Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1534-099 - 1534-126


1534-099 ; Mads Pedersen bd i Vinkelgård ; Magnus Knudsen bd i Mönkebüll ; Namen Jansen borger og rådmand i Flensburg (er d 1549) g m Phalech Namens ; Flensburg kbst Schleswig-Holstein ; Mönkebüll Langenhorn s, Kreis Husum, Schleswig-Holstein

1534-101 ; Fikkesen Axel Pedersen til Broholm (lever 1556 er d 1557) g m Anne Markvardsdatter Tidemand ; Gyldenstierne Knud Henriksen, mester, til Estrup, tidl biskop i Odense (d 8.12.1561) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg og Irup 1530; u 68, u 90, v u 124, mdm u 151, u 193 e, u 196, u 197 c, 225; ; Fyns landsting 1516: 128; 1521: 43 l; 1522: (11) her ? 95; ; Odense stift 1513: 125; 1514: u (132); 1515: u 30 89 d, 109; ; Vejstrup Vejstrup s, Gudme h

1534-102 ; Gøye Knud Andersen til Kærstrup, Kelstrup og Galmindrup (lever 1540 er d 1550) g m Lene Nielsdatter Hak til Utterslev ; Oxe Johan Johansen, hr til Nielstrup og Gisselfeldt (d 24.12.1534) g m Mette Mogensdatter Gøye ; Ore Åstrup s, Falsters Sønder h

1534-103 ; Niels Hansen el Jensen abbed i Ringsted kloster 1537; 25, 426; ; Rosenkrantz Oluf Nielsen, hr, hofmester, til Vallø og Totterupholm (nu Rosendal) lensmand Abrahamstrup (d 8.11.1545) g m Ide Mogens- datter Munk (Lange) til Totterupholm (kaldes 1559 Nygård) 1528; mdm u 27 c, 30, 38 g, 38 i, u 54, 91, 108, mb 125, 126; ; Aversi Aversi s, Tybjerg h ; Ringsted Kloster hgd nu udstykket, Ringsted landsogn, Ringsted h

1534-104 ; Poul Sørensen bd i *Borup, nu Borupgård, Sønderhald h

1534-105 ; Niels (Nicolaus) Iversen sognepræst i Asserballe ; Asserballe præstegård Asserballe s, Als Sønder h ; Asserballe s Als Sønder h

1534-107 ; Anders Pedersen bd i *Damsgård, Øster Lisbjerg h ; Esben Ludvigsen bd på Øster Lisbjerg herredsting ; Jens (Jes) Andersen bd, på Øster Lisbjerg herredsting, se Jens Andersen i Mørke og Jens Andersen i Vosnæsgård, uvist hvilken her ; Jens Pedersen bd i Følle, Øster Lisbjerg h ; Jep Sørensen bd i *Vosnæs, nu i Vosnæsgård hgd ; Laurids Mikkelsen bd i Skødstrup, Øster Lisbjerg h ; Mogens Ludvigsen bd på Øster Lisbjerg herredsting ; Morten Justesen bd i Krajbjerg, Øster Lisbjerg h ; Peder Nielsen bd i Vorre, foged på Øster Lisbjerg herredsting ; Peder Skriver bd på Øster Lisbjerg herredsting ; Søren Andersen bd i Ommestrup, Øster Lisbjerg h ; Søren Jensen bd i Elkærgård, Øster Lisbjerg h ; Søren Jepsen bd i Segalt ; Søren Jespersen bd på Øster Lisbjerg herredsting, mon = Søren J i Hornslet ? ; Søren Pedersen bd på Øster Lisbjerg herredsting ; Amaliegårds (Sophie Amaliegårds) skov tidl Elkær skov, Hornslet s, Sønderhald h ; Borupgård tidl Borup, Krogsbæk s, Sønderhald h ; *Damsgård i *Vosnæs, nu i Vosnæsgård hgd, Skødstrup s, Øster Lisbjerg h ; *Elkær nu i Amaliegårds Skov, Hornslet s, Øster Lisbjerg h ; Elkærgård Hornslet s, Øster Lisbjerg h ; Følle Bregnet s, Øster Lisbjerg h ; Krajbjerg Hornslet s, Øster Lisbjerg h ; Ommestrup Mørke s, Øster Lisbjerg h ; Segalt Skødstrup s, Øster Lisbjerg h ; Skødstrup Skødstrup s, Øster Lisbjerg h ; *Vosnæs nu i Vosnæsgård hgd, Skødstrup s, Øster Lisbjerg h ; Øster Lisbjerg herredsting

1534-108 ; Anders Smed bd i Hvilsager, Sønderhald h, 1531 biskoppen af Viborgs foged ; Anders Tjellesen (og Tellofsen, Tiellesen, Tiellofsen) bd i Bøjstrup, Sønderhald h ; Anders Tuesen bd i Vester Alling ; Bodil (Bolle) Peders bd i Vester Alling, Sønderhald h ; Jens Bonde bd i Vivild, Sønderhald h ; Jens (og Jes) Poulsen bd i Fårup, Sønderhald h, herredsfoged til Sønderhald herredsting 1530 ; Jens Nissen Skytte bd i Tøjstrup, på Skyttergård, senere i Fausing, søn af "Skøth Jensen" og bror til Jep Skytte i Tøjstrup ; Jens Skytte (II) (Lille Jens Skøth) bd, d ?, i Tøjstrup el Vejlby, ikke = foregående Jens Skytte, havde del i "Skøtherns" gd ; Jep Nissen Skytte bd i Tøjstrup, søn af Skødt Jensen og bror til Jens Skytte ibid ; Just Nielsen bd i Vester Alling, Sønderhald h ; Mikkel Pedersen bd i Hørning, Sønderhald h, herredsfoged i Hald h ; Morten Jensen bd i Vejlby, søn af Lille Jens Skytte, (Skøth) ; Niels Pedersen bd i Hvilsager, Sønderhald h, fru Sophie Rosenkrantzīs foged ; Niels Jensen Skytte (Skøth) bd, d, i Tøjstrup, Sønderhald h, far til Jep og Jens Skøth ; Peder Esbensen bd i Ring, Sønderhald h ; Peder Sørensen bd i Andi, Sønderhald h ; Peder Tyrisen bd i Lystrup, Sønderhald h ; Torkil (Terkel) Jensen bd i Robdrup, Galten h ; Andi Skørring s, Sønderhald h ; Auning Auning s, Sønderhald h ; Bøjstrup Marie Magdalene s, Sønderhald h ; Hvilsager Hvilsager s, Sønderhald h ; Lystrup Vivild s, Sønderhald h ; Ring Øster Alling s, Sønderhald h ; Robdrup Ølst s, Galten h ; *?Skøttergård Tøjstrup, Vejlby s, Sønderhald h ; Sønderhald herredsting 1528: u 66 (u 152), u 157, u 157 a; ; Tøjstrup Vejlby s, Sønderhald h ; Tårup Auning s, Sønderhald h ; Vejlby Vejlby s, Sønderhald h ; Vester Alling Vester Alling s, Sønderhald h ; Vivild Vivild s, Sønderhald h

1534-109 ; Anders Jensen bd i Lemmer, Sønderhald h ; Anders Smed bd i Hvilsager, Sønderhald h, 1531 biskoppen af Viborgs foged ; Christen Pedersen bd, af Skærsø hgd, mon = hr Mogens Gøyes foged ; Christen Tuesen bd i Ring, Sønderhald h ; Jens Bonde bd i Vivild, Sønderhald h ; Jens Olsen (og Vollosen) bd i Skørring, Sønderhald h ; Jens Pedersen bd i Nørre Gjesing ; Jens (og Jes) Poulsen bd i Fårup, Sønderhald h, herredsfoged til Sønderhald herredsting 1530 ; Jesper Nielsen bd i Kastrup, Sønderhald h ; Just Nielsen bd i Vester Alling, Sønderhald h ; Laue Markvardsen bd i Gjesing, Erik Banners foged ; Morten Ibsen bd i Skørring, Sønderhald h ; Niels Pedersen bd i Hvilsager, Sønderhald h, fru Sophie Rosenkrantzīs foged ; Niels Sørensen bd i Fausing, Sønderhald h ; Peder Esbensen bd i Ring, Sønderhald h ; Peder Sørensen bd i Hvilsager, Sønderhald h ; Poul Sørensen bd i *Borup, nu Borupgård, Sønderhald h ; Søren Tygesen bd i Mørke, Øster Lisbjerg h ; Amaliegårds (Sophie Amaliegårds) skov tidl Elkær skov, Hornslet s, Sønderhald h ; Borup skov Krogsbæk s, Sønderhald h ; Borupgård tidl Borup, Krogsbæk s, Sønderhald h ; Fausing Fausing s, Sønderhald h ; Fårup Krogsbæk s, Sønderhald h ; Hvilsager Hvilsager s, Sønderhald h ; Kastrup Hvilsager s, Sønderhald h ; Lemmer Lime s, Sønderhald h ; Mørke Mørke s, Øster Lisbjerg h ; Nørre ? Gjesing Gjesing s, Sønderhald h ; Ring Øster Alling s, Sønderhald h ; Skærsø hgd Dråby s, Mols h ; Skørring Skørring s, Sønderhald h ; Sønderhald herredsting 1528: u 66 (u 152), u 157, u 157 a; ; Tårup Auning s, Sønderhald h ; Vester Alling Vester Alling s, Sønderhald h ; Vivild Vivild s, Sønderhald h

1534-110 ; Christoffer greve af Oldenburg 1540; u 40; ; Frederik hertug af Holstein, søn af kong Frederik I ; Rosenkrantz Godskalk Eriksen (XI sønderjyske linje), mester, Chr II's kansler ( d 28.9.1544) ; Tønder kbst *Tønderhus slot og len

1534-111 ; Christoffer greve af Oldenburg 1540; u 40; ; Skovgaard Hans Jepsen, hr, til Vrams Gunnarstorp og Flyinge (d 1564) g m Elsebe Axelsdatter Brahe, havde Flyinge len ; Ängelholm tidl en kbst (til 1547), Bjäre h, Skåne

1534-112 ; Antonius Kejser hr, præst i Haderslev ; Christen (Christian) hertug, senere kong Christian III ; Haderslev kbst 1515: 21; 1517: 8; 1523: 6 (1523-33) u 285; ; Vedsted s Gram h

1534-112a ; Adolf hertug, d, (1452) (u) ; Rabenholz Gelting s, Kreis Flensburg, Schleswig-Holstein ; Schleswig kbst Gråbrødrekloster 1541 (? el = 1543: 42) u 77 a;

1534-114 ; Jørgen Mikkelsen bd i Bøgballe, tidl i (Vester) Ørum, herredsfoged i Nørvang h (lever 13.2.1548), søn af Mikkel Aslevsen ; Niels Finsen bd i Kragelund ; Torkil (Terkel) Christensen bd i Vindelev, tinghører ved Nørvang herredsting (1534) 412, rmd 512; ; Bøgballe Øster Snede s, Nørvang h ; Kragelund Øster Snede s, Nørvang h ; Nørvang herredsting 1524: 117 133;

1534-115 ; Jacob Schulte borger i Flensburg ; Flensburg kbst Schleswig-Holstein ; Odense kbst Sankt Knuds kloster ; Sylt ø, Kreis Südtondern, Schleswig-Holstein

1534-115a ; Jacob Schulte borger i Flensburg ; Flensburg kbst Schleswig-Holstein ; Odense kbst Sankt Knuds kloster ; Sylt ø, Kreis Südtondern, Schleswig-Holstein

1534-118 ; Christoffer greve af Oldenburg 1540; u 40; ; Friis (af Hesselager) Johan Jespersen, hr, til Hesselagergård (d 5.12.1570) ugift ; Urne Johan Jørgensen, hr til Rygård (Gudme h) og Engestofte, lensmd København (er d 25.4.1537) 1.g g m Mette Johansdatter Oxe, 2.g g m Anna Markvardsdatter Rønnow

1534-119 ; Christoffer greve af Oldenburg 1540; u 40; ; Oluf Skriver mon = foregående, Roskilde Vor Frue kloster som len af grev Christoffer ; Roskilde kbst Vor Frue kloster

1534-120 ; Christoffer greve af Oldenburg 1540; u 40; ; Rønnow Joachim Markvardsen, hr, biskop i Roskilde (d 1.5.1544) ; Roskilde stift 1513: 125 (210), 211, 235; (u) u 27 b, (før 1512) u 27 b2, u 51, 87, 93, 158, 356;

1534-121 ; Bille Torben Steensen, hr, degn og electus i Lund (d 26.12.1552) ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Harjagers h Skåne ; Lund stift Skåne ; Onsjö h Skåne ; Rönnebergs h Skåne

1534-122 ; Bølle Erik Madsen til Elved og Tersløse, lensmand Tureby (d 1562) 1.g g m Sophie Jørgensdatter Rud til Elved, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Oluf Jensen bd i Skellebjerg ; Peder Alsing bd i Østrup ; Skellebjerg Skellebjerg s, Løve h, tidl Merløse h ; Udstrup Store Tåstrup s, Merløse h ; Østrup Undløse s, Merløse h

1534-123 ; Niels Olsen bd, degn i Boeslunde ; Boeslunde Boeslunde s, Slagelse h

1534-124 ; Sorø kbst Sorø kloster, nu Sorø Akademi ; Ting Jellinge Ting Jellinge s, Vester Flakkebjerg h

1534-125 ; Bøgelund Strib-Røjleskov s, Vends h ; "Quongs agger" i Bøgelund, Strib-Røjleskov s, Vends h

1534-126 ; Ars h 1519: u 42; 1530: 116 247;


Næste side