Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1537-810 - 1537-845


1537-810 ; Anders Jepsen bd i Trabjerg, er 1537 herredsfoged i Ginding h, i 1543 hr Peder Ebbesens fuldmægtig (d 1550-51) 1530; u 427, u 477; ; Fasti Christen Thomesen til Vennergård, Velling s (d 22.10.1557) g m Anne Clausdatter Strangesen Bild ; Glambek (II, Rütze) Niels Clausen til Starup (er d 1564) g m Maren Sørensdatter Rask til Rask ; Juel (stjerne-Juel) Enevold Nielsen i Åbjerg, Hind h (lever januar 1545 er d 1553) g m Inger Hermansdatter Flemming 1538. mdm 245 a, mdm 311; ; Laurids (Las) Truedsen bd, komm i sag om gods i Ulfborg h ; Oluf Simonsen bd i Holm, (med Milter og Christen Simonsen), herredsfoged til Ulfborg herredsting ; Poul Ibsen (også Jepsen) bd i Alkærsig, herredsfoged i Bølling h ; Quitzow Jørgen Henningsen til Sandager, Rørbæk og Jerstrup (d 4.7.1544), rigens kansler, g m Ellen Andersdatter Gøye til Kile ; Sehested Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård i Skodborg h, Vellingshøj, Højris og Surkær, lensmand Gudumkloster, landsdommer i Nørrejylland (d 15.11.1555) g m Anne Maltesdatter Juel til Holmgård ; Skeel ? Peder Iversen i Padbjerg, nu Pallisbjerg, Staby s, Ulfborg h, nævnes også i Staby, fører Viffert-Skeel-Sandberg våben, men er vist ikke nogen Skeel, (lever 1552) ; Vognsen (af Stenumgård) Jacob til Stenumgård, Ulfborg h (lever 1.2. 1546) g m Maren Jensdatter Grøn ; Alkærsig Dejbjerg s, Bølling h ; Stråsøgård Vind s, Ulfborg h ; Trabjerg Borbjerg s, Hjerm h ; Troldtoft Vind s, Ulfborg h ; Ulfborg h 1514: 35; 1518: 23; 1524: 113; 1526: 34 u 69;

1537-811 ; Anders Jepsen bd i Trabjerg, er 1537 herredsfoged i Ginding h, i 1543 hr Peder Ebbesens fuldmægtig (d 1550-51) 1530; u 427, u 477; ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Glambek (II, Rütze) Niels Clausen til Starup (er d 1564) g m Maren Sørensdatter Rask til Rask ; Grøn Morten (Christensen ?) i Ørnhoved, nu i Herning kbst, (lever 1543) ; Gyldenstierne Knud Pedersen til Tim (d 20. el 27.6.1552) g m Sidsel Jensdatter Ulfstand til Ljungby og Bønnet ; Markvard Eriksen adelig til Fastergård i Bølling h (lever 5.5.1552) bror til Bodil Eriksdatter ; Niels Lauridsen (Tanderupgård slægten) adelig i Tanderup, Tanderupgård, Snejbjerg s, Hammerum h og Skjern Kærgård (lever 1553), søn af Lars Nielsen i Tanderup ; Oluf Simonsen bd i Holm, (med Milter og Christen Simonsen), herredsfoged til Ulfborg herredsting ; Sehested Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård i Skodborg h, Vellingshøj, Højris og Surkær, lensmand Gudumkloster, landsdommer i Nørrejylland (d 15.11.1555) g m Anne Maltesdatter Juel til Holmgård ; Skeel ? Peder Iversen i Padbjerg, nu Pallisbjerg, Staby s, Ulfborg h, nævnes også i Staby, fører Viffert-Skeel-Sandberg våben, men er vist ikke nogen Skeel, (lever 1552) ; Hammerum h 1528: 2; 1529: 139; 1532: 155 435; ; Tanderupgård tidl en hgd, nu udstykket, Snejbjerg s, Hammerum h ; Trabjerg Borbjerg s, Hjerm h ; Ulfborg h 1514: 35; 1518: 23; 1524: 113; 1526: 34 u 69; ; Ørre Ørre s, Hammerum h ; Ørre kirke Ørre s, Hammerum h ; Ørre præstegård Ørre s, Hammerum h ; Ørregårde tidl Ørregård hgd, Ørre s, Hammerum h

1537-812 ; Stygge (I) Enevold Christensen til Todbøl len, Hundborg h (lever 3.8.1541 er d 1542) g m Berete Iversdatter Dyre til Todbøl len ; Speringsholm Todbøl ejerlav, Kallerup s, Hundborg h ; Todbøl tidl en hgd, Kallerup s, Hundborg h ; Tredholm Todbøl ejerlav, Kallerup s, Hundborg h

1537-813 ; Laurids (Lars) Nielsen bd i Alme ; Niels Tygesen bd i Alme ; Alme ofte skrevet Alume, Græsted s, Holbo h ; Helsingør kbst Kronborg slot, tidl Krogen slot og len

1537-814 ; Venstermand Jørgen Mortensen til Stadager og Egebjerg, lensmand Gedser (d 25.3.1551) 1.g g m Maren Hansdatter Griis, 2.g g m Alhed Knudsdatter Urne, havde Krønge len ; Stubbekøbing kbst Sankt Olufs alter ; Åstrup Åstrup s, Falsters Sønder h

1537-816 ; Christine Jeppes bd i Uglvig, nu i Esbjerg, g m Jep Jensen; de havde gd i Tjæreborg ; Mads Svendsen bd i Skast ; Skast s Skast h

1537-817 ; Christine Jeppes bd i Uglvig, nu i Esbjerg, g m Jep Jensen; de havde gd i Tjæreborg ; Knud Eysen bd i Solbjerg ; Esbjerg kbst Uglvig ; Solbjerg Skast s, Skast h

1537-818 ; Christen Hansen bd i Okslund ; Niels (Nis) Jensen bd i Maltbæk ; Maltbæk Malt s, Malt h ; Okslund Lindknud s, Malt h

1537-819 ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Stevns h 1517: u 54; 1523: u 151; 1524: 68; 1528: u 27 b (25.7.1525-20.2.1528) u 27 b1, (25.7.1525-20.2.1528) u 27 b2, u 202, 239;

1537-820 ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Stevns h 1517: u 54; 1523: u 151; 1524: 68; 1528: u 27 b (25.7.1525-20.2.1528) u 27 b1, (25.7.1525-20.2.1528) u 27 b2, u 202, 239;

1537-822 ; Bryske Bent el Per, fejl for Gert ; Bryske Cecilie (Sidsel) Eilersdatter til Margård og Langesø (d 7.3.1573) g m Eskil Mogensen Gøye til Gunderslevholm ; Bryske Eiler Ivensen til Dallund, Langesø, Margård og Slumstrup (d 5.2.1529) g m Karen Pedersdatter Gyldenstierne ; Bryske Gert Eilersen til Dallund (d 13.6.1552) g m Anne Tønnesdatter Viffert ; Dallund hgd Søndersø s, Skovby h

1537-828 ; Mads (Mathias) Pedersen bd, i Øster Laden ? se også Mads i Laden 1543 ; "Beken" i Laden stednavn ?, i Øster Laden, Vester Hassing h, Kær h ; Øster Laden Vester Hassing s, Kær h ; Ålborg kbst Helligåndshus og Helligåndskloster, senere Almindelig hospital

1537-830 ; Clement Andersen borger ?, skipper, oprørsleder (d 9.9.1536) ; Nørre Uttrup Hvorup s, Kær h ; Præsteland eng, Nørre Uttrup, Hvorup s, Kær h ; Ålborg kbst Nørre Tranders kirke ; Ålborg kbst Nørre Tranders præstegård ; Ålborg kbst Nørre Tranders s

1537-833 ; Eveldrup præstegård Simested s, Rinds h ; Kastrup Kær Testrup s, Rinds h ; Simested kirke Simested s, Rinds h

1537-835 ; Daa Jørgen Christensen (fynske linje) til Enggård (d 13.1.1503) 1.g g m N N Ivensdatter Bryske, 2.g g m Karen Engelbretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld), 3.g g m Karen Knudsdatter Gyldenstierne ; Gyldenstierne Anne Knudsdatter til Svanholm (d 26.7.1521) g m Peder Torbernsen Bille til Svanholm 1513; u 108, u 108 a; ; Gyldenstierne Henrik Knudsen, hr, til Restrup, Iversnæs, Bygholm og Torup (d 14.11.1517) g m Karen Bentsdatter Bille ; Gyldenstierne Karen Knudsdatter til Enggård, nu Gyldensten (d 1527) g m Jørgen Christensen Daa til Enggård ; Binderup Vokslev s, Hornum h ; (*)Brogård Saltum s, Hvetbo h ; Frejlev Frejlev s, Hornum h ; Gislum Gislum s, Gislum h ; *Mariager kloster hgd Mariager landsogn, Onsild h ; Moldbjerg Øster Hornum s, Hornum h ; Nørgård Torpe ejerlav, Saltum s, Hvetbo h ; Sønderholm Sønderholm s, Hornum h ; Sønderholm kirke (Sankt Nicolaus kirke), Sønderholm s, Hornum h

1537-836 ; Quitzow Jørgen Henningsen til Sandager, Rørbæk og Jerstrup (d 4.7.1544), rigens kansler, g m Ellen Andersdatter Gøye til Kile ; *Antvorskov kloster hgd Sankt Peders landsogn, Slagelse h ; Vester Egense Grindløse s, Skam h

1537-837 ; Rosenkrantz Oluf Nielsen, hr, hofmester, til Vallø og Totterupholm (nu Rosendal) lensmand Abrahamstrup (d 8.11.1545) g m Ide Mogens- datter Munk (Lange) til Totterupholm (kaldes 1559 Nygård) 1528; mdm u 27 c, 30, 38 g, 38 i, u 54, 91, 108, mb 125, 126; ; Rønnow Anna Markvardsdatter til Løgismose og Rugård len (lever 1563 er d 1572) g m hr Johan Jørgensen Urne til Engestofte og Rugård len ; Urne Johan Jørgensen, hr til Rygård (Gudme h) og Engestofte, lensmd København (er d 25.4.1537) 1.g g m Mette Johansdatter Oxe, 2.g g m Anna Markvardsdatter Rønnow ; Vallø hgd Valløby s, Bjæverskov h

1537-838 ; Rosenkrantz Oluf Nielsen, hr, hofmester, til Vallø og Totterupholm (nu Rosendal) lensmand Abrahamstrup (d 8.11.1545) g m Ide Mogens- datter Munk (Lange) til Totterupholm (kaldes 1559 Nygård) 1528; mdm u 27 c, 30, 38 g, 38 i, u 54, 91, 108, mb 125, 126; ; Rønnow Anna Markvardsdatter til Løgismose og Rugård len (lever 1563 er d 1572) g m hr Johan Jørgensen Urne til Engestofte og Rugård len ; Fakse herredsting 1513: (1513-23) u 269; 1516: (1516-12.5.1541) 213; 1518: u 62 u 77; ; Værløse Fakse s, Fakse h

1537-839 ; Tviskloster tidl en hgd, Tvis s, Hammerum h

1537-840 ; Møgeltønder Møgeltønder s, Tønder, Højer og Lø h ; Tønder kbst 1519: u 129; 1522: 67; 1523: u 274; 1527: u 7 u 58;

1537-841 ; Gjellerup Kirkeby Gjellerup s, Hammerum h ; Hammerum herredsting 1523: (147.) 66 d; 1532: 84 k (147., 1507, 1508) 118 c, 155, 594, 596, 610, u 679, 683;

1537-842 ; Rostrup Hans Lauridsen til Sjelle Skovgård, nu Wedelslund, Pederstrup og Ristrup (d 1545 efter 19.3.) g m Anne Jacobsdatter Høeg Banner til Lergrav ; Tvenstrup Odder s, Hads h

1537-843 ; Daa (yngre sjællandske linje) Claus Olufsen til Ravnstrup (d o 1574-75) 1.g g m Anne Pedersdatter Lykke, 2.g g m Hilleborg Lauridsdatter Skinkel Tinhuus ; Rantzau Jesper Hansen (XXIII Schmoel) til Schmoel, Skodborg, Haderslev og Tørning len (d 1562), amtmd Flensburg, g m Margrethe Hennekesdatter Rantzau (XI linjen Neverstorf) ; Hundsbæk hgd og len Læborg s, Malt h

1537-844 ; Ahlefeldt Godske Henriksen von (VII og VIII) til Königsförde (d o. 1564) g m Ingeborg Kaisdatter Sehested ; Ahlefeldt Jørgen Wolfsen von (X) til Nøer, Undevad, Freienwillen og Farensted (d 1546) g m Catharine Ottosdatter Breide til Grönwold ; Gettorf (s ?) Kreis Eckernförde, Schleswig-Holstein ; Königsförde Kreis Eckernförde, Schleswig-Holstein

1537-845 ; Kletkamp hgd Kreis Plön, Schleswig-Holstein ; Osterholm i "Seedorf Caspel", fejl for Sterup s ? Kreis Flensburg Land, Schleswig-Holstein


Næste side