Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1524-072a - 1524-097


1524-072a ; Ulfstand Trued Gregersen, hr til Torup, Barsebäck og Vemmetofte, lensmand Varberg (d 16.11.1545) 1.g g m Ide Lauesdatter Brok (af Estrup) til Estrup og Vemmetofte, 2.g g m Gørvel Fadersdatter Sparre (svenske Sparrer) til Giske i Norge ; Varberg kbst Halland, Varberg slot og len

1524-073 ; Hak Niels Davidsen "unge Niels Hak" til Månstorp (d 6.8.1524) g m N N Hansdatter Brostrup ; Oxe Johan Johansen, hr til Nielstrup og Gisselfeldt (d 24.12.1534) g m Mette Mogensdatter Gøye ; Oxe Torben Johansen, hr, til Lundagård, embedsmand Københavns slot (d 29.11.1517) ; Lindholmen slot og len Svedala s, Oxie h, Skåne ; *Ravnsborg slot og len Birket s, Lollands Nørre h

1524-074 ; Due Anders Olufsen Glob, mester, provst i Odense, rentemester, lensmand Hvidøre (d 21.2.1546) ; Krummedige (danske linje) Henrik Hartvigsen, hr, til Månstorp og Vallen (d ml 7.3. og 4.4.1530) g m Anne Jørgensdatter Rud ; Peder Villadsen borger og rådmand i København, slotsskriver på Københavns slot ; Dragør tidl kbst, Dragør kommune, Sokkelund h

1524-075 ; Gjern h ; Houlbjerg herredsting 1523: 209 210; ; Sall s Houlbjerg h ; Søby s Gjern h

1524-076 ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Knob Laurids Lauridsen til Gyllebo (er d 10.8.1546) 1.g g m Sidsel Henningsdatter Walkendorff, 2.g g m Kirsten Markvardsdatter Tidemand ; Rosenkrantz Otte Holgersen, hr, til Boller, Næsbyholm og store godser i Norge (d 6.10.1525) g m Margrethe Jespersdatter Ganz von Pulitz ; *Gedsergård hgd og len Gedesby s, Falsters Sønder h

1524-077 ; Hak Niels Davidsen "unge Niels Hak" til Månstorp (d 6.8.1524) g m N N Hansdatter Brostrup ; Oxe Johan Johansen, hr til Nielstrup og Gisselfeldt (d 24.12.1534) g m Mette Mogensdatter Gøye ; Oxe Torben Johansen, hr, til Lundagård, embedsmand Københavns slot (d 29.11.1517) ; Lindholmen slot og len Svedala s, Oxie h, Skåne ; *Ravnsborg slot og len Birket s, Lollands Nørre h

(1524- 78); Norby (af Uggerslev) Søren Andersen hr på Visborg slot (d kort efter 12.3.1530)

1524-079 ; Claus Denne borger i København, forstander for Åhus hospital ; Urne Laue Jørgensen, hr, biskop i Roskilde, rigens kansler (d 29.4.-1529) ; København kbst *Sankt Anne hospital ved København ; København kbst *Sankt Anne kapel og gæstehus ; København kbst *Sankt Gertruds kapel ; Roskilde stift 1513: 125 (210), 211, 235; (u) u 27 b, (før 1512) u 27 b2, u 51, 87, 93, 158, 356;

1524-080 ; Bølle Erik Madsen til Elved og Tersløse, lensmand Tureby (d 1562) 1.g g m Sophie Jørgensdatter Rud til Elved, 2.g g m Margrethe Axelsdatter Urup ; Jens Brolægger borgmester i København ; Jep Heje hr, kannik i Roskilde, vicedekan i København ; Laurids Jensen borger og rådmand i København ; Oluf Jacobsen Skriver rådmand i København ; Peder Kempe rådmand i København ; Urne Laue Jørgensen, hr, biskop i Roskilde, rigens kansler (d 29.4.-1529) ; København kbst Københavns domkapitel ; København kbst Peblingesøen ; København kbst Utterslev ; *Rosbæk Gentofte kommune, Sokkelund h ; *Rosbæks Mølle Gentofte kommune, Sokkelund h ; Roskilde stift 1513: 125 (210), 211, 235; (u) u 27 b, (før 1512) u 27 b2, u 51, 87, 93, 158, 356;

1524-082 ; Bonde (af Lolland) Claus Olsen af Fjællebro (lever 1532) ; Iver hr, sognepræst i Herringe ; "Bønckillsmossæ og eng" til to gde i *Bjerte, Herringe s, Sallinge h ; Herringe s Sallinge h ; Odense stift 1513: 125; 1514: u (132); 1515: u 30 89 d, 109; ; Snarup Krarup s, Sallinge h

1524-083 ; Bonde (af Lolland) Claus Olsen af Fjællebro (lever 1532) ; Jens Andersen Beldenak biskop i Odense (d 20.1.1537) ; "Bønckillsmossæ og eng" til to gde i *Bjerte, Herringe s, Sallinge h ; Fjællebro hgd Herringe s, Sallinge h

1524-084 ; Bonde (af Lolland) Claus Olsen af Fjællebro (lever 1532) ; Jens Andersen Beldenak biskop i Odense (d 20.1.1537) ; *Bjerte Herringe s, Sallinge h ; "Bønckillsmossæ og eng" til to gde i *Bjerte, Herringe s, Sallinge h ; Fjællebro hgd Herringe s, Sallinge h ; Odense stift 1513: 125; 1514: u (132); 1515: u 30 89 d, 109; ; Snarup Krarup s, Sallinge h

1524-085 ; Broder Feddersen bd i Oster Bargum ; Cathrine Peders bd, Peter Lolande i Bredsteds enke, mon = Cathrine Peders ang gods i Nordstrand ? ; Namen Jansen borger og rådmand i Flensburg (er d 1549) g m Phalech Namens ; Peder Lolland (Lolande) bd i Bredstedt, g m Cathrine Peters ; Flensburg kbst Schleswig-Holstein ; Husum kbst Bredtstedt, Schleswig-Holstein ; Oster-Bargum Bargum s, Kreis Husum, Schleswig-Holstein ; Wester eller Oster Bargum Bargum s, Kreis Husum, Schleswig-Holstein

1524-086 ; Graa Jørgen Andersen til Søllestedgård (er d 13.2.1532) g m Anne N N ; Gøye Knud Andersen til Kærstrup, Kelstrup og Galmindrup (lever 1540 er d 1550) g m Lene Nielsdatter Hak til Utterslev ; Hans Tygesen bd, i Horslunde ? har gd her i værge ; Herman Gertsen borgmester i Nakskov ; Huitfeldt Otte Clausen til Berritsgård (lever 7.10.1524 er d 1529) g m Barbara Eriksdatter Blaa til Orebygård ; Laurids Pedersen hr, væbner, sognepræst i Landet-Ryde s (lever 7.10.1524), Christen Pors er hans søstersøn, og han må derfor være bror til Margrethe Andersdatter Ulfeldt ? ; Laurids Reinekesen (Rænycksøn) bd i Næsby ; Niels Mortensen bd i (Vester) Nordlunde ; Oxe Johan Johansen, hr til Nielstrup og Gisselfeldt (d 24.12.1534) g m Mette Mogensdatter Gøye ; Peder Rasmussen hr, sognepræst til Errindlev ; Rosenkrantz Otte Holgersen, hr, til Boller, Næsbyholm og store godser i Norge (d 6.10.1525) g m Margrethe Jespersdatter Ganz von Pulitz ; Ulfstand Oluf Holgersen, hr til Bønnet (Falsters Sønder h) og Örup (Ingelstads h), høvedsmand på Nykøbing (d 23.5.1529) g m Anne Johansdatter Fikkesen 1528; r 5, 174, u 186, 209; ; Vasspyd Laurids Madsen til Ålstrup og Rudbjerggård, landsdommer Lolland (d 1535 før 6.8.) g m Inger Olufsdatter Falster, havde Øster Tirsted birk len ; Errindlev s Fuglse h ; Horslunde s Lollands Nørre h ; Landet kirke Landet s, Lollands Sønder h ; Lille Løjtofte Løjtofte s, Lollands Nørre h ; Nakskov kbst 1514: u 96 a; 1515: u 15 a u 59 a; ; Nakskov kbst Helligåndskloster og Helligåndshus ; Næsby Vestenskov s, Lollands Sønder h ; Vester Nordlunde Nordlunde s, Lollands Nørre h

1524-087 ; Hjeding Ølgod s, Øster Horne h ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h

1524-088 ; Agersnap Ølgod s, Øster Horne h ; List nu Vester og Øster List, Ølgod s, Øster Horne h ; Vester eller Øster List Ølgod s, Øster Horne h ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h ; Øster eller Vester List Ølgod s, Øster Horne h

1524-089 ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h

1524-090 ; Hans Olsen bd i List, Vester el Øster ; Søren Degn bd i Ølgod s, i List ? ; List nu Vester og Øster List, Ølgod s, Øster Horne h ; Vester eller Øster List Ølgod s, Øster Horne h ; Volborg Vad Ølgod s, Øster Horne h ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h ; Øster eller Vester List Ølgod s, Øster Horne h

1524-091 ; Baslundeng Mejlvang mark. Ølgod s, Øster Horne h ; Klinkeng i Mejlvang mark, Ølgod s, Øster Horne h ; Mejlvang Ølgod s, Øster Horne h ; Tørrestedeng Mejlvang mark, Ølgod s, Øster Horne h ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h

1524-092 ; Tyge Christensen bd ? d ? i Ølgod s ; Vognslund Ølgod s, Øster Horne h ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h

1524-093 ; Skærbæk Ølgod s, Øster Horne h ; Vallund Ølgod s, Øster Horne h ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h

1524-094 ; Vestkær Ølgod s, Øster Horne h ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h

(1524-95); Bydelsbak (af Torbernfeld) Grethe Engelbretsdatter til Løgismose (d 1490) g m Claus Gertsen Bryske til Flintholm

1524-095 ; Egknud her ? "Ertlundbro", læsningen usikker, Ølgod s, Øster Horne h ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h

1524-096 ; "Bulskørt" en ager på "Sprogager", tilhører Ølgod kirke, Ølgod s, Øster Horne h ; "Sprogager" herpå en ager, "Bulskørt", til Ølgod kirke, Ølgod s, Øster Horne h ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h

1524-096a ; Niels (Nis) Olsen bd i Ølgod s, i Hjeding ? ; Spangager Hjeding ejerlav, Ølgod s, Øster Horne h

1524-097 ; Agersnap bæk her Egknudsbæk, Ølgod s, Øster Horne h ; Egknud Bæk nu Agersnap Bæk, Ølgod s, Øster Horne h ; Ølgod kirke Ølgod s, Øster Horne h


Næste side