Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1539-234 - 1539-253


1539-234 ; Anders Madsen bd i Gummerup (Båg h) ; Krummedige (danske linje) Erik Clausen til Alnarp og Nebbe (d november 1541) g m Sidsel (Cecilie) Timmesdatter Rosenkrantz ; Laue Madsen borgmester i Assens ; Rantzau Johan Henriksen, hr (VI Breitenburg) til Breitenburg, Rethwisch, Mehlbek, Bothkamp og Sturenhagen, Krogen len, hofmester i hertugdømmerne (d 12.12.1565) g m Anna Gertsdatter Walstorp 1538; 34, r 76, r 142, r 143, og r 146, r 148, r 151, 218, 245 a; ; Gummerup Køng s, Båg h

1539-235 ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Östra Tommarp Östra Tommarps s, Järrestads h, Skåne

1539-235a ; Akeleye Mikkel Pedersen, borgmester i Odense (d 10.8.1539) g m Magdalene Knudsdatter Drage ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Hafn Christen Christoffersen van, Elleholm len, del i Vittskövle (lever 1499 er d 25.11.1504, måske allerede 25.9.1503) g m Dorthe Kjeldsdatter Algudsen ; Hafn Karin Christensdatter van (lever 1539) 1.g g m Oluf Grubbe Sparre (af Sjælland) til Sandby, 2.g g m Søren Haraldsen el Arildsen i Grimstrup, 3.g g m Peder Rud kaldet Krabbe ; Krabbe (af Holmegård) Peder Rud, kaldes Krabbe, men har Rud våben, og kalder sig: jeg Peder Rud, der kaldes Krabbe, i Holm, nu Rosenholm (lever 1551) 1.g g m Maren Lauridsdatter Petz, 2.g g m Karin Christensdatter van Hafn ; Krabbe (af Østergård) Tyge Mogensen, hr, rigsmarsk, til Bustrup, Rødding h og Vegholm, lensmand Helsingborg (d 23.6.1541) g m Anne Nielsdatter Rosenkrantz ; Asdalgård hgd Asdal s, Vennebjerg h ; Bustrup hgd Ramsing s, Rødding h ; *Kalø slot og len Bregnet s, Øster Lisbjerg h ; Lindholmen slot og len Svedala s, Oxie h, Skåne ; Odense kbst 1513: u 110 214; ; Vittskövle hgd Vittskövle s, Gärds h, Skåne

1539-236 ; Bielke Mogens Andersen Falster til Bellinge, landsdommer på Lolland og Falster (d 4.1.1581) 1.g g m Ellen Jensdatter Rotfeld, 2.g.g.m Mette Henningsdatter Walkendorff ; Oxe Johan Johansen, hr til Nielstrup og Gisselfeldt (d 24.12.1534) g m Mette Mogensdatter Gøye ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; Gimlinge Gimlinge s, Vester Flakkebjerg h ; Nørre Tåstrup Horbelev s, Falsters Sønder h

1539-237 ; Rasmus Dansker (Dandtssker) bd, i Vejlby s ? ; Kirkemadeeng til Vejlby kirke, Vejlby s ? Sønderhald h ; Vejlby kirke Vejlby s, Sønderhald h

1539-238 ; Henrik bd i Bäringe ; Krabbe (af Østergård) Tyge Mogensen, hr, rigsmarsk, til Bustrup, Rødding h og Vegholm, lensmand Helsingborg (d 23.6.1541) g m Anne Nielsdatter Rosenkrantz ; Niels bd i Ugglarp ; Peder Olsen bd i Sånna ; Thott (Näs linjen) Tage Ottesen til Näs = Trollenäs og Eriksholm, nu Trolleholm og Sireköpinge (d 8.9.1562) g m Else Holgersdatter Ulfstand, havde Övedskloster len ; Bäringe Billinge s, Onsjö h, Skåne ; Hjälmaröd Bosarps s, Onsjö h, Skåne ; Klippan kbst Ugglarp ; Lund kbst Skåne, Allhelgona kirke og kloster ; Sånna Kvidinge s, Södra Åsbo h, Skåne

1539-239 ; Bodel (Bodil) m/k ? bd i Haberga, mon = Bodel i Havgård 1538 ? ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Mogens bd i Ugglarp ; Haberga Ekeby s, Luggude h, Skåne ; Klippan kbst Ugglarp

1539-240 ; Christen Pedersen hr, sognepræst til Nørre Lyndelse ; Friis (af Østrup (Hesselager)) Cecilie (Sidsel) Jørgensdatter til Glorup (d 27.2.1562) g m Henning Axelsen Walkendorff til Glorup ; Jens Sonniksen (Synkesen) hr, sognepræst til Rolsted (d 1557) ; Mikkel Jude bd ? fru Cecilie Friis's foged på rettertinget i Odense ; Walkendorff Henning Axelsen til Glorup og Ovenskov (d 28.9.1535) 1.g g m Anne Johansdatter Oxe, 2.g g m Sidsel Jørgensdatter Friis (af Østrup)(Hesselager) ; Nørre Lyndelse s Åsum h ; Rolsted s Åsum h

1539-241 ; Dyre (sjællandske Dyrer-Vindinge linjen) Anne Eriksdatter til Næstebølle og Gerdrup (lever 1539) g m Claus Hansen Mylting ; Laurids Skriver bd, fru Anne Rønnows foged og fuldmægtig på rettertinget i Odense samt Christoffer Urnes fuldmægtig på rettertinget i Kolding, mon = Laurids Skriver i Ellinge ? ; Mylting (?) kaldes i DAA Stampe af Gjerdrup, Claus Hansen i Næstebølle (lever 1503 er d 17.2.1539 og 1537 ?) g m Anne Eriks- datter Dyre af Gjerdrup ; Mylting Jens Jørgensen til Egeløkke og Skovsgård (vist d o 1585, er d 5.6.1591) g m Mette N N ; Rønnow Anna Markvardsdatter til Løgismose og Rugård len (lever 1563 er d 1572) g m hr Johan Jørgensen Urne til Engestofte og Rugård len ; Stampe (af Gjerdrup) er vist en Mylting ?, Claus Hansen til Gjerdrup (er d 17.2.1539) g m Anne Eriksdatter Dyre til Gjerdrup ; Urne Johan Jørgensen, hr til Rygård (Gudme h) og Engestofte, lensmd København (er d 25.4.1537) 1.g g m Mette Johansdatter Oxe, 2.g g m Anna Markvardsdatter Rønnow ; Næstebølle Bøstrup s, Langelands Nørre h ; Store Snøde Snøde s, Langelands Nørre h

1539-241b ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Beck Joachim Lassen til Førslevgård, rentemester, landsdommer Sjælland (d 25.1.1572) g m Anne Jacobsdatter Ravensberg ; Bjørn Anders Jacobsen til Voergård og Støvringgård (lever 1536 d o 1540) ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Ove Vincentsen Lunge, hr, til Tirsbæk og Kragerup, lensmand på Vrejlevkloster (d 22.2.1540) 1.g g m Karen Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden og Stolliggård ; Gyldenstierne Knud Pedersen til Tim (d 20. el 27.6.1552) g m Sidsel Jensdatter Ulfstand til Ljungby og Bønnet ; Ravensberg Christoffer Jepsen, mester, rektor ved Københavns Universitet (d 1543) g m Elline Sivertsdatter Grubbe ; Ravensberg Elline Jepsdatter (lever 1558) g m Anders Røllike til Nygård ; Ulfstand Holger Gregersen, hr til Torup (Bara h) og Skabersjö, lensmand Laholm, landsdommer i Skåne (d 16.12.1542) 1.g g m Anne Predbjørnsdatter Podebusk, 2.g g m Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga ; Tybjerggård hgd Tybjerg s, Tybjerg h

1539-241c ; Basse (nye Basser) Basse Christoffersen til Sørup, landsdommer Sjælland (lever 12.9.1555 er d 1560) 1.g g m Margrete Clausdatter Neb, 2.g g m Lene Tønnesdatter Viffert ; Beck Joachim Lassen til Førslevgård, rentemester, landsdommer Sjælland (d 25.1.1572) g m Anne Jacobsdatter Ravensberg ; Margrethe Poulsdatter adelig til Tybjerggård (lever 1555) g m hr Jacob (Jachim) Andersen Bjørn til Voergård og datter af væbneren Poul Henriksen og Cecilie ; Ravensberg Christoffer Jepsen, mester, rektor ved Københavns Universitet (d 1543) g m Elline Sivertsdatter Grubbe ; Ravensberg Elline Jepsdatter (lever 1558) g m Anders Røllike til Nygård ; Sjællands landsting 1515: u 113 163; ; Tybjerggård hgd Tybjerg s, Tybjerg h

1539-242 ; Brok (af Estrup) Niels Lauesen til Estrup, Vemmetofte og Barsebäck (d 16.10.1534) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk ; Podebusk Predbjørn Clausen, hr til Vosborg, Kørup og Bistrup, lensmd Riberhus (d 11.12.1541) 1.g g m Vibeke Eriksdatter Rosen- krantz til Bistrup, 2.g g m Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Bregentved og Ågård ; Odense kbst Vor Frue kirke, Sankt Karine alter ; Skamby Skamby s, Skam h

1539-243 ; Daa Erik Sørensen (yngre sjællandske linje) til Snedinge (lever 2.12.1538 er d 25.6.1539) g m Inger Torbernsdatter Present ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Laurids Boesen bd i Rude ; Niels Ingvorsen bd i Stærrede ; Peder Kalf bd i Rude ; Poul Jepsen bd i Rude ; Present Inger Torbernsdatter til Vollerup (lever 1546) g m Erik Sørensen Daa til Snedinge ; Rude Holsteinborg s, Vester Flakkebjerg h ; Stærrede Holsteinborg s, Vester Flakkebjerg h

1539-244 ; Lykke (Munk)(ældre linje) Iver Jacobsen el Joachimsen til Buderupholm og Skovsgård, lensmd Voergård (er d 5.4.1555) g m Olivia Tygesdatter Krabbe ; Isgård hgd og len Tved s, Mols h

1539-245 ; *Hølfrøgård Thorning s, Lysgård h ; *Skovstrup Sjørslev s, Lysgård h ; Ungstrup Thorning s, Lysgård h ; Vium Vium s, Lysgård h

1539-245c ; Clement Svendsen bd ? i Havndrup ; Hans Andersen bd i Villumstrup ; Hans Tygesen bd i Kragelund, i *Kåvold ; Jens Madsen bd i Herrested, birkefoged til Herrested birk ; Jørgen Bertelsen bd i Måre ; Laurids Knudsen bd, degn i Herrested s, tingskriver til Herrested birketing ; Oluf Hansen bd i Kragelund, i *Kåholm eller Kaa hwold, g m Appelone ; Oluf Pedersen bd i Kragelund ; Peder Skytte bd, med Jesper Skytte del i gd i Herrested, g m Karine Mortensdatter, der havde del i gd i Holme, nu Holmegård ; Søren Hansen bd i Holme, nu Holmegård, Vindinge h ; Havndrup Hellerup s, Vindinge h ; Herrested Herrested s, Vindinge h ; Herrested birk senere Ravnholt birk ; Herrested birketing 1516: u 114 d; 1518: u 91 s; 1523: u 145 g; 1526: 186; 1528: u 82 g; 1529: u 238 g; 1530: u 145 d; 1531: u 107 e; 1533: u 117 a; 1538: 135 204; ; Holmegård tidl Holme, Herrested s, Vindinge h ; Kragelund Herrested s, Vindinge h ; Måre Herrested s, Vindinge h 1521 u 7 h; ; Villumstrup Herrested s, Vindinge h

1539-245g ; Morten Hansen bd i Herrested ; Oluf Longe bd i *Tvigade, Kragelund

1539-246 ; Mads Pedersen bd i Bred ; Niels Madsen bd i Bred ; Assenbølle Vissenbjerg s, Odense h ; "Bevidsholm" Vissenbjerg s, Odense h ; Bred Vissenbjerg s, Odense h ; "Kydholm" Vissenbjerg s, Odense h

1539-247 ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Søren Assersen bd i Lund ; Lund tidl Vintenlund, Tamdrup s, Nim h

1539-248 ; Sommer (i Jylland) Christen Olufsen til Gjandrupgård, nu Fussingø (d o 1540, er d 1542), landsdommer i Nørrejylland, måske g m Anne Hermansdatter Flemming (d æ), der skrives til Gjandrup ; Nørrejylland 1514: 2; 1515: 84; 1517: 280; 1518: 23 134: ; Tånum Tånum s, Sønderlyng h ; Viborg landsting 1515: u 48 u 83, mon = 83 ? u 83 a, (187);

1539-249 ; Avernakø ø, Avernakø s, Sallinge h

1539-250 ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Fåborg kbst *Fåborg gamle sognekirke ; Fåborg kbst Helligåndsklosters kirke ; Fåborg kbst Helligåndsklosters kirkegård

1539-251 ; Christine Nielsdatter adelig jomfru, gd i Allested ; Allested Allested s, Sallinge h

1539-252 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bille Karen Bentsdatter (Egede-Søholm linjen) (d 1540) g m hr Henrik Knudsen Gyldenstierne til Restrup ; Gyldenstierne Christoffer Henriksen til Iversnæs (d 19.2.1562) g m Anna Tønnesdatter Parsberg ; Gyldenstierne Gabriel Henriksen til Store Restrup, lensmand København og Ørum (d 5.2.1555) g m Kirsten Jepsdatter Friis (af Haraldskær) ; Gyldenstierne Henrik Knudsen, hr, til Restrup, Iversnæs, Bygholm og Torup (d 14.11.1517) g m Karen Bentsdatter Bille ; Gyldenstierne Jørgen Henriksen, mester, i Odense, ærkedegn i Ribe (d 3.5.1551) ; Gyldenstierne Knud Henriksen, mester, til Estrup, tidl biskop i Odense (d 8.12.1561) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg og Irup 1530; u 68, u 90, v u 124, mdm u 151, u 193 e, u 196, u 197 c, 225; ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Gyldenstierne Otte Henriksen til Bygholm (d 23.6.1551) g m Helvig Mogensdatter Gøye til Bygholm og Gunderslevholm 1537. mdm 51, 301, rmd 511; 1548; 206 h; ; Føns Føns s, Vends h ; Sparretorn hgd Føns s, Vends h

1539-253 ; Lø h 1514: 22; 1519: 122; 1521: 54; 1522: 49; 1531: 89 90, 186, 187, 207; ; Slogs h 1523: u 272 = 272 ? u 273; ; Slogs herredsting 1514: 88; 1516: u 37 u 58; ; Vester Højst Højst s, Slogs h ; Øster Højst Højst s, Slogs h


Næste side