Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1539-254 - 1539-272a


1539-254 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bille Karen Bentsdatter (Egede-Søholm linjen) (d 1540) g m hr Henrik Knudsen Gyldenstierne til Restrup ; Gyldenstierne Christoffer Henriksen til Iversnæs (d 19.2.1562) g m Anna Tønnesdatter Parsberg ; Gyldenstierne Gabriel Henriksen til Store Restrup, lensmand København og Ørum (d 5.2.1555) g m Kirsten Jepsdatter Friis (af Haraldskær) ; Gyldenstierne Henrik Knudsen, hr, til Restrup, Iversnæs, Bygholm og Torup (d 14.11.1517) g m Karen Bentsdatter Bille ; Gyldenstierne Jørgen Henriksen, mester, i Odense, ærkedegn i Ribe (d 3.5.1551) ; Gyldenstierne Knud Henriksen, mester, til Estrup, tidl biskop i Odense (d 8.12.1561) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg og Irup 1530; u 68, u 90, v u 124, mdm u 151, u 193 e, u 196, u 197 c, 225; ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Gyldenstierne Otte Henriksen til Bygholm (d 23.6.1551) g m Helvig Mogensdatter Gøye til Bygholm og Gunderslevholm 1537. mdm 51, 301, rmd 511; 1548; 206 h; ; Brandsø ø, Bågø s, Båg h, hører under Husby kommune ; *Olidt eller Ollet, Ørslev s, Vends h ; *Risbrogård hgd ikke = nuværende Risbro, Føns s, Vends h

1539-254b ; Karlaby Östra Tommarps s, Järrestads h, Skåne ; København kbst Helligånds hospital, senere Vartov hospital ; Lund kbst Skåne, Lund domkapitel se også Lund domkirke og Lund stift ; Tjustorp Smedstorps s, Ingelstads h, Skåne ; Uppsala stift Sverige

1539-255 ; Due Anne Albretsdatter Glob, hofmesterinde hos dronning Dorothea (begr 1.2.1562) g m Jørgen Johansen Urne til Engestofte ; Rosenkrantz Oluf Nielsen, hr, hofmester, til Vallø og Totterupholm (nu Rosendal) lensmand Abrahamstrup (d 8.11.1545) g m Ide Mogens- datter Munk (Lange) til Totterupholm (kaldes 1559 Nygård) 1528; mdm u 27 c, 30, 38 g, 38 i, u 54, 91, 108, mb 125, 126;

1539-257 ; Jens Poulsen bd i Nørre Gjesing ; Søren Jensen bd i Nørre Gjesing ; Nørre ? Gjesing Gjesing s, Sønderhald h ; Sønderhald herredsting 1528: u 66 (u 152), u 157, u 157 a;

1539-258 ; Henrik Ellinge borger ? landstingsskriver i Skåne ; Niels Olsen bd, i Nötabo ? ; Peder Poulsen bd i Yndesäte, i 1547 i Tollarp, bror til Jon Poulsen i Fleninge ; Nötabo Välinge s ? Luggude h, Skåne ; Skånes landsting 1513: 138 166; ; Yndesäte Mörarps s, Luggude h, Skåne

1539-260 ; Rathlou Otte Clausen (II) til Lindau, Halsted kloster len (d 2.4.1551) g m Abel Henriksdatter Brockdorff ; Kalkær mølledam mellem Kius og Steinfeld, Ulsnis s, Kreis Schleswig, Schleswig-Holstein ; Kius Ulsnis s, Kreis Schleswig Angel, Schleswig-Holstein ; Steinfeld Ulsnis s, Kreis Schleswig Angeln, Schleswig-Holstein

1539-261 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Gyldenstierne Henrik Knudsen, hr, til Restrup, Iversnæs, Bygholm og Torup (d 14.11.1517) g m Karen Bentsdatter Bille ; Gyldenstierne Knud Henriksen, mester, til Estrup, tidl biskop i Odense (d 8.12.1561) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg og Irup 1530; u 68, u 90, v u 124, mdm u 151, u 193 e, u 196, u 197 c, 225; ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Peder Simonsen bd i "Nørreore", Fyn ; Brandsø ø, Bågø s, Båg h, hører under Husby kommune ; Nørreore ? Fyn

1539-262 ; Juel (stjerne-Juel) Niels Kjeldsen til Astrup, Bøvling len og Vilstedgård len (d 22.3.1573, iflg stenen 1575) g m Margrethe Christensdatter Sandberg ; Kaas (sparre-Kaas)(Ørndrup linjen) Mogens Nielsen til Ørndrup (lever 24.7.1565) 1.g g m Mette Godskesdatter Friis (af Vadskærgård), 2.g g m Magdalene Mogensdatter Spend ; Rosenkrantz Axel Nielsen til Landting, Stensballegård og Rydhave (d 4.2.1551) g m Birgitte Lauridsdatter Knob ; Skovgaard Anders Jepsen, mester, ærkedegn i Viborg (d 7.1.1554) ; Skovgaard Jørgen Jepsen til Skovgård (d 1557) 1.g g m Anne Hermansdatter Flemming (d y) til Knutstorp, 2.g g m Anne Johansdatter Urne til Engestofte ; Astrup hgd Grinderslev s, Nørre h 1548; u 64; ; Mogenstrup Grinderslev s, Nørre h

1539-263b ; Fyrendal s tidl Vindinge s, Øster Flakkebjerg h ; Lungen mose, Fyrendal s, Øster Flakkebjerg h

1539-264 ; Christen Poulsen bd i Fabjerg el Nørlem s ; Christen Svendsen bd i Hygum ; Christen Thomesen bd i Lemtorp ; Eske Pedersen bd i Fjaltring ; Friis (af Vadskærgård) Niels Godskesen "gamle Niels" til Vadskærgård, Skodborg h, (lever 6.5.1549) g m Karen Pallesdatter Juel ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Hans Andersen hr, præst i Resen, Skodborg h ; Hjul Christen Tøgersen, hr, præst i Fjaltring s ; Hjul Jens (Tøgersen ?), hr, sognepræst i Hove ; Hjul Peder Tøgersen, hr, i "Heestdall", præst i Tørring s 1537 ; Jens Andersen bd i Lemtorp ; Jens Jude bd i Vium ; Jens Pedersen bd i Smedshave, mon søn af Peder Jensen i Vandborg mølle ? ; Jens Simonsen bd i Bjerg, Skodborg el Vandfuld h ; Jens Skriver bd ? bu på Skodborg herredsting ; Juel (Krabbe-Juel) Bertel Markvardsen til Bækmark og Kokholm (d 1545 før 15.5.) g m Johanne Ovesdatter Skram ; Krabbe (af Damsgård) Christen (Hansen ?) til Damsgårde og Ferringgård, Vandfuld h (lever 1552) g m Karine Olufsdatter Rytter ; Lykke (Munk)(Havnø og Skovgård linjerne) Erik Hansen til Skovgård i Sønderhald h og Havnø i Hindborg h (vist d før 1536) g m Anne Bertelsdatter Kaas (Sparre Kaas) ; Mads Logmand (Loffmand, Laamand) bd i Tørring, Skodborg h ; Mads Mørk bd i (Øster) Ørs, herredsfoged i Skodborg h ; Mads Poulsen bd i Nørlem el Fabjerg s ? ; Peder Madsen bd i Vejbjerggård g m Christine (Kirstine) ; Peder Mørk bd i Østergård, vel = Peder M i Hvistendal ? ; Peder Vidisen (Videsen, Viidtzen) bd i Vistisensgård = Damgård (lever 1537 er d 1539), far til Niels Pedersen og farbror til Niels Rytter ; Poul Christensen bd i Kjelder ; Poul Torstensen bd i Nørlem s ; Rytter (af Jylland) Anders Olufsen (d æ) i Kabbel hgd, Skodborg h (lever 1543 er d 1548) g m Else Nielsdatter Spend ; Rytter Niels (Olufsen ?) til Damgård, ærlig og fornumstig mand, mon adelig (endnu ?)(lever 21.7.1539), han er helt klart i familie med Rytter-Krabbe-Hjul ; Spend Jens Andersen til Rammegård (d 1580) g m Ide Mogensdatter Juel ; Søren Pedersen bd i Hvistendal ; Søren Poulsen bd i Børring, Nørre el Mellem, Fabjerg s, Skodborg h ; Bjerg uvist hvilket, Skodborg el Vandfuld h ; Bloksgård Fabjerg s, Skodborg h ; Brunsgård Nørlem s, Skodborg h ; Brydebol Nørlem s, Skodborg h ; Brydebolseng Nørlem s, Skodborg h ; Bækmark hgd Flynder s, Skodborg h ; Damgård Nørlem s, Skodborg h, kaldes også Vistisens gård ; Damgårds Havegårds Dige Nørlem el Fabjerg og Rom sogne, Skodborg h ; Engkær Nørlem el Fabjerg s, Skodborg h ; Fabjerg Fabjerg s, Skodborg h ; *Fabjerg Ars Fabjerg s, Skodborg h ; Fabjergbol Fabjerg s, Skodborg h ; Ferring(gård) Ferring s, Vandfuld h ; Fjaltring Fjaltring s, Vandfuld h ; Fjaltring s Vandfuld h ; Gildeeng til Damgård, Nørlem s, Skodborg h ; Gåskær Nørlem el Fabjerg s, Skodborg h ; *"Heestdall" Tørring s ?, Skodborg h ; Hove s Vandfuld h ; Hvistendal Gudum s, Skodborg h ; Hygum kirke Hygum s, Vandfuld h ; Kabbel hgd Nørlem s, Skodborg h ; Kirkens Eng Nørlem s, Skodborg h ; Kjelder Lomborg s, Skodborg h ; Krogdige mellem Damgård, Nørlem s og (Over) Dubgård, Rom s, her eller Lemtorp og Brydebol, Fabjerg s, Skodborg h ; Lemtorp Nørlem s, Skodborg h ; Lemvig kbst 1525: u 180; 1532: 323; 1537: 86 97; ; Mellem (og Nørre) Børring Fabjerg s, Skodborg h ; Mogensbjerg jord til Damgård, Nørlem s, Skodborg h ; Mosekær Nørlem s, Skodborg h ; Nissumbol Nørre Nissum s, Skodborg h ; Nørbakke Rom s, Skodborg h ; Nørre og Mellem Børring Fabjerg s, Skodborg h ; Nørtopkærbjerg Nørlem s, Skodborg h ; Over Dubgård Rom s, Skodborg h ; *Pilgård Nørlem s, Skodborg h ; Rammegård hgd Ramme s, Vandfuld h ; Resen s Skodborg h ; Roesgård Rom s, Skodborg h ; "Rundhe" (navn ?) Rom s, Skodborg h ; Skodborg herredsting 1520: 112; 1523: 144; 1526: 230; 1528: 238; 1530: 319 329; ; "Skyørmholtth" Fabjerg (og Nørlem ?) s, Skodborg h ; Skørbæk Fabjerg og Nørlem s, Skodborg h ; Smedshave Engbjerg s, Vandfuld h ; *Sparresenge Nørlem s, Skodborg h ; Søndertopkærbjerg Nørlem s, Skodborg h ; Topkærbjerg Nørlem s, Skodborg h ; Torperjord Fabjerg, Nørlem eller Rom s ; Tørring Tørring s, Skodborg h ; Vadskærgård hgd Tørring s, Skodborg h ; Vejbjerggård Humlum s, Skodborg h ; *Ørs hgd nu Øster, (Mellem og Vester ?) Ørs, Rom s, Skodborg h ; Østergård Gudum s, Skodborg h

1539-264a ; Jacob Jensen mester, prior i Dueholm kloster ; Krumpen Otte Jørgensen, hr, til Trudsholm, Kærstrup, Overgård og Højbygård, marsk, høvedsmand på Hald (d 29.6.1569) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke til Demstrup ; Lange (Munk) Niels Hansen, hr, til Kærgård, Fadersbøl og Visselbjerg (d 11.6.1565) g m Abel Sørensdatter Skeel lensmand Lundenæs og Dueholm ; Rantzau Henrik Hansen (XXII Neuhaus Rantzau) til Neuhaus, Hald og senere Riberhus len (d 8.2.1561) g m Dorothea Volmersdatter Wohnsfleth til Eskilsmark ; Rantzau Johan Henriksen, hr (VI Breitenburg) til Breitenburg, Rethwisch, Mehlbek, Bothkamp og Sturenhagen, Krogen len, hofmester i hertugdømmerne (d 12.12.1565) g m Anna Gertsdatter Walstorp 1538; 34, r 76, r 142, r 143, og r 146, r 148, r 151, 218, 245 a; ; Højris hgd Lørslev s, Morsø Sønder h ; Lilleris (vandmølle) Lørslev s, Morsø Sønder h ; Lørslev Lørslev s, Morsø Sønder h ; Nykøbing kbst Mors Dueholm kloster

1539-264c ; Arenfeldt Henrik Nielsen til Gundetved (lever 1580) g m Ellen Sigvardsdatter Grubbe ; Basse (nye Basser) Basse Christoffersen til Sørup, landsdommer Sjælland (lever 12.9.1555 er d 1560) 1.g g m Margrete Clausdatter Neb, 2.g g m Lene Tønnesdatter Viffert ; Rud Knud Jørgensen, hr, til Vedby og Møgelkær, lensmand Sæby (d 27.3.1554) g m Dorthe Madsdatter Bølle til Fuglsang ; Halleby Bro Buerup s, Løve h ; Sjællands landsting 1515: u 113 163;

1539-264d ; Arenfeldt Henrik Nielsen til Gundetved (lever 1580) g m Ellen Sigvardsdatter Grubbe ; Basse (nye Basser) Basse Christoffersen til Sørup, landsdommer Sjælland (lever 12.9.1555 er d 1560) 1.g g m Margrete Clausdatter Neb, 2.g g m Lene Tønnesdatter Viffert ; Rud Knud Jørgensen, hr, til Vedby og Møgelkær, lensmand Sæby (d 27.3.1554) g m Dorthe Madsdatter Bølle til Fuglsang ; Halleby Bro Buerup s, Løve h ; Sjællands landsting 1515: u 113 163;

1539-264e ; Henning Bøsseskytte bd, på Dragsholm, bor i Vindekilde ; Dragsholm slot og len Fårevejle s, Ods h ; Vindekilde Fårevejle s, Ods h

1539-266 ; Godov Ellen (Elline) Henningsdatter (Bramslykke slægten) til Svenstrupgård (lever 1550) g m hr Henrik Gøye til Gisselfeldt ; Gøye Henrik Eskilsen, hr, til Gisselfeld (d 3.5.1533) g m Elline Henningsdatter Godov til Skørringe og Svendstrup ; Gøye Knud Andersen til Kærstrup, Kelstrup og Galmindrup (lever 1540 er d 1550) g m Lene Nielsdatter Hak til Utterslev ; Mormand Erik Mogensen til Bramsløkke (lever 16.7.1547 ?) 1.g g m Marine Clausdatter Reberg til Bramsløkke og Tybjerg, 2.g g m Else Madsdatter "Issing" Gøye til Sæddinge ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; Peder Ågesen adelig (våben: en ibskal, som Jernskæg) til Bregninge, Musse h (lever 15.5.1546 er d 3.7.1555) g m Margrethe Jensdatter til Bregninge og Sløsserupgård m m Baad i Fyn- el Brand-gods ; Urne Jørgen Johansen, til Engestofte, lensmd Nykøbing (1558 før 30.8.) g m Anne Albretsdatter Glob (Due), havde Asmild og Sebber kloster len ; *Engebøllegård Tågerup s, Fuglse h ; Lollands landsting 1514: 205; 1515: u 92; 1518: 16; 1526: 124 172;

1539-266e ; Banner Eskil Mikkelsen ? Høeg (lever 10.11.1539) ; Mads Mørk bd i (Øster) Ørs, herredsfoged i Skodborg h ; Peder Mikkelsen bd i Mosegård ; Steenfeld Bodil Christensdatter til Haraldskær (lever 1543) g m hr Anders Nielsen Friis (af Haraldskær) til Surkær ; *Brogård Flynder s, Skodborg h ; Galmstrup Flynder s, Skodborg h ; Haraldskær hgd Skibet s, Tørrild h ; Krogsgård Flynder s, Skodborg h ; Kærgård Flynder s, Skodborg h ; Mosegård Flynder s, Skodborg h ; Nørre og Sønder Grønkær Flynder s, Skodborg h ; Skodborg herredsting 1520: 112; 1523: 144; 1526: 230; 1528: 238; 1530: 319 329; ; Sønder og Nørre Grønkær Flynder s, Skodborg h ; *Ørs hgd nu Øster, (Mellem og Vester ?) Ørs, Rom s, Skodborg h

1539-267a ; Brun (af Vindumgård) Jep i Vindum og til Bjerring (1557) (lever 9.9.1557) g m Mette N N, datterdatter af Hartvig Limbek ; Lunov Johan Bagge til Viskum (lever 13.9.1543 er d 25.7.1546) g m Johanne Hartvigsdatter Limbek ; Dalsgård(e) Mammen s, Middelsom h ; Mammen Mammen s, Middelsom h ; Viborg landsting 1515: u 48 u 83, mon = 83 ? u 83 a, (187); ; Vindum Overgård hgd heri * Vindumgård, Vindum s, Middelsom h

1539-268 ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Maribo kbst 1523: 68; 1529: 276 (u) 276 a; ; Maribo kbst *Maribo kloster

1539-269 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bolo bd i Em ; Friis (af Haraldskær) Jep Pedersen til Lynderup, Lyngholm og Grinderslevkloster (d 1547) g m Helvig Nielsdatter Høeg Banner til Lyngholm og Eskær ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Hvas (af Ormstrup) Jens Christensen til Kås og Sostrup, landsdommer i Nørrejylland (d 9.9.1536) g m Gertrud Andersdatter Munk til Sostrup og Palsgård ; Jens Olsen Skriver Kat borger el lavadelig, borgmester i Viborg, landsdommer og tinghører på Viborg landsting (d 1557) 1532; bu mdm u 172; ; Jens Poulsen bd i Lilleris ; Niels (Nis) Jepsen bd i *Vestergård ; Sehested Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård i Skodborg h, Vellingshøj, Højris og Surkær, lensmand Gudumkloster, landsdommer i Nørrejylland (d 15.11.1555) g m Anne Maltesdatter Juel til Holmgård ; Søren Knudsen bd i Højris hgd ; Tyge bd i Em ; Em Blistrup s, Morsø Sønder h ; Højris hgd Lørslev s, Morsø Sønder h ; Kårup Lødderup s, Morsø Sønder h ; Lilleris (vandmølle) Lørslev s, Morsø Sønder h ; Lørslev Lørslev s, Morsø Sønder h ; Morsø Sønder h ; Morsø Sønder herredsting ; *Vestergård hgd nu en del under Vejlegård hgd, Ørding, Ørding s, Morsø Sønder h ; Viborg landsting 1515: u 48 u 83, mon = 83 ? u 83 a, (187); ; Ørding Ørding s, Morsø Sønder h

1539-270 ; Brun (af Vindumgård) Jep i Vindum og til Bjerring (1557) (lever 9.9.1557) g m Mette N N, datterdatter af Hartvig Limbek ; Galskyt Birgitte Maltesdatter, kaldes her fejlagtigt Mette, til Vindum (lever 1478) g m Hans Madsen til Vindum ; Lunov Johan Bagge til Viskum (lever 13.9.1543 er d 25.7.1546) g m Johanne Hartvigsdatter Limbek ; Rosenkrantz Axel Nielsen til Landting, Stensballegård og Rydhave (d 4.2.1551) g m Birgitte Lauridsdatter Knob ; Sehested Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård i Skodborg h, Vellingshøj, Højris og Surkær, lensmand Gudumkloster, landsdommer i Nørrejylland (d 15.11.1555) g m Anne Maltesdatter Juel til Holmgård ; Sommer (i Jylland) Christen Olufsen til Gjandrupgård, nu Fussingø (d o 1540, er d 1542), landsdommer i Nørrejylland, måske g m Anne Hermansdatter Flemming (d æ), der skrives til Gjandrup ; Dalsgård(e) Mammen s, Middelsom h ; Mammen Mammen s, Middelsom h ; Viborg landsting 1515: u 48 u 83, mon = 83 ? u 83 a, (187);

1539-271 ; Nakskov kbst *Krogsbølle kirke ; Nakskov kbst Nakskov kirke = Sankt Nikolai kirke

1539-271b ; Anders Nielsen bd i Hedensted ; Anders Pedersen bd i Hedensted ; Jens (Jes) Jensen bd i Hedensted ; Jens (Jes) Lauridsen (Lassen) bd i Daugård, Hatting h ; Jep Jensen bd i Hedensted ; Jørgen Offesen bd i Hedensted ; Jørgen Sørensen bd i Hedensted ; Knud Nielsen bd i Hedensted ; Mads Mogensen bd i Hedensted, Hatting h ; Mikkel Jensen Søgård bd i Lystrup, herredsfoged i Hatting h ; Niels (Nis) Quist bd i Hedensted ; Peder Mikkelsen bd i Hedensted ; Rasmus Jepsen bd i Hedensted ; Søren Ebbesen bd i Hedensted ; Torkil (Terkil) Andersen bd i Hedensted ; Daugård Daugård s, Hatting h ; Hatting herredsting 1513: 227 a; 1521: 114; 1526: 175 176; ; Hedensted Hedensted s, Hatting h ; Lystrup Stenderup s, Hatting h ; *Settinggård på Hedensted mark, Hedensted s, Hatting h

1539-271c ; Hedensted Hedensted s, Hatting h ; Lystrup Stenderup s, Hatting h

1539-272 ; Anders Henriksen bd, degn i Nørvang h ; Jørgen Mikkelsen bd i Bøgballe, tidl i (Vester) Ørum, herredsfoged i Nørvang h (lever 13.2.1548), søn af Mikkel Aslevsen ; Knud Andersen bd i Nørvang h ; Nørvang herredsting 1524: 117 133;

1539-272a ; Anne Mikkelsdatter bd, g m Hans Andersen, bd i Emb ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Hans Andersen bd i Emb g m Anne Mikkelsdatter ; Jep Hansen søn af Hans Andersen, bd i Emb ; Emb Arninge s, Lollands Sønder h


Næste side