Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1534-007 - 1534-031


1534-007 ; Anders Mogensen bd i Kirketerp, Hornum h, biskop Jørgen Friis's foged 1513 166 a; ; Ebbe Pedersen bd i Torsted, Jon Madsen Vifferts fuldmægtig på Års herredsting 1532 ; Jacob Pedersen bd i *Buderup ; Jens Olsen bd i Svenstrup, nu Svenstrup Stationsby ; Laurids (Las) Christensen bd i Volstrup, Hornum h ; Laurids (Las) Lauridsen bd i Volstrup, Hornum h ; Laurids (Las) Sørensen bd i Ellidshøj, Hornum h ; Lykke (Munk)(ældre linje) Jacob el Joachim Nielsen, hr, til Skovsbo, Rodsted og Buderupholm, lensmd Østrupgård i Støvring h (d 1541) 1.g g m Helvig Pedersdatter Høeg Banner, 2.g g m Maren Pedersdatter Bille, 3.g g m Anne N N ; Mads Mouridsen bd i Bradsted, Hornum h ; Niels (Nis) Jensen bd i Hæsum, Hornum h ; Peder Ingvorsen præst i Bavelse og Skelby ; Peder Sørensen Ridemand bd i Volstrup, herredsfoged i Hornum h, hans forældre havde gd i Sørup, Buderup s ; Søren Jepsen bd i Volstrup, 1536 tinghører ved Hornum herredsting ; Torkil (Terkel) Andersen bd i Dalsgård, nu Gammel og Ny Dalsgård, far til Peder Terkelsen ; Viffert Malte Lauridsen til Rebstrup og Albæk, Gunderstedgård og Torstedlund (lever o 10.2.1545) g m Anne Albretsdatter Skeel til Øls (Hindsted h) ; Albæk hgd Suldrup s, Hornum h ; Bavelse kirke Bavelse s, Tybjerg h ; Bradsted Veggerby s, Hornum h ; *Buderup nu kun Buderup kirke ? Buderup s, Hornum h 1516; 38; ; Ellidshøj Ellidshøj s, Hornum h ; Gammel og Ny Dalsgård tidl Dalsgård, Vokslev s, Hornum h ; Gravlev Gravlev s, Hornum h ; *Holke Sønderup s, Hornum h ; Hornum herredsting: 1515: u 101; 1518: 89 a; 1519: u 110 u 111, u 116, 117 a, 119, u 134, u 215, u 216 a, u 216 b, (1519 ?) 244; ; Hæsum Øster Hornum s, Hornum h ; Kirketerp Veggerby s, Hornum h ; Mastrup Buderup s, Hornum h ; Ny og Gammel Dalsgård tidl Dalsgård, Vokslev s, Hornum h ; Oplev Gravlev s, Hornum h ; Rodsted tidl en hgd Rodstedgård, Sønderup s, Hornum h ; Skelby kirke Skelby s, Tybjerg h ; Støvring (stationsby) Buderup s, Hornum h ; Svenstrup (stationsby) tidl Nørre og Sønder Svenstrup, Svenstrup s med en del i Øster Hornum s, Hornum h ; *Viderup Buderup s, Hornum h ; *Wildrup se også *Viderup, Buderup s, Hornum h ; Volstrup Øster Hornum s, Hornum h ; Østrup tidl en hgd og len, Albæk s, Støvring h

1534-008 ; Anders Smed bd i Hvilsager, Sønderhald h, 1531 biskoppen af Viborgs foged ; Anders Tjellesen (og Tellofsen, Tiellesen, Tiellofsen) bd i Bøjstrup, Sønderhald h ; Brok (af Estrup) Niels Lauesen til Estrup, Vemmetofte og Barsebäck (d 16.10.1534) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk ; Jens Ibsen bd i Vejlby, Sønderhald h ; Jens Madsen bd i Voldum, Galten h ; Jens Olsen (og Vollosen) bd i Skørring, Sønderhald h ; Niels (og Nes) Nielsen bd i Termestrup, Sønderhald h ; Niels Pedersen bd i Hvilsager, Sønderhald h, fru Sophie Rosenkrantzïs foged ; Niels Udsen bd i Bendstrup, Sønderhald h, optræder i 1531 som midlertidig tinghører ; Peder Sørensen bd i Andi, Sønderhald h ; Peder Tuesen bd i Alling, vel = Peder Turesen ; Alling vist Øster Alling, Øster Alling s, Sønderhald h, evt dog Vester Alling, Vester Alling s, Sønderhald h ; Andi Skørring s, Sønderhald h ; Bendstrup Hvilsager s, Sønderhald h ; Bøjstrup Marie Magdalene s, Sønderhald h ; Fårup Krogsbæk s, Sønderhald h ; Gammel Estrup hgd tidl Estrup hgd, Fausing s, Sønderhald h ; Hvilsager Hvilsager s, Sønderhald h ; Oplev Gravlev s, Hornum h ; Skaføgård hgd tidl *Skaby, Hvilsager s, Sønderhald h ; Skørring Skørring s, Sønderhald h ; Sønderhald herredsting 1528: u 66 (u 152), u 157, u 157 a; ; Termestrup Hvilsager s, Sønderhald h ; Tårup Auning s, Sønderhald h ; Vejlby Vejlby s, Sønderhald h ; Voldum Voldum s, Galten h

1534-009 ; Kolpengård Bryrup s, Tyrsting h ; Velling Bryrup s, Tyrsting h

1534-011 ; Anders Pedersen bd i *Damsgård, Øster Lisbjerg h ; Jens Andersen bd i Mørke, Øster Lisbjerg h ; Jens Pedersen bd i Følle, Øster Lisbjerg h ; Jep Jensen bd i Rodskov, Øster Lisbjerg h ; Mikkel Jacobsen bd i Skødstrup, Øster Lisbjerg h ; Peder Nielsen bd i Vorre, foged på Øster Lisbjerg herredsting ; Peder Skriver bd på Øster Lisbjerg herredsting ; Poul Jepsen bd af Holmgård, nu Rosenholm hgd, Øster Lisbjerg h ; Poul Sørensen bd i *Borup, nu Borupgård, Sønderhald h ; Søren Jensen bd i Elkærgård, Øster Lisbjerg h ; Søren Jensen bd i Nørre Gjesing ; Søren Jensen bd i Skødstrup, Øster Lisbjerg h ; Søren Sørensen bd i Rodskov, Øster Lisbjerg h ; Søren Tygesen bd i Mørke, Øster Lisbjerg h ; Thomas Andersen bd i Rodskov, Øster Lisbjerg h ; Amaliegårds (Sophie Amaliegårds) skov tidl Elkær skov, Hornslet s, Sønderhald h ; Borupgård tidl Borup, Krogsbæk s, Sønderhald h ; Følle Bregnet s, Øster Lisbjerg h ; Mørke Mørke s, Øster Lisbjerg h ; Rodskov Hornslet s, Øster Lisbjerg h ; Rosenholm hgd tidl Holm eller Holmgård, Hornslet s, Øster Lisbjerg h ; Skødstrup Skødstrup s, Øster Lisbjerg h ; Øster Lisbjerg herredsting

1534-012 ; Ahlefeldt Godske Clausen von (VII), biskop i Schlesvig (d 25.1.1541) 1523. 6; ; Leve Joachim Lorenzen til Moorsum, var 1545 staller i Nordstrand, afsat 1547 (lever 12.12.1566), g m Anna Clausdatter von Ahlefeldt 176 i. ; Schleswig stift 1513: 66 67 b, 78, (u) 89, u 91, u 107, 156; ; Südergoeshardesding 1513: 67 b (u) 89; ; Süderholz bei Schwesing Schwesing s, Kreis Husum, Schleswig- Holstein

1534-013 ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Niels Vincentsen Lunge til Asserstrup, lensmand Selsø (d 23.4.1552) g m Karen Tetzdatter Rosengård ; Juul Axel Sørensen til Villestrup, lensmand Ålborghus (d 10.8.1577) g Kirsten Ovesdatter Lunge Dyre ; Ulfstand Trued Gregersen, hr til Torup, Barsebäck og Vemmetofte, lensmand Varberg (d 16.11.1545) 1.g g m Ide Lauesdatter Brok (af Estrup) til Estrup og Vemmetofte, 2.g g m Gørvel Fadersdatter Sparre (svenske Sparrer) til Giske i Norge ; Danmark 1516: ((1516 f f) 207); 1519: u 229; 1520: 99; 1523: u 87; 1524: 69; 1525: u 94 149; ; Norge stat ; Varberg kbst Halland

(1534-14); Pors (af Vrandrup) Stig Eriksen til Øllingsø lensmd Lundagård og stiftslensmd i Skåne ærkedegn i Roskilde (d 8.10.1556)

1534-014 ; Jens Pedersen abbed i Övedskloster ; Sparre (i Skåne) Åge Jepsen, hr, mester, ærkebiskop i Lund, Sankt Peders Kloster len (d 1540 kort efter april) ; Hermanstorp Håslövs s, Skytts h, Skåne ; Kämpinge Rängs s, Skytts h, Skåne ; Övedskloster hgd Öveds s, Färs h, Skåne

1534-015 ; Anders Jensen bd i Viborg stift, mon = Anders Jensen i Ejstrup 1542 ? ; Spøttrup hgd og len Rødding s, Rødding h

1534-016 ; Mourids Jensen borgmester og tolder i Ålborg, far til Rasmus Mouridsen ; Peder Andersen Sværdfeger borger i Ålborg ; Rasmus Mouridsen borger i Ålborg ? søn af Mourids Jensen ; Ålborg kbst Østerport

1534-017 ; Jens Nissen Skytte bd i Tøjstrup, på Skyttergård, senere i Fausing, søn af "Skøth Jensen" og bror til Jep Skytte i Tøjstrup ; Jep Nissen Skytte bd i Tøjstrup, søn af Skødt Jensen og bror til Jens Skytte ibid ; Tøjstrup Vejlby s, Sønderhald h

1534-017i ; Jens Busk bd i Slangerup, foged til Try herredsting ; Peder Andersen bd i Udlejre ; Rasmus Jensen bd i Udlejre, senere i Værløse ; Kirke Værløse Værløse s, Smørum h ; Slangerup tidl en kbst, nu Slangerup bykommune, Slangerup s, Lynge- Frederiksborg h ; *Try herredsting 1524: u 30 u 45; ; Udlejre Ølstykke s, Ølstykke h ; Uggeløse Uggeløse s, Lynge-Frederiksborg h

1534-018 ; "Bøge aare" Gudmundstorps s, Frosta h, Skåne ; Gudmundtorps s Frosta h, Skåne

1534-019 ; Anders Bjørnsen bd i Vejlby, vel ikke = Anders Jacobsen Bjørn til Støvringgård ; Anders Jensen bd i Lemmer, Sønderhald h ; Anders Tjellesen (og Tellofsen, Tiellesen, Tiellofsen) bd i Bøjstrup, Sønderhald h ; Anders Tuesen bd i Vester Alling ; Brok (af Estrup) Niels Lauesen til Estrup, Vemmetofte og Barsebäck (d 16.10.1534) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk ; Gyde (Ghide) Ibsdatter bd, havde del i gd i Tøjstrup, måske g m Peder Svendsen i Veggerslev ; Jens Bonde bd i Vivild, Sønderhald h ; Jens Føgss ? bd i Vejlby, Sønderhald h ? ; Jens Hew... el Sew.... bd i Vejlby el Tøjstrup ; Jens Ibsen bd i Vejlby, Sønderhald h ; Jens Madsen bd i Voldum, Galten h ; Jens Mikkelsen bd i Hejlskov, Eiler Stygges lovhøring 1515 ; Jens Nielsen bd i Vejlby ; Jens Olsen (og Vollosen) bd i Skørring, Sønderhald h ; Jens (og Jes) Poulsen bd i Fårup, Sønderhald h, herredsfoged til Sønderhald herredsting 1530 ; Jens Nissen Skytte bd i Tøjstrup, på Skyttergård, senere i Fausing, søn af "Skøth Jensen" og bror til Jep Skytte i Tøjstrup ; Jens Skytte (II) (Lille Jens Skøth) bd, d ?, i Tøjstrup el Vejlby, ikke = foregående Jens Skytte, havde del i "Skøtherns" gd ; Jens Tygesen (Tøgsen) bd, i Tøjstrup ? ; Jep Nissen Skytte bd i Tøjstrup, søn af Skødt Jensen og bror til Jens Skytte ibid ; Just Nielsen bd i Vester Alling, Sønderhald h ; Laurids (Las) Madsen bd, i Vejlby, Sønderhald h ? ; Morten Jensen bd i Vejlby, søn af Lille Jens Skytte, (Skøth) ; Niels Mortensen bd i Vejlby, Sønderhald h, del i gd i Tøjstrup ; Niels Pedersen bd i Hvilsager, Sønderhald h, fru Sophie Rosenkrantzïs foged ; Niels Jensen Skytte (Skøth) bd, d, i Tøjstrup, Sønderhald h, far til Jep og Jens Skøth ; Niels Udsen bd i Bendstrup, Sønderhald h, optræder i 1531 som midlertidig tinghører ; Peder Esbensen bd i Ring, Sønderhald h ; Peder Stigsen bd i Vejlby, Sønderhald h ; Peder Svendsen bd i Veggerslev, måske g m Ghide Ibsdatter, der havde del i gd i Tøjstrup ; Peder Sørensen bd i Andi, Sønderhald h ; Peder Sørensen bd i Tustrup, Sønderhald h ; Peder Tyrisen bd i Lystrup, Sønderhald h ; Skytte (Skøt, Skødt) Jensen bd, d ? del i gd i Tøjstrup, bror til Nis Skøth ; Allestrup Vejlby s, Sønderhald h ; Andi Skørring s, Sønderhald h ; Barsmedebækken i Tøjstrup ejerlav, Vejlby s, Sønderhald h ; Bendstrup Hvilsager s, Sønderhald h ; .....Bjerget uvist hvilket, Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Bjørnkær Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h, hører til Søren Madsens gd ; Bodilholm eng i Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; "Bregyholm" mon ved Bredhøjs agre i Tøjstrup ? Vejlby s, Sønderhald h ; Bøgebjerg Vang Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; "Bøgeshøff" mon Vejlby ? Vejlby s, Sønderhald h ; Bøjstrup Marie Magdalene s, Sønderhald h ; Dammen uvist hvilken, Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; "Døykrogh" mon fejl for Røjkrog, Vejlby s, Sønderhald h ; Engsletten stednavn ? i Tøjstrup, Vejlby s, Sønderhald h ; Eskelrud ved Stubløkkevang i Tøjstrup og Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Fårup Krogsbæk s, Sønderhald h ; Gjesing Gjesing s, Sønderhald h ; Halen i Tøjstrup ejerlav op til Tårup, vel = Tårupkærshale, Vejlby s, Sønderhald h ; Havrekrogen Tøjstrup el Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Heden nord for Korsholt, Vejlby s, Sønderhald h ; Hejbæk på grænsen mellem Vejlby s, Sønderhald h og Ørsted s, Rougsø h . ; Hejbæks Enge Vejlby ejerlav, Vejlby s, Sønderhald h ; Hejbæks Made Vejlby ejerlav, Vejlby s, Sønderhald h ; Hejlskov Hvilsager s, Sønderhald h ; Hvidsand i Vejlby ?, Vejlby s, Sønderhald h ; Hvilsager Hvilsager s, Sønderhald h ; Hvirrelkær i Tøjstrup ejerlav nord for Korsholt, Vejlby s, Sønderhald h ; Hørlandet i Tøjstrup ejerlav, på gaden, Vejlby s, Sønderhald h ; Jordbrohule evt Jordbo(d)hule, "Jorbrohollæ", Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Kobhale i Vejlby ? Vejlby s, Sønderhald h ; Korsager Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Korsholt Vejlby s, Sønderhald h ; Langbjerg Vejlby ? Vejlby s, Sønderhald h ; Lemmer Lime s, Sønderhald h ; Den Lille jord mellem Allestrup og Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Lille Sletager i Tøjstrup eller Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Lundeng i Vejlby ? Vejlby s, Sønderhald h ; Lystrup Vivild s, Sønderhald h ; Madekæret i Tøjstrup, Vejlby s, Sønderhald h ; "Medhelk..." stednavn ? Vejlby s? Sønderhald h ; Munkens Skove ved Korsholt ?, Vejlby s, Sønderhald h ; Præsteager Vejlby ? Vejlby s, Sønderhald h ; Præstegærde Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Præsteholm Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Præsterøgel ved Tøjstrup, nu i Vejlby ejerlav, Vejlby s, Sønderhald h ; Ring Øster Alling s, Sønderhald h ; Røjkrogen Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Skadholmen Vejlby ? Vejlby s, Sønderhald h ; Skørring Skørring s, Sønderhald h ; Sorvad tidl to gde, fra 1744 en overgang hgd, (nu udstykket), Gjesing s, Sønderhald h ; Strib mellem Tøjstrup og Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Stubløkkevang Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Sønderhald herredsting 1528: u 66 (u 152), u 157, u 157 a; ; Tornen mon = Tornager, Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Torup kiers halle se Tårupkærshale ; Trillerbakke mon = "poske høw" (trille påskeæg) ? Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Tulsager her ? "twsager", Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Tustrup Nørager s, Sønderhald h ; Tustrup hgd tidl Tustrup lb, Hørning s, Sønderhald h ; Tvinsvej i Vejlby, Vejlby s, Sønderhald h ; Tøjstrup Vejlby s, Sønderhald h ; Tøjstrupvad sydøst for Tøjstrup, Vejlby s, Sønderhald h ; Tårup Auning s, Sønderhald h ; Tårupkærshale i Tøjstrup Smørhøjsvang, Vejlby s, Sønderhald h ; Veggerslev Veggerslev s, Djurs Nørre h ; Vejlby Vejlby s, Sønderhald h ; Vester Alling Vester Alling s, Sønderhald h ; Vivild Vivild s, Sønderhald h ; Voldum Voldum s, Galten h

1534-020 ; Anders Ulf borger i København, d, g m Karine ; Karen Anders Ulfs, borger i København's enke, adelig, kaldes "os elskelig" og "fru Karine", den afdøde Peder Bødker er hendes frænde ; København kbst Vor Frue kirke = domkirken ; København kbst Vor Frue kirke ?, evt Helligånds, Sankt Marie Magdalene Alter

1534-021 ; Peder Hansen bd, herredsfoged i Frosta h ; Sparre (i Skåne) Åge Jepsen, hr, mester, ærkebiskop i Lund, Sankt Peders Kloster len (d 1540 kort efter april) ; "Bøge aare" Gudmundstorps s, Frosta h, Skåne ; Frosta herredsting Skåne ; Lund kbst Skåne, Lund domkirke

1534-022 ; Gustaf I svensk konge ; Rønnow Joachim Markvardsen, hr, biskop i Roskilde (d 1.5.1544) ; Sture (svenske Sturer) Steen Algotsen, hr, d æ (d 14.12.1503) rigsforstander i Sverige, g m Ingeborg Ågesdatter Thott ; Halland 1513: det svenske gods 86 u 251; ; Roskilde kbst Roskilde domkapitel se også Roskilde domkirke og Roskilde stift (u) 171 k;

1534-023 ; Gertrud Pedersdatter bd, g m Jep Jensen i Skelby (anneks) præstefgård ; Jep Jensen bd i Skelby Præstegård, anneks til Bavelse, g m Gertrud Pedersdatter ; Rønnow Joachim Markvardsen, hr, biskop i Roskilde (d 1.5.1544) ; Bavelse annekspræstegård Skelby, Skelby s, Tybjerg h ; Bavelse s Tybjerg h ; Roskilde stift 1513: 125 (210), 211, 235; (u) u 27 b, (før 1512) u 27 b2, u 51, 87, 93, 158, 356; ; Skelby Skelby s, Tybjerg h ; Skelby præstegård (anneks til Bavelse), Skelby s, Tybjerg h

1534-024 ; Kumled Krog eng, Brede s, Lø h ; Lø herredsting 1513: 98 148; ; *Trøjborg slot og len Visby s, Tønder, Højer og Lø h

1534-027 ; Gyldenstierne Knud Henriksen, mester, til Estrup, tidl biskop i Odense (d 8.12.1561) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg og Irup 1530; u 68, u 90, v u 124, mdm u 151, u 193 e, u 196, u 197 c, 225; ; Odense stift 1513: 125; 1514: u (132); 1515: u 30 89 d, 109; ; Sakskøbing kbst

1534-028 ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Rosenkrantz Henrik Nielsen, hr til Bjørnholm og Skjern, lensmand på Gotland (d 5.12.1537) ugift

1534-029 ; Bjørn Anne Bjørnsdatter til Stårupgård (d 1539 el 1540) g m Niels Kaas (sparre-Kaas) ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Ove Vincentsen Lunge, hr, til Tirsbæk og Kragerup, lensmand på Vrejlevkloster (d 22.2.1540) 1.g g m Karen Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden og Stolliggård ; Friis (af Haraldskær) Jep Pedersen til Lynderup, Lyngholm og Grinderslevkloster (d 1547) g m Helvig Nielsdatter Høeg Banner til Lyngholm og Eskær ; Kaas (sparre-Kaas)(Starupgård linjen) Mogens Jensen, mester, til Tårupgård, Fjends h (lever 14.2. er d 7.4.1543) provst i Jelling syssel ; Rosenkrantz Holger Holgersen, hr, til Boller, lensmand Koldinghus og senere Nykøbing (d 16.10.1534) g m Kirstine Jepsdatter Friis (af Haraldskær) ; Skive kbst Skivehus slot og len 152: 148; ; Stårup Højslev s, Fjends h ; Stårupgård hgd med mølle, Højslev s, Fjends h ; *Ørum slot og len nu under Ørumgård hgd, Ørum s, Hassing h

1534-030 ; Anders Nielsen (Lund) bd i Forumlund ; Påske Ibsen køber eng i Forumlund ; Forumlund Brøndum s, Skast h ; Fuglbæk eng i Forumlund, Brøndum s, Skast h ; Timgård hgd Tim s, Hind h

1534-030a ; Ahlefeldt Godske Clausen von (VII), biskop i Schlesvig (d 25.1.1541) 1523. 6; ; Eckernförde kbst Goschenhof = det Ahlefeldtske Hospital, Schleswig- Holstein ; Haderslev kbst 1515: 21; 1517: 8; 1523: 6 (1523-33) u 285; ; Schleswig stift 1513: 66 67 b, 78, (u) 89, u 91, u 107, 156; ; Skovby Lysabild s, Als Sønder h ; Sønderborg kbst Sønderborg Slot og len

1534-030m ; Iver Jepsen bd i Torsted, Hind h ; Simon Jensen bd i Astrup, Hee s ; Hover Hover s, Hind h

1534-031 ; Sommer (i Fyn) Nis Lauridsen i Pugholm, kaldes 1534 beskeden mand ; Bederslev kirke Bederslev s, Skam h ; Pugholm Bederslev s, Skam h


Næste side