Adkomstregistrering 1513-1550

Landbohistorisk Selskab/Afdeling for Navneforskning

  Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering 1513-1550 indeholder sted- og personnavnene fra alle de dokumenter i perioden som vedrører et ejendomsforhold til landgods, det vil i hovedsagen sige gårde, jorder, enge og skove. Registreringen dækker det nuværende Danmark samt Skånelandene og Sydslesvig.

  Teksten i de enkelte dokumenter er ikke tilgængelig her, men kan findes i adkomstregistreringens arkiv på Afdeling for Navneforskning.

  Stednavnene og personnavnene står i den moderne retskrivningsform. Der er henvisninger fra gamle, usædvanlige skrivemåder. Der alfabetiseres efter princippet "ord for ord" (ingenting før noget), dvs. Kirke Såby kommer før Kirkeager.

  Der er tre indgange til materialet: stednavne, personnavne og dokumenter. For søgning blandt disse benyttes knapperne i venstre side.

  En søgning på Stednavne giver oplysninger om:

  lokalisering til ejerlav/sogn/herred + henvisning til det eller de dokumenter som stedet er omtalt i, se dokument ndf. Stednavnene anføres i den nutidige form. Forsvundne stednavne kan være angivet i moderne form eller som en "gåseøjeform" (citat fra kilden) hvis formen er uigennemskuelig eller ulokaliseret.

  En søgning på Personnavne giver oplysninger om:

  stand/erhverv/funktion + henvisning til det eller de dokumenter som vedkommende optræder i, se "Om dokumenterne" ndf. Adelige personer findes altid under slægtsnavn, også selv om de ikke optræder dermed i de registrerede dokumenter. I sidstnævnte tilfælde henvises der fra fornavn til slægtsnavn. Alle andre personer er opført under fornavn. Dokumenternes forskellige ortografiske former er samlet under en normaliseret, i almindelighed nusproglig opslagsform.

  En søgning på Dokumenter giver oplysninger om:

  alle de steder og personer som er omtalt i det pågældende dokument. Alle adkomstregistreringens dokumenter er identificeret ved et årstal + et løbenummer. Løbenummeret kan være videreinddelt ved hjælp af bogstaver/bogstaver + tal.

  © Landbohistorisk Selskab / Afdeling for Navneforskning.

  Videnskabelig redaktion: cand.phil. Susanne Vogt, vogt@hum.ku.dk


Søg blandt: