Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1517-032 - 1517-054


1517-032 ; Birger Gunnersen ærkebiskop i Lund (d 10.12.1519) ; Brahe Niels Nielsen til Vanås og Vittskövle (d 10.6.1529) g m Anne Pedersdatter Lang Vollsjö, Maglegård (Bornholm), Kæregård (Bornholm) og Knarregård (Bornholm) ; Lang Anna Pedersdatter til Vollsjögård, Färs h (d 25.10.1551) g m Niels Nielsen Brahe til Vanås ; Lang Peder Jepsen, hr til Vollsjögård og Solbjerg (lever 1510 er d 6.9.1511) g m Kirsten Eriksdatter Bille ; Bornholm ø ; Lund stift Skåne ; Vanås hgd Gryts s, Östra Göinge h, Skåne

1517-033 ; Birger Gunnersen ærkebiskop i Lund (d 10.12.1519) ; Brahe Niels Nielsen til Vanås og Vittskövle (d 10.6.1529) g m Anne Pedersdatter Lang Vollsjö, Maglegård (Bornholm), Kæregård (Bornholm) og Knarregård (Bornholm) ; Bornholm ø ; Lund stift Skåne

1517-034 ; Rosenkrantz Niels Eriksen, hr, til Bjørnholm, Skjern og Vallø, rigshofmester (d 2.11.1516) g m Birgitte Olufsdatter Thott til Vallø ; Rosenkrantz Oluf Nielsen, hr, hofmester, til Vallø og Totterupholm (nu Rosendal) lensmand Abrahamstrup (d 8.11.1545) g m Ide Mogens- datter Munk (Lange) til Totterupholm (kaldes 1559 Nygård) 1528; mdm u 27 c, 30, 38 g, 38 i, u 54, 91, 108, mb 125, 126; ; Kolding kbst (*)Koldinghus slot og len

1517-036 ; Skade (Skade/Kraus) Niels Clausen, hr, biskop i Århus, til Rygård, lensmand Skanderborg og Silkeborg (d 15.12.1531) ; Støvring h ; Århus stift 1513: 90 u 110, 125, her eller Viborg stift (140);

1517-037 ; Århus kbst 1513: 90 112, 167; ; Århus kbst Århus domkapitel, se også Århus domkirke og Århus stift

1517-037a ; Ahlefeldt Godske Clausen von (VII), biskop i Schlesvig (d 25.1.1541) 1523. 6; ; Hellig Kors kapel Pellworm, Kreis Husum, Schleswig-Holstein ; Pellworm ø, Hellig Kors kapel, Kreis Husum, Schleswig-Holstein ; *Schwabstedt borg og len Schwabstedt s, Kreis Husum, Schleswig- Holstein

1517-038 ; Birger Gunnersen ærkebiskop i Lund (d 10.12.1519) ; Giedde Knud Lauridsen til Rögle (er d 18.10.1538) g m Sidsel Tetzdatter Brostrup ; Fleninge Fleninge s, Luggude h, Skåne ; Gräsljunga Visseltofta s, Västra Göinge h, Skåne ; Kyrkoköpinge Kyrkoköpinge s, Skytts h, Skåne ; Vankiva Vankiva s, Västra Göinge h, Skåne

1517-040 ; Munk ((bjælke)/vinranke yngre linje), Gunde Nielsen til Torsgård (lever 1532) ; Havbro Havbro s, Års h ; Havbro kirke (Sankt Karins kirke) Havbro s, Års h ; Torsgårde tidl Torsgård, Havbro s, Års h

1517-041 ; Hans Tysk borger i Skagen ; Skagen kbst *Sankt Jacobi kapel

1517-042 ; *Essenbæk kloster Essenbæk s, Sønderhald h ; Glesborg Glesborg s, Djurs Nørre h ; Homå Homå s, Djurs Sønder h ; Randers kbst *Helligåndskloster og Helligåndshus hospital

1517-043 ; Bertram dr, borger ? kongens livlæge Slangerup kloster len ; Slangerup tidl en kbst, nu Slangerup bykommune, Slangerup s, Lynge- Frederiksborg h ; *Slangerup kloster Slangerup s, Lynge-Frederiksborg h

1517-044 ; Meinstorf Anne Henriksdatter til Højstrup len (d 20.1.1535) 1.g g m Holger Eriksen Rosenkrantz til Boller, 2.g g m Jørgen von Ahlefeldt til Søgård ; Rosenkrantz Holger Holgersen, hr, til Boller, lensmand Koldinghus og senere Nykøbing (d 16.10.1534) g m Kirstine Jepsdatter Friis (af Haraldskær) ; Rosenkrantz Otte Holgersen, hr, til Boller, Næsbyholm og store godser i Norge (d 6.10.1525) g m Margrethe Jespersdatter Ganz von Pulitz ; *Tørning slot og len Hammelev s, Gram h

1517-045 ; Anders Jensen borger i Grenå, hus i *Bro ; Peder Villadsen bd, d ? tidl i *Bro ved Grenå ; Rosenkrantz Niels Eriksen, hr, til Bjørnholm, Skjern og Vallø, rigshofmester (d 2.11.1516) g m Birgitte Olufsdatter Thott til Vallø ; *Bro Ålsø s, Djurs Sønder h ; "Steenskug" ved Grenå, ved *Bro ? heri 3 ålegårde, som hr. Niels Eriksen Rosenkrantz havde

1517-046 ; Clementsen Niels, adelig til Blæsbjerg og Aunsbjerg (er d 10.3.1518) g m Anne Mikkelsdatter, men havde børn med Birgitte Jensdatter ; Løvenbalk Pernille Eriksdatter til Aunsbjerg (lever 1548) ugift ; Hjortvad tidl en overgang i Sønder Hygum s, Frøs h, nu i Kalvslund s, Ribe h ; Vium Vium s, Lysgård h ; *Østregård Sjørslev s, Lysgård h

1517-047 ; Skenk Busk til Brudager og Rygård len (d 1551) g m Marine Jespersdatter Lunov ; Rugård hgd og len Veflinge s, Skovby h

1517-047a ; Ahlefeldt Godske Clausen von (VII), biskop i Schlesvig (d 25.1.1541) 1523. 6; ; Frederik hertug, senere kong Frederik I ; Dammkoog el Morbarkoge el Mordamkoge landskab ved Nordeideren mellem Margrethekoog i nord og Peterskoog i syd, Kreis Husum, Schleswig-Holstein ; Mildstedt Kog Mildstedt s, Kreis Husum, Schleswig-Holstein ; Peterskoog landskab ved nordejderen, Kreis Husum, Schleswig- Holstein ; Ramstedt Schwabstedt s, Kreis Husum, Schleswig-Holstein ; Rantrum Dige Koldenbüttel s, Kreis Eiderstedt, Schleswig-Holstein ; Rödemis Kog Mildstedt s, Kreis Husum, Schleswig-Holstein ; *Schwabstedt borg og len Schwabstedt s, Kreis Husum, Schleswig- Holstein ; Wisch Kog Schwabtedt s, Kreis Husum, Schleswig-Holstein

1517-047b ; Bennike Madsen hr, præst i Sakskøbing ; Sakskøbing kbst ; Sakskøbing kbst Sakskøbing præstegård

1517-047c ; Bennike Madsen hr, præst i Sakskøbing ; Sakskøbing kbst ; Sakskøbing kbst Sakskøbing kirke ; Sakskøbing kbst Sakskøbing præstegård

1517-048 ; Dyre (jyske Dyrer-Tirsbæk linjen)(nye Lunger) Niels Vincentsen Lunge til Asserstrup, lensmand Selsø (d 23.4.1552) g m Karen Tetzdatter Rosengård ; Krønge birk (Fuglse h)

(1517-49); Ovtrup kirke Ovtrup s Morsø Sønder h

1517-049 ; Christen Nielsen prior i Dueholm kloster ; Jens Andersen bd i Fjällenslev ; Lange (Munk) Jens Pedersen Bomøve (lever 7.5.1517) havde vist ophold i Dueholm kloster ; Sehested Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård i Skodborg h, Vellingshøj, Højris og Surkær, lensmand Gudumkloster, landsdommer i Nørrejylland (d 15.11.1555) g m Anne Maltesdatter Juel til Holmgård ; Svenning (Lille Svenig) bd i Kårup ; Fjallerslev Ovtrup s, Morsø Sønder h ; Kårup Lødderup s, Morsø Sønder h ; Nykøbing kbst Mors Dueholm kloster ; Nørre Holmgård hgd Møborg s, Skodborg h ; Ovtrup kirke Ovtrup s Morsø Sønder h

1517-050 ; Jens Nielsen kaldet "Rotzgiord" borger i Vordingborg ? ; Vordingborg kbst Kirkemoseeng, i Nyråd ; Vordingborg kbst Nyråd ; Vordingborg kbst Vor Frue kirke (Vordingborg kirke)

1517-051 ; Anders Mikkelsen bd, i Sønderbæk ; Anders Nielsen bd i Rejstrup ; Blik Peder, kan ikke placeres på stamtavlen, præst i Vroue-Resen 1512-14 og 1537 i Nørbæk ; Hans Nielsen bd i Rejstrup ; Jens (Jes) Jepsen bd i Rejstrup ; Jens Kokk (Kock) bd i Sønderbæk ; Jens (Jes) Olsen bd i Sønderbæk, evt Nørbæk ; Jørgen Madsen bd i Sønderbæk ; Laurids (Las) Madsen bd, i Sønderbæk s ? ; Mogens Simonsen bd i Sønderbæk ; Niels Ibsen bd, i Sønderbæk ? ; Niels (Nis) Smed bd i Sønderbæk ; Peder Lauridsen præst i Sønderbæk s ; Søren Buge (Bwgy) bd i Sønderbæk s ; Villads Nielsen bd i Rejstrup ; Nørbæk præstegård ? vel fejl for Sønderbæk ? Nørbæk s Sønderlyng h ; Rejstrup Sønderbæk s, Sønderlyng h ; Sønderbæk kirke Sønderbæk s, Sønderlyng h ; Sønderbæk præstegård Sønderbæk s, Sønderlyng h ; Sønderbæk s Sønderlyng h ; Tormestorp Brönnestads s, Västra Göinge h, Skåne

1517-052 ; Erik Drukken bd i Errindlev ; Gøye Knud Andersen til Kærstrup, Kelstrup og Galmindrup (lever 1540 er d 1550) g m Lene Nielsdatter Hak til Utterslev ; Hans Olsen bd i Kettinge ; Hans Sommer bd i Øster Kippinge ; Hemming Andersen bd i Gundsømagle ; Hennike Bryde bd i Torpe ; Jep Hansen bd i Horbelev ; Laurids (Las) Rød bd i Rødby, nu kbst ; Mads Rød bd i Rødby, nu kbst ; Peder Samsing (Sampsing) bd i Kettinge ; Poul Drukken bd i *Galmindrup, nu i Bremersvold hgd ; Poul Pedersen bd i *Galmindrupgård, nu Bremersvold hgd ; Rasmus Hansen bd i Vantore ; Bogø ø, Kappel s, Lollands Sønder h ; *Brandstorps marck øde jord, ligger til to gde i Kettinge, Kettinge s, og to i Vantore, Nysted landsogn, Musse h ; Bremersvold hgd tidl Galmindrup hgd og lb, Errindlev s, Fuglse h ; Errindlev Errindlev s, Fuglse h ; Gundslevmagle Torkilstrup s, Falsters Nørre h ; Horbelev Horbelev s, Falsters Sønder h ; Kettinge Kettinge s, Musse h ; Rødby nu kbst, Rødby s, Fuglse h ; Torpe Errindlev s, Fuglse h ; Vantore Nysted landsogn, Musse h ; Vejsnæs Skov Rise s, Ærø h ; Øster Kippinge Kippinge s, Falsters Nørre h

1517-053 ; Lud (el, en sjælden gang Lund) Mads (Jørgensen ?) til Skovsgård (lever 20.7.1541) g m Anne Jensdatter Hvitaks

1517-054 ; Anders Mikkelsen bd i Hellested ; Anders Odder (Odher) bd i Österslöv ; Anders Tygesen bd i Rynkeby ; Bent Olsen bd i *Sørup ; Bille Anders Bentsen, hr, (Egede-Søholm linjen) til Søholm, lensmd Stegehus (d 23.10.1555) 1.g g m Pernille Olufsdatter Krognos, 2.g g m Anne Pedersdatter Lykke ; Bille Erik Pedersen lensmd Holbæk (d 30.4.1518) g m Johanne Henriksdatter Sparre til Hagalös ; Bille Hans Bentsen, hr (Egede-Søholm linjen) til Egede og Søholm (d 31.10.1542) 1.g g m Anne Lauridsdatter Thott til Næsbyholm, 2.g g m Inger Corfitzdatter Rønnow ; Bille Ove Pedersen, hr, biskop i Århus (d 10.4.1555) 1547; u 255; ; Bille Torben Steensen, hr, degn og electus i Lund (d 26.12.1552) ; Brahe Tyge Axelsen, hr, til Tosterup og Vittskövle (d 5. el 7.9.1523) 1.g g m Magdalene Olufsdatter Krognos, 2.g g m Sophie Jørgensdatter Rud ; Bølle Mads Eriksen, hr, til Tersløse, Orebygård og Fuglsang, lensmand på Tureby (d 1539 før 14.11.) g m Birgitte Nielsdatter Skave ; Clement bd i *Sørup ; Ellen (Elnæ) Jens Persens bd i Gränum ; Grethe (evt Geerth) Trvlsse bd i Holtug ; Gunnar ? evt Gunnur, (Gunder), bd i Hemmestorp ; Hans Daw bd i *Sørup ; Hans Gocke el Goicke bd i Fjälkestad ; Hans Hågensen (Hogensen) bd i Karstad ; Henning bd i Mogenstrup ; Henning Olsen bd i Holtug ; Jep Ibsen bd i Klippinge ; Jep Lydersen (Ludhersen) bd i "Kjuge", Villands h ; Jep Nielsen bd i Tåstrup ; Jep Smed bd i Skuderup ; Josef (Jesop) bd i Karlaby ; Knud bd i Häljarp ; Krabbe (af Østergård) Tyge Mogensen, hr, rigsmarsk, til Bustrup, Rødding h og Vegholm, lensmand Helsingborg (d 23.6.1541) g m Anne Nielsdatter Rosenkrantz ; Laurids (Lass) Smed bd i Fjälkestad, Villands h ; Lydik bd, d ? i Ørsted ; Mads Fyn bd i Holtug, Stevns h ; Mads Lantis bd i Rynkeby, Bjerge h ; Margrethe Knuds (Knwtz) bd i *Sørup ; Morten bd i Tormestorp ; Morten Beck bd i Hagestad ; Morten Nielsen bd i Holtug ; Niels bd i Tjustorp ; Niels Bagge bd i Frøslev ; Niels Engelbretsen bd i Tormestorp ; Niels Gudmundsen bd i Axeltorp ; Niels Gudmundsen bd i Hagestad ; Niels Hansen bd i Sjöaskog ; Niels Hardbo (Harbo) bd i Holtug ; Niels Ibsen bd i *Sørup ; Niels Ingvorsen bd i Hellested ; Niels Jensen bd i Österslöv ; Niels Mikkelsen bd i Gualöv ; Niels Offesen bd i Möllarp ; Niels Olsen bd i *Sørup ; Oluf bd i Tingaröd, tidl i Vemmenhögs, nu i Ljunits h, Skåne ; Oluf Eriksen bd i Holtug ; Oluf Ibsen bd i *Sørup ; Oluf Madsen bd i Arnøje ; Peder Bagge bd i Emmislöv ; Peder Likke (Licke) bd i Holtug ; Peder Nielsen bd i Fjälkestad ; Poul bd i Bölsåkra ; Rosenkrantz Otte Holgersen, hr, til Boller, Næsbyholm og store godser i Norge (d 6.10.1525) g m Margrethe Jespersdatter Ganz von Pulitz ; Troels bd i Snöarp ; Tue bd i Råby ; Tyge Bramsen bd i Emmislöv ; Tyge Hansen bd i Rynkeby ; Tønne bd i Rynkeby ; Ulfstand Oluf Holgersen, hr til Bønnet (Falsters Sønder h) og Örup (Ingelstads h), høvedsmand på Nykøbing (d 23.5.1529) g m Anne Johansdatter Fikkesen 1528; r 5, 174, u 186, 209; ; Arnøje Hellested s, Stevns h ; Axeltorp Näsums s, Villands h, Skåne ; Bölsåkra Jonstorps s, Luggude h, Skåne ; Emmislöv Emmislövs s, Östra Göinge h, Skåne ; Fjälkestad Fjälkestads s, Villands h, Skåne ; Frøslev heri tidl en hgd, Frøslev s, Stevns h ; Fyn ø, landsdel ; Gränum Jämshöga s, tidl Villands h, nu Listers h, Blekinge ; Gualöv Gualövs s, Villands h, Skåne ; Hagestad Löderups s, Ingelstads h, Skåne ; Hellested Hellested s, Stevns h ; Hemmestorp Östra Broby s, Östra Göinge h, Skåne ; Holtug Holtug s, Stevns h ; Häljarp Tofta s, Rönnebergs h, Skåne ; Håslunda Håslunda s, Luggude h, Skåne ; Jomfruens Egede hgd tidl Egede, Øster Egede s, Fakse h ; Karlaby Östra Tommarps s, Järrestads h, Skåne ; Karstads gård tidl Karstad, Österslövs s, Villands h, Skåne ; "Kiwge" Villands h, Skåne ; Kjuge Kiaby s, Villands h, Skåne ; Klippinge Magleby Stevns s, Stevns h ; Lund kbst Skåne, Lund domkapitel se også Lund domkirke og Lund stift ; Malmö kbst Skåne ; Mogenstrup Sønder Jernløse s, Merløse h ; Möllarp snarest Östra Broby s, Östra Göinge h, ellers enten Vankiva s eller Norra Åkarps s, begge Västra Göinge h, Skåne ; Rynkeby Rynkeby s, Bjerge h ; Råby Fjälkestads s el Ivetofta s, Villands h, Skåne ; Sjöaskog Osby s, Östra Göinge h, Skåne ; Skuderup Øster Egesborg s, Bårse h ; Skåne landsdel ; Snöarp Östra Broby s, Östra Göinge h, Skåne ; Svenningstorp Jonstorps s, Luggude h, Skåne ; Søholm hgd Magleby Stevns s, Stevns h ; *Sørup Magleby Stevns s, Stevns h ; Tingaröd Västra Nöbbelövs s, tidl i Vemmenhögs h, nu i Ljunits h, Skåne ; Tjustorp Smedstorps s, Ingelstads h, Skåne ; Ørsted Ørsted s, Ramsø h ; Österslöv Österslövs s, Villands h, Skåne


Næste side