredsting 1514: 88; 1516: u 37 u 58; ; Vester Højst Højst s, Slogs h ; Øster Højst Højst s, Slogs h

1539-354 ; Pors (af Vrandrup) Peder Eriksen, hr, til Øllingsøgård, kannik i Lund, Dalby kloster len (lever 21.9.1547) ; Flyinge Södra Sandby s, Torna h, Skåne ; Flyinge hgd og len Södra Sandby s, Torna h, Skåne

1539-355 ; Anders Nielsen bd i Hedensted ; Anders Pedersen bd i Hedensted ; Jens (Jes) Jensen bd i Hedensted ; Jens (Jes) Lauridsen (Lassen) bd i Daugård, Hatting h ; Jep Jensen bd i Hedensted ; Jørgen Offesen bd i Hedensted ; Jørgen Sørensen bd i Hedensted ; Knud Nielsen bd i Hedensted ; Mads Mogensen bd i Hedensted, Hatting h ; Mikkel Jensen Søgård bd i Lystrup, herredsfoged i Hatting h ; Niels (Nis) Quist bd i Hedensted ; Peder Mikkelsen bd i Hedensted ; Rasmus Jepsen bd i Hedensted ; Søren Ebbesen bd i Hedensted ; Torkil (Terkil) Andersen bd i Hedensted ; Daugård Daugård s, Hatting h ; Hatting herredsting 1513: 227 a; 1521: 114; 1526: 175 176; ; Hedensted Hedensted s, Hatting h ; Lystrup Stenderup s, Hatting h ; *Settinggård på Hedensted mark, Hedensted s, Hatting h

1539-356 ; Jørgen Jensen bd ? underfoged på Københavns slot ; København kbst (*?)Københavns slot og len ; Skåne landsdel

1539-357 ; Anders Block mester, vikar i Kalundborg ; Beck Joachim Lassen til Førslevgård, rentemester, landsdommer Sjælland (d 25.1.1572) g m Anne Jacobsdatter Ravensberg ; Kalundborg kbst 1519: u 42; 1529: (16.10.1509) 147; 1530: 156; 1532: u 6 29, 430;

1539-358 ; Banner Eskil Mikkelsen ? Høeg (lever 10.11.1539) ; Christen Poulsen hr, prior i Odense Sankt Knuds kloster 1 ; Emmiksen Anders Ottesen til Stensgård og Pårup (d 18.1.1566) g m Agnete Jacobsdatter Reventlow ; Gregers Hansen rådmand i Odense ; Hans Friis borger, rådmand og borgmester i Odense (d 30.5.1551) g m Mette Lauridsdatter Kotte) ; Mads Mørk bd i (Øster) Ørs, herredsfoged i Skodborg h ; Peder Mikkelsen bd i Mosegård ; Peder Madsen Skriver rådmand i Odense og tinghører på Fyns landsting ; Steenfeld Bodil Christensdatter til Haraldskær (lever 1543) g m hr Anders Nielsen Friis (af Haraldskær) til Surkær ; Steen (ibskal) Niels Henriksen til Klingstrup, Sunds h, Odensebispens kjøgemester (d ca 1542), g m Agathe Pallesdatter Ulfeld til Lundsgård ; *Brogård Flynder s, Skodborg h ; Galmstrup Flynder s, Skodborg h ; Krogsgård Flynder s, Skodborg h ; Kærgård Flynder s, Skodborg h ; Mosegård Flynder s, Skodborg h ; Nørre og Sønder Grønkær Flynder s, Skodborg h ; Odense kbst Sankt Knuds kloster ; Skodborg herredsting 1520: 112; 1523: 144; 1526: 230; 1528: 238; 1530: 319 329; ; Sønder og Nørre Grønkær Flynder s, Skodborg h ; *Ørs hgd nu Øster, (Mellem og Vester ?) Ørs, Rom s, Skodborg h

1539-359 ; Ebstrup Sejling s, Hids h ; Hids h 1513: 214; 1520: 21; 1530: 100 168; ; Sejling Sejling s, Hids h

1539-360 ; Duelund Sjørslev s, Lysgård h ; *Skovstrup Sjørslev s, Lysgård h ; Ungstrup Thorning s, Lysgård h

1539-361 ; Krumpen Otte Jørgensen, hr, til Trudsholm, Kærstrup, Overgård og Højbygård, marsk, høvedsmand på Hald (d 29.6.1569) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke til Demstrup ; Stampe (af Gjerdrup) Søren (Clausen ?) til Gjerdrup, Kelstrup og Fæbækgård, høvedsmand Tranekær (lever 1545 er d 24.11.1550) g m Mette Iversdatter (Kjeldstrup slægten) til Kelstrup, Gjerdrup, Fæbækgård, Boeslunde og Torpe ; Langeland landsdel, ø

1539-362 ; Bille Claus Steensen, hr, (Allinde linjen) til Allinde, Lyngsgård og Vanås (d 4.1.1558) g m Lisbeth Jensdatter Ulfstand ; Allindemagle s Ringsted h

1539-362b ; Christen Pedersen bd i Brøndum(gård), fru Christine Høeg Banners fuldmægtig på rettertinget på Langesø 1548, mon = herredsfogden i Slet h ? ; Jens Esbensen bd i Brøndum, herredsfoged i Slet h ; Laurids (Las) Bondesen bd i Brøndum ; Brøndum Skarp Salling s, Slet h ; Slet herredsting 1519: u 124; 1525: 170; 1529: 238; 1532: 254; 1536: 223; 1537: (1525) 267 284;

1539-362d ; Friis (af Haraldskær) Jørgen Andersen, hr, til Krastrup, biskop i Viborg, (d 1547 før 26.5.) ; Munk ((bjælke)/vinranke yngre linje), Søren Maltesen til Rodsted i Hornum h, og Østrup (lever 7.3.1545) ugift ; Rodsted tidl en hgd Rodstedgård, Sønderup s, Hornum h

1539-363 ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Sparre (i Skåne) Jacob Mouridsen til Svaneholm og Ellinggård (d 16.1.1573) 1.g g m Clara Andersdatter Bille, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Sparre (i Skåne) Mourids Jepsen, hr, til Skurup, fra 1530 flyttet til Svaneholm, høvedssmand på Københavns slot m m (d 1.1.1534) 1.g g m Karine Pedersdatter Høeg Banner, 2.g g m Ide Thomesdatter Lange ; Bjärsjölagård hgd ved tidl Beritzholm hgd, Östra Kärrstorps s, Färs h, Skåne ; Färs h Skåne ; Lindholmen slot og len Svedala s, Oxie h, Skåne

1539-363b ; Anders Jæger bd (1478) i Egeskov ; Fasti Erik Pedersen Skram (linjen Skram) til Hastrup, Tjele og Voldbjerg, landsdommer i Nørrejylland (d 30.4.1568) g m Maren Lauridsdatter Løvenbalk til Tjele 1528; v u 319; rmd 489; bu u 242, u 277, bu u 391, bu mdm u 391 b, bu mdm u 503; ; Gyrstinge Oluf Mortensen til Korsøgård, Kragerup og Hastrup (lever 1511) g m Johanne Nielsdatter Munk til Kjølbygård, el iflg andre en søster til biskop Jens Iversen Lange ; Egeskov sydlige del af byen, tidl kaldet Gade, Vejlby s, Elbo h ; *Guldbjerg Vejlby s, Elbo h ; Kajholm eng, Vejlby s, Elbo h ; Pallesgård Vejlby s, Elbo h ; Trelde Vejlby s, Elbo h ; Trelde Næs Vejlby s, Elbo h

1539-364 ; Jon Bonde borgmester i Næstved ; Næstved kbst ; Næstved kbst *Sortebrødrekloster

1539-365 ; Bølle Erik Madsen til Elved og Tersløse, lensmand Tureby (d 1562) 1.g g m Sophie Jørgensdatter Rud til Elved, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Bølle Mads Eriksen, hr, til Tersløse, Orebygård og Fuglsang, lensmand på Tureby (d 1539 før 14.11.) g m Birgitte Nielsdatter Skave ; Spanager hgd Ejby s, Ramsø h ; Turebyholm hgd tidl Tureby og Turebygård, Tureby s, Fakse h

1539-366 ; Breide Karen Hansdatter til Kjeldet (d 1550) g m Gunde Lange til Brejning og Holmegård ; Svenstrup hgd Borup s, Ramsø h

1539-366a ; Brockenhuus Jacob Henriksen til Tiselholt, landsdommer Fyn (d 1546 før 26.11.) g m Dorthe Mikkelsdatter Akeleye ; Hundermark ? Jacob Markvardsen, ukendt af DAA, men sandsynlig, har med Claus Markvardsen pant i Favrskov mølle ; Marsvin Anne Jørgensdatter til Fuglebjerggård (er vist d 3.7.1567) ugift ; Favrskov Mølle Kerte s, Båg h ; Fyns landsting 1516: 128; 1521: 43 l; 1522: (11) her ? 95; ; Gudme herredsting 1516: 184; 1520: 177; 1521: u 78; 1522: 112; 1525: 201; 1526: 236; 1527: 259; 1528: u 185; 1529: 42 h 68, 339, 388;

1539-367 ; Cecilie Pedersdatter adelig, Lasse Rekhals's enke, lejer Basseshave, (lever 1543) ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nyere Dyrer) Iver Clausen til Sø (lever 1518 er d ? 1539) 1.g g m Anne Poulsdatter Dyre, 2.g g m Johanne Christensdatter Skram ; Mus (af Ullerup) Mus Albretsen af Ullerup, Galtrup s, Morsø Nørre h (lever 1541 er d 1546) g m Karen Lauridsdatter Lunov (Rød) ? el Rekhals ? ; Rekhals Lars Eriksen til Rolstrup (lever 1522 er d 1539) g m Cecilie Pedersdatter, mon datter af væbneren Peder Clausen til Rolstrup ? til Basseshave ; Smalsted (nørrejyske linje) Otte Nielsen til Villerup (lever 1556) mon g m datter af Lars Rekhals ? ; Solbjerg Solbjerg s, Morsø Nørre h ; Sø hgd Sejerslev s, Morsø Nørre h

1539-367a ; Skeel Hans Iversen til Nygård og Vinderslevgård (lever 1528) 1.g g m Ellen Pedersdatter Løvenbalk til Vinderslevgård, 2.g g m Gertrud Ludvigsdatter Rosenkrantz til Palsgård ; Skeel Iver Hansen til Palsgård og Nygård, havde Amtoft len (d 1540 ml 1.5. og 13.6.) g m Christine Johansdatter Urne ; Skeel Niels Hansen til Nygård, Vinderslevgård, Ullerup, Merringgård, Nipgård, Skovsgård, Momtoftegård og Thistedgård (d 8.6.1561) g m Karen Globsdatter Krabbe (af Østergård) til Nissum, Skovsgård og Voergård ; Oksviggård Højen s, Jerlev h

1539-367b ; Clementsen Jørgen Nielsen (d 16.10.1534) ; Juel (stjerne-Juel) Hartvig Thomesen til Palsgård og Lundgård (d 17.6.1572) g m Maren Eriksdatter Tornekrans til Kollerup ; Jørgen Clementsen bd ? Oluf Munks foged, vel ikke = adelige Clementsen, Jørgen Nielsen (d 1534) som iflg KRD, da brevene jo er ødelagt i Grevefejden ; Limbek Henning Hartvigsen til Oksviggård (lever vistnok 1467) g m Gerlof Pedersdatter Holck til Møgelkær ; Rosenkrantz Ludvig Nielsen, hr, til Tange og Palsgård (lever 5.7.1490 er d 10.7.1492) g m Christine Andersdatter Hak ; Skeel Iver Hansen til Palsgård og Nygård, havde Amtoft len (d 1540 ml 1.5. og 13.6.) g m Christine Johansdatter Urne ; Bjerre herredsting 1513: u 73; 1519: u 79; 1524: u 99; 1526: u 17 u 33, u 112, u 119; ; Oksviggård Højen s, Jerlev h

1539-367c ; Laurids Christensen bd i Belle ; Skeel Iver Hansen til Palsgård og Nygård, havde Amtoft len (d 1540 ml 1.5. og 13.6.) g m Christine Johansdatter Urne ; Søren Juel bd i (Over) Vrigsted, herredsfoged i Bjerre h ; Belle Stouby s, Bjerre h ; Palsgård hgd As s, Bjerre h

1539-367d ; Juel (stjerne-Juel) Hartvig Thomesen til Palsgård og Lundgård (d 17.6.1572) g m Maren Eriksdatter Tornekrans til Kollerup ; Rosenkrantz Ludvig Nielsen, hr, til Tange og Palsgård (lever 5.7.1490 er d 10.7.1492) g m Christine Andersdatter Hak ; Rosenkrantz Niels Ludvigsen til Palsgård (d 1526) ugift ; Skeel Hans Iversen til Nygård og Vinderslevgård (lever 1528) 1.g g m Ellen Pedersdatter Løvenbalk til Vinderslevgård, 2.g g m Gertrud Ludvigsdatter Rosenkrantz til Palsgård ; Bjerre herredsting 1513: u 73; 1519: u 79; 1524: u 99; 1526: u 17 u 33, u 112, u 119; ; Oksviggård Højen s, Jerlev h


Næste side