Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1539-190 - 1539-211


1539-190 ; Giensti Jens, adelig, mon Glambek I ? på Ringkloster, ang Serridslevgård ; Mund Peder Henriksen til Serridslevgård, senere i *Hannerup, nu i Fredericia kbst (lever 1511) g m Bodil Pedersdatter Skeel Dyre af Hesselballe ; Poul Sørensen bd ? (er d 1539 ?), har bemægtiget sig halve Serridslevgård hgd, lejet af Maribo kloster, g m Kirsten Pouls, der myrdede Søren Munds mor 1532 ; Maribo kbst *Maribo kloster ; Serridslevgård hgd Nebel s, Voer h

1539-190? ; Kammersgård Kvong s, Vester Horne h

1539-191 ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Peder Ibsen bd i Ørbæk, Nørre Horne h ; Rosenkrantz Niels Andersen Stygge(sen), biskop i Børglum, havde Ørum len (d 1533) ; Børglum stift 1513: 125 u 194; ; Dyrvig Hoven s, Nørre Horne h ; Nørre Horne herredsting 1517: 66; 1519: 161; 1522: 50; 1524: 43 f 47 c; ; Ørbæk Hoven s, Nørre Horne h

1539-192 ; Johanne Gregerskone bd i (Sønder ?) Kollemorten ; Skram Hartvig Ovesen til Dejbjerglund og Fruergård (er d 1566) g m Kirsten Jørgensdatter Skovgaard ; Nørre Kollemorten Øster Nykirke s, Nørvang h ; Sønder Kollemorten Øster Nykirke s, Nørvang h

1539-193 ; Anders Esbensen bd i Kollemorten (1466) ; Esben (Esbern) Udsen bd, d, i Kollemorten ; Gregers (Graffuers) Jensen bd i (Sønder ?) Kollemorten, g m Johanne, mon = Gregers Kollemorten ? og Gregers Hansen ibid 1524 ? ; Kollemorten Nørre eller Sønder, Øster Nykirke s, Nørvang h

1539-194 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bodil Modings bd i Fyn, søster til Laurids Esbensen Moding (Modyngh), bd i Gylling, Hads h, og mor til hr Mads Pedersen i Odense ; Christine Heyns kusine til afdøde hr Mads Pedersen, præst i Odense ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Ove Vincentsen Lunge, hr, til Tirsbæk og Kragerup, lensmand på Vrejlevkloster (d 22.2.1540) 1.g g m Karen Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden og Stolliggård ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Hans Badskær borger i Odense ; Hans Lauridsen Jude bd i Mols h, søn af Laurids Esbensen Moding i Gylling og bror til afdøde hr Søren Lauridsen samt fætter til hr Mads Pedersen, præst i Odense ; Henrik Friis hr, adelig ? kirkeprior til Odense Sankt Hans kloster ; Jørgen Lauridsen borger i Kerteminde ; Laurids Esbensen Moding (Modyngh) bd, d, i Gylling, Hads h ; Laurids Pedersen hr, kirkeprior til Odense Sankt Hans kloster ; Mads Pedersen hr, præst i Odense (er d 1539), Odensebispens official, søn af Peder N N og Bodil Moding ; Morten Glad herredsfoged i Mols h ; Oluf Jepsen bd i Knebel, Mols h ; Søren Lauridsen hr, søn af Laurids Esbensen Moding i Gylling, Hads h og bror til Hans Lauridsen ; Ulfstand Holger Gregersen, hr til Torup (Bara h) og Skabersjö, lensmand Laholm, landsdommer i Skåne (d 16.12.1542) 1.g g m Anne Predbjørnsdatter Podebusk, 2.g g m Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga ; Gylling Gylling s, Hads h ; Knebel Knebel s, Mols h ; Odense kbst 1513: u 110 214; ; Odense kbst Sankt Hans kloster, tidl Korsbrødre kloster, efter reformationen Odensegård

1539-195 ; Ahlefeldt Poul Henriksen von (VII) til Oregård (d 1546) g m ukendt ; Karen Hakons (Hagens, Hagghens) bd i Hugget, Ore s ; Laurids (Lars) Møller bd i Ore Skovmølle ; Niels Eriksen bd i Hugget ; Hugget Ore s, Skovby h ; Ore Ore s, Skovby h ; Ore birk (Ore s, Skovby h) ; Ore Skovmølle Ore s, Skovby h ; Oregård hgd Ore s, Skovby h ; Skåstrup Ore s, Skovby h

1539-196 ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Ove Vincentsen Lunge, hr, til Tirsbæk og Kragerup, lensmand på Vrejlevkloster (d 22.2.1540) 1.g g m Karen Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden og Stolliggård ; Krummedige (danske linje) Erik Clausen til Alnarp og Nebbe (d november 1541) g m Sidsel (Cecilie) Timmesdatter Rosenkrantz ; *Kassergavl Vejlby s, Elbo h ; Kasserodde Vejlby s, Elbo h ; Klinthuse (Trelde Klint) her ? "Klyntæ oddhæ", Vejlby s, Elbo h ; Trelde Vejlby s, Elbo h ; Trelde Klint (Klinthuse) her ? "Klyntæ oddhæ", Vejlby s, Elbo h

1539-196e ; Neszan Skodborg h, se Nissum Kirkeby

1539-197 ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Ove Vincentsen Lunge, hr, til Tirsbæk og Kragerup, lensmand på Vrejlevkloster (d 22.2.1540) 1.g g m Karen Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden og Stolliggård ; Krummedige (danske linje) Erik Clausen til Alnarp og Nebbe (d november 1541) g m Sidsel (Cecilie) Timmesdatter Rosenkrantz ; Gestelev Gestelev s, Sallinge h ; *Hønborg Slot og len Taulov s, Elbo h ; Middelfart kbst 1521: u 8 u 75, 89;

1539-198 ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Ove Vincentsen Lunge, hr, til Tirsbæk og Kragerup, lensmand på Vrejlevkloster (d 22.2.1540) 1.g g m Karen Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden og Stolliggård ; Rosenkrantz Erik Timmesen til Engelsholm (er d 1523) 1.g g m Helvig Eriksdatter Banner, 2.g g m Margrethe Bosdatter Høg

1539-199 ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Ove Vincentsen Lunge, hr, til Tirsbæk og Kragerup, lensmand på Vrejlevkloster (d 22.2.1540) 1.g g m Karen Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden og Stolliggård ; Rosenkrantz Erik Timmesen til Engelsholm (er d 1523) 1.g g m Helvig Eriksdatter Banner, 2.g g m Margrethe Bosdatter Høg ; Vejlby Vejlby s, Elbo h ; Vejlby byting Vejlby s, Elbo h

1539-200 ; Christen Thomesen bd i Vester Vedsted ; Hafn Johan Henningsen el Christoffersen ? van, ærkedegn i Ribe (lever 29.3.1498) ; Hans Andersen borger i Ribe, fru Bodil Steenfelds fuldmægtig på rettertinget i Odense ; Juel (stjerne-Juel) Iver Kjeldsen til Astrup og Stubbergård, mester, domprovst i Ribe (d 24.8.1556) g m Mette Hansdatter Munk til Holmgård ; Lange (Munk) Gunde Nielsen, hr, mester, til Tornumgård, degn i Ribe (d 9.2.1547) havde med ufri Marin Christensdatter tre børn, ægteskabet underkendtes efter hans død ; Steenfeld Bodil Christensdatter til Haraldskær (lever 1543) g m hr Anders Nielsen Friis (af Haraldskær) til Surkær ; Søren Olsen mester, kannik i Ribe ; Ribe kbst ; Ribe kbst Ribe domkapitel se også Ribe domkirke og Ribe stift ; Ribe kbst Ribe domkirke, Helligtrefoldigheds alter ; Vester Vedsted Vester Vedsted s, Ribe h

1539-201 ; Hans Andersen borger i Ribe, fru Bodil Steenfelds fuldmægtig på rettertinget i Odense ; Juel (stjerne-Juel) Iver Kjeldsen til Astrup og Stubbergård, mester, domprovst i Ribe (d 24.8.1556) g m Mette Hansdatter Munk til Holmgård ; Kortsholm eng i Øster Vedsted, Ribe domkirkes landsogn, Ribe h ; Ribe kbst ; Ribe kbst Kobberue ; Ribe kbst Ribe domkapitel se også Ribe domkirke og Ribe stift ; Ribe kbst Sortebrødrekloster ; Øster Vedsted Ribe domkirkes landsogn, Ribe h

1539-202 ; Kortsholm eng i Øster Vedsted, Ribe domkirkes landsogn, Ribe h ; Ribe kbst ; Ribe kbst Sortebrødrekloster

1539-203 ; Tidemand Markvard Andersen, "den lille" el d y, til Søbo (Egense s, Sunds h) og Holm, lensmand Holbæk og Fuglebjerg (begravet 30.4.1550) g m Karine Eilersdatter Bølle til Hellerup og Søbo ; Fodslette heri en hgd, Fodslette s, Langelands Sønder h

1539-204 ; Ulfstand Arvid Jensen til Bønnet og Ljungby, lensmand Vordingborg (d 1539 efter 14.6.) ugift ; Ulfstand Gert Jensen til Bønnet, Ljungby og Løgtved, lensmand Bäckaskog kloster (d 6.8.1560) g m Gørvel Abrahamsdatter Gyldenstierne til Asserbo ; Bäckaskog kloster hgd Kiaby s, Villands h, Skåne

1539-205 ; Anders Henriksen bd i Stenholt (1503), d ? ; Hans Andersen bd i Stenholt, Sønder Stenderup s ; Stenholt Sønder Stenderup s, Nørre Tyrstrup h

1539-206 ; Henrik hr, præst og forstander i Nakskov Helligåndshus ; Jørgen Jensen Sadolin mester, superintendent i Fyn (d 19.12.1559) 1.g g m Marine Ibsdatter Hegelund, 2.g g m Elsebe Lauridsdatter 1547. 195. ; Nakskov kbst Helligåndskloster og Helligåndshus

1539-208 ; Gyldenstierne Abraham Eriksen til Demstrup (d 1514 kort før 21.2) g m Else Poulsdatter Laxmand til Asserbo ; Hans Stigsen bd i Hårby ; Laurids Mall bd i Hårby ; Laxmand (nyere slægt I) Else Poulsdatter til Asserbo (d 31.12.1546) g m Abraham Eriksen Gyldenstierne til Demmestrup ; Peder Mall bd i Hårby ; Rasmus Skriver borger ? fru Else Laxmands bud ; Båg h 1514: u 101 u 132; ; Hårby Hårby s, Båg h

1539-209 ; Løgumkloster birketing ; Vester Højst Højst s, Slogs h ; Øster Højst Højst s, Slogs h

1539-209a ; Godov Ellen (Elline) Henningsdatter (Bramslykke slægten) til Svenstrupgård (lever 1550) g m hr Henrik Gøye til Gisselfeldt ; Gøye Anders Knudsen til Kærstrup, Kelstrup og Galmindrup (d mellem 4.7. og 21.8.1559) g m Karen Henningsdatter Walkendorff ; Gøye Henrik Eskilsen, hr, til Gisselfeld (d 3.5.1533) g m Elline Henningsdatter Godov til Skørringe og Svendstrup ; Gøye Knud Andersen til Kærstrup, Kelstrup og Galmindrup (lever 1540 er d 1550) g m Lene Nielsdatter Hak til Utterslev ; Ulfstand Holger Gregersen, hr til Torup (Bara h) og Skabersjö, lensmand Laholm, landsdommer i Skåne (d 16.12.1542) 1.g g m Anne Predbjørnsdatter Podebusk, 2.g g m Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga ; Lolland 1515: u 15 a; 1518: u 13; 1519: 10; 1520: (1520-39) 206; 1522: u 4 b; 1523: 68 a; 1524: 86; 1526: 124; 1529: 152 u 276, u 276 a, 330;

1539-209b ; Anders Hansen bd i Falkerslev (har øde jord her) ; Anders Lauridsen bd i Virket ; Anders Nielsen bd i Lommelev ; Bielke Mogens Andersen Falster til Bellinge, landsdommer på Lolland og Falster (d 4.1.1581) 1.g g m Ellen Jensdatter Rotfeld, 2.g.g.m Mette Henningsdatter Walkendorff ; Bo Mortensen bd i Nørre Tåstrup ; Bodil (Boel) Mortens bd i Fjendstrup ; Godov Ellen (Elline) Henningsdatter (Bramslykke slægten) til Svenstrupgård (lever 1550) g m hr Henrik Gøye til Gisselfeldt ; Gøye Henrik Eskilsen, hr, til Gisselfeld (d 3.5.1533) g m Elline Henningsdatter Godov til Skørringe og Svendstrup ; Gøye Knud Andersen til Kærstrup, Kelstrup og Galmindrup (lever 1540 er d 1550) g m Lene Nielsdatter Hak til Utterslev ; Hans Andersen bd i Horreby ; Hans Andersen bd i Nørre Tåstrup ; Hans Andersen bd i Tunderup (har øde jord her) ; Hans Lauridsen bd i Ravnsø ; Hans Olsen bd i Sildestrup ; Hans Palle bd i Rabjerg ; Hans Skrædder bd i Lillebrænde ; Jens Bytte (Byttæ) bd, i Falkerslev ? vel = Jens Bytte i Idestrup ? ; Jens Mikkelsen bd i Kippinge, Vester el Øster ; Jep Lauridsen bd i Væggerløse ; Laurids Mikkelsen bd i Lillebrænde ; Niels Pil (Pill) bd i Nørre Tåstrup ; Niels Skåning bd i Falkerslev ; Oluf Andersen bd i (Nørre) Grimmelstrup ; Oluf Hansen bd i Tårup ; Oluf Jensen bd i *Råd ; Oluf Knudsen bd, har øde jord i Falkerslev ; Oluf Steen bd, i Falkerslev ? havde jord her ; Oxe Johan Johansen, hr til Nielstrup og Gisselfeldt (d 24.12.1534) g m Mette Mogensdatter Gøye ; Oxe Peder Johansen til Gisselfeldt, Holmegård, Faurholm, Tølløse, Hjelmsø, Løgismose, Tange, og Kjeldkær (d 24.10.1575), Ravnsborg len, g m Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø ; Peder Andersen bd i Ore ; Peder Galle bd i Kippinge, Vester el Øster ; Peder Hansen bd i Skerne ; Peder Lauridsen bd i Lommelev ; Peder Mikkelsen bd i Ovstrup ; Peder Olsen bd i Nørre Vedby ; Peder Pedersen bd i Lillebrænde ; Rasmus Boesen bd i Kippinge, Vester el Øster ; Rasmus Galle bd i Kippinge, Vester el Øster ; Rasmus Simonsen bd i Systofte ; Simon Lauridsen bd, i Falkerslev ? har øde jord her ; Simon Olsen bd i Lillebrænde ; Tord Pedersen bd i Lillebrænde ; Falkerslev Falkerslev s, Falsters Sønder h ; Falsters landsting 1532: (1532-37) 673; 1535: u 94 288; ; Falsters Sønder herredsting ; Fjendstrup Maglebrænde s, Falsters Nørre h ; Horreby Horreby s, Falsters Sønder h ; Lillebrænde Lillebrænde s, Falsters Nørre h ; Listrup Nørre Ørslev s, Falsters Sønder h ; Lommelev Nørre Kirkeby s, Falsters Nørre h ; Nørre Grimmelstrup Nørre Vedby s, Falsters Nørre h ; Nørre Tåstrup Horbelev s, Falsters Sønder h ; Nørre Vedby Nørre Vedby s, Falsters Nørre h ; Ore Åstrup s, Falsters Sønder h ; Ovstrup Eskilstrup s, Falsters Nørre h ; Rabjerg Væggerløse s, Falsters Sønder h ; Ravnsø Nørre Alslev s, Falsters Nørre h ; Rodemark ny (fra 1806) bebyggelse på *Råds jord, lb, tidl Maglebrænde s, Falsters Nørre h, nu Åstrup s, Falsters Sønder h ; *Råd Maglebrænde s, Falsters Nørre h ; Sildestrup Idestrup s, Falsters Sønder h ; Skerne Gundslev s, Falsters Nørre h ; Systofte Systofte s, Falsters Sønder h ; Tunderup Karleby s, Falsters Sønder h ; Tårup Torkilstrup s, Falsters Nørre h ; Vester Kippinge Kippinge s, Falsters Nørre h ; Virket Falkerslev s, Falsters Sønder h ; Væggerløse Væggerløse s, Falsters Sønder h ; Øster Kippinge Kippinge s, Falsters Nørre h ; Øverup Tingsted s, Falsters Nørre h

1539-210 ; Juel (stjerne-Juel) Iver Kjeldsen til Astrup og Stubbergård, mester, domprovst i Ribe (d 24.8.1556) g m Mette Hansdatter Munk til Holmgård ; Borbjerg kirke Borbjerg s, Hjerm h ; Ribe kbst ; Ribe kbst Ribe domkapitel se også Ribe domkirke og Ribe stift ; Ryde Ryde s, Ginding h

1539-211 ; Hans Kjeldsen borger og rådmand i Roskilde ; Hans Krydse borger i Roskilde ; Roskilde kbst 1513: 211; 1519: 114; 1525: (u 148); 1526: u 39 u 40; ; Roskilde kbst Sortebrødrekloster


Næste side