Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1520-073a - 1520-092


1520-073a ; Arnt Elmhof borger i Wismar ; Heine (Heyne) Brabandt borger i Wismar ; Morten Kordes (Cordes) borger i Flensburg ; Namen Jansen borger og rådmand i Flensburg (er d 1549) g m Phalech Namens ; Flensburg kbst Schleswig-Holstein ; Wismar kbst Tyskland

1520-074 ; Bille Hans Bentsen, hr (Egede-Søholm linjen) til Egede og Søholm (d 31.10.1542) 1.g g m Anne Lauridsdatter Thott til Næsbyholm, 2.g g m Inger Corfitzdatter Rønnow ; Bille Steen Torbernsen Basse, hr til Allinde og Lyngsgård (d efter 21.7.1520) 1.g g m Ellen Stigsdatter Krognos, 2.g g m Margrethe Clausdatter Rønnow ; Bille Torben Steensen, hr, degn og electus i Lund (d 26.12.1552) ; Brahe Niels Nielsen til Vanås og Vittskövle (d 10.6.1529) g m Anne Pedersdatter Lang Vollsjö, Maglegård (Bornholm), Kæregård (Bornholm) og Knarregård (Bornholm) ; Hak Niels Davidsen "unge Niels Hak" til Månstorp (d 6.8.1524) g m N N Hansdatter Brostrup ; Hans Mikkelsen borgmester i Malmö (d 20.12.1532) ; Jørgen Skodborg mester, electus i Lund (d 15.12.1551), søn af Hans Jepsen fra Skodborg, der døde som rådmand i Kolding ; Krabbe (af Østergård) Tyge Mogensen, hr, rigsmarsk, til Bustrup, Rødding h og Vegholm, lensmand Helsingborg (d 23.6.1541) g m Anne Nielsdatter Rosenkrantz ; Kyrning (Porse, Kyrning, Pæp; våben: tre søblade) Anders Madsen i Lövestad, official på Lundagård (d 1524) g m Sophie Ditlevsdatter Daa ; Lodehat (?) Henrik Jensen, hr, (fører Lodehat våben) provst i Dalby kloster ; Nuland Niels Kortsen van, mester, ærkedegn i Lund (d ved pinsetid 1524) ; Parsberg Tønne Vernersen, hr, til Harrested og Örtofta, Harjagers h (d 23.11.1521) 1.g g m Marine Knudsdatter Has, 2.g g m Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk ; Sparre (i Skåne) Åge Jepsen, hr, mester, ærkebiskop i Lund, Sankt Peders Kloster len (d 1540 kort efter april) ; Urne Laue Jørgensen, (hr ?) til Boserup (Luggude h), landsdommer Skåne, halvbror til biskoppen af samme navn, (d 9.10.1530), han kaldes på sin gravsten ridder, hvad han kun kan være blevet efter 3.6.1530, g m Sidsel Jensdatter Ribbing til Boserup ; Bildesteen sten på Kirkeeng, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; "Bildeø(?)esshawen" havefald, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Börringekloster hgd Börringe s, Vemmenhögs h, Skåne ; Dalby kloster hgd Dalby s, Torna h, Skåne ; Degeberga Degeberga s, Gärds h, Skåne ; Egeside Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; "Elmerødz hawen" havefald, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Falkensten sten på Kirkeeng ved Svinebo eng, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Falstersten sten på Kirkeeng ved Svinebo eng, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; "Gungeholm" Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; "Herixængh" med møllen og dammen i samme eng, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Kirkeeng Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Kroegheeghen eg, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Kwlleeegh eg, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Lund kbst Skåne, Lund domkapitel se også Lund domkirke og Lund stift ; Lund stift Skåne ; Myresteen sten på Kirkeeng ved Svinebo Eng, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; "Nørre Roer" Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Pøske eg, Vitskövle s, Gärds h, Skåne ; Rørwiigh Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; "Symen knutssen ængh" Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Själaholmen Vittskövle, Gärds h, Skåne ; Själaholmen Sund Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Skwdgaarden navn ? Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Skåne landsdel ; Slætteænghen eng, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; "Steenbeckishawen" havefald, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Swinebo eng, kaldes også "Symen Knutssen ængh", støder op til Kirkeeng, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Syremosse Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; "Søndre Roer" Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; "Tødre" stednavn ? Vittskövle eller Degeberga s, Gärds h, Skåne ; "Wallandzkwlsshawen" havefald, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Vittskövle Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Vittskövle hgd Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; Vittskövle Skov Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; "Æspehawen" havefald, Vittskövle s, Gärds h, Skåne ; "Øye" heri enge, Vittskövle s, Gärds h, Skåne

1520-075 ; Bjørn Bjørn Andersen til Stenalt (d 1507) g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden ; Bjørn Johan Bjørnsen, hr, til Nielstrup, Stensgård og Østrup (d 1534) 1.g g m Sophie Nielsdatter Rosenkrantz, 2.g g m Gertrud Tønnesdatter Parsberg ; Bryske Eiler Ivensen til Dallund, Langesø, Margård og Slumstrup (d 5.2.1529) g m Karen Pedersdatter Gyldenstierne ; Hak Eiler Mogensen til Egholm (d 19.9.1501) g m Anne Nielsdatter Present ; Krummedige (danske linje) Henrik Hartvigsen, hr, til Månstorp og Vallen (d ml 7.3. og 4.4.1530) g m Anne Jørgensdatter Rud ; Lykke (Munk)(ældre linje) Jacob el Joachim Nielsen, hr, til Skovsbo, Rodsted og Buderupholm, lensmd Østrupgård i Støvring h (d 1541) 1.g g m Helvig Pedersdatter Høeg Banner, 2.g g m Maren Pedersdatter Bille, 3.g g m Anne N N ; Niels Olsen hr, gde i Elverdam ved Fristrup mølle ; Present Anne Nielsdatter (lever 17.5.1534) g m Eiler Mogensen Hak til Egholm ; Ravensberg Albret Jepsen, hr, til Ellinge, nu Løvenborg (len), lensmand Malmöhus slot (d mellem 10. og 30.4.1532) g m Sophie Predbjørnsdatter Podebusk til Ellinge og Islev len ; Rosenkrantz Niels Eriksen, hr, til Bjørnholm, Skjern og Vallø, rigshofmester (d 2.11.1516) g m Birgitte Olufsdatter Thott til Vallø ; Skade (Skade/Kraus) Niels Clausen, hr, biskop i Århus, til Rygård, lensmand Skanderborg og Silkeborg (d 15.12.1531) ; Thott Birgitte Olufsdatter til Vallø (d 1528) af andet ægteskab, g m hr Niels Eriksen Rosenkrantz til Bjørnholm ; Allerup Tuse s, Tuse h ; Arløse Torp Førslev s, Øster Flakkebjerg h ; Avedøre Glostrup kommune, Smørum h ; Aversi Aversi s, Tybjerg h ; Babberup Sønder Dalby s, Fakse h ; *Babberup mølle Sønder Dalby s, Fakse h ; Bildsø Kirke Stillinge s, Slagelse h ; Bramsnæs Rye s, Volborg h ; Bønnet Horbelev s, Falsters Sønder h ; Dalby uvist hvilket, evt Nørre Dalby, Ramsø h, vel Fyn/Sjælland ? ; Dalby Sønder Dalby s, Fakse h ; Demstrup hgd Råby s, Gjerlev h ; Egerup Boeslunde s, Slagelse h ; Egholm hgd Sæby s, Volborg h ; Ejby Rye s, Volborg h ; Ejby Fjord vel = Bramsnæs Vig ? Rye s, Volborg h ; Elverdam(skroen) tidl Elverdam, Soderup s, Soderup s, Merløse h ; Fakse Fakse s, Fakse h ; *Fristrup nu Fristrupmølle, Soderup s, Merløse h ; Frøslev heri tidl en hgd, Frøslev s, Stevns h ; Gederød Allerslev s, Bårse h ; Glænø Ørslev s, Vester Flakkebjerg h ; Hastrup Herfølge s, Bjæverskov h ; Hellestrup nu en hgd, Kirke Flinterup s, Alsted h, evt dog *Hellestrup, Vollerslev s, Bjæverskov h, el Hellestrup, Sønder Asmindrup s, Merløse h ; "Herloffhstrup" uvist hvor på Sjælland ; Hjembæk Hjembæk s, Tuse h ; "Hoduitt" Sjælland, se Høed ? ; Horbelev Horbelev s, Falsters Sønder h ; *Hvegelstrup Horbelev s, Falsters Sønder h ; Høed Jyderup s, Tuse h ; Høng Finderup s, Løve h ; Høsten Sønder Dalby s, Fakse h ; Høsten Torp delt mellem Freerslev s og Terslev s, begge Ringsted h ; Høve Høve s, Vester Flakkebjerg h ; Kelstrup tidl en hgd, Kirke Stillinge s, tidl Løve h, nu i Slagelse h ; Kirke Stillinge Kirke Stillinge s, Slagelse h ; Kirke Såby Kirke Såby s, Volborg h ; Kulby Finderup s, Løve h ; Kyringe delvis i Stenmagle s, Alsted h og i Store Tåstrup s, Merløse h ; Kæderup Tureby s, Fakse h ; Lille Grandløse Grandløse s, Merløse h ; Logehwle fiskeri nær Bramsnæs, Rye s, Volborg h ; Lund Lyderslev s, Stevns h ; Lyndby Lyndby s, Volborg h ; *?Lyndby Mølle Lyndby s, Volborg h ; Lyngbygård hgd heri tidl *Lyngby, Eggeslevmagle s, Vester Flakkebjerg h ; Mullerup Drøsselbjerg s, Løve h ; Nørre Dalby Nørre Dalby s, Ramsø h ; Oreby Høve s, Vester Flakkebjerg h ; Orup Roholte s, Fakse h ; "Plethelsinge" vel Kirke Helsinge s, Løve h ; Reerslev Reerslev s, Løve h ; Roholte Roholte s, Fakse h ; Ryegård hgd Rye s, Volborg h ; Sandved Hårslev s, Vester Flakkebjerg h ; Sibberup Ørslev s, Vester Flakkebjerg h ; Skuldelev Skuldelev s, Horns h Sjælland ; Smerup Smerup s, Stevns h ; Snostrup Snostrup s, Ølstykke h ; Store Elmue Roholte s, Fakse h ; Store eller Lille Grandløse Grandløse s, Merløse h ; Strølille Strø s, Strø h ; Svennerup Kongsted s, Fakse h ; Tokkerup Fakse s, Fakse h ; Tolstrup uvist hvor på Sjælland, Grønholt s, Lynge-Kronborg h, Ringsted landsogn, Ringsted h, Sædder s, Bjæverskov h, Særløse s, Volborg h eller Øster Egesborg s, Bårse h ; Tornved Jyderup s, Tuse h ; Torpe Bregninge s, Skippinge h ; Tybjerglille Tybjerg s, Tybjerg h ; Tygestrup her ? Kirke Flinterup s, Alsted h eller evt Tystrup, Fakse s, Fakse h ; Tågerup Sønder Dalby s, Fakse h ; Ullerup Skamby s, Skam h ; Vallø hgd Valløby s, Bjæverskov h ; Vester Egede Vester Egede s, Tybjerg h ; Volby uvist hvor på Sjælland ; "Vrangbeck" fiskeri nær Bramsnæs, Rye s, Volborg h ; Ølby Højelse s, Ramsø h ; Østrup tidl en hgd og len, Albæk s, Støvring h ; Århus stift 1513: 90 u 110, 125, her eller Viborg stift (140); ; Åstrup Åstrup s, Falsters Sønder h

1520-075b ; Hak Christoffer Eilersen til Egholm (d 23.2.1539) g m Dorthe Jacobsdatter Bjørn ; Hak Eiler Mogensen til Egholm (d 19.9.1501) g m Anne Nielsdatter Present ; Krafse Hans Jespersen, hr, til Basnæs og Utterslev (d 16.6.1530) g m Lene Eilersdatter Hak til Egholm ; Lykke (Munk)(ældre linje) Jacob el Joachim Nielsen, hr, til Skovsbo, Rodsted og Buderupholm, lensmd Østrupgård i Støvring h (d 1541) 1.g g m Helvig Pedersdatter Høeg Banner, 2.g g m Maren Pedersdatter Bille, 3.g g m Anne N N ; Present Anne Nielsdatter (lever 17.5.1534) g m Eiler Mogensen Hak til Egholm ; Rosenkrantz Niels Eriksen, hr, til Bjørnholm, Skjern og Vallø, rigshofmester (d 2.11.1516) g m Birgitte Olufsdatter Thott til Vallø ; Skade (Skade/Kraus) Niels Clausen, hr, biskop i Århus, til Rygård, lensmand Skanderborg og Silkeborg (d 15.12.1531) ; Thott Birgitte Olufsdatter til Vallø (d 1528) af andet ægteskab, g m hr Niels Eriksen Rosenkrantz til Bjørnholm ; Demstrup hgd Råby s, Gjerlev h ; Egholm hgd Sæby s, Volborg h ; Fyn ø, landsdel ; Kalundborg kbst *Kalundborg slot og len ; Sjælland 1513: 125; 1514: 76; 1515: 84; 1517: u 54 175, 225, 280; ; Vallø hgd Valløby s, Bjæverskov h ; Østrup tidl en hgd og len, Albæk s, Støvring h ; Århus stift 1513: 90 u 110, 125, her eller Viborg stift (140);

1520-076 ; Bjørn Anders Bjørnsen til Stenalt i Rougsø h (er d 17.8.1536) g m Anne Gjordsdatter Drefeld ; Jens Vinter bd i Anders Bjørnsens (Bjørns) gd i Ørsted ; Hevring Ørsted s, Rougsø h ; Rougsø herredsting 1514: u 83 a u 133 d;

1520-077 ; Niels Jensen hr, vikar til København Vor Frue kirkes Sankt Anne alter, mon = hr Niels, prædikant på København (1546: 337 ?) ; Walkendorff Knud Axelsen, mester, kgl degn, rektor ved Universitetet, havde Roskilde Sankt Agnete kloster len (d 1527) ; København kbst Københavns domkapitel ; København kbst Vor Frue kirke, Sankt Anne Alter vikarie

1520-078 ; Bryske Eiler Ivensen til Dallund, Langesø, Margård og Slumstrup (d 5.2.1529) g m Karen Pedersdatter Gyldenstierne ; Farstrup Vigerslev s, Skovby h

(1520-79); Kalstrup Mølledam Veggerby s Hornum h

1520-079 ; Anders Mogensen bd i Kirketerp, Hornum h, biskop Jørgen Friis's foged 1513 166 a; ; Anders Nielsen bd i Torndal ; Christen Flæsk bd i Veggerby s ? mon = foregående ? ; Gunde Jensen bd i Busted ; Jens Hansen bd i Moldbjerg, foged til Hornum herredsting ; Jens (Jes) Madsen bd i Guldbæk ; Jens Mogensen (Mogensøns far) bd på Hornum herredsting mon = Jes Mouridsen ? ; Jens Mouridsen bd, i Veggerby s ? ; Jens Sørensen bd i Gravlev ; Jens (Jes) Sørensen bd i (Øster) Hornum ; Jens Vred bd i Byrsted ; Jep Brun bd i Ellidshøj ; Just Mortensen bd i Suldrup, mon foged på gården hos fru Inger (Benderup) ? ; Jørgen Hansen bd i Råkildegård (lever 1537), søn af Hans Henriksen ibid ; Laurids (Lass) Brun bd i Ellidshøj ; Laurids (Las) Lauridsen bd i Volstrup, Hornum h ; Laurids (Las) Madsen bd i *Møllerup ; Lydik Thomesen bd i Hjeds ; Mads Mouridsen bd i Bradsted, Hornum h ; Mikkel Nielsen bd i Tårup (Torup, Tordwp, Tordupp), dmd på Hornum herredsting, mon = Mikkel Nielsen i Torup, smd i Hellum h ? ; Munk ((bjælke)/vinranke yngre linje), Søren Maltesen til Rodsted i Hornum h, og Østrup (lever 7.3.1545) ugift ; Niels (Nis) Jensen bd i Hæsum, Hornum h ; Peder Mogensen bd i Hyllested ; Peder Pedersen bd i Svenstrup ; Peder Remmer (Rymmer) bd i Byrsted, vel = Peder R i Abildgård(e) 1534 ? ; Peder Sørensen bd i Guldbæk ; Peder Thomesen bd i Øster Hornum ; Simon Bæk (Bek) bd i Støvring, nu Støvring stationsby ; Stig Pedersen bd i Nibe, nu kbst ; Søren Jensen bd i Gravlev ; Thomas Pedersen bd i Snorup(gård) ; Thomas Pedersen bd ? foged på (Store) Restrup ; Ture Turesen bd i Hæsum ; Busted Veggerby s, Hornum h ; Byrsted Veggerby s, Hornum h ; Ellidshøj Ellidshøj s, Hornum h ; Gravlev Gravlev s, Hornum h ; Guldbæk Øster Hornum s, Hornum h ; Hjeds Veggerby s, Hornum h ; Hornum herredsting: 1515: u 101; 1518: 89 a; 1519: u 110 u 111, u 116, 117 a, 119, u 134, u 215, u 216 a, u 216 b, (1519 ?) 244; ; Hyllested Suldrup s, Hornum h ; Hæsum Øster Hornum s, Hornum h ; *?Kalstrup Mølle Veggerby s, Hornum h ; Kirketerp Veggerby s, Hornum h ; Langevads Eng Kalstrup ejerlav ? Veggerby s, Hornum h ; *Møllerup Øster Hornum s, Hornum h ; Nibe nu kbst (1727), Vokslev s, Hornum h ; Råkildegård Ellidshøj s, Hornum h ; Snorupgård Bislev s, Hornum h ; Store Restrup tidl en hgd, Sønderholm s, Hornum h ; Støvring (stationsby) Buderup s, Hornum h ; Suldrup Suldrup s, Hornum h ; Svenstrup (stationsby) tidl Nørre og Sønder Svenstrup, Svenstrup s med en del i Øster Hornum s, Hornum h ; Torndal Veggerby s, Hornum h ; Tårup Vokslev s, Hornum h ; Volstrup Øster Hornum s, Hornum h ; Øster Hornum Øster Hornum s, Hornum h ; Ålborg kbst Helligåndshus og Helligåndskloster, senere Almindelig hospital

1520-080 ; Bjørn Anders Bjørnsen til Stenalt i Rougsø h (er d 17.8.1536) g m Anne Gjordsdatter Drefeld ; Jens Vinter bd i Anders Bjørnsens (Bjørns) gd i Ørsted ; Hevring Ørsted s, Rougsø h ; Rougsø herredsting 1514: u 83 a u 133 d;

1520-081 ; Birgitte Jensdatter bd, g m Christen Jepsen i (Gammel) Hasseris, datter af Inge Budisdatter ; Christen Jepsen bd i (Gammel) Hasseris, g m Birgitte Jensdatter ; Eskil Brun bd i (Gammel) Hasseris ; Inge Budesdatter bd, d, havde jord i (Gammel) Hasseris, g m Jens og mor til Christen Jepsen i Hasseris's kone Birgitte Jensdatter ; Gammel Hasseris Hasseris s, Hornum h ; Ålborg kbst Helligåndshus og Helligåndskloster, senere Almindelig hospital

(1520- 82); Klitmøller Vester Vandet s Hillerslev h

1520-082 ; Krabbe (af Østergård) Morten Nielsen, mester, kgl sekretær, forstander i Tommarp kloster, provst i Oslo (lever 16.2.1542 er d 1.8.1542) ; Thy landsdel, syssel, provsti

1520-083 ; Tinhuus Laurids Mortensen Skinkel, hr til Egeskov og Juulskov, lensmand Visborg (d 1533) g m Hilleborg Pedersdatter Bille ; Fremmelev Lunde s, Lunde h ; Kirkendrup Næsbyhoved-Broby s, Odense h

1520-084 ; Buchwald (Wensin-Muggesfelde linjen) Henneke Hennekesen von til Pronstorf (lever 1546 er d i omslag 1547) g m Anne Hansdatter Ahlefeldt til Pronstorf ; Frederik hertug, senere kong Frederik I ; Ahrensbök kloster Ahrensbök s, Kreis Eutin, Schleswig-Holstein ; *Kerzenhagen her ? siges at ligge i Kreis Plön, men skulle ligge i Curau s, Kreis Eutin, Schleswig-Holstein

1520-085 ; Niels Pedersen sognepræst til Buderup kirke og official i Hornum h ; Buderup s Hornum h ; Bål (Vallby Bål) Alvshögs s, Faurås h, Halland ; Frendrupgård(e) Øster Hornum s, Hornum h ; Moldbjerg Øster Hornum s, Hornum h ; Øster Hornum kirke Øster Hornum s, Hornum h

1520-085c ; Viborg kbst

1520-085j ; Anders Eriksen bd i Hjulskov ; Anders Hansen bd i Brønderslev, nu kbst, tidl Vester Brønderslev, g m Maren ; Anders Hansen bd i Kærsgård, Hellevad s, (der er også en A.H. i Øster Brønderslev) ; Anders Svendsen bd i Røgelhede ; Bildt Jørgen Pedersen til Donsted (er d 1556) ; Christen Blymester bd på Jerslev herredsting ; Christen Skriver bd, (i Hjulskov ?), på Jerslev herredsting ; Christen Smed bd i Allerup ; Clement Olsen bd i Hjulskov ; Gyldenstierne Anders Olufsen Hak, hr, mester, til Palsgård, prior i Hundslund kloster (d 16.10.1534) ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Jens Eskilsen bd i Klæstrup ; Jens Nielsen bd i Hallund ; Jens Nielsen bd i (Øster) Brønderslev ; Jep Christensen bd i Ørum, nu Ørum Kirkeby, Dronninglund h, senere i Hebelstrup, selvejer, mon Jep Christensen på Jerslev herredsting ? ; Jep Jensen bd i (Øster) Brønderslev ; Jesper Steffensen (Staffensen) bd i Stubdrup ; Laurids (Lars, Las) Eg (Ieeg, Jegh) bd i Hallund, nu Dronninglund, tidl Jerslev h ; Laurids Juel bd i Bolle ; Mads Andersen bd i (Øster) Brønderslev ; Mads Simonsen bd i Mellerup, Børglum h, bu på Jerslev herredsting ; Niels hr, sognepræst i Jerslev s ; Niels Jensen kapellan i Hundslund kloster, nu Dronninglund ; Niels (Nis) Poulsen bd i Øster Brønderslev ; Niels (Nis) Tygesen bd i Jerslev ; Peder Hansen bd i Kornum(gård), tinghører på Jerslev herredsting, g m Kirsten ; Peder Nielsen bd i Røgelhede ; Poul Mortensen bd i Snabhede ; Svend Pedersen bd i Tveden, selvejer ; Thomas Christensen kapellan i Hundslund kloster, nu Dronninglund hgd ; Tord Nielsen bd i Underåre ; Allerup Hellevad s, Dronninglund h ; *Blæsbjerg Hellevad s, Dronninglund h ; Bolle Dronninglund s, Dronninglund h ; Brønderslev kbst tidl Vester Brønderslev ; *Den røde Sig Hallund s, Dronninglund h ; *Den tuer Jord Hallund s, Dronninglund h ; Dronninglund hgd tidl Hundslund kloster, Dronninglund s, Dronninglund h ; Gammel Agersted Voer s, Dronninglund h ; Gerå å, Dronninglund og Kær herreder ; Hallund Hallund s, Dronninglund h ; Hebelstrup Hallund s, Dronninglund h ; Hebelstrupbæk Hallund s, Dronninglund h ; Hellevad Hellevad s, Dronninglund h ; Hjallerup Dronninglund s, Dronninglund h ; Hjulskov tidl Øster, Vester og Mellem Hjulskov, Jerslev s, Børglum h ; Huilskoue se Hvilshøj ; Hundslund birk ; Hvilshøj Øster Brønderslev s, Børglum h ; Jerslev Jerslev s, Børglum h ; *Jerslev h nu Dronninglund h ; Jerslev s Børglum h ; Kalum Serreslev s, Børglum h ; Kirkegård Ørum s, Dronninglund h ; Klæstrup Jerslev s, Børglum h ; Kragerup Hellevad s, Dronninglund h ; Kraghede Ørum s, Dronninglund h ; Kællingbro Ørum s, Dronninglund h ; Kærsgård Hellevad s, Dronninglund h ; Landvad Hellevad s, Dronninglund h ; Langholts Eng Horsens s, Kær h ; Lem Hellevad s, Dronninglund h ; Lyngdrup Horsens s, Kær h ; Lyngdrups Å del af Gerå, nu i Kær h, Horsens d ; *Lynghede ved Lyngdrup, Horsens s, Kær h ; *Laangjord Hallund s, Dronninglund h ; Mellerup Jerslev s, Børglum h ; Musted Jerslev s, Børglum h ; *Nørkærsig Hallund s, Dronninglund h ; Nørre Ravnstrup "Store Ranstrup", Ørum s, Dronninglund h ; Ravnstrup Mølle Ørum s, Donninglund h ; *Rødesig ved Lyngdrup, Horsens s, Kær h ; Røgelhede Hellevad s, Dronninglund h ; Røverstuehøjen Hallund s, Dronninglund h ; Serreslev Serreslev s, Børglum h ; Skærvad ved Lyngdrup, Horsens s, Kær h ; Snabhede Hellum s, Dronninglund h ; Stubdrup Øster Brønderslev s, Børglum h ; Sønder Ravnstrup Ørum s, Dronninglund h ; Trøgdrup Hellevad s, Dronninglund h ; Tveden Jerslev s, Børglum h ; Tværbæk ved Langholt, Horsens s, Kær h ; Tværåen ved Langholt, Horsens s, Kær h ; Underåre Serreslev s, Børglum h ; Vrensted Vrensted s, Børglum h ; Ørum Kirkeby Ørum s, Dronninglund h ; Øster Brønderslev Øster Brønderslev s, Børglum h ; Øster og Vester Hebelstrup tidl Hebelstrup, Hallund s, Dronninglund h ; Øster Linderup Øster Brønderslev s, Børglum h ; Øster Mellerup Jerslev s, Børglum h ; Ågårde tidl Ågård, Ørum s, Dronninglund h ; Ålstrup Jerslev s, Børglum h

1520-086 ; Hans Mikkelsen borgmester i Malmö (d 20.12.1532) ; Börringekloster hgd Börringe s, Vemmenhögs h, Skåne ; Malmö kbst Skåne

1520-087 ; Christen Torkilsen hr, d ? prior i Helliggejst i København ; Elsebe Hartvigsdatter adelig frue, d, skødede gods på Møn ; Oxe Johan Pedersen, hr til Torsjö (gamle hr Johan Oxe)(lever 27.7.1489 er d 18.5.1491) 1.g g m Birgitte Bondesdatter Thott til Torsjö og Brödåkra, 2.g g m Inger Torbernsdatter Bille til Nielstrup i Musse h ; Bruns Vænge tidl gd, Fanefjord s, Mønbo h ; *Højemarke muligvis identisk med Ny-Borre, Borre s, Mønbo h ; Kokseby Fanefjord s, Mønbo h ; København kbst Helligåndshus ; Sønder Vestud Borre s, Mønbo h ; Tostenæs Fanefjord s, Mønbo h

1520-088 ; Mikkel Pedersen bd i Nørup s ? el adelig Brockenhuus ? ; Rosenkrantz Bege Eriksdatter til Engelsholm og Gammelstrup (d 1562) 1.g g m Erik Lange, 2.g g m Anders Albretsen Skeel til Hegnet, Jungetgård og Råstrup 1537; u 710; ; Gødding Mølle Nørup s, Tørrild h ; Nørup kirke Nørup s, Tørrild h

1520-089 ; Ahlefeldt Godske Clausen von (VII), biskop i Schlesvig (d 25.1.1541) 1523. 6; ; Enevold Savenbroder provst i Schleswig, d ; Niels (Nicholaus) Tygesen (Tychonis) præst i Felsted og Ensted sogne, søstersøn af Petri Nicolai i Felsted ; Peder (Petri) Nielsen (Nicolai) tidl præst i Felsted og Ensted (len), morbror til Nicholaus Tychoni ; Pogwisch Ditlev Benedictssen, biskop af Schleswig, til Lütjenholm (d 15.1.1507) ; Ensted Ensted s, Lundtoft h ; Felsted kirke Felsted s, Lundtoft h ; Schleswig stift 1513: 66 67 b, 78, (u) 89, u 91, u 107, 156;

1520-090 ; Gøye Henrik Eskilsen, hr, til Gisselfeld (d 3.5.1533) g m Elline Henningsdatter Godov til Skørringe og Svendstrup ; Korsør kbst *Korsør slot og len

1520-090g ; Elisabeth dansk dronning g m Chr.II ; Friis (af Haraldskær) Jørgen Andersen, hr, til Krastrup, biskop i Viborg, (d 1547 før 26.5.) ; Friis (af Haraldskær) Niels Andersen, mester, til Kærsgård, kannik og kantor i Viborg (d 6.11.1557) 1.g g m Anne Thomesdatter Høeg Banner, 2.g g m ufri Margrethe Nielsdatter ; Viborg kbst Viborg domkapitel se også Viborg domkirke og Viborg stift ; Viborg stift 1513: (94) u 110, 122, 125, eller Århus (140), (166 a);

1520-091 ; Bille Karen Bentsdatter (Egede-Søholm linjen) (d 1540) g m hr Henrik Knudsen Gyldenstierne til Restrup ; Daa Jørgen Christensen (fynske linje) til Enggård (d 13.1.1503) 1.g g m N N Ivensdatter Bryske, 2.g g m Karen Engelbretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld), 3.g g m Karen Knudsdatter Gyldenstierne ; Gyldenstierne Anne Knudsdatter til Svanholm (d 26.7.1521) g m Peder Torbernsen Bille til Svanholm 1513; u 108, u 108 a; ; Gyldenstierne Henrik Knudsen, hr, til Restrup, Iversnæs, Bygholm og Torup (d 14.11.1517) g m Karen Bentsdatter Bille ; Gyldenstierne Karen Knudsdatter til Enggård, nu Gyldensten (d 1527) g m Jørgen Christensen Daa til Enggård ; Gyldenstierne Knud Henriksen, hr, til Restrup (lever 4.1.1466 er d 2.10.1467) g m Hilleborg Ottesdatter Skinkel (søblade) til Iversnæs og Enggård ; Skinkel (søblad) Hilleborg Ottesdatter til Iversnæs og Enggård (d 5.2.1494) g m hr Knud Henriksen Gyldenstierne ; Asperup s Vends h ; Barløse s Båg h ; Brandsø ø, Bågø s, Båg h, hører under Husby kommune ; Brenderup s Vends h ; Burskov Huse Nørre Sandager s, Skovby h ; Fjelsted s Vends h ; Føns s Vends h ; Gamtofte s Båg h ; Gelsted s Vends h ; Guldbjerg s Skovby h ; Gyldensten hgd tidl Enggård, Nørre Sandager s, Skovby h ; Husby s Vends h ; Hårslev s Skovby h ; Ingslev s Vends h ; Kauslunde s Vends h ; Kerte s Båg h ; Kærum s Båg h ; Nørre Sandager s Skovby h ; Orte s Båg h ; Rørup s Vends h ; Skamby s Skam h ; Skovby s Skovby h ; Skydebjerg s Båg h ; Stige Have Lumby s, Lunde h ; Særslev s Skovby h ; Søby s Båg h ; Søndersø s Skovby h ; Tanderup s Båg h ; Udby s Vends h ; Uggerslev s Skam h ; Wedellsborg hgd tidl Iversnæs hgd, Husby s, Vends h ; Veflinge s Skovby h ; *Viby s nu i Udby s, Vends h ; Vigerslev s Skovby h ; Ørslev s Vends h

1520-091a ; Bille Hans Bentsen, hr (Egede-Søholm linjen) til Egede og Søholm (d 31.10.1542) 1.g g m Anne Lauridsdatter Thott til Næsbyholm, 2.g g m Inger Corfitzdatter Rønnow ; Bille Karen Bentsdatter (Egede-Søholm linjen) (d 1540) g m hr Henrik Knudsen Gyldenstierne til Restrup ; Daa Jørgen Christensen (fynske linje) til Enggård (d 13.1.1503) 1.g g m N N Ivensdatter Bryske, 2.g g m Karen Engelbretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld), 3.g g m Karen Knudsdatter Gyldenstierne ; Gyldenstierne Anne Knudsdatter til Svanholm (d 26.7.1521) g m Peder Torbernsen Bille til Svanholm 1513; u 108, u 108 a; ; Gyldenstierne Henrik Knudsen, hr, til Restrup, Iversnæs, Bygholm og Torup (d 14.11.1517) g m Karen Bentsdatter Bille ; Gyldenstierne Karen Knudsdatter til Enggård, nu Gyldensten (d 1527) g m Jørgen Christensen Daa til Enggård ; Gyldenstierne Knud Henriksen, hr, til Restrup (lever 4.1.1466 er d 2.10.1467) g m Hilleborg Ottesdatter Skinkel (søblade) til Iversnæs og Enggård ; Gyldenstierne Knud Henriksen, mester, til Estrup, tidl biskop i Odense (d 8.12.1561) g m Jytte Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg og Irup 1530; u 68, u 90, v u 124, mdm u 151, u 193 e, u 196, u 197 c, 225; ; "de Kalffs sønner" gods i Fyn ? i pant ? ; Lykke (Munk)(ældre linje) Jacob el Joachim Nielsen, hr, til Skovsbo, Rodsted og Buderupholm, lensmd Østrupgård i Støvring h (d 1541) 1.g g m Helvig Pedersdatter Høeg Banner, 2.g g m Maren Pedersdatter Bille, 3.g g m Anne N N ; Rønnow Corfitz Tønnesen, hr, til Fårevejle, lensmand på Jungshoved (lever 22.1. er d 11.6.1494) 1.g g m Ellen Henriksdatter Gyldenstierne, 2.g g m Birgitte Joachimsdatter Flemming til Svenstrup i Torna h ; Skinkel (søblad) Hilleborg Ottesdatter til Iversnæs og Enggård (d 5.2.1494) g m hr Knud Henriksen Gyldenstierne ; *Arentorp her ? en gd i "Arnstrop", som Tønne Tønnesen (Viffert) har brev på, Magleby s, Langelands Sønder h, evt *Astrup, Skovby s, Skovby h ; Brandsø ø, Bågø s, Båg h, hører under Husby kommune ; Bro Brenderup s, Vends h ; Fyn ø, landsdel ; Føns Føns s, Vends h ; Hjærup Kerte s, Båg h ; Jylland landsdel ; Måle Viby s, Bjerge h ; *Olidt eller Ollet, Ørslev s, Vends h ; Sparretorn hgd Føns s, Vends h ; Store Restrup tidl en hgd, Sønderholm s, Hornum h ; Wedellsborg hgd tidl Iversnæs hgd, Husby s, Vends h ; Ålborg kbst

1520-092 ; Friis (af Haraldskær) Niels Andersen, mester, til Kærsgård, kannik og kantor i Viborg (d 6.11.1557) 1.g g m Anne Thomesdatter Høeg Banner, 2.g g m ufri Margrethe Nielsdatter ; Mors ø ; Viborg kbst Viborg domkapitel se også Viborg domkirke og Viborg stift ; Viborg stift 1513: (94) u 110, 122, 125, eller Århus (140), (166 a);


Næste side