Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50

1515-124 - 1515-150


1515-124 ; Niels Smed bd i "Rolbierigh" i Nørrejylland ; Søren Pedersen bd i "Rolbierigh", Nørrejylland ; "Rolbierigh" bebyggelse Nørrejylland

1515-125 ; Juel (stjerne-Juel) Thomas Iversen til Astrup, lensmd Skivehus (lever 1523) g m Lene Ludvigsdatter Rosenkrantz til Estrup ; Rosenkrantz Lene Ludvigsdatter til Estrup og Palsgård (d o 1558) g m Thomas Iversen Juel til Astrup ; Skive kbst Skivehus slot og len 152: 148;

1515-126 ; Jens Christensen hr, i Århus ; Århus kbst 1513: 90 112, 167; ; Århus kbst Vesterport

1515-127 ; Bjørn Bjørn Andersen til Stenalt (d 1507) g m Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskær) til Odden ; Søren Lauridsen (Lassen) bd i Tørslev, måske Bjørn Andersen Bjørns arvingers fuldmægtig på Rougsø herredsting ; Rougsø herredsting 1514: u 83 a u 133 d; ; Tørslev Estruplund s, Rougsø h ; Ørsted Ørsted s, Rougsø h ; Østerkær eng, Ørsted ejerlav, Ørsted s, Rougsø h

1515-128 ; Hans Christensen bd i "Faarskowg", mon Favrskov ? ; Favrskov nu hgd, Lyngå s, Sabro h

1515-129 ; Bryske Eiler Ivensen til Dallund, Langesø, Margård og Slumstrup (d 5.2.1529) g m Karen Pedersdatter Gyldenstierne ; Skjern nu kbst, *Lundenæs slot og len, nu Lundenæs ; Skjern nu kbst, Skjern Brogård ; Skjern Å

1515-130 ; Gyldenstierne Henrik Knudsen, hr, til Restrup, Iversnæs, Bygholm og Torup (d 14.11.1517) g m Karen Bentsdatter Bille ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Krumpen Jacob Jørgensen, mester, kongelig sekretær, ærkedegn i Viborg (lever 24.11.1518 er d 29.12.1518) ; Lange (Munk) Thomas Nielsen, hr, til Lydum og Løjtved (d 1521) 1.g g m Drude Clausdatter Krummedige, 2.g g m Else Pedersdatter Thott 1537; (1462) 231; ; Marsvin Jørgen Pedersen til Lindved og Hollufgård, rigens kansler (d 1524) g m Anne Andersdatter Passow ; Meinstorf Anne Henriksdatter til Højstrup len (d 20.1.1535) 1.g g m Holger Eriksen Rosenkrantz til Boller, 2.g g m Jørgen von Ahlefeldt til Søgård ; Rosenkrantz Holger Holgersen, hr, til Boller, lensmand Koldinghus og senere Nykøbing (d 16.10.1534) g m Kirstine Jepsdatter Friis (af Haraldskær) ; Rosenkrantz Niels Eriksen, hr, til Bjørnholm, Skjern og Vallø, rigshofmester (d 2.11.1516) g m Birgitte Olufsdatter Thott til Vallø ; Rosenkrantz Niels Ludvigsen til Palsgård (d 1526) ugift ; Rosenkrantz Otte Holgersen, hr, til Boller, Næsbyholm og store godser i Norge (d 6.10.1525) g m Margrethe Jespersdatter Ganz von Pulitz ; Ulfeldt Jens Hansen kaldet Stigsen til Vejrup, landsdommer i Fyen (lever 11.7.1526) g m Sophie Hansdatter Foged ; Fyn ø, landsdel

1515-131 ; Jep bd i Vig, nu i Herning kbst, i Herningsholm hgd ; Herning nu kbst, Herningsholm, tidl Vig ; Lund Gjellerup s, Hammerum h

1515-132 ; Algudsen Margrethe Jepsdatter (lever 1515) g m Knud Jensen ; Algudsen Niels Jepsen (lever 1526) ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Knud Jensen adelig (lever 1498 er d 21.11.1515) g m Margrethe Jepsdatter Algudsen til Allerupgård ; Allerupgård og mølle Allerup s, Åsum h

1515-132a ; Algudsen Margrethe Jepsdatter (lever 1515) g m Knud Jensen ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Knud Jensen adelig (lever 1498 er d 21.11.1515) g m Margrethe Jepsdatter Algudsen til Allerupgård ; Allerupgård og mølle Allerup s, Åsum h

1515-133 ; Anne Bertelsdatter adelig, priorisse i Ørslev kloster ; Juel (stjerne-Juel) Malte Jensen til (Nørre) Holmgård (d 1508 efter 11.7.) g m Marine Pedersdatter Bomøve Munk til Nordenbjerggård i Møborg s ; Kaas (sparre-Kaas) ? Anne Bertelsdatter, priorisse i Ørslev kloster ; Lange (Munk) Maren Pedersdatter Bomøve af Holmgård (lever 1524) g m Malte Jensen Juel til Holmgård ; Nordenbjerg Møborg s, Skodborg h ; Nørre Holmgård hgd Møborg s, Skodborg h ; *Særmærke gd i Hald, Ørslevkloster s, Fjends h ; Ørslevkloster hgd Ørslevkloster s, Fjends h

1515-134 ; Hans Hansen bd, havde kong Hans's brev på Hårby mølle, Båg h ; Hagenskov Slot og len en overgang Frederiksgave, Sønderby s, Båg h ; *Hårby Mølle Hårby s, Båg h ; Middelfart kbst Hindsgavl slot og len

1515-135 ; Laurids Pedersen hr, sognepræst i Skælskør, mon en Barritsen ? ; Boeslunde kirke Boeslunde s, Slagelse h

1515-136 ; Grejs Grejs s, Nørvang h ; Vejle kbst Vejle kirke

1515-137 ; Hvas (af Ormstrup) Erik Jensen af Ormstrup, Sahl s, Houlbjerg h (lever 6.6.1516 (og 1519 ?)) ; Ormstrup hgd Sahl s, Houlbjerg h ; Sahl s Houlbjerg h

1515-138 ; Banner Sophie Pedersdatter Høeg, Maribo Sankt Jørgensgård, (lever 25.3.1532) g m Ebbe Mogensen Galt til Tyrrestrup og Palsgård ; Galt Ebbe Mogensen til Tyrrestrup og Palstrup (d 1500) g m Sophie Pedersdatter Høeg Banner ; Gøye Mogens Eskilsen, hr, til Krenkerup, Skærsø, Aunsbjerg og Torsjö, rigshofmester (d 6.4.1544) 1.g g m Mette Albretsdatter Bydelsbak (af Torbernfeld) til Torbernfeld, Gunderslevholm, Græsegård, Løgismose, Clausholm og Kjeldkær, 2.g g m Margrethe Clausdatter Sture, havde siden med den ufri Anne Jensdatter sønnen Falk Gøye den Yngre 1527; r 10, 18, 24, 52, r 66, 84, r 85, r 92, v 114, v 168, 249, 290; ; Vester Kippinge Kippinge s, Falsters Nørre h ; Øster Kippinge Kippinge s, Falsters Nørre h

1515-139 ; Hvas (af Ormstrup) Erik Jensen af Ormstrup, Sahl s, Houlbjerg h (lever 6.6.1516 (og 1519 ?)) ; Ormstrup hgd Sahl s, Houlbjerg h ; Sahl s Houlbjerg h

1515-140 ; Bille Steen Torbernsen Basse, hr til Allinde og Lyngsgård (d efter 21.7.1520) 1.g g m Ellen Stigsdatter Krognos, 2.g g m Margrethe Clausdatter Rønnow ; Brahe Niels Nielsen til Vanås og Vittskövle (d 10.6.1529) g m Anne Pedersdatter Lang Vollsjö, Maglegård (Bornholm), Kæregård (Bornholm) og Knarregård (Bornholm) ; Gere Åge Knudsen til Gedsholm, Ekeby s, Luggude h (lever 1536) g m Helvig Carlsdatter Saxtrup til Gedsholm 1519 u 107; ; Jens Elifsen bd i "Awersko", mon Araskoga? ; Jon Fadersen bd i Bjärröd, herredsfoged i Färs h ; Lang Peder Jepsen, hr til Vollsjögård og Solbjerg (lever 1510 er d 6.9.1511) g m Kirsten Eriksdatter Bille ; Laxmand (nyere slægt II) Steen Steensen, hr, til Fulltofta, foged på Hammershus, (lever 21.3.1520 er d 12.5.1521) g m Merete Bjørnsdatter Skalder til Hofdala, Västra Göinge h ; Mads Sørensen borger ? landstingsskriver i Skåne ; Skalder Holger Bjørnsen, mester, ærkedegn i Lund, fra Osby, nu Ousbyholm (lever 1558 er d 3.12.1562) ; Svend Tygesen bd, Niels Brahe til Vanåsīs fuldmægtig på Bornholms landsting ; Allinge-Sandvig kbst *Hammershus slot ; Araskoga Brandstads s, Färs h, Skåne ; Bjärröd Östra Kärrstorps s, Färs h, Skåne ; Bornholm ø ; Frennerup Ibsker s, Øster h, Bornholm ; Färs h Skåne ; Gedsholm hgd Ekeby s, Luggude h, Skåne ; Lund kbst Skåne, Lund domkapitel se også Lund domkirke og Lund stift ; Lund stift Skåne ; Skåne landsdel ; Skånes landsting 1513: 138 166; ; Øster Marie kirke Øster Marie s, Øster h Bornholm

1515-141 ; Bille Steen Torbernsen Basse, hr til Allinde og Lyngsgård (d efter 21.7.1520) 1.g g m Ellen Stigsdatter Krognos, 2.g g m Margrethe Clausdatter Rønnow ; Brahe Niels Nielsen til Vanås og Vittskövle (d 10.6.1529) g m Anne Pedersdatter Lang Vollsjö, Maglegård (Bornholm), Kæregård (Bornholm) og Knarregård (Bornholm) ; Gere Åge Knudsen til Gedsholm, Ekeby s, Luggude h (lever 1536) g m Helvig Carlsdatter Saxtrup til Gedsholm 1519 u 107; ; Hans Clausen bd oven for Neksø kbst ; Hans Pedersen bd i Frennegård ; Jens Elifsen bd i "Awersko", mon Araskoga? ; Jep Knudsen bd i Pedersker s ; Jon bd i (Store) Hallegård, havde for 20 år siden først boet 40 år i Maglegård efter sin farfar og far ; Jon Fadersen bd i Bjärröd, herredsfoged i Färs h ; Lang Peder Jepsen, hr til Vollsjögård og Solbjerg (lever 1510 er d 6.9.1511) g m Kirsten Eriksdatter Bille ; Mads Sørensen borger ? landstingsskriver i Skåne ; Oluf Hjort bd, oven for Neksø kirke ; Saxe Andersen bd oven for Neksø kbst ; Skalder Holger Bjørnsen, mester, ærkedegn i Lund, fra Osby, nu Ousbyholm (lever 1558 er d 3.12.1562) ; Svend Tygesen bd, Niels Brahe til Vanåsīs fuldmægtig på Bornholms landsting ; Araskoga Brandstads s, Färs h, Skåne ; Bjärröd Östra Kärrstorps s, Färs h, Skåne ; Bornholm ø ; Frennerup Ibsker s, Øster h, Bornholm ; Färs h Skåne ; Gedsholm hgd Ekeby s, Luggude h, Skåne ; Lund kbst Skåne, Lund domkapitel se også Lund domkirke og Lund stift ; Lund stift Skåne ; Løgum kloster Løgumkloster bykommune, Lø h ; Maglegård Øster Marie s, Øster h Bornholm ; Neksø kbst ; Pedersker s Sønder h Bornholm ; Skåne landsdel ; Skånes landsting 1513: 138 166; ; Store Hallegård Åker s, Sønder h Bornholm

1515-143 ; Otte Holgersen bd ? el adelig, en Rosenkrantz, botoft i Grejs s ? ; Rosenkrantz Otte Holgersen, hr, til Boller, Næsbyholm og store godser i Norge (d 6.10.1525) g m Margrethe Jespersdatter Ganz von Pulitz ; Søren Pedersen bd i Ottesgård, vel = Otte Holgersens gård, i Grejs ? ; Tord Nielsen bd, kronens bd, i Grejs ? ; *Glarbere Vejle bykirkes hus på Grejs Gade, Grejs s, Nørvang h ; Grejs Grejs s, Nørvang h ; Vejle kbst Vejle kirke

1515-144 ; Kaas (sparre-Kaas)(ældste linje) Erik Nielsen, hr, mester, biskop i Viborg (d 1520 før 20.9.) ; Seefeld Niels Jensen af Refsnæs og Gudumlund (lever 1537) g m Anne Lauridsdatter Viffert ; Askildrup Blenstrup s, Hellum h ; Refsnæs hgd Komdrup s, Hellum h

1515-145 ; Hvas (af Ormstrup) Erik Jensen af Ormstrup, Sahl s, Houlbjerg h (lever 6.6.1516 (og 1519 ?)) ; Ormstrup hgd Sahl s, Houlbjerg h ; Sahl s Houlbjerg h

1515-146 ; Clementsen Niels, adelig til Blæsbjerg og Aunsbjerg (er d 10.3.1518) g m Anne Mikkelsdatter, men havde børn med Birgitte Jensdatter ; Jens Blåbjerg borger i Holstebro, d, far til Maren Jensdatter i Holstebro, Peder Hvids enke ; Maren (Marine) Jensdatter borgerske i Holstebro, datter af Jens Blåberg og g m Peder Hvid ; Peder Hvid bd, d, g m Marine Jensdatter, Jens Blåbergs datter i Holstebro ; Askov Nørre Omme s, Hind h ; Navr s Hjerm h ; Råsted s Ulfborg h ; Sønder Lem s Bølling h

1515-147 ; Rosenkrantz Niels Andersen Stygge(sen), biskop i Børglum, havde Ørum len (d 1533) ; Børglum stift 1513: 125 u 194; ; *Ørum slot og len nu under Ørumgård hgd, Ørum s, Hassing h

1515-150 ; Mikkel Nielsen hr, prior i Viborg Sankt Hans kloster ; Sønderos Sunds s, Hammerum h


Næste side