Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1533-177 - 1533-205


1533-177 ; Søllested Søllested s, Båg h ; Søllested præstegård Søllested s, Båg h

1533-178 ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Ove Vincentsen Lunge, hr, til Tirsbæk og Kragerup, lensmand på Vrejlevkloster (d 22.2.1540) 1.g g m Karen Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden og Stolliggård ; Bredballe Hornstrup s, Nørvang h ; Grundet birketing

1533-179 ; Christen (Christian) hertug, senere kong Christian III ; Husum kbst Schleswig-Holstein ; Husum kbst Husum skole, Schleswig-Holstein

1533-180 ; Christen (Christian) hertug, senere kong Christian III ; Husum kbst Schleswig-Holstein ; Husum kbst Husum skole, Schleswig-Holstein

1533-181 ; Anders Ankermand bd i Højme, Odense h ; Anders Brodt bd i Render, vel = Anders B i Brylle ? ; Gyldenstierne Jørgen Henriksen, mester, i Odense, ærkedegn i Ribe (d 3.5.1551) ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Henrik Hansen bd i Hesle, Båg h ; Henrik (?) Hansen bd i Hunderup, nu i Odense kbst ; Knud Jepsen bd i Ejby, nu i Odense kbst ; Knud Poulsen bd i *Østerlev, Odense h ; Laurids Kalvehave (Kallufhave) bd ? Jørgen Gyldenstiernes fuldmægtig på Odense herredsting ; Laurids Nielsen bd i Snestrup, herredsfoged i Odense h ; Mads Hvid bd i Hjelmerup, Odense h ; Niels Greve bd i Brylle, Odense h ; Niels (Nis) Jensen bd i Broholm, Odense h ; Niels Jepsen bd i Tallerupgård ; Peder Tuesen bd i Brylle ; Sylvester Skriver borger og rådmand i Odense, vel = foregående ? ; Thomas Bonde bd i Brændekilde, Odense h ; Broholm Brylle s, Odense h ; Brylle Brylle s, Odense h ; Brændekilde Brændekilde s, Odense h ; *Bågedam ved Bågegård, Tommerup s, Odense h ; Bågegård tommerup s, Odense h ; Dalum kloster Dalum s, Odense h ; "Gammell stenhaffue" mon = Tallerup Stenhave ? i Bågegård ejerlav, Tommerup s, Odense h ; *Græsholm ved skellet mellem Pejrup og Bågegård, Krogsbølle s, Skam h ; Hesle Turup s, Båg h ; Hjelmerup Verninge s, Odense h ; Højme Sanderum s, Odense h ; Munkholm Bågegård ejerlav, Tommerup s, Odense h ; Odense kbst Ejby ; Odense kbst Hunderup ; Pejrupgård Orte s, Båg h ; Render Brylle s, Odense h ; Snestrup Pårup s, Odense h ; Tallerupgård Tommerup s, Odense h 1545; 115 p; ; Wedellsborg hgd tidl Iversnæs hgd, Husby s, Vends h ; *Yrteholm ved Munkholm, Bågegård ejerlav, Krogsbølle s, Skam h ; *Østerlev Sanderum s, Odense h

1533-182 ; Bille Ove Pedersen, hr, biskop i Århus (d 10.4.1555) 1547; u 255; ; Hvittenstiern Anders Jacobsen til Holbækgård (er d 19.4.1537) g m Maren Lunov til Lundgård ; Bode Ørsted s, Rougsø h ; Hollandsbjerg Ørsted s, Rougsø h ; Rougsø h 1513: 214; 1514: u 133 u 133 d; ; Ørsted kirke Ørsted s, Rougsø h ; Århus stift 1513: 90 u 110, 125, her eller Viborg stift (140);

1533-183 ; Holck Jesper Volfsen til Melsgård (lever 1543) g m Bege Eggertsdatter Gjordsen til Store Tønde ; Sested Benedict Reimersen (VI linjen Ullerup) til Ullerup og Melvitgård (Hjortespringgård) (d o 1560) g m Karen Bertelsdatter Holck ; Sture Wolf Thomesen til Gammelgård len, nu udstykket hgd, Ketting s, Als Sønder h og Mjelsgård (lever 1550 er d 1551) g m Anne Benedictsdatter von Ahlefeldt ; Ucken (Uge) Poul Petersen d æ til Skovbølgård (lever 1543) g m Margrethe Bertramsdatter Rathlou ; Mjelsgård Oksbøl s, Als Nørre h ; Solbjerg Toft Højst ejerlav, Højst s, Slogs h ; Vester Højst Højst s, Slogs h ; Øster Højst Højst s, Slogs h

1533-184 ; Blome Didrik Hansen til Hornstorf og Seedorf (lever 1548 er d 1549) 1.g g m Abel Benedictsdatter Pogwisch, 2.g g m Margrethe Ewaldsdatter Meinstorf ; Christen (Christian) hertug, senere kong Christian III ; Rantzau Godske Tønnesen (II Deutsch-Nienhof) til Deutsch-Nienhof (d 22.3.1564), amtmd Haderslevhus, g m Margrethe Ottesdatter Buchwald ; Deutsch-Nienhof hgd Westensee s, Kreis Rendsburg, Schleswig- Holstein

1533-185 ; Hans Jensen bd i Skellerup s ; Niels Eriksen bd i Skellerup s ; Oluf Hansen bd i Skellerup ; Peder Orm bd i Skellerup s ; Søren Jensen bd i Skellerup s ; Hindemae hgd Skellerup s, Vindinge h ; København kbst (*?)Københavns slot og len ; Skellerup s Vindinge h

1533-187 ; Amaliegårds (Sophie Amaliegårds) skov tidl Elkær skov, Hornslet s, Sønderhald h ; Borup skov Krogsbæk s, Sønderhald h ; Sønderhald herredsting 1528: u 66 (u 152), u 157, u 157 a;

1533-188 ; Ribe kbst Ribe domkapitel se også Ribe domkirke og Ribe stift

1533-189 ; Spøttrup hgd og len Rødding s, Rødding h ; Vadum Lihme s, Rødding h

1533-190 ; Brahe Niels Nielsen til Vanås og Vittskövle (d 10.6.1529) g m Anne Pedersdatter Lang Vollsjö, Maglegård (Bornholm), Kæregård (Bornholm) og Knarregård (Bornholm) ; Lang Anna Pedersdatter til Vollsjögård, Färs h (d 25.10.1551) g m Niels Nielsen Brahe til Vanås ; Skovgaard Hans Jepsen, hr, til Vrams Gunnarstorp og Flyinge (d 1564) g m Elsebe Axelsdatter Brahe, havde Flyinge len ; *Rågelunds Mølle Øster Larsker s, Børnholms Øster h ; Rågelundsgård Øster Larsker s, Bornholms Øster h ; Øster Larsker s Nørre h Bornholm

1533-191a ; Brahe Niels Nielsen til Vanås og Vittskövle (d 10.6.1529) g m Anne Pedersdatter Lang Vollsjö, Maglegård (Bornholm), Kæregård (Bornholm) og Knarregård (Bornholm) ; Lang Anna Pedersdatter til Vollsjögård, Färs h (d 25.10.1551) g m Niels Nielsen Brahe til Vanås ; Skovgaard Hans Jepsen, hr, til Vrams Gunnarstorp og Flyinge (d 1564) g m Elsebe Axelsdatter Brahe, havde Flyinge len ; Kæregård tidl Kæregårde, tidl Sankt Mikkels s, nu Rutsker s, Nørre h Bornholm ; Maglegård Øster Marie s, Øster h Bornholm ; Skarpeskade Klemensker s, Nørre h Bornholm

1533-192 ; Jep Mortensen ? bd ? i "Brödegård" mon = Brodda ?, uvist hvor, se evt Jacob Mouridsen Sparre (i Skåne) ; Sparre (i Skåne) Jacob Mouridsen til Svaneholm og Ellinggård (d 16.1.1573) 1.g g m Clara Andersdatter Bille, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Birkisager Sjælland el Møen ? hører til Lund stift ; Björkesåkra Börringe s, Vemmenhögs h ; Brodda her ? "Brödegård", hertil brugt "Birkisager" med urette, Skurups el Slimminge s, Vemmenhögs h, Skåne

1533-194 ; Due Anders Olufsen Glob, mester, provst i Odense, rentemester, lensmand Hvidøre (d 21.2.1546) ; Jep Knægt (Knecht) bd i Bastrup ; Mads Fynbo bd i Voldby el evt *Valby ; Mette Fynbo bd i Valby el Voldby ; Urne Jørgen Johansen, til Engestofte, lensmd Nykøbing (1558 før 30.8.) g m Anne Albretsdatter Glob (Due), havde Asmild og Sebber kloster len ; Bastrup her ? "Hasstrope", vel fejl for Bastrup, Skamby s, Skam h ; Odense kbst Odense domkapitel se også Odense domkirke og Odense stift ; *Valby Brenderup s, Vends h, her ? eller iflg anden afskrift Voldby, Kavslunde s, Vends h

1533-196 ; Christen Pedersen bd i Ravning ; Jens (Jes) Sørensen bd i Ravning ; Tørrild herredsting 1515: u 10; 1517: (1.10.1485) 19 c 133; ; Øster Krog eng i Ravning, Bredsten s, Tørrild h

1533-197 ; Oluf Nielsen mester, sognepræst i Vejle, g m Anne Pedersis og bror til borgmester i Varde Mads Nielsen og Karine Suders ; Simon Jensen hr, vikar til Vejle Sankt Anne alter ; Vejle kbst *Tvisbro ; Vejle kbst Vejle kirke, Sankt Anne alter

1533-198 ; Jens Eysen bd i Stensgård, nu Stensgårde ; Bredsten kirke Bredsten s, Tørrild h ; Stensgårde Bredsten s, Tørrild h

1533-199 ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Lykke (Munk)(ældre linje) Niels Jacobsen el Joachimsen, hr, norsk rigsråd til Giskegård, forstander for Gavnø kloster (d 24.12.1535) g m Elline Nielsdatter Gyldenløve ; Rosenkrantz Otte Holgersen, hr, til Boller, Næsbyholm og store godser i Norge (d 6.10.1525) g m Margrethe Jespersdatter Ganz von Pulitz ; Rømer (II) Inger Ottesdatter til Østråt (d 1555) g m hr Niels Henriksen Gyldenløve (af Norge) ; Hønning Arrild s, Hviding h ; Norge stat

1533-201 ; Juel (stjerne-Juel) Niels Kjeldsen til Astrup, Bøvling len og Vilstedgård len (d 22.3.1573, iflg stenen 1575) g m Margrethe Christensdatter Sandberg ; Astrup hgd Grinderslev s, Nørre h 1548; u 64; ; Mogenstrup Grinderslev s, Nørre h ; Nørre herredsting (Salling) 1515: u 42; 1522: 148; 1523: u 153; 1530: 454 455;

1533-202 ; *Overlund Kattrup s, Voer h ; Ringkloster tidl en hgd, Hylke s, Voer h

1533-203 ; Niels Hansen bd i Sønder Vollum ; Sønder Vollum Brede s, Tønder, Højer og Lø h

1533-204 ; Akeleye Mikkel Pedersen, borgmester i Odense (d 10.8.1539) g m Magdalene Knudsdatter Drage ; Hans Pedersen bd i Tevringe ; Huitfeldt Maren Steensdatter til Kilegård (lever 1539 ?) g m Jørgen Gregersen ? Juel (af Langeland) til Tevring ; Juel (af Langeland) Jørgen (Gregersen ?) til Tevring g m Maren Steensdatter Huitfeldt til Kile ; Odense kbst 1513: u 110 214; ; Tevringe Veflinge s, Skovby h

1533-205 ; Jens Assersen bd ? i Herning ; Søren Andersen bd i Herning, nu kbst ; Herning nu kbst, Herning kirkeenge


Næste side