Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1532-483 - 1532-509


1532-483 ; Baden (II) Hans Villumsen til Lille Næstved, hr. Mogens Gøyes fuldmægtig (d 1548 el 49) ; Beck Joachim Lassen til Førslevgård, rentemester, landsdommer Sjælland (d 25.1.1572) g m Anne Jacobsdatter Ravensberg ; Bille Hans Bentsen, hr (Egede-Søholm linjen) til Egede og Søholm (d 31.10.1542) 1.g g m Anne Lauridsdatter Thott til Næsbyholm, 2.g g m Inger Corfitzdatter Rønnow ; Daa Erik Sørensen (yngre sjællandske linje) til Snedinge (lever 2.12.1538 er d 25.6.1539) g m Inger Torbernsdatter Present ; Emmiksen Emmike Ottesen til Revsø, forstander til Slagelse Sankt Jørgens hospital (lever 1544 er vist d 1546) 1.g g m Elline Eriksdatter Ravensberg, 2.g g m Margrethe Basse (nye Basser) ; Rønnow Eiler Markvardsen til Hvidkilde og Fårevejle, lensmand Næsbyhoved (d 28.4.1565) g m Anne Tygesdatter Krabbe (af Østergård) ; Skiernov (II) Niels Markvardsen til Mejlgård, og Bråde len, nu Holsteinborg (d 29.3.1556) 1.g g m Anne Clausdatter Neb, 2.g g m Dorthe Nielsdatter Tornekrans ; Urne Johan Jørgensen, hr til Rygård (Gudme h) og Engestofte, lensmd København (er d 25.4.1537) 1.g g m Mette Johansdatter Oxe, 2.g g m Anna Markvardsdatter Rønnow ; Tåstrup Hellested s, Stevns h ; Tåstrup Keldby s, Mønbo h

1532-484 ; Rønnow Anna Markvardsdatter til Løgismose og Rugård len (lever 1563 er d 1572) g m hr Johan Jørgensen Urne til Engestofte og Rugård len ; Søren bd i Viberup, vel ikke ? = Søren Pedersen ibid 1529, der da fik livsbrev på gården ; Urne Johan Jørgensen, hr til Rygård (Gudme h) og Engestofte, lensmd København (er d 25.4.1537) 1.g g m Mette Johansdatter Oxe, 2.g g m Anna Markvardsdatter Rønnow ; København kbst (*?)Københavns slot og len ; Viberup Tårnby kommune, Sokkelund h

1532-485 ; Bild Niels Evertsen til Ravnholt (d 1.6.1540) g m Berte Eggertsdatter Ulfeldt ; Huitfeldt Christoffer Ottesen til Berritsgård (d 7.-8.11.1559) g m Øllegård Jacobsdatter Trolle ; Oluf Knudsen (kaldes 1532 Olsen) bd i Krumstrup hgd, får i stedet Strarup ; Urne Knud Jørgensen til Søby Søgård og Årsmarke (d 14.2.1543) g m Inger Axelsdatter Walkendorff ; Walkendorff Henning Axelsen til Glorup og Ovenskov (d 28.9.1535) 1.g g m Anne Johansdatter Oxe, 2.g g m Sidsel Jørgensdatter Friis (af Østrup)(Hesselager) ; Krumstrup nu en hgd, Ryslinge s, Gudme h

1532-486 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Juel (stjerne-Juel) Iver Thomesen til Palsgård (d 15.10.1534) ; Niels (Nis) Hollensen borger i Horsens ? ; Gamle Niels (Nis) Hollensen d ?, borger i Horsens ? gav gd til Horsens Sankt Jeps kirke ; Rosenkrantz Oluf Nielsen, hr, hofmester, til Vallø og Totterupholm (nu Rosendal) lensmand Abrahamstrup (d 8.11.1545) g m Ide Mogens- datter Munk (Lange) til Totterupholm (kaldes 1559 Nygård) 1528; mdm u 27 c, 30, 38 g, 38 i, u 54, 91, 108, mb 125, 126; ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Ulfstand Arvid Jensen til Bønnet og Ljungby, lensmand Vordingborg (d 1539 efter 14.6.) ugift ; Horsens kbst Sankt Jeps kirke

1532-487 ; Banner Søren Thomesen Høeg til Skarregård (lever 1536, er d 1542) g m Anne til Færgegård ; Brun Jensen borger og borgmester i Nykøbing Mors ; Christen Pedersen borger og borgmester i Nykøbing Mors ; Griis (af Slette) Bagge Pallesen i Hjermeslevgård, lensmand Klarupgård (d 1534) g m Mette Mortensdatter Vognsen til Hjermeslevgård 1537; 296; ; Griis (af Slette) Niels Pallesen til Slettegård (lever 1546 d før 1556) g m Bodil Svendsdatter Orning ; Hvas (af Ormstrup) Jens Christensen til Kås og Sostrup, landsdommer i Nørrejylland (d 9.9.1536) g m Gertrud Andersdatter Munk til Sostrup og Palsgård ; Jacob Jensen mester, prior i Dueholm kloster ; Krumpen Stygge Jørgensen, hr, mester, biskop i Børglum, senere lensmand Asmild kloster (d 21.1.1551) ; Niels (Nis) Bonde bd i Solbjerg ; Peder Svendsen bd i Hesselbjerg ; Poul Karlebo bd i (Øster) Jølby ; Skeel Laurids (også Las, Lars) Albretsen til Jungetgård, Nørlyng h, forstander Ålborg Vor Frue Kloster (er d 1538) ; Svend Andersen bd i Solbjerg ; Vognsen (af Hørbylund) Jesper Tordsen til Hørbylund (lever 16.6.1538) 1.g g m enten Else (Henriksdatter ?) Friis (festskrift til Troels Dahlerup) el N N Nielsdatter Vognsen (af Stenshede), 2.g.g m Mette Madsdatter Viffert ; Galtrup Galtrup s, Morsø Nørre h ; Hesselbjerg Sejerslev s, Morsø Nørre h ; Morsø Nørre h ; Nykøbing kbst Mors 1513: 214; 1514: 127; 1515: 67; 1527: 275; 1528: 1 216, 219; ; Nykøbing kbst Mors Dueholm kloster ; Solbjerg Solbjerg s, Morsø Nørre h ; Øster Jølby Øster Jølby s, en del i Erslev og Galtrup sogne, Morsø Nørre h

1532-488 ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Ove Vincentsen Lunge, hr, til Tirsbæk og Kragerup, lensmand på Vrejlevkloster (d 22.2.1540) 1.g g m Karen Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden og Stolliggård ; Juel (stjerne-Juel) Iver Kjeldsen til Astrup og Stubbergård, mester, domprovst i Ribe (d 24.8.1556) g m Mette Hansdatter Munk til Holmgård ; Juel (stjerne-Juel) Jens Nielsen til Hesselmed (d før 16.1.1553) g m Vibeke Ovesdatter Lunge Dyre til Hesselmed og Assersbøl ; Juel (stjerne-Juel) Peder Pallesen til Søbygård, Brandbjerg, Tørrild h og Låge (lever 1548 er d 1594) g m Ide Nielsdatter Kaas (Sparre Kaas) til Brandbjerg og Tårupgård ; Munk (Lange) Hans Pedersen til Krogsgård (d 1535) g m Maren Christensdatter Spend ; Stampe (af Klarupgård) Henrik Ottesen ? til Visselbjerg og Oksvang, Skast h (d ca 1539) g m Karen Olufsdatter Munk (Lange) ; Asserbøl tidl en hgd, Lindknud s, Malt h ; Gerndrup Brørup s, Malt h ; Surhave Brørup s, Malt h

1532-489 ; Bille Mogens Pedersen, hr (Svanholm linjen) til Svanholm (d 4.5.1538) g m Sophie Mogensdatter Gøye ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Ove Vincentsen Lunge, hr, til Tirsbæk og Kragerup, lensmand på Vrejlevkloster (d 22.2.1540) 1.g g m Karen Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden og Stolliggård ; Juel (stjerne-Juel) Peder Pallesen til Søbygård, Brandbjerg, Tørrild h og Låge (lever 1548 er d 1594) g m Ide Nielsdatter Kaas (Sparre Kaas) til Brandbjerg og Tårupgård ; Laurids (Las) Eysen bd ? i Hornstrup, hr Mogens Gøyes foged, tingholder på Tørrild herredsting ; Skovgaard Jørgen Jepsen til Skovgård (d 1557) 1.g g m Anne Hermansdatter Flemming (d y) til Knutstorp, 2.g g m Anne Johansdatter Urne til Engestofte ; Vind Henrik til Rønshave og Vellinggård (lever 1550 er d 11.12.1554) 1.g g m Anne Pedersdatter Skeel Dyre til Starupgård, 2.g g m Barbara Pedersdatter Raale til Vellinggård, 3.g g m Birgitte Olufsdatter Gyrstinge, 4.g g m ? Marina, Henrik Vinds efterleverske i Velling lever 11.12.1554 ; Fredsted Øster Starup s, Brusk h ; Ribe stift ; Øster Starup Øster Starup s, Brusk h

1532-490 ; Giensti Jens, adelig, mon Glambek I ? på Ringkloster, ang Serridslevgård ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Ringkloster tidl en hgd, Hylke s, Voer h

1532-491 ; Anders Enevoldsen mon adelig ? mdm i sag ang Fyn, ved Assens ; Bryske ? Niels Jepsen, lensmand på Hammershus og senere Næsbyhoved (lever 1534), søn af Jep Nielsen, Favrholm ; Else Bangs borgerske i Assens, Jens Bangs enke ; Hans Lang borger og rådmand i Assens ; Quitzow Jørgen Henningsen til Sandager, Rørbæk og Jerstrup (d 4.7.1544), rigens kansler, g m Ellen Andersdatter Gøye til Kile ; Assens kbst *Nagstrup

1532-492 ; Jens Nielsen hr, prior i Randers Helligåndskloster ; Horsens kbst Sankt Hans Kloster ; Randers kbst *Helligåndskloster og Helligåndshus hospital

1532-493 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Friis (af Haraldskær) Jep Pedersen til Lynderup, Lyngholm og Grinderslevkloster (d 1547) g m Helvig Nielsdatter Høeg Banner til Lyngholm og Eskær ; Friis (af Haraldskær) Jørgen Andersen, hr, til Krastrup, biskop i Viborg, (d 1547 før 26.5.) ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Harbou Christen Jensen el Nielsen til Restrup og Holris (d 1556) g m Kirsten Nielsdatter Clementsen, Niels Clementsens datter ; Hvas (af Ormstrup) Jens Christensen til Kås og Sostrup, landsdommer i Nørrejylland (d 9.9.1536) g m Gertrud Andersdatter Munk til Sostrup og Palsgård ; Lunov Johan Bagge til Viskum (lever 13.9.1543 er d 25.7.1546) g m Johanne Hartvigsdatter Limbek ; Podebusk Predbjørn Clausen, hr til Vosborg, Kørup og Bistrup, lensmd Riberhus (d 11.12.1541) 1.g g m Vibeke Eriksdatter Rosen- krantz til Bistrup, 2.g g m Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Bregentved og Ågård ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Hvam Hvam s, Rinds h ; Viborg stift 1513: (94) u 110, 122, 125, eller Århus (140), (166 a);

1532-494 ; Ingelstads h Skåne 1514; 48, 52;

(1532-495); Tågalycke Väsby s Luggude h (på Kullen) Skåne

1532-495 ; Anne Carlsdatter adelig, hr Erik Eriksen Gyldenstiernes enke til Vinstorp ; Giedde Knud Lauridsen til Rögle (er d 18.10.1538) g m Sidsel Tetzdatter Brostrup ; Gyldenstierne Carl Eriksen (Gyllenstierna) til Vinstorp i Sverige (d 1541) ; Gyldenstierne Erik Eriksen, hr (Gyllenstierna), svensk rigsråd (d 1502), bror til Abraham Eriksen Gyldenstierne ; Gunnestorp Lindbergs s, Himle h, Halland ; Väsby s på Kullen, Luggude h, Skåne

1532-496 ; Friis (af Haraldskær) Jep Pedersen til Lynderup, Lyngholm og Grinderslevkloster (d 1547) g m Helvig Nielsdatter Høeg Banner til Lyngholm og Eskær ; Hvas (af Ormstrup) Jens Christensen til Kås og Sostrup, landsdommer i Nørrejylland (d 9.9.1536) g m Gertrud Andersdatter Munk til Sostrup og Palsgård ; Jens Stinger borgmester i Viborg, mon = efterfølgende ? ; Løvenbalk Mogens Lauridsen, hr til Tjele (d ca 1536) g m Genete Jacobsdatter Craigengelt ; Peder Trane borgmester i Viborg ; Podebusk Predbjørn Clausen, hr til Vosborg, Kørup og Bistrup, lensmd Riberhus (d 11.12.1541) 1.g g m Vibeke Eriksdatter Rosen- krantz til Bistrup, 2.g g m Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Bregentved og Ågård ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Sehested Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård i Skodborg h, Vellingshøj, Højris og Surkær, lensmand Gudumkloster, landsdommer i Nørrejylland (d 15.11.1555) g m Anne Maltesdatter Juel til Holmgård ; Stygge (I) Christen Christensen til Randrup og Frøstrup (lever 1556) 1.g g m Ellen Eriksdatter Rotfeld, 2.g g m Maren Bertelsdatter Kaas (sparre Kaas) ; Fjends h 1514: u 179; 1516: u 19 75; ; Krogsgårde tidl Krogsgård, Mønsted s, Fjends h ; Viborg kbst

1532-497 ; Børialsen Anders Poulsen i Lund (Roum s) (lever 1573) g m N N ; Børialsen Poul Børialsen i Lund, Roum s, (lever 19.4.1532 er d 1532) 1.g g m Inger Mortensdatter i Lund, 2.g g m Marine Andersdatter ; Christen Jensen bd i Fjelsø g m N N Poulsdatter Børialsen ; Christen Jensen bd i Ålestrup ; Erik Lauridsen (Lassen) bd i Bjerring, senere i Kvorning ? herredsfoged i Middelsom h (d 1541 ?, er d 1540) ; Friis (af Haraldskær) Jep Pedersen til Lynderup, Lyngholm og Grinderslevkloster (d 1547) g m Helvig Nielsdatter Høeg Banner til Lyngholm og Eskær ; Hvas (af Ormstrup) Jens Christensen til Kås og Sostrup, landsdommer i Nørrejylland (d 9.9.1536) g m Gertrud Andersdatter Munk til Sostrup og Palsgård ; Inger (Inggerd) Pouls bd i Lund, Roum s (er d 1504), g m Poul Børialsen, adelig (d 1532) ; Jens Christensen bd i Vesterris (er d 1539), kaldes 1539 bromand, mon = J C, der 1532 fik brev på Gredstedbro og Bonderup bro ? ; Laurids (Las, Lars) Skønning bd i Hvidding, foged til Sønderlyng herredsting g m N N Poulsdatter Børialsen ; Løvenbalk Mogens Lauridsen, hr til Tjele (d ca 1536) g m Genete Jacobsdatter Craigengelt ; Maren Andersdatter adelig ? i Hejring (er d 25.7.1541 ?) g m Poul Børialsen (Børialsen) i Lund, Roum s ; Niels Andersen bd i Torup, smd i Hellum h ; Niels (Nis) Jensen bd i Mollerup, g m N N Poulsdatter Børialsen ; Peder Bygum bd i Ålestrup ; Podebusk Predbjørn Clausen, hr til Vosborg, Kørup og Bistrup, lensmd Riberhus (d 11.12.1541) 1.g g m Vibeke Eriksdatter Rosen- krantz til Bistrup, 2.g g m Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Bregentved og Ågård ; Rosenkrantz Christoffer Nielsen til Bjørnholm og Skjerngård, Middelsom h (d 21.11.1561) ugift ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Bjerring Bjerring s, Middelsom h ; Fjelsø Fjelsø s, Rinds h ; Hejring Klejtrup s, Rinds h ; Lund Roum s, Rinds h ; Mollerup Ørum s, Sønderlyng h ; Torup Torup s, Middelsom h ; Vesterris tidl en hgd, Testrup s, Rinds h ; Ålestrup Øster Bølle s, Rinds h

1532-498 ; Janum Øster Svenstrup s, Øster Han h ; Ribe stift

1532-499 ; Friis (af Haraldskær) Jep Pedersen til Lynderup, Lyngholm og Grinderslevkloster (d 1547) g m Helvig Nielsdatter Høeg Banner til Lyngholm og Eskær ; Griis (af Slette) Palle Andersen i Slette (lever 1532) nævnes senere blandt bønderne, vist g m en søster til Mads Bagge på Abildgård ; Krumpen Stygge Jørgensen, hr, mester, biskop i Børglum, senere lensmand Asmild kloster (d 21.1.1551) ; Podebusk Predbjørn Clausen, hr til Vosborg, Kørup og Bistrup, lensmd Riberhus (d 11.12.1541) 1.g g m Vibeke Eriksdatter Rosen- krantz til Bistrup, 2.g g m Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Bregentved og Ågård ; Rotfeld Niels Jensen til Bratskov og Linderumgård, havde Skarpenbergs gods (lever 1551) g m Anne Nielsdatter Høeg Banner til Eskær ; Stygge (I) Enevold Christensen til Todbøl len, Hundborg h (lever 3.8.1541 er d 1542) g m Berete Iversdatter Dyre til Todbøl len ; Gammelå vel Hjortdal s, Vester Han h ; Hjortdal Hjortdal s, Vester Han h ; Nyå Hjortdal s, Vester Han h ; Nørtorup Hjortdal s, Vester Han h ; Skærpinggård Kettrup s, Vester Han h ; Slettegård tidl Slette, Hjortdal s, Vester Han h ; Todbøl tidl en hgd, Kallerup s, Hundborg h ; Ålegård tidl en hgd, Skræm s, Øster Han h

1532-501 ; Hans Lunde borger i Assens ; Niels Hordt hr, præst i Barløse ; Barløse Barløse s, Båg h

1532-502 ; Bryske ? Niels Jepsen, lensmand på Hammershus og senere Næsbyhoved (lever 1534), søn af Jep Nielsen, Favrholm ; Bogense kbst Store og Lille Stegø

1532-503 ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Falk Jep (søblade-Falk) til Gyllarp og official på Lundagård (lever 1546) g m Ingeborg Jensdatter Rotfeld ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Gyldenstierne Mogens Henriksen, hr, til Iversnæs, nu Wedellsborg og Tommarp (d 8.10.1569) g m Anne Mouridsdatter Sparre (i Skåne) til Svaneholm ; Krognos Mourids Olsen, hr, til Krapperup, Bollerup, Bregentved, Ågård og Markie (d 24.11.1550) g m Elline Mogensdatter Gøye til Clausholm ; Rasmus bd, herredsfoged i Ingelstads h ; Ulfstand Børge Jensen til Glimminge og Örup, lensmand Tommarp Kloster (d 1558 før 11.12.) g m Magdalene Tygesdatter Krabbe (af Østergård) ; Ulfstand Holger Gregersen, hr til Torup (Bara h) og Skabersjö, lensmand Laholm, landsdommer i Skåne (d 16.12.1542) 1.g g m Anne Predbjørnsdatter Podebusk, 2.g g m Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga ; Hammenhög kirke Hammenhögs s, Ingelstads h, Skåne ; Ingelstads h Skåne 1514; 48, 52; ; Östra Ingelstad Östra Ingelstads s, Ingelstads h, Skåne

1532-504 ; Gertrud Madsdatter bd, g m Poul Thomsen, bd i Nellerud ; Poul Thomesen bd i Nellerud g m Gertrud Madsdatter, datterbarn af Thomas Hansen ibid ; Thomas Hansen bd i Nellerud, nu Store og Lille, morfar til Gertrud Madsdatter, g m Poul Thomsen ibid ; Lille og Store Nellerud tidl Nellerud, Hårslev s, tidl Vigerslev s, Skovby h ; Store og Lille Nellerud Hårslev s, Skovby h ; "Thymos" ikke noget stednavn

1532-506 ; Christen Hvid (Hvidt) mester, kannik i Lund, degn i København, rentemester (d 1536) ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Hvas (af Ormstrup) Jens Christensen til Kås og Sostrup, landsdommer i Nørrejylland (d 9.9.1536) g m Gertrud Andersdatter Munk til Sostrup og Palsgård ; Jep Thomesen borger i Holstebro ; Stubbergård hgd tidl Stubber kloster, Sevel s, Ginding h

1532-507 ; Brockenhuus Mikkel Pedersen til Bramstrup (d 1555 før 25.10) g m Karen Hansdatter Lykke ; Bølle Eiler Eriksen, også kaldet Madsen, til Nakkebølle (d 1.1.1535) g m Anne Bildsdatter Bild til Hellerup i Vindinge h ; Mehlen Hans Hansen van (d æ) til Lundsgård i Bjerge h (d tidligst 1539) g m Ellen Pallesdatter Ulfeldt til Lundsgård ; Norby (af Uggerslev) Jacob Andersen til Uggerslev (lever måske 1549 er død 1550), landsdommer Fyn, g m Anne Bentsdatter Bille til Uggerslevgård ; Quitzow Jørgen Henningsen til Sandager, Rørbæk og Jerstrup (d 4.7.1544), rigens kansler, g m Ellen Andersdatter Gøye til Kile ; Ulfeldt Hans Jensen kaldet Stigsen til Vejrup og Østrup (d 16.5.1543) 1.g g m Anne Jørgensdatter Friis (af Østrup) til Østrup, 2.g g m Sophie Jørgensdatter Daa til Enggård 1538; mdm 137, 138; ; Urne Just Christensen (yngre linje) til Harritslevgård len (Skovby h) (lever 1543 er d 4.5.1546) g m Margrethe Andersdatter Tidemand ; Urne Knud Jørgensen til Søby Søgård og Årsmarke (d 14.2.1543) g m Inger Axelsdatter Walkendorff ; Walkendorff Henning Axelsen til Glorup og Ovenskov (d 28.9.1535) 1.g g m Anne Johansdatter Oxe, 2.g g m Sidsel Jørgensdatter Friis (af Østrup)(Hesselager) ; *Antvorskov kloster hgd Sankt Peders landsogn, Slagelse h ; Jersore Klinte s, Skam h ; Vester Egense Grindløse s, Skam h

1532-508 ; Banner Erik Eriksen, rigsmarsk, til Asdal, Kokkedal, Højris, Gjessingholm og Skovshoved (Krabbesholm), lensmand på Kalø (d 28.3.1554) 1.g g m Mette Nielsdatter Rosenkrantz til Ryegård, 2.g g m Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne ; Bjørn Anders Bjørnsen til Stenalt i Rougsø h (er d 17.8.1536) g m Anne Gjordsdatter Drefeld ; Brok (af Estrup) Niels Lauesen til Estrup, Vemmetofte og Barsebäck (d 16.10.1534) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk ; Emmiksen Hans Ottesen til Revsø (d o 1536) ; Ferke Markvard Lauesen (af Stangerum) af Sørup (lever endnu 1545) ; Galt Peder Ebbesen til Birkelse, Tyrrestrup, Palsgård og Skumstrup, lensmand Lundenæs (d ml 3.-10.4.1548) g m Ingeborg Gjordsdatter Drefeld ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Hvas (af Ormstrup) Jens Christensen til Kås og Sostrup, landsdommer i Nørrejylland (d 9.9.1536) g m Gertrud Andersdatter Munk til Sostrup og Palsgård ; Knud Jensen bd i "Biergraw" i Bjerre h, vel Sønderlyng el Støvring h, el Rinds h ? ; Svend Mogensen hr, (d 1547) slotsskriver på Skanderborg, provst i Vestervig kloster 1530, forstander til Århus Sankt Karens gård, forstander i Ørslev kloster ; Biergraw uvist hvor, i "Bjerre h" !, vel Vester el Øster Bjerregrav, Rinds el Sønderlyng h ; *Vestervig kloster Vestervig s, Refs h ; Viborg stift 1513: (94) u 110, 122, 125, eller Århus (140), (166 a);

1532-509 ; Krumpen Stygge Jørgensen, hr, mester, biskop i Børglum, senere lensmand Asmild kloster (d 21.1.1551) ; Skovgaard Mogens Justesen til Egebjerg og Lundegård, Tamdrup s (lever 1572) g m Anne Thomesdatter Juel ; Kirketoft hører til Ugilt præstegård, Ugilt s, Vennebjerg h ; Ugilt kirke Ugilt s, Vennebjerg h ; Ugilt præstegård Ugilt s, Vennebjerg h


Næste side