Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1528-063 - 1528-088


1528-063 ; Ahlefeldt Godske Clausen von (VII), biskop i Schlesvig (d 25.1.1541) 1523. 6; ; Anders Nielsen (Andreas Nissen) bd, Schleswig stifts foged i Schwabstedt ; Claus Plog biskoppen af Schleswigs amtmand og foged i Rödemis ; Jesper Pose bd ? foged i Treia ; Lyder Knudsen hr, evig vikar i Husum ; Rumohr Henneke Schacksen (I, ældste linje) til Röst og Dyttebøl (d en påskedag 1569) g m Eibe Benedictsdatter Sehested ; Wohnsfleth Valdemar (Volmer) Carstensen til Eschelsmark, Kosel s (d 1.12.1556) g m Margrethe Hansdatter Rantzau ; Bremsburg skov ved Langesate ved Wester Ohrstedt, Schwesing og Treia sogne, Kreis Husum, Schleswig-Holstein ; Eschelsmark heri tidl en hgd, Kosel s, Kreis Eckernförde-Schwans, Schleswig-Holstein ; Goosholz Treia s, Kreis Schleswig, Schleswig-Holstein ; Husum kbst Schleswig-Holstein ; Husum kbst Rödemis, Schleswig-Holstein ; Langesate ved Wester Ohrstedt, Schwesing s, Kreis Husum, Schleswig- Holstein ; Oster-Ohrstedt Schwesing s, Kreis Husum, Schleswig-Holstein ; Roest hgd Kappeln landsogn, Kreis Flensburg Land, Schleswig- Holstein ; Schleswig stift 1513: 66 67 b, 78, (u) 89, u 91, u 107, 156; ; "Schorholmwisk" eng mellem Treia og Goosholz, Treia s, Kreis Schleswig, Schleswig-Holstein ; Schwabstedt Schwabstedt s, Kreis Husum, Schleswig-Holstein ; Schwienholt i Angeln, Kreis Schleswig, Schleswig-Holstein ; Schwienholthorn Treia s, Kreis Schleswig, Schleswig-Holstein ; Südergoesharde 1513: 66 67 b, 89; ; Treia Treia s, Kreis Schleswig, Schleswig-Holstein ; Wester Ohrstedt Schwesing s, Kreis Husum, Schleswig-Holstein

1528-063? ; Wester Ohrstedt Schwesing s, Kreis Husum, Schleswig-Holstein

1528-063a ; Wohnsfleth Valdemar (Volmer) Carstensen til Eschelsmark, Kosel s (d 1.12.1556) g m Margrethe Hansdatter Rantzau

1528-064 ; Hak Christoffer Eilersen til Egholm (d 23.2.1539) g m Dorthe Jacobsdatter Bjørn ; Jep Esbensen bd i Helsinge ; Krafse Hans Jespersen, hr, til Basnæs og Utterslev (d 16.6.1530) g m Lene Eilersdatter Hak til Egholm ; Mads Ingemarsen bd i Kirke Helsinge ; Oluf Esbensen bd i Kirke Helsinge ; Peder Beck bd i Høng ; Skiernov (II) Niels Markvardsen til Mejlgård, og Bråde len, nu Holsteinborg (d 29.3.1556) 1.g g m Anne Clausdatter Neb, 2.g g m Dorthe Nielsdatter Tornekrans ; Stampe (af Gjerdrup) Søren (Clausen ?) til Gjerdrup, Kelstrup og Fæbækgård, høvedsmand Tranekær (lever 1545 er d 24.11.1550) g m Mette Iversdatter (Kjeldstrup slægten) til Kelstrup, Gjerdrup, Fæbækgård, Boeslunde og Torpe ; Venstermand Jørgen Mortensen til Stadager og Egebjerg, lensmand Gedser (d 25.3.1551) 1.g g m Maren Hansdatter Griis, 2.g g m Alhed Knudsdatter Urne, havde Krønge len ; Basnæs hgd Tjæreby s, Vester Flakkebjerg h ; Egholm hgd Sæby s, Volborg h ; Gerdrup hgd Eggeslevmagle s, Vester Flakkebjerg h ; Holsteinborg hgd tidl Bråde, Holsteinborg s, Vester Flakkebjerg h ; Høng Finderup s, Løve h ; Kirke Helsinge Kirke Helsinge s, Løve h ; Sorø kbst Sorø kloster, nu Sorø Akademi ; Stadager hgd nu under Vennerslund hgd, Stadager s, Falsters Nørre h

1528-065 ; Anders Beri bd i Sallerup ; Anders Pedersen bd i Hammer ; Gøye Eskil Mogensen, hr, rigsmarsk, til Krenkerup, Gisselfeld og Tundbyholm (d 20.4.1506) 1.g g m Mette Eriksdatter Rosenkrantz, 2.g g m Sidsel Axelsdatter Brahe ; Gøye Henrik Eskilsen, hr, til Gisselfeld (d 3.5.1533) g m Elline Henningsdatter Godov til Skørringe og Svendstrup ; Hans Jensen bd i Sallerup ; Hans Pedersen bd i Sallerup ; Henning Jensen bd i Gammel Lundby ; Henning Smed bd i Snertinge ; Ingvor Fisker bd i Fårup ; Ingvor Mogensen bd i Torup, Hammer s ; Jens Ingvorsen bd i Sværdborg, herredsfoged i Hammer h ; Jens Lauridsen bd i Lundby, også kaldet Gammel Lundby, i fogeds sted på Hammer herredsting ; Jep Olsen bd i Gammel Lundby ; Laurids (Las) Carlsen (Karlsen) bd i Hammer ; Niels Svan bd, d ? tidl i Lundby ; Oluf Jensen bd i Risby ; Oluf Lauridsen bd i Torup ; Peder Markvardsen bd i Hunstrup ; Peder Mogensen bd i Brandelev ; Peder Nielsen bd, i Store Røttinge ? "v(?)etninge", evt Vindinge ; Svend Myre bd, d ? tidl i Ring ; Brandelev Næstelø s, Hammer h ; Fårup Hammer s, Hammer h ; Hammer Hammer s, Hammer h ; Hammer herredsting ; Hunstrup Hammer s, Hammer h ; Lundby tidl også Gammel Lundby, Lundby s, Hammer h ; Ring Hammer s, Hammer h ; Risby Bårse s, Bårse h ; Sallerup Køng s, Hammer h ; Snertinge Sværdborg s, Hammer h ; Store eller Lille Røttinge Snesere s, Bårse h ; Sværdborg Sværdborg s, Hammer h ; Torup Hammer s, Hammer h

1528-066 ; Anders Jensen Bang bd i Bangsgård i Vester Alling, Sønderhald h (d), far til Oluf og Søren Andersen (Bang) ; Anders Jensen bd i Lemmer, Sønderhald h ; Anne Jensdatter bd i Vester Alling (lever 1528 er d 1531), g m Jens Pedersen og mor til Christen Jensen ibid ; Christen Tuesen bd i Ring, Sønderhald h ; Jens Bang bd, d, i "Bangsgård" i Vester Alling, "oldefar" til Oluf og Søren Andersen ; Jens Madsen bd i Voldum, Galten h ; Jens Pedersen bd i Vester Alling, del i Bangsgård ibid ; Just Nielsen bd i Alling, nævnes med Just Nielsen i Vester Alling og er vel ikke identisk med denne ; Just Nielsen bd i Vester Alling, Sønderhald h ; Mikkel Pedersen bd i Hørning, Sønderhald h, herredsfoged i Hald h ; Niels (Nis) Smed bd i Gjesing ; Niels (Nis) Turesen (Twrszen) bd i Kastrup, Sønderhald h ; Niels Udsen bd i Bendstrup, Sønderhald h, optræder i 1531 som midlertidig tinghører ; Oluf Andersen Bang bd i Vester Alling, Sønderhald h, del i Bangsgård her, mon = Oluf Bang i Søby 1544 ? ; Peder Andersen bd i *Skaby, nu Skaføgård hgd ; Peder Esbensen bd i Ring, Sønderhald h ; Poul Henriksen bd i Bendstrup ; Søren Andersen Bang bd i Kvottrup ? "Kortrup", del i Anders Bangs gård i Vester Alling ; Alling vist Øster Alling, Øster Alling s, Sønderhald h, evt dog Vester Alling, Vester Alling s, Sønderhald h ; *? Bangsgård Vester Alling, Vester Alling s, Sønderhald h ; Bendstrup Hvilsager s, Sønderhald h ; Fårup Krogsbæk s, Sønderhald h ; Hørning Hørning s, Sønderhald h ; Kastrup Hvilsager s, Sønderhald h ; Kvottrup tidl en hgd, Hem s, Onsild h ; Lemmer Lime s, Sønderhald h ; Nørre ? Gjesing Gjesing s, Sønderhald h ; Ring Øster Alling s, Sønderhald h ; Skaføgård hgd tidl *Skaby, Hvilsager s, Sønderhald h ; Tårup Auning s, Sønderhald h ; Vester Alling Vester Alling s, Sønderhald h ; Voldum Voldum s, Galten h

1528-068 ; Gjordsen Mads Eggertsen til Solvig (lever 1561) g m Anne Kjeldsdatter Juel ; Hessel Ravsted s, Slogs h ; Slogs herredsting 1514: 88; 1516: u 37 u 58;

1528-069 ; Christen Andersen kannik i Ribe, havde Darum kirke ; Ribe kbst Ribe domkapitel se også Ribe domkirke og Ribe stift ; Vester Vedsted Vester Vedsted s, Ribe h

1528-069? ; Ribe kbst Ribe domkapitel se også Ribe domkirke og Ribe stift ; Vester Vedsted Vester Vedsted s, Ribe h

1528-070 ; Christen Andersen kannik i Ribe, havde Darum kirke

1528-073 ; Eske Sarssen bd i Nibe ; Jens Bagge hr, præst ? i Nibe ; Jens (Jes) Jensen bd i Nibe ; Mads Sørensen bd i Dalsgård, nu Ny og Gammel, Hornum h ; Mikkel Torkilsen (Terkilsen) bd i Vokslev ; Niels Pedersen hr, præst i Vokslev og Nibe sogne, i 1527 på Hornum herredsting ; ....idt Nielsen bd i Gelstrup ; Søren Madsen bd i Klæstrup ; Søren Trolberg bd i Grydsted ; *?Binderup mølle Vokslev s, Hornum h ; Gammel og Ny Dalsgård tidl Dalsgård, Vokslev s, Hornum h ; Gelstrup Vokslev s, Hornum h ; Grydsted Vokslev s, Hornum h ; Harrild Vokslev s, Hornum h ; Haversig eng, i Østergårds ejerlav, Vokslev s, Hornum h ; Hornum herredsting: 1515: u 101; 1518: 89 a; 1519: u 110 u 111, u 116, 117 a, 119, u 134, u 215, u 216 a, u 216 b, (1519 ?) 244; ; Klæstrup Vokslev s, Hornum h ; Nibe nu kbst (1727), Vokslev s, Hornum h ; Nibe nu kbst, Nibe kirke, tidl kaldet Sankt Jodoci eller Josts kapel ; Ny og Gammel Dalsgård tidl Dalsgård, Vokslev s, Hornum h ; *Nørgård Klæstrup, Vokslev s, Hornum h ; Tårup Vokslev s, Hornum h ; Vokslev Vokslev s, Hornum h ; Vokslev kirke Vokslev s, Hornum h ; Øster Hornum Øster Hornum s, Hornum h ; Øster Hornum kirke Øster Hornum s, Hornum h

1528-074 ; Hids herredsting 1515: 166; 1518: 155; 1519: 146; 1520: 149; 1524: 6 22, 140, 141; ; Råmose (?) Balle s, Hids h ; Vester Kejlstrup Balle s, Hids h ; Øster Kejlstrup Gødvad s, Hids h

1528-075 ; Stege kbst 1517: 5 a 145;

1528-076 ; Rasmus Daw abbed i Skovkloster (lever 21.5 er d 17.11.1532) ; Rønnow Anna Markvardsdatter til Løgismose og Rugård len (lever 1563 er d 1572) g m hr Johan Jørgensen Urne til Engestofte og Rugård len ; Urne Johan Jørgensen, hr til Rygård (Gudme h) og Engestofte, lensmd København (er d 25.4.1537) 1.g g m Mette Johansdatter Oxe, 2.g g m Anna Markvardsdatter Rønnow ; Herlufsholm hgd tidl Skovkloster, Herlufsholm s, Øster Flakkebjerg h ; Høve Høve s, Vester Flakkebjerg h ; Spjellerup Marvede s, Øster Flakkebjerg h

1528-076a ; Wisch Jørgen Ditlevsen von der (IV linjen Olpenitz-Fresenhagen) "den unge" til Olpenitz, lensmand Ålholm (d 1563) g m Catharine Ottesdatter van Damme til Barenfleth

1528-077 ; Bille Eske Pedersen, hr, (Svanholm linjen) til Svanholm (d 9.2.1552) g m Sophie Henriksdatter Krummedige til Vallen og Månstorp ; Bille Maren Pedersdatter (Svanholm linjen) (er d 8.5.1528) g m hr Jachim eller Jacob Nielsen Lykke til Østrup ; Lykke (Munk)(ældre linje) Jacob el Joachim Nielsen, hr, til Skovsbo, Rodsted og Buderupholm, lensmd Østrupgård i Støvring h (d 1541) 1.g g m Helvig Pedersdatter Høeg Banner, 2.g g m Maren Pedersdatter Bille, 3.g g m Anne N N ; Tinhuus Laurids Mortensen Skinkel, hr til Egeskov og Juulskov, lensmand Visborg (d 1533) g m Hilleborg Pedersdatter Bille

1528-078 ; Friis (af Haraldskær) Jørgen Andersen, hr, til Krastrup, biskop i Viborg, (d 1547 før 26.5.) ; Jørgen Skodborg mester, electus i Lund (d 15.12.1551), søn af Hans Jepsen fra Skodborg, der døde som rådmand i Kolding ; Lund stift Skåne ; Viborg kbst Viborg domkapitel se også Viborg domkirke og Viborg stift ; Viborg stift 1513: (94) u 110, 122, 125, eller Århus (140), (166 a);

1528-080 ; Anders Nielsen bd i Bullerup (9.11.1438) ; Bærend Konrad, væbner (våben : et kløverblad) (lever 1438) ; Eskil Thomesen mester, prior i Antvorskov kloster 1508-38 ; Godov Steen Andersen Basse (Bramslykke slægten) til Tybjerg (er d 1486) ; Jens (Jes) Pedersen adelig ? i Herrested, Vindinge h 1414-18 (lever 1438), har indført hr Steen Basse i noget gods ; Mule (af Kjærstrup) Axel Andersen, hr til Fuglsang og Kjærstrup (lever 1425 måske endnu 1440) g m Helle Johansdatter Bjørn ; Peder Jepsen adelig ? d, i Ullerslev (lever 1438) ; Ulfeldt Anders Eriksen til Kogsbølle (d 1456) 1.g g m Beate von Stralendorff, 2.g g m Mette Pallesdatter Schwerin ; *Antvorskov kloster hgd Sankt Peders landsogn, Slagelse h ; Bullerup Agedrup s, Bjerge h ; *Bullerup hgd Agedrup s, Bjerge h ; Herrested Herrested s, Vindinge h ; Holckenhavn hgd tidl Kogsbølle hgd, Vindinge s, Vindinge h ; Holev Marslev s, Bjerge h ; *Kirsinge Kølstrup s, Bjerge h ; Klarskovgård Marslev s, Bjerge h ; Ladby Kølstrup s, Bjerge h ; Radstrup Marslev s, Bjerge h ; Rørbæk hgd Flødstrup s, Vindinge h ; Rågelund Åsum s, Åsum h ; Ullerslev Ullerslev s, Vindinge h ; Vester Kærby Agedrup s, Bjerge h

1528-081 ; Johanne borgerske, Hoggesbøl mark i Seest, g m Knud Skriver i Kolding, svigermor til Søren Kjær, borgmester ibid ; Knud Turesen Skriver borger i Kolding, g m Johanne og svigerfar til den senere borgmester Søren Kjær (Paludan) ; Utenhof Wolfgang von, mester, tysk kansler, Torø og Hindsgavl len (d 1542 eft 12.1. før 11.2.) ; *Hoggesbøl i Seest ejerlav, Seest s, Anst h

1528-082 ; Arenfeldt Niels Henriksen, rigens kansler (d 1533 efter 23.10.) g m Margrethe Jonsdatter Bille til Gundetved ; Peder Køpe i falsk dokument fra "1368" ; Selschausdal hgd tidl Gundetved, Buerup s, Løve h ; "Årebo" støder op til Gundetved i falskneri fra "1354"

1528-082g ; Anders Nielsen bd i Villumstrup ; Dines Andersen bd i Refs Vindinge ; Hans Knap bd i Kragelund, Vindinge h ; Henrik Pedersen Greve (Greffwæ) bd i Kragelund ; Knud Thomesen bd i Holme, nu Holmegård, birkefoged i Herrested birk ; Mads Jensen bd i Herrested, i 1530 i dommers sted på Herrested birketing ; Morten Hansen bd i Herrested ; Niels Pedersen bd i Villumstrup, Vindinge h ; Oluf Hansen bd i Kragelund, i *Kåholm eller Kaa hwold, g m Appelone ; Oluf Longe bd i *Tvigade, Kragelund ; Oluf Pedersen bd i Kragelund ; Peder Andersen bd i Kragelund ; Peder Greve bd i Kragelund, far til Henrik Pedersen Greve ibid ; Herrested Herrested s, Vindinge h ; Herrested birk senere Ravnholt birk ; Holmegård tidl Holme, Herrested s, Vindinge h ; Kragelund Herrested s, Vindinge h ; Refs Vindinge Refs Vindinge s, Vindinge h ; *Tvigade Herrested, Herrested s, Vindinge h

1528-084 ; Rantzau Johan Henriksen, hr (VI Breitenburg) til Breitenburg, Rethwisch, Mehlbek, Bothkamp og Sturenhagen, Krogen len, hofmester i hertugdømmerne (d 12.12.1565) g m Anna Gertsdatter Walstorp 1538; 34, r 76, r 142, r 143, og r 146, r 148, r 151, 218, 245 a; ; Rosensparre Jens el Niels Torbernsen til Skarholt, landsdommer i Skåne (d kort før jul 1530) g m Birgitte Steensdatter Bille, havde Sandby og Katsløse len ; Frosta h Skåne

1528-086 ; Bølle Erik Madsen til Elved og Tersløse, lensmand Tureby (d 1562) 1.g g m Sophie Jørgensdatter Rud til Elved, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Rantzau Johan Henriksen, hr (VI Breitenburg) til Breitenburg, Rethwisch, Mehlbek, Bothkamp og Sturenhagen, Krogen len, hofmester i hertugdømmerne (d 12.12.1565) g m Anna Gertsdatter Walstorp 1538; 34, r 76, r 142, r 143, og r 146, r 148, r 151, 218, 245 a; ; Rud Sophie Jørgensdatter til Elved (d 1.3.1555) 1.g g m hr Tyge Axelsen Brahe til Tostrup, 2.g g m Erik Madsen Bølle til Tersløse og Orebygård ; Hishult len Hishults s, Höks h, Halland

1528-087 ; Gyldenstierne Knud Henriksen, mester, til Estrup, tidl biskop i Odense (d 8.12.1561) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg og Irup 1530; u 68, u 90, v u 124, mdm u 151, u 193 e, u 196, u 197 c, 225; ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Hardenberg Mette Joachimsdatter (Jacobsdatter) til Hvidkilde og Løgismose (lever 1549) g m hr Markvard Clausen Rønnow til Hvidkilde ; Jens Andersen Beldenak biskop i Odense (d 20.1.1537) ; Krabbe (af Østergård) Tyge Mogensen, hr, rigsmarsk, til Bustrup, Rødding h og Vegholm, lensmand Helsingborg (d 23.6.1541) g m Anne Nielsdatter Rosenkrantz ; Krumpen Stygge Jørgensen, hr, mester, biskop i Børglum, senere lensmand Asmild kloster (d 21.1.1551) ; Rønnow Eiler Markvardsen til Hvidkilde og Fårevejle, lensmand Næsbyhoved (d 28.4.1565) g m Anne Tygesdatter Krabbe (af Østergård) ; Rønnow Joachim Markvardsen, hr, biskop i Roskilde (d 1.5.1544) ; Rønnow Markvard Clausen, hr, til Hvidkilde, lensmand Ravnsborg (d 1506) g m Mette Joachimsdatter Hardenberg til Løgismose ; Urne Laue Jørgensen, hr, biskop i Roskilde, rigens kansler (d 29.4.-1529) ; Børglum stift 1513: 125 u 194; ; Odense stift 1513: 125; 1514: u (132); 1515: u 30 89 d, 109; ; Pederstrup Sønder Højrup s, Vindinge h ; Ribe stift ; Ringstedgård Sønder Nærå s, Åsum h ; Viborg kbst Viborg domkapitel se også Viborg domkirke og Viborg stift ; Århus stift 1513: 90 u 110, 125, her eller Viborg stift (140);

1528-088 ; Brahe Tyge Axelsen, hr, til Tosterup og Vittskövle (d 5. el 7.9.1523) 1.g g m Magdalene Olufsdatter Krognos, 2.g g m Sophie Jørgensdatter Rud ; Rud Sophie Jørgensdatter til Elved (d 1.3.1555) 1.g g m hr Tyge Axelsen Brahe til Tostrup, 2.g g m Erik Madsen Bølle til Tersløse og Orebygård ; Hishult len Hishults s, Höks h, Halland


Næste side