Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1528-116 - 1528-138


1528-116 ; Daa (yngre sjællandske linje) Claus Olufsen til Ravnstrup (d o 1574-75) 1.g g m Anne Pedersdatter Lykke, 2.g g m Hilleborg Lauridsdatter Skinkel Tinhuus ; Gyrstinge heri tidl en hgd, Gyrstinge s, Alsted h

1528-116a ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nyere Dyrer) Claus Iversen til Boller og Sø (d 1.10.1547) g m Johanne Mogensdatter Viffert ; Skram Johanne Christensdatter til Ålegård (lever 1528) g m Iver Clausen Dyre til Sø

1528-117 ; Anne Peders borgerske i Middelfart, søster til Peder Smidt, d, i Kolding ; Peder Smed borger, d, i Kolding ; Kolding kbst 1513: 214; 1517: 34; 1522: 82 a 88; ; Kolding kbst Kolding Sund ; Middelfart kbst 1521: u 8 u 75, 89;

1528-118 ; Brahe Niels Nielsen til Vanås og Vittskövle (d 10.6.1529) g m Anne Pedersdatter Lang Vollsjö, Maglegård (Bornholm), Kæregård (Bornholm) og Knarregård (Bornholm) ; Krabbe (af Østergård) Tyge Mogensen, hr, rigsmarsk, til Bustrup, Rødding h og Vegholm, lensmand Helsingborg (d 23.6.1541) g m Anne Nielsdatter Rosenkrantz ; Lang Anna Pedersdatter til Vollsjögård, Färs h (d 25.10.1551) g m Niels Nielsen Brahe til Vanås

1528-119 ; Bryske Eiler Ivensen til Dallund, Langesø, Margård og Slumstrup (d 5.2.1529) g m Karen Pedersdatter Gyldenstierne ; Christen Hvid (Hvidt) mester, kannik i Lund, degn i København, rentemester (d 1536) ; Hvas (af Ormstrup) Jens Christensen til Kås og Sostrup, landsdommer i Nørrejylland (d 9.9.1536) g m Gertrud Andersdatter Munk til Sostrup og Palsgård ; Hagebro mellem Haderup s, Ginding h og Vridsted s, Fjends h ; Skjern nu kbst, *Lundenæs slot og len, nu Lundenæs ; Vandfuld h 1514: 35; 1518: 23; 1523: 40 a 159;

1528-120 ; Bonde Pedersen bd, d, i Sønder Bork ; Hvas (af Ormstrup) Jens Christensen til Kås og Sostrup, landsdommer i Nørrejylland (d 9.9.1536) g m Gertrud Andersdatter Munk til Sostrup og Palsgård ; Laurids (Las) Mikkelsen bd i Sønder Bork, tidl i Obling, herredsfoged i Nørre Horne h ; Peder Poulsen bd i *Slot i Sønder Bork ; Obling Sønder Bork s, Nørre Horne h ; *Slot Sønder Bork s, Nørre Horne h

1528-121 ; Hvas (af Ormstrup) Jens Christensen til Kås og Sostrup, landsdommer i Nørrejylland (d 9.9.1536) g m Gertrud Andersdatter Munk til Sostrup og Palsgård ; Jens Steffensen bd i Lille Anst ; Jep Iversen bd i Gamst ; Gamst Anst s, Anst h ; Lille Anst Lille Anst s, Anst h

1528-122 ; Galt Mogens Ebbesen, hr, til Tyrrestrup og Rubjerggård (d 1481) ; Niels Vidisen bd i Refsgård(e), Vidi Vintersens arving ; Oustrup Egtved s, Jerlev h ; Refsgårde tidl Revsgård, Egtved s, Jerlev h

1528-123 ; Gjordsen Mads Eggertsen til Solvig (lever 1561) g m Anne Kjeldsdatter Juel ; Hostrup Hostrup s, Slogs h ; Jejsing Hostrup s, Slogs h ; Rørkær Hostrup s, Slogs h ; Slogs herredsting 1514: 88; 1516: u 37 u 58;

1528-124 ; Binderup Vokslev s, Hornum h ; Gelstrup Vokslev s, Hornum h

1528-125 ; Bølle Mads Eriksen, hr, til Tersløse, Orebygård og Fuglsang, lensmand på Tureby (d 1539 før 14.11.) g m Birgitte Nielsdatter Skave ; Daa (yngre sjællandske linje) Claus Olufsen til Ravnstrup (d o 1574-75) 1.g g m Anne Pedersdatter Lykke, 2.g g m Hilleborg Lauridsdatter Skinkel Tinhuus ; Daa Oluf Clausen (sjællandske linje) til Ravnstrup (d 1532) g m Gundel Joachimsdatter Griis (af Nordrup) til Holmegård ; Herman Jepsen bd i Gevnø ; Marsvin Anne Jørgensdatter til Fuglebjerggård (er vist d 3.7.1567) ugift ; Marsvin Jørgen Pedersen til Lindved og Hollufgård, rigens kansler (d 1524) g m Anne Andersdatter Passow ; Meinstorf Anne Henriksdatter til Højstrup len (d 20.1.1535) 1.g g m Holger Eriksen Rosenkrantz til Boller, 2.g g m Jørgen von Ahlefeldt til Søgård ; Meinstorf Henrik Ottesen, hr, landsdommer i Sjælland (d 24.4.1497) 1.g g m Berete Pedersdatter Thott, 2.g g m Margrethe Christensdatter Daa ; Passow Anne Andersdatter til Glorup og Lindved (d 1530) 1.g g m Axel Henningsen Walkendorff til Glorup, 2.g g m Jørgen Pedersen Marsvin til Lindved ; Rasmus .....ssen bd i Gevnø ; Rosenkrantz Holger Eriksen, (hr ?), til Boller (d 1496) 1.g g m Margrethe Bosdatter Flemming, 2.g g m Anne Henriksdatter Meinstorf, havde Højstrup len ; Gevnø Lyderslev s, Stevns h ; Lindved hgd Stenløse s, Odense h ; Ravnstrup hgd Herlufmagle s, Tybjerg h ; Sjælland 1513: 125; 1514: 76; 1515: 84; 1517: u 54 175, 225, 280; ; Turebyholm hgd tidl Tureby og Turebygård, Tureby s, Fakse h ; Vallø hgd Valløby s, Bjæverskov h

1528-125? ; Passow Anne Andersdatter til Glorup og Lindved (d 1530) 1.g g m Axel Henningsen Walkendorff til Glorup, 2.g g m Jørgen Pedersen Marsvin til Lindved

1528-126 ; Bølle Mads Eriksen, hr, til Tersløse, Orebygård og Fuglsang, lensmand på Tureby (d 1539 før 14.11.) g m Birgitte Nielsdatter Skave ; Daa (yngre sjællandske linje) Claus Olufsen til Ravnstrup (d o 1574-75) 1.g g m Anne Pedersdatter Lykke, 2.g g m Hilleborg Lauridsdatter Skinkel Tinhuus ; Daa Oluf Clausen (sjællandske linje) til Ravnstrup (d 1532) g m Gundel Joachimsdatter Griis (af Nordrup) til Holmegård ; Marsvin Jørgen Pedersen til Lindved og Hollufgård, rigens kansler (d 1524) g m Anne Andersdatter Passow ; Meinstorf Anne Henriksdatter til Højstrup len (d 20.1.1535) 1.g g m Holger Eriksen Rosenkrantz til Boller, 2.g g m Jørgen von Ahlefeldt til Søgård ; Passow Anne Andersdatter til Glorup og Lindved (d 1530) 1.g g m Axel Henningsen Walkendorff til Glorup, 2.g g m Jørgen Pedersen Marsvin til Lindved ; Rosenkrantz Holger Eriksen, (hr ?), til Boller (d 1496) 1.g g m Margrethe Bosdatter Flemming, 2.g g m Anne Henriksdatter Meinstorf, havde Højstrup len ; Gevnø Lyderslev s, Stevns h

1528-127e ; Christen Jensen bd i Vester Ulsted ; Jens Jensen bd i *Aggergård ; Jesper Madsen bd på Vestervig birketing ; Josef Pedersen bd i Thyør ; Laurids (Lars) Sale (Sael, Sal) bd i Vejlegård, senere i Skårup, begge i Vestervig s, Refs h, foged til Vestervig birketing ; Mikkel Nielsen bd i Snedsted ; Niels Nielsen bd i Toppenbjerg ; Poul Olsen hr, provst i Vestervig ; Simon Jensen bd i *Ålum, enten Nørre, Sønder el Ålumgård ; *Agergård Agger s, Refs h ; Harboør Harboør s, Vandfuld h ; Hardsyssel ; Hassing h ; Hvidbjerg kirke Hvidbjerg s, Refs h ; Langer(huse) Harboør s, Vandfuld h ; Snedsted Snedsted s, Hassing h ; Thy landsdel, syssel, provsti ; Thyborøn Thyborøn s, tidl Agger s, Refs h, nu Vandfuld h ; Thyholm halvø, provsti, Refs h ; Thyør egentlig yderste del af Aggertange, Refs h, Harboør s, Vandfuld h ; Toppenbjerg Vestervig s, Refs h ; Vandfuld h 1514: 35; 1518: 23; 1523: 40 a 159; ; Vejlegård Vestervig s, Refs h ; Vester Ulsted Vestervig s, Refs h ; Vesternæs birk = Vestervig birk, Jylland ; Vesternæs birketing = Vestervig birketing, Jylland ; *Vestervig kloster Vestervig s, Refs h ; *Ålum Nørre eller Sønder eller Ålumgård, Agger s, Refs h

1528-128 ; Hids herredsting 1515: 166; 1518: 155; 1519: 146; 1520: 149; 1524: 6 22, 140, 141; ; Råmose (?) Balle s, Hids h ; Vester Kejlstrup Balle s, Hids h ; Øster Kejlstrup Gødvad s, Hids h

1528-128a ; Marsvin Jørgen Pedersen til Lindved og Hollufgård, rigens kansler (d 1524) g m Anne Andersdatter Passow

1528-129 ; Bryske Eiler Ivensen til Dallund, Langesø, Margård og Slumstrup (d 5.2.1529) g m Karen Pedersdatter Gyldenstierne ; Clementsen Rasmus Nielsen til Aunsbjerg (er d 10.2.1529), g m Margrethe Mogensdatter (Kaas ?) ; Bølling Bølling s, Bølling h ; Kallerup Hvidbjerg s, Refs h ; Slumstrup tidl en hgd, Sædding s, Bølling h

1528-130 ; Bryske Eiler Ivensen til Dallund, Langesø, Margård og Slumstrup (d 5.2.1529) g m Karen Pedersdatter Gyldenstierne ; Clementsen Rasmus Nielsen til Aunsbjerg (er d 10.2.1529), g m Margrethe Mogensdatter (Kaas ?)

1528-131 ; Hindsted herredsting 1513: u 97 (vist = nr 97) 105); ; Skelund Skelund s, Hindsted h ; *Østergård Skelund, Skelund s, Hindsted h

1528-132 ; Egeskov hgd Kværndrup s, Sunds h

1528-132a ; Egeskov hgd Kværndrup s, Sunds h

1528-135 ; Bielke (svenske Bielker) Ture Eriksen, hr, svensk ridder (d ca 1533) ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Danmark 1516: ((1516 f f) 207); 1519: u 229; 1520: 99; 1523: u 87; 1524: 69; 1525: u 94 149;

1528-136 ; Niels (Nis) Jensen (Jens) bd i Henne s, i Hennegård ? ; Henne kirke Henne s, Vester Horne h ; Hennegård tidl en hgd, Henne s, Vester Horne h ; Hennegårds eng siges at ligge i Sønder Bork s, Nørre Horne h ?

1528-137 ; Hans Overam foged på preussisk fed på Falsterbo ; Herman Goltberg fuldmægtig for preussiske stæder i forhandling om Falsterbo fed ; Jacob Furstenberger mester, fuldmægtig for preussiske stæder, er han en von Fürstenberg ? ; Thomas Ehrenberg borger ? foged på det preussiske fid Falsterbo ; Brunsberg kbst Preussen, Tyskland ; Danzig kbst Polen ; Elbing kbst Preussen ; Kulm kbst Preussen, Tyskland ; Königsberg kbst Preussen ; Skanör kbst heri Falsterbo fiskerleje, nu kbst ; Skanör kbst Falsterbo kbst, Preussiske Fed ; Thorn kbst Preussen

1528-138 ; Brahe Axel Axelsen, hr, til Krageholm (d 24.2.1551) 1.g g m Anne Lauesdatter Brok (af Estrup) 2.g g m Sophie Holgersdatter Rosenkrantz ; Brahe Tyge Axelsen, hr, til Tosterup og Vittskövle (d 5. el 7.9.1523) 1.g g m Magdalene Olufsdatter Krognos, 2.g g m Sophie Jørgensdatter Rud ; Rud Knud Jørgensen, hr, til Vedby og Møgelkær, lensmand Sæby (d 27.3.1554) g m Dorthe Madsdatter Bølle til Fuglsang ; Nørager nu en hgd, heri *Nørager, lb, Buerup s, Løve h


Næste side